din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1873 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Normele metodologice privind functionarea SIMPV - 09.10.2019

Normele metodologice privind functionarea SIMPV - 09.10.2019

  Publicat: 13 Oct 2019       6899 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Operatiune asiguratoare prin care o persoana fizica sau juridica dispune pastrarea unei sume de bani in contul altei persoane, care renunta sa o primeasca.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Normele metodologice privind functionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal, selectia, desemnarea si atributiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale sectiilor de votare, verificarea corelatiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votarii, precum si conditiile de inregistrare audiovideo a operatiunilor efectuate de catre membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare pentru numararea voturilor, din 09.10.2019 au fost publicate in Monitorul Oficial nr. 823 din 10.10.2019.

Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,
A fost promulgat la 11.09.1865
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Legatura politica si juridica permanenta dintre persoana fizica si stat,
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Lista electorala - lista ce cuprinde toti alegatorii care isi exercita dreptul de vot in cadrul unei sectii de votare;
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Lista electorala - lista ce cuprinde toti alegatorii care isi exercita dreptul de vot in cadrul unei sectii de votare;
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Lista electorala - lista ce cuprinde toti alegatorii care isi exercita dreptul de vot in cadrul unei sectii de votare;
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Lista electorala - lista ce cuprinde toti alegatorii care isi exercita dreptul de vot in cadrul unei sectii de votare;
Lista electorala - lista ce cuprinde toti alegatorii care isi exercita dreptul de vot in cadrul unei sectii de votare;

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul alegerilor locale si prezidentiale, operatorii de calculator ai sectiilor de votare din tara si ai birourilor electorale pentru votul prin corespondenta cu sediul in tara predau terminalele informatice reprezentantilor Serviciului de Telecomunicatii Speciale in cel mult 24 de ore de la incheierea celui de-al doilea tur de scrutin, unde este cazul . In acest caz, prin exceptie de la prevederile art. 16 alin. (6), operatorii de calculator predau inregistrarile audiovideo prevazute de art. 16 alin. (3) reprezentantilor Serviciului de Telecomunicatii Speciale aflati la sediul biroului electoral judetean sau al biroului electoral al sectorului municipiului Bucuresti, odata cu predarea de catre birourile electorale ale sectiilor de votare a proceselor-verbale cuprinzand rezultatele votarii.
(3) Membrii-operatori de calculator predau terminalele informatice reprezentantilor misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare in cel mult 48 de ore de la finalizarea activitatii biroului electoral al sectiei de votare.
Derogari (1)
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), in cazul alegerilor prezidentiale, membrii-operatori de calculator predau terminalele informatice reprezentantilor misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare in cel mult 48 de ore de la incheierea celui de-al doilea tur de scrutin. In acest caz, prin exceptie de la prevederile art. 16 alin. (7), membrii-operatori de calculator predau inregistrarile audiovideo prevazute de art. 16 alin. (3) reprezentantilor misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare, odata cu predarea de catre birourile electorale ale sectiilor de votare din strainatate a proceselor-verbale cuprinzand rezultatele votarii. Misiunile diplomatice si oficiile consulare asigura transmiterea, in timp util, a inregistrarilor audiovideo prevazute de art. 16 alin. (3) catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale.

CAPITOLUL IV
Procedura de verificare a datelor de identificare ale alegatorilor care se prezinta la sectia de votare

SECTIUNEA 1
Dispozitii comune

Articolul 18
(1) Inscrierea in SIMPV a codului numeric personal al alegatorului care se prezinta la vot se realizeaza in urmatoarele etape:
a) preluarea codului numeric personal in ADV;
b) verificarea codului numeric personal prin ADV;
c) validarea operatiunii de preluare a codului numeric personal in ADV.
(2) La intrarea in localul de vot alegatorii au obligatia de a prezenta actele de identitate operatorului de calculator sau membrului-operator de calculator, dupa caz.

Articolul 19
Preluarea codului numeric personal al alegatorului care se prezinta la vot se realizeaza dupa cum urmeaza:
a) in cazul alegatorilor care prezinta acte de identitate care contin zona de citire automata cu caractere identificabile optic, codul numeric personal se preia, de regula, in mod automat prin scanarea acestei zone;
Derogari (1)
b) in cazul alegatorilor care prezinta acte de identitate care nu contin zona de citire automata cu caractere identificabile optic sau care contin zona de citire automata ce nu poate fi scanata, codul numeric personal se preia, prin exceptie de la prevederile lit. a), prin tastarea cifrelor corespunzatoare in sectiunea destinata acestui scop in interfata ADV.

