din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1732 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Normele metodologice privind functionarea SIMPV - 09.10.2019

Normele metodologice privind functionarea SIMPV - 09.10.2019

  Publicat: 13 Oct 2019       6898 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Operatiune asiguratoare prin care o persoana fizica sau juridica dispune pastrarea unei sume de bani in contul altei persoane, care renunta sa o primeasca.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Normele metodologice privind functionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal, selectia, desemnarea si atributiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale sectiilor de votare, verificarea corelatiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votarii, precum si conditiile de inregistrare audiovideo a operatiunilor efectuate de catre membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare pentru numararea voturilor, din 09.10.2019 au fost publicate in Monitorul Oficial nr. 823 din 10.10.2019.

Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Procedura juridica prin care un act sau un inscris este recunoscut in mod legal de catre o autoritate notariala.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Procedura juridica prin care un act sau un inscris este recunoscut in mod legal de catre o autoritate notariala.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Procedura juridica prin care un act sau un inscris este recunoscut in mod legal de catre o autoritate notariala.
Procedura juridica prin care un act sau un inscris este recunoscut in mod legal de catre o autoritate notariala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Se considera inregistrare sonora sau fonograma, in sensul legii 8/1996, orice fixare, exclusiv sonora, a sunetelor provenite dintr-o interpretare ori executie a unei opere sau a altor sunete ori a reprezentarilor numerice ale acestor sunete, oricare ar fi metoda si suportul utilizate pentru aceasta fixare.
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;

k) realizeaza actualizarile ADV pe terminalul informatic utilizat;
l) indeplinesc orice alte atributii prevazute de prezentele norme metodologice.
(2) In preziua votarii, operatorul de calculator se prezinta la ora 18,00 la sediul biroului electoral al sectiei de votare unde a fost repartizat, prezinta presedintelui biroului electoral al sectiei de votare decizia prin care a fost desemnat si actul de identitate si ia urmatoarele masuri:
a) verifica starea terminalului informatic si a echipamentelor conexe;
b) verifica starea de functionare a mijloacelor de comunicatii din localul de vot;
c) testeaza functionalitatea SIMPV, prin autentificarea in ADV;
d) verifica in ADV, cu ajutorul presedintelui biroului electoral al sectiei de votare, daca numarul sectiei de votare corespunde cu sectia la care a fost repartizat, daca identitatea primei si cea a ultimei persoane corespund cu cele inscrise in listele electorale permanente la prima si ultima pozitie, precum si daca numarul total al alegatorilor este egal cu cel inscris in listele electorale permanente;
e) la solicitarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare, inscrie in ADV codurile numerice personale inscrise in cererile pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale.
(3) In cazurile in care in urma masurilor prevazute la alin. (2) sunt depistate defectiuni ale terminalului informatic, ale conexiunii la Sistemul informatic central, ale interfetei SIMPV si/sau neconcordante intre datele prevazute de alin. (2) lit. d), operatorul de calculator are obligatia de a le semnala, de indata, presedintelui biroului electoral al sectiei de votare si Centrului de preluare a apelurilor.
(4) Operatorii de calculator au obligatia de a insoti presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare care se deplaseaza la sediul biroului electoral ierarhic superior cu procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votarii.

Articolul 13
(1) Accesul operatorilor de calculator in interfata ADV se efectueaza in baza datelor de autentificare furnizate de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale.
(2) Numele de utilizator si parolele vor fi predate de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale, pe baza de proces-verbal, in plic sigilat, fiecarui operator de calculator .
(3) Datele de autentificare trebuie sa permita identificarea si configurarea categoriilor de operatiuni la care are dreptul un operator de calculator, asigurand totodata si jurnalizarea operatiunilor efectuate.
(4) Datele de autentificare furnizate de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale sunt confidentiale, unice, personale si netransmisibile. Se interzice folosirea lor in comun de catre mai multi utilizatori.
(5) Se interzice operatorilor de calculator si oricaror altor persoane clonarea informatica a terminalelor utilizate in cadrul SIMPV sau permiterea accesului unor persoane neautorizate la ADV.
(6) Operatorii de calculator repartizati pe sectii de votare preiau terminalele informatice, echipamentele conexe si plicurile continand datele de autentificare in cadrul sesiunilor de instruire organizate de Autoritatea Electorala Permanenta si Serviciul de Telecomunicatii Speciale.

