din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1621 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Normele metodologice privind functionarea SIMPV - 09.10.2019

Normele metodologice privind functionarea SIMPV - 09.10.2019

  Publicat: 13 Oct 2019       6897 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Operatiune asiguratoare prin care o persoana fizica sau juridica dispune pastrarea unei sume de bani in contul altei persoane, care renunta sa o primeasca.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Normele metodologice privind functionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal, selectia, desemnarea si atributiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale sectiilor de votare, verificarea corelatiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votarii, precum si conditiile de inregistrare audiovideo a operatiunilor efectuate de catre membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare pentru numararea voturilor, din 09.10.2019 au fost publicate in Monitorul Oficial nr. 823 din 10.10.2019.

Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
(Force majeure) Clauza intr-un contract care exonereaza de raspunderea contractuala acea parte la contract care nu si-a putut indeplini, partial sau integral,
Operatiune asiguratoare prin care o persoana fizica sau juridica dispune pastrarea unei sume de bani in contul altei persoane, care renunta sa o primeasca.
Operatiune asiguratoare prin care o persoana fizica sau juridica dispune pastrarea unei sume de bani in contul altei persoane, care renunta sa o primeasca.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Operatiune asiguratoare prin care o persoana fizica sau juridica dispune pastrarea unei sume de bani in contul altei persoane, care renunta sa o primeasca.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.

d) identificare si autentificare: asigurarea identificarii si autentificarii tuturor persoanelor autorizate in mod corespunzator, in functie de competente, inainte de orice operatiune;
e) autorizare: autorizarea participantilor in vederea accesarii datelor din SIMPV in functie de competente.
(3) Serviciul de Telecomunicatii Speciale asigura inregistrarea convorbirilor telefonice efectuate prin intermediul Centrului de preluare a apelurilor.
(4) Serviciul de Telecomunicatii Speciale este autorizat sa ia masuri, cu notificarea Autoritatii Electorale Permanente, pentru prevenirea alterarii sau pierderii informatiilor si asigurarea recuperarii acestora in cazuri fortuite sau in cazuri de forta majora.

Articolul 8
In zilele votarii, SIMPV furnizeaza Biroului Electoral Central datele privind prezenta la vot, datele inscrise de operatorii de calculator in formularul de verificare a corelatiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votarii, precum si fotografiile proceselor-verbale de consemnare a rezultatelor votarii, in vederea asigurarii publicitatii acestora, in conditiile stabilite prin decizie a Biroului Electoral Central.

CAPITOLUL III
Selectia, desemnarea si atributiile operatorilor de calculator

Articolul 9
(1) Poate avea calitatea de operator de calculator al sectiei de votare din tara orice cetatean roman cu drept de vot care are cunostinte de baza in tehnologia informatiei.
(2) Selectia operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale sectiilor de votare din tara se realizeaza pe baza examinarii practice a urmatoarelor competente:
a) utilizarea notiunilor de baza din domeniul tehnologiei informatiei;
b) introducerea si validarea datelor;
c) prelucrarea datelor;
d) utilizarea internetului si a postei electronice;
e) utilizarea echipamentelor periferice.
(3) Autoritatea Electorala Permanenta, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicatii Speciale, organizeaza sesiuni de examinare practica a competentelor prevazute la alin. (2) pentru selectia operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale sectiilor de votare din tara.
(4) La sesiunile de examinare practica prevazute la alin. (3) participa persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1) si care depun sau transmit cereri scrise, datate si semnate, conform modelului prevazut in anexa nr. 1, la birourile Autoritatii Electorale Permanente.
(5) Persoanele care participa la sesiunile de examinare practica organizate in centre de evaluare sunt notificate telefonic, prin mesaje de tip text sau prin e-mail de catre Autoritatea Electorala Permanenta cu privire la locul, data si intervalul orar al sesiunii de examinare.
(6) Persoanele care obtin cel putin punctajul minim la sesiunile de examinare practica prevazute de alin. (3) sunt declarate admise. Acestea au obligatia de a semna un angajament privind asigurarea confidentialitatii datelor prelucrate in calitatea de operator de calculator, conform formularului stabilit de Autoritatea Electorala Permanenta.
(7) Birourile judetene ale Autoritatii Electorale Permanente comunica Serviciului de Telecomunicatii Speciale locul, data si intervalul orar al sesiunii de examinare, cu cel putin 48 de ore inainte de inceperea acesteia.
(8) Sesiunea de examinare practica se organizeaza daca cel putin 10 persoane au confirmat participarea, fara ca numarul participantilor sa fie mai mare de 40, in sali cu acces la internet si dotate cu mobilier cu suprafata plana ce permite asezarea terminalelor informatice si a suporturilor acestora.
(9) Criteriile de evaluare si baremul sunt stabilite de Serviciul de Telecomunicatii Speciale, fiind aduse la cunostinta Autoritatii Electorale Permanente in cel mult 5 zile de la data stabilirii acestora.
(10) Punctajul minim este comunicat Serviciului de Telecomunicatii Speciale de catre Departamentul suport organizatoric electoral din cadrul Autoritatii Electorale Permanente, in cel mult 5 zile de la data comunicarii criteriilor de evaluare si a baremului.

