din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1773 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Normele metodologice privind functionarea SIMPV - 09.10.2019

Normele metodologice privind functionarea SIMPV - 09.10.2019

  Publicat: 13 Oct 2019       6900 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Operatiune asiguratoare prin care o persoana fizica sau juridica dispune pastrarea unei sume de bani in contul altei persoane, care renunta sa o primeasca.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Normele metodologice privind functionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal, selectia, desemnarea si atributiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale sectiilor de votare, verificarea corelatiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votarii, precum si conditiile de inregistrare audiovideo a operatiunilor efectuate de catre membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare pentru numararea voturilor, din 09.10.2019 au fost publicate in Monitorul Oficial nr. 823 din 10.10.2019.

1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Lista electorala - lista ce cuprinde toti alegatorii care isi exercita dreptul de vot in cadrul unei sectii de votare;
Lista electorala - lista ce cuprinde toti alegatorii care isi exercita dreptul de vot in cadrul unei sectii de votare;
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Lista electorala - lista ce cuprinde toti alegatorii care isi exercita dreptul de vot in cadrul unei sectii de votare;
A fost promulgat la 11.09.1865
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
A fost promulgat la 11.09.1865
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
A fost promulgat la 11.09.1865
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
A fost promulgat la 11.09.1865
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Lista electorala - lista ce cuprinde toti alegatorii care isi exercita dreptul de vot in cadrul unei sectii de votare;
A fost promulgat la 11.09.1865
Lista electorala - lista ce cuprinde toti alegatorii care isi exercita dreptul de vot in cadrul unei sectii de votare;
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere

g) pentru alegatorul care a formulat cerere de votare prin intermediul urnei speciale si care se prezinta la sectia de votare, fara a mai fi votat la acelasi tur de scrutin, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "Alegatorul . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., figureaza ca a facut cerere de vot cu urna speciala la Sectia de votare nr. . . . . . . . . . . din localitatea . . . . . . . . . ., judetul . . . . . . . . . ., la ora . . . . . . . . . . .";
h) pentru alegatorul care se prezinta la vot cu un act de identitate care nu se afla in termen de valabilitate, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "Atentie! Este posibil ca actul de identitate sa fie expirat."
(2) In cazul prevazut la alin. (1) lit. a), dupa ce valideaza operatiunea de preluare a codului numeric personal al alegatorului care s-a prezentat la vot, operatorul de calculator preda de indata actul de identitate presedintelui biroului electoral al sectiei de votare sau altui membru desemnat de catre acesta, cu indicarea numarului pozitiei la care este inscris alegatorul.
(3) In situatiile prevazute la alin. (1) lit. b) -h), operatorul de calculator are obligatia de a preda de indata actul de identitate presedintelui biroului electoral al sectiei de votare si de a-i aduce la cunostinta mesajul sau mesajele aparute in interfata ADV.
(4) In cazul prevazut de alin. (1) lit. b), operatorul de calculator nu poate valida operatiunea de preluare in ADV a codului numeric personal al persoanei care nu are inca varsta de 18 ani la data la care s-a prezentat la vot.
(5) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. d), presedintele biroului electoral al sectiei de votare va contacta telefonic, prin intermediul terminalului pus la dispozitie de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale, presedintele biroului electoral al sectiei de votare unde alegatorul figureaza deja inscris in SIMPV, in vederea identificarii eventualei semnaturi a acestuia in dreptul datelor sale de identificare din listele electorale. Convorbirea va fi inregistrata de Serviciul de Telecomunicatii Speciale.
(6) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. f), presedintele biroului electoral al sectiei de votare va contacta Autoritatea Electorala Permanenta prin Centrul de preluare a apelurilor.
(7) Pentru situatiile prevazute la alin. (1) lit. c) -h), operatorul de calculator valideaza operatiunea de preluare in ADV a codului numeric personal al alegatorului care s-a prezentat la vot numai in baza deciziei presedintelui biroului electoral al sectiei de votare de a permite exercitarea dreptului de vot.
(8) Prevederile alin. (1) - (7) se aplica in mod corespunzator in cazul cetatenilor Uniunii Europene inscrisi in copiile de pe listele electorale complementare care voteaza in baza certificatului de inregistrare sau a cartii de rezidenta permanenta.
(9) Situatiile prevazute la alin. (1) lit. b) -h) si deciziile presedintelui biroului electoral al sectiei de votare de a permite sau nu exercitarea dreptului de vot se consemneaza in scris in formularul privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV, al carui model este prevazut in anexa nr. 2.