Articolul 20
(1) Verificarea prin ADV a codului numeric personal al alegatorului care se prezinta la vot este efectuata de catre operatorul de calculator sau membrul-operator de calculator, dupa caz, numai dupa compararea datelor de identificare inscrise in mesajul specific care apare in interfata ADV cu datele de identificare inscrise in actul de identitate.
(2) In cazul in care operatorul de calculator sau membrul- operator de calculator, dupa caz, identifica o eroare in preluarea codului numeric personal al alegatorului care s-a prezentat la vot este obligat sa reia procedura prevazuta la art. 19.
(3) Validarea operatiunii de preluare a codului numeric personal in ADV reprezinta operatiunea de inscriere in SIMPV a alegatorului, acesta urmand sa figureze in SIMPV ca a votat la sectia de votare respectiva.
(4) Validarea operatiunii de preluare a codului numeric personal in ADV poate fi realizata numai in conditiile specifice prevazute de prezentele norme metodologice.
(5) In caz de eroare, acelasi cod numeric personal va putea fi validat la aceeasi sectie de votare doar dupa trecerea a 30 de minute de la momentul primei validari, in conditiile prevazute de prezentele norme metodologice.
(6) Istoricul operatiunilor de validare se stocheaza si pe terminalul informatic pe care au fost efectuate, unde poate fi consultat de operatorul de calculator sau membrul-operator de calculator, dupa caz.
(7) In cazul in care codul numeric nu este valid, in interfata ADV va aparea mesajul "Cod numeric personal invalid."
(8) In situatia prevazuta de alin. (7), operatorul de calculator va verifica din nou codul numeric personal inscris in actul de identitate si va face corecturile necesare, daca este cazul . Daca mesajul primit in urma verificarii in ADV se mentine, operatiunea de preluare in ADV a codului numeric personal al persoanei care se prezinta la vot nu poate fi validata.
(9) In cazul in care codul numeric personal incepe cu una din cifrele 7, 8 sau 9, la scrutinele la care pot participa numai cetateni romani cu drept de vot, in interfata ADV va aparea mesajul "Codul numeric personal . . . . . . . . . . apartine unei persoane care nu are cetatenie romana." In acest caz operatiunea de preluare in ADV a codului numeric personal al persoanei care se prezinta la vot nu poate fi validata.

Articolul 21
(1) Dupa validarea operatiunii de preluare in ADV a codului numeric personal al alegatorului care se prezinta la vot, in cazul alegerilor locale si parlamentare, SIMPV va semnala operatorilor de calculator din sectiile de votare, unde alegatorii sunt inscrisi in listele electorale permanente, situatiile in care acestia figureaza ca au fost inscrisi in SIMPV la alte sectii de votare decat unde au fost arondati conform domiciliului sau resedintei, dupa cum urmeaza:
a) pentru sectiile de votare din tara, in interfata ADV va aparea notificarea "Alegatorul . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., inscris in lista electorala permanenta la pozitia . . . . . . . . . ., a fost inscris in SIMPV la Sectia de votare nr. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., judetul . . . . . . . . . ., la ora . . . . . . . . . . ";
b) pentru sectiile de votare din strainatate, in interfata ADV va aparea notificarea "Alegatorul . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., inscris in lista electorala permanenta la pozitia . . . . . . . . . ., a fost inscris in SIMPV la Sectia de votare nr. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., statul . . . . . . . . . ., la ora . . . . . . . . . . "
(2) La alegerile locale si parlamentare, operatorii de calculator au obligatia de a aduce la cunostinta presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare notificarile prevazute de alin. (1), in vederea radierii din listele electorale permanente a alegatorilor care au votat la alte sectii de votare.
(3) Prevederile alin. (1) lit. a) si alin. (2) se aplica in mod corespunzator in cazul cetatenilor Uniunii Europene inscrisi in copiile de pe listele electorale complementare sau ale listelor electorale speciale care voteaza in baza certificatului de inregistrare sau a cartii de rezidenta permanenta.

Articolul 22
Ora de referinta care va aparea in toate mesajele furnizate de ADV, inclusiv la sectiile de votare din strainatate, este ora Romaniei.

Articolul 23
(1) Dupa ce presedintele biroului electoral al sectiei de votare declara votarea incheiata, operatorul de calculator sau membrul-operator de calculator, dupa caz, are obligatia de a incheia operatiunile de preluare si verificare a codurilor numerice personale prin accesarea sectiunii destinate acestui scop din interfata ADV.
(2) Dupa luarea masurii prevazute de alin. (1), operatorul de calculator sau membrul-operator de calculator, dupa caz, va continua sa aiba acces in ADV la functiile necesare pentru citirea notificarilor transmise de Biroul Electoral Central si Autoritatea Electorala Permanenta, pentru inregistrarea audiovideo, pentru verificarea si transmiterea electronica a datelor din procesele- verbale privind consemnarea rezultatelor votarii, precum si pentru fotografierea si transmiterea electronica a fotografiilor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votarii.
SECTIUNEA a 2-a
Verificarea indeplinirii conditiilor de exercitare a dreptului de vot la alegerile locale