Articolul 10
(1) Incepand cu 30 de zile inaintea datei votarii, dar nu mai tarziu de 15 zile inaintea datei votarii, operatorii de calculator ai birourilor electorale ale sectiilor de votare din tara sunt desemnati, prin decizie a Autoritatii Electorale Permanente, pe baza tragerilor succesive la sorti dintre persoanele declarate admise conform art. 9 alin. (6), in ordinea punctajului obtinut la examinarile prevazute de art. 9 sau a punctajului obtinut ca urmare a evaluarii activitatii anterioare, dupa caz. Rezultatul tragerii la sorti este consemnat intr-un proces-verbal de catre persoanele care au efectuat tragerea la sorti.
(2) Operatorii de calculator prevazuti de alin. (1) pot fi repartizati pe sectii de votare sau pe centre de votare, dupa caz.
(3) Ordinea de prioritate la desemnarea operatorilor de calculator este urmatoarea:
a) persoanele care au domiciliul in localitatea respectiva;
b) persoanele care au resedinta in localitatea respectiva;
c) persoanele care au solicitat desemnarea in localitatea respectiva.
(4) Persoanele declarate admise conform art. 9 alin. (6), care nu au fost desemnate operatori de calculator ai birourilor electorale ale sectiilor de votare din tara, conform procedurii prevazute la alin. (1), raman la dispozitia Autoritatii Electorale Permanente pentru inlocuirea in cazuri deosebite a operatorilor de calculator .
(5) In cazul in care intr-o localitate, in urma examinarii prevazute de art. 9, au fost declarate admise insuficiente persoane, desemnarea operatorilor de calculator va fi efectuata dintre persoanele declarate admise care, pana la data tragerii la sorti prevazuta de alin. (1), isi exprima in scris acordul pentru exercitarea functiei de operator de calculator in localitatea respectiva.
(6) Autoritatea Electorala Permanenta, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicatii Speciale, organizeaza sesiuni de instruire a operatorilor de calculator desemnati, precum si pentru predarea terminalelor informatice, a echipamentelor conexe si a datelor de autentificare, in sali care indeplinesc conditiile prevazute de art. 9 alin. (8).

Articolul 11
Operatorii de calculator repartizati pe centre de votare indeplinesc urmatoarele atributii:
a) acorda suport tehnic pentru asigurarea functionalitatii SIMPV, conform dispozitiilor primite prin intermediul Centrului de suport tehnic;
b) inlocuiesc operatorii de calculator repartizati pe sectii de votare pe durata indisponibilitatii acestora, cu conditia notificarii Centrului de suport tehnic de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare.