Articolul 25
(1) La alegerile locale, in cazul cetatenilor Uniunii Europene care se prezinta la sectia de votare si care nu voteaza in baza certificatului de inregistrare sau a cartii de rezidenta permanenta, verificarea se realizeaza in urmatoarele etape:
a) preluarea numelui si prenumelui alegatorului, a datei nasterii si a statului membru al Uniunii Europene care a emis documentul de identitate, prin tastarea literelor si cifrelor corespunzatoare in sectiunea destinata acestui scop in interfata ADV;
b) verificarea de catre operatorul de calculator a datelor prevazute la lit. a) ale cetateanului Uniunii Europene care se prezinta la vot, prin compararea datelor de identificare inscrise in mesajul aparut in interfata ADV cu datele de identificare inscrise in documentul de identitate.
(2) In urma verificarii datelor prevazute la alin. (1) lit. a), in interfata ADV poate aparea unul dintre urmatoarele mesaje:
a) pentru cetateanul Uniunii Europene care nu a mai votat la acelasi scrutin, mesajul evidentiat pe fond de culoare galbena va fi "Alegatorul . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.) . . . . . . . . . . (Se inscriu data nasterii si statul membru al Uniunii Europene.) poate vota la aceasta sectie de votare daca adresa acestuia se afla in raza teritoriala a sectiei de votare.";
b) pentru cetateanul Uniunii Europene care a mai votat o data la acelasi scrutin, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "ATENTIE! Alegatorul . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.) . . . . . . . . . . (Se inscriu data nasterii si statul membru al Uniunii Europene.) figureaza ca a votat la Sectia de votare nr. . . . . . . . . . . din localitatea . . . . . . . . . ., judetul . . . . . . . . . ., la ora . . . . . . . . . . .";
c) pentru cetateanul Uniunii Europene care a formulat cerere de votare prin intermediul urnei speciale si care se prezinta la sectia de votare, fara a mai fi votat la acelasi tur de scrutin, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "Alegatorul . . . . . . . . . . (Se inscriu numele, prenumele, data nasterii si statul.) figureaza ca a facut cerere de vot cu urna speciala la Sectia de votare nr. . . . din localitatea . . . . . . . . . ., judetul . . . . . . . . . ., la ora . . . . . . . . . . ."
(3) Pentru situatia prevazuta de alin. (2) lit. a), operatorul de calculator valideaza operatiunea de preluare a datelor de identificare prevazute de alin. (1) lit. a), cu acordul verbal al presedintelui biroului electoral al sectiei de votare.
(4) In situatia prevazuta de alin. (2) lit. b) se aplica in mod corespunzator prevederile art. 24 alin. (3), (5), (6) si (8).
(5) In cazul prevazut de alin. (2) lit. c), operatorul de calculator valideaza operatiunea de preluare in ADV a codului numeric personal al alegatorului care s-a prezentat la vot numai in baza deciziei presedintelui biroului electoral al sectiei de votare de a permite exercitarea dreptului de vot.
(6) Situatiile prevazute la alin. (2) lit. b) si c), precum si deciziile presedintelui biroului electoral al sectiei de votare de a permite sau nu exercitarea dreptului de vot se consemneaza in scris in formularul privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV, al carui model este prevazut in anexa nr. 2.

Articolul 26
(1) Datele personale ale alegatorilor care formuleaza cereri de votare prin intermediul urnei speciale, aprobate de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare conform legii, sunt preluate prin tastarea codului numeric personal in sectiunea destinata acestui scop in interfata ADV.
(2) In urma preluarii datelor de identificare prevazute la alin. (1), in interfata ADV pot aparea unul sau mai multe dintre mesajele prevazute la art. 24 si 25.
(3) La solicitarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare facuta inaintea plecarii echipei de membri ai biroului electoral al sectiei de votare care insoteste urna speciala, operatorul de calculator repeta operatiunea prevazuta la alin. (1) si ii comunica mesajul returnat de SIMPV.
(4) La momentul intoarcerii echipei de membri ai biroului electoral al sectiei de votare care insoteste urna speciala, operatorul de calculator valideaza in ADV, in baza semnaturii din extrasul din lista electorala permanenta, lista electorala complementara sau din lista suplimentara, dupa caz, codul numeric personal al alegatorului care a votat prin intermediul urnei speciale.