Articolul 14
(1) Prin membru-operator de calculator se intelege, in sensul prezentelor norme metodologice, presedintele biroului electoral al sectiei de votare din strainatate si loctiitorul acestuia, precum si orice alt membru al biroului electoral al sectiei de votare care indeplineste atributiile ce revin, potrivit legii, operatorilor de calculator .
(2) Presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare din strainatate, loctiitorii acestora si orice alti membri ai birourilor electorale ale sectiilor de votare din strainatate care obtin punctajul minim la sesiunea de instruire-examinare organizata de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale, cu sprijinul si participarea reprezentantilor Ministerului Afacerilor Externe, Autoritatii Electorale Permanente si Institutului National de Statistica, sunt desemnati membri-operatori de calculator prin decizie a Autoritatii Electorale Permanente.
(3) Criteriile de evaluare si punctajul minim prevazut de alin. (2) sunt stabilite de Serviciul de Telecomunicatii Speciale, fiind aduse la cunostinta Autoritatii Electorale Permanente in cel mult 5 zile de la data stabilirii acestora.
(4) Rezultatele obtinute de membrii-operatori de calculator sunt transmise de indata Autoritatii Electorale Permanente de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale.
(5) Membrii-operatori de calculator asigura indeplinirea in mod corespunzator a atributiilor si masurilor prevazute de art. 12 alin. (1) lit. a), b), d) -l) si alin. (2) lit. a) -c), precum si preluarea in SIMPV a semnaturilor alegatorilor ale caror date personale au fost validate conform prezentelor norme metodologice.
(6) La deschiderea votarii in zilele de vineri, sambata si duminica, membrii-operatori de calculator acceseaza sectiunea de deschidere a votarii din ADV pe toate terminalele informatice utilizate in sectia de votare respectiva.
(7) La incheierea votarii in zilele de vineri, sambata si duminica, membrii-operatori de calculator acceseaza sectiunea de inchidere a votarii din ADV pe toate terminalele informatice utilizate in sectia de votare respectiva.
(8) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare din strainatate sau membrul biroului electoral al sectiei de votare desemnat de acesta asigura sincronizarea datelor de pe fiecare terminal informatic si verificarea listelor electorale suplimentare electronice la sfarsitul fiecarei zile a votarii si la inceputul zilelor de sambata si duminica in care are loc votarea.
(9) SIMPV este configurat pentru a permite operatiunile de validare a CNP-urilor in ADV pana la ora 23,59 - ora-limita de incheiere a votarii.

Articolul 15
(1) Cu 15 zile inaintea primei zile a votarii in strainatate, Autoritatea Electorala Permanenta desemneaza operatorii de calculator ai birourilor electorale pentru votul prin corespondenta care au sediul in tara.
(2) Prevederile art. 14 se aplica in mod corespunzator membrilor birourilor electorale pentru votul prin corespondenta cu sediul in afara tarii.
(3) Membrii-operatori de calculator in birourile electorale pentru votul prin corespondenta, respectiv in birourile electorale ale sectiilor de votare desemnate potrivit legii sa preia voturi prin corespondenta asigura indeplinirea urmatoarelor masuri specifice:
a) incepand cu 48 de ore inaintea datei-limita pentru livrarea plicurilor exterioare continand voturile prin corespondenta pana cel mai tarziu la ora locala 24,00 a datei-limita pentru livrarea plicurilor exterioare continand voturile prin corespondenta, scaneaza codurile de bare inscrise pe acestea prin intermediul terminalelor informatice puse la dispozitie de Serviciul de Telecomunicatii Speciale;
b) introduc si transmit electronic datele din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votarii prin corespondenta;
c) asigura inregistrarea audiovideo neintrerupta a operatiunilor efectuate de catre membrii biroului electoral pentru numararea voturilor prin corespondenta;
d) fotografiaza procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votarii prin corespondenta semnate de catre membrii biroului electoral al sectiei de votare si le transmit catre Sistemul informatic central.
(4) SIMPV este configurat pentru a permite operatiunile de scanare a codurilor de bare pe o durata de 30 de minute de la ora locala 24,00 a datei-limita pentru livrarea plicurilor exterioare continand voturile prin corespondenta.
(5) SIMPV genereaza lista alegatorilor prin corespondenta ale caror plicuri exterioare au fost scanate inaintea datei-limita, precum si lista alegatorilor prin corespondenta ale caror plicuri exterioare nu au fost scanate inaintea datei-limita, in format .csv.