Articolul 12
(1) Operatorii de calculator repartizati la sectiile de votare din tara exercita urmatoarele atributii principale:
a) preiau si predau, pe baza de proces-verbal, terminalele informatice din sectiile de votare si echipamentele conexe;
b) participa la sesiuni de instruire si simulari nationale privind functionarea SIMPV, organizate de Autoritatea Electorala Permanenta cu sprijinul Serviciului de Telecomunicatii Speciale, precum si la sesiunile de instruire a presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare si a loctiitorilor acestora;
c) sunt prezenti in sectia de votare in preziua votarii, de la ora 18,00 pana la finalizarea activitatilor din ziua respectiva, precum si in ziua votarii, de la ora 6,00 pana la incheierea operatiunilor de numarare a voturilor si consemnare a rezultatelor votarii;
d) asigura inscrierea corecta in SIMPV a codurilor numerice personale ale alegatorilor care se prezinta la vot, conform prezentelor norme metodologice;
e) comunica, de indata, presedintelui biroului electoral al sectiei de votare mesajele si semnalarile returnate de SIMPV;
f) asigura indeplinirea dispozitiilor presedintelui biroului electoral al sectiei de votare, conform normelor metodologice aplicabile;
g) asigura inregistrarea audiovideo neintrerupta a operatiunilor efectuate de catre membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare pentru numararea voturilor si completarea proceselor-verbale;
h) asigura introducerea electronica a rezultatelor votarii in formularul pentru verificarea corelatiilor, instalat pe terminalul informatic pus la dispozitie de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale; aplicatia informatica mentionata va asigura verificarea indeplinirii corelatiilor legale dintre datele introduse, conform cheilor legale de control, si va semnala eventualele erori sau neconcordante care trebuie corectate sau remediate pentru a asigura incheierea proceselor-verbale cu respectarea corelatiilor prevazute de lege;
i) asigura transmiterea electronica a datelor prevazute de lit. i) si a fotografiilor proceselor-verbale semnate de catre membrii biroului electoral al sectiei de votare catre Sistemul informatic central, prin apasarea butonului "Finalizare proces electoral"; daca in momentul finalizarii procesului electoral nu exista conexiune la SIMPV, va asigura transmiterea in sistem a proceselor-verbale de indata ce terminalul informatic va avea conexiune la SIMPV;
j) informeaza presedintele biroului electoral al sectiei de votare si Centrul de preluare a apelurilor cu privire la disfunctionalitatile terminalului informatic;

Afişează Normele metodologice privind functionarea SIMPV - 09.10.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Norme metodologice    SIMPV    Alegeri    Prezidentiale    Prezenta la vot    Frauda electorala    Vot dublu

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia ICCJ 41/2019: In calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include si gradatia de merit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019

Sentinta nr. 263/CA/2016 -Actiune in Contencios administrativ S.D. - S.A. impotriva Guvernului Romaniei si intervenientului Ministerul Finantelor Publice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea

Decizia ICCJ nr. 9/2019 - RIL: activitatea desfasurata in cadrul unitatilor de prospectiuni geologice sau de exploatari in subteran nu poate fi considerata activitate desfasurata in "unitate miniera"
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Anulare decizie reincadrare data fiind lipsa unei norme legale care sa impuna transformarea functiei de conducere in functie de executie
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 146/2017, in sedinta publica din 24 februarie 2017

Nerespectarea procedurii de evaluare profesionala atrage anularea hotararii prin care a fost stabilit calificativul, insa instanta nu se poate substitui evaluatorului
Pronuntaţă de: Tribunalul Timis Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 213/PI/LM/2017, in sedinta publica din 2 martie 2017

Repararea integrala a prejudiciului presupune un calcul care se raporteaza la debitul restant, fara ca dobanda sa de calculeze asupra debitului care ar cuprinde actualizarea cu rata inflatiei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CLuj Sectia I Civila, Decizia nr. 124/A/2016, in sedinta publica din 27 ianuarie 2017

Decontarea transportului cadrelor didactice navetiste in functie de distanta parcursa reprezinta o obligatie a primariei si a consiliului local ce nu poate fi conditionata
Pronuntaţă de: Tribunalul Teleorman Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 54/2016, in sedinta publica din 17 noiembrie 2016

Concedierea salariatei gravide in perioada de proba si in concediu medical
Pronuntaţă de: Tribunalul Arad, Sectia a III-a Contencios administrativ fiscal, litigii de munca si asigurari sociale, Sentinta nr. 1832 din 05.07.2016

Asigurari sociale de sanatate. Contributii pentru fondul asigurarilor. Cazul autorilor de creatie intelectuala. Legalitatea normelor aprobate prin ord
Pronuntaţă de: Decizia nr.289 din 29 ianuarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie

Asigurari sociale de sanatate. Contributii pentru fondul asigurarilor. Cazul autorilor de creatie intelectuala. Legalitatea normelor aprobate prin ord
Pronuntaţă de: Decizia nr.289 din 29 ianuarie 2002, Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Calificarea juridica si natura fiscala a diurnei externe, a cheltuielulor cu transportul si cazarea. Deducerea diurnei externe. Legislatie incidenta
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal � o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Restituirea in 2018 a taxei pe poluare, a taxei speciale, pentru emisiile poluante, precum si a timbrului de mediu pentru autovehicule
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Cum va fi implementat sistemul salarizarii unitare dupa primul an de aplicare a legii?
Sursa: Guvernul Romaniei