din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1970 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Normele metodologice privind functionarea SIMPV - 09.10.2019

Normele metodologice privind functionarea SIMPV - 09.10.2019

  Publicat: 13 Oct 2019       6903 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Operatiune asiguratoare prin care o persoana fizica sau juridica dispune pastrarea unei sume de bani in contul altei persoane, care renunta sa o primeasca.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Normele metodologice privind functionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal, selectia, desemnarea si atributiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale sectiilor de votare, verificarea corelatiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votarii, precum si conditiile de inregistrare audiovideo a operatiunilor efectuate de catre membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare pentru numararea voturilor, din 09.10.2019 au fost publicate in Monitorul Oficial nr. 823 din 10.10.2019.

Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Lista electorala - lista ce cuprinde toti alegatorii care isi exercita dreptul de vot in cadrul unei sectii de votare;
Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
Regimul impus de catre o banca unui client, titular de cont, de interzicere a emiterii de cecuri pe o perioada de 1 an
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
A fost promulgat la 11.09.1865
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra patrimoniului,
Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.

(5) Dupa incetarea disfunctionalitatii SIMPV, in cazul in care terminalul informatic este functional, datele inscrise in ADV in modul off-line sunt transmise automat catre Sistemul informatic central unde sunt verificate. Eventualele notificari privind cazurile in care sunt inregistrate in SIMPV persoane omise din listele electorale permanente, cazurile in care o persoana a votat fara a avea acest drept, desi era inscrisa in lista persoanelor carora li s-a interzis exercitarea acestui drept si a persoanelor puse sub interdictie, precum si cazurile in care un alegator a votat de mai multe ori sunt transmise Ministerului Afacerilor Interne, conform prezentelor norme metodologice.
(6) In situatia in care conexiunea cu Sistemul informatic central a terminalului informatic din sectia de votare este intrerupta, la mesajele returnate se va adauga mesajul "SIMPV nu este accesibil".
(7) In situatia in care conexiunea cu Sistemul informatic central a terminalului informatic din sectia de votare este intrerupta, ADV va verifica doar daca alegatorii sunt inscrisi in lista electorala permanenta a sectiei de votare sau daca nu figureaza in evidenta persoanelor carora li s-a interzis exercitarea dreptului de vot sau care au fost puse sub interdictie .
(8) Pe durata disfunctionalitatii SIMPV, presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare din tara verifica prin intermediul terminalului telefonic pus la dispozitie de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale, prin serviciul USSD, daca alegatorii care se prezinta la vot au drept de vot si daca acestia figureaza ca au mai votat. Jurnalizarea verificarilor prin serviciul USSD se transmite in timp real potrivit prezentelor norme metodologice.

CAPITOLUL VI
Dispozitii tranzitorii si finale

Articolul 37
(1) Directia generala sistemul informational electoral national din cadrul Autoritatii Electorale Permanente prezinta presedintelui Autoritatii Electorale Permanente rapoarte de progres privind implementarea SIMPV la alegerile pentru Presedintele Romaniei din anul 2019.
(2) Directia generala sistemul informational electoral national din cadrul Autoritatii Electorale Permanente si Serviciul de Telecomunicatii Speciale asigura conditiile necesare pentru auditarea SIMPV de catre terti.

Articolul 38
(1) Autoritatile si institutiile publice cu atributii in domeniul electoral transmit Autoritatii Electorale Permanente propuneri de persoane care pot deveni operatori de calculator ai birourilor electorale ale sectiilor de votare, care vor cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul, telefonul, adresa de e-mail, precum si modul de dobandire a competentelor de baza in domeniul tehnologiei informatiei.
(2) Persoanele inscrise in evidentele Autoritatii Electorale Permanente privind operatorii de calculator, anterior datei intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, raman inscrise in acestea.

Articolul 39
In cel mult 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, Ministerul Afacerilor Externe comunica Autoritatii Electorale Permanente estimarea numarului necesar de terminale informatice pentru birourile electorale ale sectiilor de votare din strainatate pentru alegerile pentru Presedintele Romaniei din anul 2019.

Articolul 40
Primarii asigura, la solicitarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, accesul specialistilor Serviciului de Telecomunicatii Speciale si al informaticienilor in incinta imobilelor in care sunt stabilite sedii ale sectiilor de votare pentru instalarea echipamentelor de comunicatii necesare functionarii SIMPV.