SECTIUNEA a 3-a
Verificarea indeplinirii conditiilor de exercitare a dreptului de vot la alegerile parlamentare

Articolul 27
(1) La alegerile parlamentare, in cadrul operatiunii de verificare a codului numeric personal al alegatorului care se prezinta la sectia de votare din tara, in interfata ADV pot aparea unul sau mai multe din urmatoarele mesaje:
a) pentru codul numeric personal al alegatorului care se regaseste in listele electorale permanente ale sectiei respective si care nu a mai votat la acelasi scrutin, mesajul evidentiat pe fond de culoare verde va fi "Alegatorul . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., poate vota la aceasta sectie de votare, fiind inscris in lista electorala permanenta la pozitia nr. . . . . . . . . . .";
b) pentru codul numeric personal al persoanei care nu a implinit varsta de 18 ani pana in ziua votarii inclusiv, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "ATENTIE! Persoana cu CNP . . . . . . . . . . nu are drept de vot. Nu a implinit varsta de 18 ani!";
c) pentru persoana careia i s-a interzis exercitarea dreptului de vot sau care a fost pusa sub interdictie, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "ATENTIE! Persoana . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., nu are drept de vot!";
d) pentru codul numeric personal al alegatorului care figureaza ca a fost inscris deja in SIMPV la acelasi scrutin in tara, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "ATENTIE! Alegatorul . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., figureaza ca a votat la Sectia de votare nr. . . . . . . . . . . din localitatea . . . . . . . . . ., judetul . . . . . . . . . ., la ora . . . . . . . . . . (hh.mm).";
e) pentru codul numeric personal al alegatorului care figureaza ca a fost inscris in SIMPV in strainatate, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "ATENTIE! Alegatorul . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., figureaza ca a fost inscris in SIMPV la Sectia de votare nr. . . . . . . . . . . din localitatea . . . . . . . . . ., statul . . . . . . . . . ., la ora . . . . . . . . . .";
f) pentru codul numeric personal al alegatorului care se prezinta la vot la o sectie de votare unde nu este inscris in lista electorala permanenta si care nu a mai votat la acelasi scrutin, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "Alegatorul . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., este arondat la Sectia de votare nr. . . . . . . . . . . din localitatea . . . . . . . . . ., judetul . . . . . . . . . .";
g) pentru codul numeric personal al alegatorului care este omis din lista electorala permanenta si care nu a mai votat la acelasi scrutin, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "Persoana cu CNP . . . . . . . . . . nu este inscrisa in listele electorale permanente.";
h) pentru codul numeric personal al alegatorului care a votat prin corespondenta, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "ATENTIE! Alegatorul . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., figureaza ca a votat prin corespondenta.";
i) pentru codul numeric personal al alegatorului inscris in listele electorale permanente din strainatate si care nu a mai votat la acelasi scrutin, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "Alegatorul . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., este arondat la o sectie de votare din strainatate.";
j) pentru alegatorul care a formulat cerere de votare prin intermediul urnei speciale si care se prezinta la sectia de votare, fara a mai fi votat la acelasi scrutin, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "Alegatorul . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., figureaza ca a facut cerere de vot cu urna speciala la Sectia de votare nr. . . . . . . . . . . din localitatea . . . . . . . . . ., judetul . . . . . . . . . ., la ora . . . . . . . . . . .";
k) pentru alegatorul care se prezinta la vot cu un act de identitate care nu se afla in termen de valabilitate, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "Atentie! Este posibil ca actul de identitate sa fie expirat."
(2) In cazul prevazut la alin. (1) lit. a), dupa ce valideaza operatiunea de preluare a codului numeric personal al alegatorului care s-a prezentat la vot, operatorul de calculator preda, de indata, actul de identitate presedintelui biroului electoral al sectiei de votare sau altui membru desemnat de catre acesta, cu indicarea numarului pozitiei la care este inscris alegatorul.
(3) In situatiile prevazute la alin. (1) lit. b) -h), operatorul de calculator are obligatia de a preda, de indata, actul de identitate presedintelui biroului electoral al sectiei de votare si de a-i aduce la cunostinta mesajul sau mesajele aparute in interfata ADV.
(4) In cazul prevazut de alin. (1) lit. b), operatorul de calculator nu poate valida operatiunea de preluare in ADV a codului numeric personal al persoanei care nu a implinit varsta de 18 ani pana in data cand s-a prezentat la vot.
(5) In situatiile prevazute la alin. (1) lit. d), presedintele biroului electoral al sectiei de votare va contacta telefonic, prin intermediul terminalului pus la dispozitie de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale, presedintele biroului electoral al sectiei de votare unde alegatorul figureaza deja inscris in SIMPV, in vederea identificarii eventualei semnaturi a acestuia in dreptul datelor sale de identificare din listele electorale. Convorbirea va fi inregistrata de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale.
(6) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. g), presedintele biroului electoral al sectiei de votare va contacta Autoritatea Electorala Permanenta prin Centrul de preluare a apelurilor.
(7) Pentru situatiile prevazute la alin. (1) lit. c) -k), operatorul de calculator valideaza operatiunea de preluare in ADV a codului numeric personal al alegatorului care s-a prezentat la vot numai in baza deciziei presedintelui biroului electoral al sectiei de votare de a permite exercitarea dreptului de vot.
(8) Situatiile prevazute la alin. (1) lit. b) -k) si deciziile presedintelui biroului electoral al sectiei de votare de a permite sau nu exercitarea dreptului de vot se consemneaza in scris in formularul privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV, al carui model este prevazut in anexa nr. 2.