Articolul 24
(1) La alegerile locale, in cadrul operatiunii de verificare a codului numeric personal al alegatorului care se prezinta la sectia de votare, in interfata ADV pot aparea unul sau mai multe dintre urmatoarele mesaje:
a) pentru alegatorul care se regaseste in listele electorale permanente ale sectiei respective si care nu a mai votat la acelasi tur de scrutin, mesajul evidentiat pe fond de culoare verde va fi "Alegatorul . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., poate vota la aceasta sectie de votare, fiind inscris in lista electorala permanenta la pozitia nr. . . . . . . . . . . .";
b) pentru persoana care nu a implinit varsta de 18 ani pana in ziua votarii inclusiv, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "ATENTIE! Persoana cu CNP . . . . . . . . . . nu are drept de vot. Nu a implinit varsta de 18 ani!";
c) pentru persoana careia i s-a interzis exercitarea dreptului de vot sau care a fost pusa sub interdictie, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "ATENTIE! Persoana . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., nu are drept de vot!";
d) pentru alegatorul care figureaza ca inscris deja in SIMPV, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "ATENTIE! Alegatorul roman . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., figureaza ca a votat la Sectia de votare nr. . . . . . . . . . . din localitatea . . . . . . . . . ., judetul . . . . . . . . . ., la ora . . . . . . . . . . .";
e) pentru alegatorul care se prezinta la vot la o alta sectie de votare decat cea unde este inscris in lista electorala permanenta si care nu a mai votat la acelasi tur de scrutin, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "Alegatorul . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., este arondat la Sectia de votare nr. . . . . . . . . . . din localitatea . . . . . . . . . ., judetul . . . . . . . . . . .";
f) pentru alegatorul care este omis din lista electorala permanenta si care nu a mai votat la acelasi tur de scrutin, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "Persoana cu CNP . . . . . . . . . . nu este inscrisa in listele electorale permanente.";

Afişează Normele metodologice privind functionarea SIMPV - 09.10.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Norme metodologice    SIMPV    Alegeri    Prezidentiale    Prezenta la vot    Frauda electorala    Vot dublu

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia ICCJ 41/2019: In calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include si gradatia de merit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019

Sentinta nr. 263/CA/2016 -Actiune in Contencios administrativ S.D. - S.A. impotriva Guvernului Romaniei si intervenientului Ministerul Finantelor Publice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea

Decizia ICCJ nr. 9/2019 - RIL: activitatea desfasurata in cadrul unitatilor de prospectiuni geologice sau de exploatari in subteran nu poate fi considerata activitate desfasurata in "unitate miniera"
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Anulare decizie reincadrare data fiind lipsa unei norme legale care sa impuna transformarea functiei de conducere in functie de executie
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 146/2017, in sedinta publica din 24 februarie 2017

Nerespectarea procedurii de evaluare profesionala atrage anularea hotararii prin care a fost stabilit calificativul, insa instanta nu se poate substitui evaluatorului
Pronuntaţă de: Tribunalul Timis Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 213/PI/LM/2017, in sedinta publica din 2 martie 2017

Repararea integrala a prejudiciului presupune un calcul care se raporteaza la debitul restant, fara ca dobanda sa de calculeze asupra debitului care ar cuprinde actualizarea cu rata inflatiei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CLuj Sectia I Civila, Decizia nr. 124/A/2016, in sedinta publica din 27 ianuarie 2017

Decontarea transportului cadrelor didactice navetiste in functie de distanta parcursa reprezinta o obligatie a primariei si a consiliului local ce nu poate fi conditionata
Pronuntaţă de: Tribunalul Teleorman Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 54/2016, in sedinta publica din 17 noiembrie 2016

Concedierea salariatei gravide in perioada de proba si in concediu medical
Pronuntaţă de: Tribunalul Arad, Sectia a III-a Contencios administrativ fiscal, litigii de munca si asigurari sociale, Sentinta nr. 1832 din 05.07.2016

Asigurari sociale de sanatate. Contributii pentru fondul asigurarilor. Cazul autorilor de creatie intelectuala. Legalitatea normelor aprobate prin ord
Pronuntaţă de: Decizia nr.289 din 29 ianuarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie

Asigurari sociale de sanatate. Contributii pentru fondul asigurarilor. Cazul autorilor de creatie intelectuala. Legalitatea normelor aprobate prin ord
Pronuntaţă de: Decizia nr.289 din 29 ianuarie 2002, Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Calificarea juridica si natura fiscala a diurnei externe, a cheltuielulor cu transportul si cazarea. Deducerea diurnei externe. Legislatie incidenta
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal � o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Restituirea in 2018 a taxei pe poluare, a taxei speciale, pentru emisiile poluante, precum si a timbrului de mediu pentru autovehicule
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Cum va fi implementat sistemul salarizarii unitare dupa primul an de aplicare a legii?
Sursa: Guvernul Romaniei