Articolul 41
(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza cu respectarea de catre toate persoanele implicate a dispozitiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), precum si ale Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).
(2) Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul SIMPV nu sunt supuse publicitatii si nu pot fi utilizate in alte scopuri decat cele prevazute de prezentele norme metodologice.
(3) Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul
ADV, precum si jurnalele operatiunilor efectuate de catre operatorii de calculator in ADV sunt stocate de catre compartimentele de specialitate competente din cadrul Autoritatii Electorale Permanente si de Serviciul de Telecomunicatii Speciale pe toata durata necesara asigurarii scopului si obiectivelor SIMPV, precum si pe durata prevenirii, combaterii si sanctionarii fraudelor electorale, cu respectarea dispozitiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), precum si ale Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).
(4) Autoritatea Electorala Permanenta, in calitate de operator de date cu caracter personal, imputerniceste Serviciul de Telecomunicatii Speciale, in sensul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), sa efectueze operatiuni privind colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, stergerea si distrugerea datelor cu caracter personal prelucrate pentru implementarea SIMPV.
(5) La data incheierii activitatilor prevazute la alin. (3), datele cu caracter personal prevazute de prezentele norme metodologice vor fi distruse.

Articolul 42
(1) Au acces la datele furnizate de ADV Curtea Constitutionala, Biroul Electoral Central, birourile electorale judetene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate, precum si operatorii din Centrul de suport tehnic.
(2) Ministerul Afacerilor Interne are acces on-line la notificarile furnizate de ADV privind cazurile in care sunt inregistrate in SIMPV persoane omise din listele electorale permanente, cazurile in care o persoana a votat fara a avea acest drept, desi era inscrisa in lista persoanelor carora li s-a interzis exercitarea acestui drept si a persoanelor puse sub interdictie, precum si cazurile in care un alegator a votat de mai multe ori.

Articolul 43
(1) La alegerile pentru Presedintele Romaniei din anul 2019, listele electorale suplimentare din strainatate in format .pdf, precum si lista numelor si codurilor numerice personale ale alegatorilor validati on-line in format .csv sunt transmise in Sistemul informatic central unde pot fi vizualizate de biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate, Biroul Electoral Central si persoanele prevazute de art. 5 alin. (2).
(2) In cel mult 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, Serviciul de Telecomunicatii Speciale comunica Autoritatii Electorale Permanente lista persoanelor autorizate sa acceseze datele din SIMPV si nivelul de acces al acestora, in functie de competente, altele decat operatorii de calculator .

Articolul 44
Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

Afişează Normele metodologice privind functionarea SIMPV - 09.10.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Norme metodologice    SIMPV    Alegeri    Prezidentiale    Prezenta la vot    Frauda electorala    Vot dublu

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia ICCJ 41/2019: In calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include si gradatia de merit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019

Sentinta nr. 263/CA/2016 -Actiune in Contencios administrativ S.D. - S.A. impotriva Guvernului Romaniei si intervenientului Ministerul Finantelor Publice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea

Decizia ICCJ nr. 9/2019 - RIL: activitatea desfasurata in cadrul unitatilor de prospectiuni geologice sau de exploatari in subteran nu poate fi considerata activitate desfasurata in "unitate miniera"
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Anulare decizie reincadrare data fiind lipsa unei norme legale care sa impuna transformarea functiei de conducere in functie de executie
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 146/2017, in sedinta publica din 24 februarie 2017

Nerespectarea procedurii de evaluare profesionala atrage anularea hotararii prin care a fost stabilit calificativul, insa instanta nu se poate substitui evaluatorului
Pronuntaţă de: Tribunalul Timis Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 213/PI/LM/2017, in sedinta publica din 2 martie 2017

Repararea integrala a prejudiciului presupune un calcul care se raporteaza la debitul restant, fara ca dobanda sa de calculeze asupra debitului care ar cuprinde actualizarea cu rata inflatiei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CLuj Sectia I Civila, Decizia nr. 124/A/2016, in sedinta publica din 27 ianuarie 2017

Decontarea transportului cadrelor didactice navetiste in functie de distanta parcursa reprezinta o obligatie a primariei si a consiliului local ce nu poate fi conditionata
Pronuntaţă de: Tribunalul Teleorman Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 54/2016, in sedinta publica din 17 noiembrie 2016

Concedierea salariatei gravide in perioada de proba si in concediu medical
Pronuntaţă de: Tribunalul Arad, Sectia a III-a Contencios administrativ fiscal, litigii de munca si asigurari sociale, Sentinta nr. 1832 din 05.07.2016

Asigurari sociale de sanatate. Contributii pentru fondul asigurarilor. Cazul autorilor de creatie intelectuala. Legalitatea normelor aprobate prin ord
Pronuntaţă de: Decizia nr.289 din 29 ianuarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie

Asigurari sociale de sanatate. Contributii pentru fondul asigurarilor. Cazul autorilor de creatie intelectuala. Legalitatea normelor aprobate prin ord
Pronuntaţă de: Decizia nr.289 din 29 ianuarie 2002, Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Calificarea juridica si natura fiscala a diurnei externe, a cheltuielulor cu transportul si cazarea. Deducerea diurnei externe. Legislatie incidenta
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal � o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Restituirea in 2018 a taxei pe poluare, a taxei speciale, pentru emisiile poluante, precum si a timbrului de mediu pentru autovehicule
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Cum va fi implementat sistemul salarizarii unitare dupa primul an de aplicare a legii?
Sursa: Guvernul Romaniei