Articolul 16
(1) Dupa incheierea votarii si inchiderea localului de vot, presedintele biroului electoral al sectiei de votare se va asigura ca operatorii de calculator sau membrii-operatori de calculator acceseaza sectiunea de inchidere a votarii din ADV.
(2) Operatorul de calculator sau membrul-operator de calculator, dupa caz, desemnat de presedintele biroului electoral al sectiei de votare sau de presedintele biroului electoral pentru votul prin corespondenta, pozitioneaza terminalul informatic intr-un loc fix, care ofera perspectiva clara asupra locului in care sunt asezate si numarate buletinele de vot utilizate.
(3) Operatorul de calculator sau membrul-operator de calculator, dupa caz, asigura inregistrarea audiovideo neintrerupta a procedurilor de numarare a voturilor, de intocmire a proceselor-verbale si de transmitere a acestora.
(4) Se interzice operatorului de calculator sau membrului- operator de calculator, dupa caz, sa realizeze copii ale inregistrarii audiovideo ori sa permita accesul altor persoane neautorizate la inregistrare .
(5) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare sau presedintele biroului electoral pentru votul prin corespondenta, dupa caz, ia masuri pentru ca inregistrarea audiovideo prevazuta de alin. (3) sa decurga neintrerupt, fara a fi obstructionata de nicio persoana .
(6) Operatorii de calculator predau inregistrarile audiovideo prevazute de alin. (3) reprezentantilor Serviciului de Telecomunicatii Speciale odata cu terminalele informatice.
Derogari (1)
(7) Membrii-operatori de calculator predau inregistrarile audiovideo prevazute de alin. (3) odata cu terminalele informatice.
Derogari (1)

Articolul 17
(1) Operatorii de calculator ai sectiilor de votare din tara si ai birourilor electorale pentru votul prin corespondenta cu sediul in tara predau terminalele informatice reprezentantilor Serviciului de Telecomunicatii Speciale in cel mult 24 de ore de la finalizarea activitatii biroului electoral al sectiei de votare.
Derogari (1)

Afişează Normele metodologice privind functionarea SIMPV - 09.10.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Norme metodologice    SIMPV    Alegeri    Prezidentiale    Prezenta la vot    Frauda electorala    Vot dublu

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia ICCJ 41/2019: In calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include si gradatia de merit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019

Sentinta nr. 263/CA/2016 -Actiune in Contencios administrativ S.D. - S.A. impotriva Guvernului Romaniei si intervenientului Ministerul Finantelor Publice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea

Decizia ICCJ nr. 9/2019 - RIL: activitatea desfasurata in cadrul unitatilor de prospectiuni geologice sau de exploatari in subteran nu poate fi considerata activitate desfasurata in "unitate miniera"
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Anulare decizie reincadrare data fiind lipsa unei norme legale care sa impuna transformarea functiei de conducere in functie de executie
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 146/2017, in sedinta publica din 24 februarie 2017

Nerespectarea procedurii de evaluare profesionala atrage anularea hotararii prin care a fost stabilit calificativul, insa instanta nu se poate substitui evaluatorului
Pronuntaţă de: Tribunalul Timis Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 213/PI/LM/2017, in sedinta publica din 2 martie 2017

Repararea integrala a prejudiciului presupune un calcul care se raporteaza la debitul restant, fara ca dobanda sa de calculeze asupra debitului care ar cuprinde actualizarea cu rata inflatiei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CLuj Sectia I Civila, Decizia nr. 124/A/2016, in sedinta publica din 27 ianuarie 2017

Decontarea transportului cadrelor didactice navetiste in functie de distanta parcursa reprezinta o obligatie a primariei si a consiliului local ce nu poate fi conditionata
Pronuntaţă de: Tribunalul Teleorman Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 54/2016, in sedinta publica din 17 noiembrie 2016

Concedierea salariatei gravide in perioada de proba si in concediu medical
Pronuntaţă de: Tribunalul Arad, Sectia a III-a Contencios administrativ fiscal, litigii de munca si asigurari sociale, Sentinta nr. 1832 din 05.07.2016

Asigurari sociale de sanatate. Contributii pentru fondul asigurarilor. Cazul autorilor de creatie intelectuala. Legalitatea normelor aprobate prin ord
Pronuntaţă de: Decizia nr.289 din 29 ianuarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie

Asigurari sociale de sanatate. Contributii pentru fondul asigurarilor. Cazul autorilor de creatie intelectuala. Legalitatea normelor aprobate prin ord
Pronuntaţă de: Decizia nr.289 din 29 ianuarie 2002, Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Calificarea juridica si natura fiscala a diurnei externe, a cheltuielulor cu transportul si cazarea. Deducerea diurnei externe. Legislatie incidenta
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal � o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Restituirea in 2018 a taxei pe poluare, a taxei speciale, pentru emisiile poluante, precum si a timbrului de mediu pentru autovehicule
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Cum va fi implementat sistemul salarizarii unitare dupa primul an de aplicare a legii?
Sursa: Guvernul Romaniei