Articolul 28

Afişează Normele metodologice privind functionarea SIMPV - 09.10.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Norme metodologice    SIMPV    Alegeri    Prezidentiale    Prezenta la vot    Frauda electorala    Vot dublu

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia ICCJ 41/2019: In calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include si gradatia de merit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019

Sentinta nr. 263/CA/2016 -Actiune in Contencios administrativ S.D. - S.A. impotriva Guvernului Romaniei si intervenientului Ministerul Finantelor Publice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea

Decizia ICCJ nr. 9/2019 - RIL: activitatea desfasurata in cadrul unitatilor de prospectiuni geologice sau de exploatari in subteran nu poate fi considerata activitate desfasurata in "unitate miniera"
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Anulare decizie reincadrare data fiind lipsa unei norme legale care sa impuna transformarea functiei de conducere in functie de executie
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 146/2017, in sedinta publica din 24 februarie 2017

Nerespectarea procedurii de evaluare profesionala atrage anularea hotararii prin care a fost stabilit calificativul, insa instanta nu se poate substitui evaluatorului
Pronuntaţă de: Tribunalul Timis Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 213/PI/LM/2017, in sedinta publica din 2 martie 2017

Repararea integrala a prejudiciului presupune un calcul care se raporteaza la debitul restant, fara ca dobanda sa de calculeze asupra debitului care ar cuprinde actualizarea cu rata inflatiei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CLuj Sectia I Civila, Decizia nr. 124/A/2016, in sedinta publica din 27 ianuarie 2017

Decontarea transportului cadrelor didactice navetiste in functie de distanta parcursa reprezinta o obligatie a primariei si a consiliului local ce nu poate fi conditionata
Pronuntaţă de: Tribunalul Teleorman Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 54/2016, in sedinta publica din 17 noiembrie 2016

Concedierea salariatei gravide in perioada de proba si in concediu medical
Pronuntaţă de: Tribunalul Arad, Sectia a III-a Contencios administrativ fiscal, litigii de munca si asigurari sociale, Sentinta nr. 1832 din 05.07.2016

Asigurari sociale de sanatate. Contributii pentru fondul asigurarilor. Cazul autorilor de creatie intelectuala. Legalitatea normelor aprobate prin ord
Pronuntaţă de: Decizia nr.289 din 29 ianuarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie

Asigurari sociale de sanatate. Contributii pentru fondul asigurarilor. Cazul autorilor de creatie intelectuala. Legalitatea normelor aprobate prin ord
Pronuntaţă de: Decizia nr.289 din 29 ianuarie 2002, Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Calificarea juridica si natura fiscala a diurnei externe, a cheltuielulor cu transportul si cazarea. Deducerea diurnei externe. Legislatie incidenta
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal � o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Restituirea in 2018 a taxei pe poluare, a taxei speciale, pentru emisiile poluante, precum si a timbrului de mediu pentru autovehicule
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Cum va fi implementat sistemul salarizarii unitare dupa primul an de aplicare a legii?
Sursa: Guvernul Romaniei