din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1903 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Normele metodologice privind functionarea SIMPV - 09.10.2019

Normele metodologice privind functionarea SIMPV - 09.10.2019

  Publicat: 13 Oct 2019       6902 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Operatiune asiguratoare prin care o persoana fizica sau juridica dispune pastrarea unei sume de bani in contul altei persoane, care renunta sa o primeasca.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Normele metodologice privind functionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal, selectia, desemnarea si atributiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale sectiilor de votare, verificarea corelatiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votarii, precum si conditiile de inregistrare audiovideo a operatiunilor efectuate de catre membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare pentru numararea voturilor, din 09.10.2019 au fost publicate in Monitorul Oficial nr. 823 din 10.10.2019.

Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Lista electorala - lista ce cuprinde toti alegatorii care isi exercita dreptul de vot in cadrul unei sectii de votare;
Lista electorala - lista ce cuprinde toti alegatorii care isi exercita dreptul de vot in cadrul unei sectii de votare;
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Bilet la ordin andosat in alb, emis de catre unitatile economice mari.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865

b) pentru alegatorul care detine pasaport simplu electronic ori pasaport simplu temporar cu mentionarea tarii de domiciliu si care nu a mai votat la acelasi tur de scrutin, mesajul evidentiat pe fond de culoare verde va fi "Alegatorul CRDS . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., poate vota la aceasta sectie de votare.";
c) pentru alegatorul care este omis din listele electorale permanente si care nu a mai votat la acelasi tur de scrutin, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "Persoana cu CNP . . . . . . . . . . nu este inscrisa in listele electorale permanente.";
d) pentru persoana care nu a implinit varsta de 18 ani pana in ziua votarii inclusiv, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "ATENTIE! Persoana cu CNP . . . . . . . . . . nu are drept de vot. Nu a implinit varsta de 18 ani!";
e) pentru persoana careia i s-a interzis exercitarea dreptului de vot sau care a fost pusa sub interdictie, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "ATENTIE! Persoana . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., nu are drept de vot!";
f) pentru alegatorul care figureaza ca a fost inscris deja in SIMPV la acelasi scrutin in tara, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "ATENTIE! Alegatorul . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., figureaza ca a votat la Sectia de votare nr. . . . . . . . . . . din localitatea . . . . . . . . . ., judetul . . . . . . . . . ., la ora . . . . . . . . . . .";
g) pentru alegatorul care figureaza ca a fost inscris deja in SIMPV la acelasi scrutin in strainatate, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "ATENTIE! Alegatorul . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., figureaza ca a votat la Sectia de votare nr. . . . . . . . . . . din localitatea . . . . . . . . . ., statul . . . . . . . . . ., la ora . . . . . . . . . . .";
h) pentru alegatorul care figureaza in SIMPV ca a votat prin corespondenta, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "ATENTIE! Alegatorul . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., figureaza ca a votat prin corespondenta.";
i) pentru alegatorul care se prezinta la vot cu un act de identitate care nu se afla in termen de valabilitate, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "Atentie! Este posibil ca actul de identitate sa fie expirat."
(2) In cazul prevazut la alin. (1) lit. a), dupa ce valideaza operatiunea de preluare in ADV a codului numeric personal al alegatorului care s-a prezentat la vot, membrul-operator de calculator preia semnatura alegatorului pe terminalul informatic si ii preda buletinul de vot si stampila cu mentiunea "VOTAT".
(3) In cazurile prevazute de alin. (1) lit. b), membrul-operator de calculator valideaza operatiunea de preluare in ADV a codului numeric personal al alegatorului care s-a prezentat la vot numai daca actul de identitate prezentat este valabil. Dupa validare, membrul-operator de calculator preia semnatura alegatorului pe terminalul informatic si ii preda buletinul de vot si stampila cu mentiunea "VOTAT".
(4) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. c), presedintele biroului electoral al sectiei de votare va contacta Autoritatea Electorala Permanenta prin Centrul de preluare a apelurilor.
(5) In cazul prevazut de alin. (1) lit. d), membrul-operator de calculator nu poate valida operatiunea de preluare in ADV a codului numeric personal al persoanei care nu are inca varsta de 18 ani la data la care s-a prezentat la vot.
(6) In cazul prevazut de alin. (1) lit. e), membrul-operator de calculator valideaza operatiunea de preluare in ADV a codului numeric personal al alegatorului roman care s-a prezentat la vot numai in baza deciziei presedintelui biroului electoral al sectiei de votare de a permite exercitarea dreptului de vot.
(7) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. f), in cazul in care votarea in tara este in curs de desfasurare, presedintele biroului electoral al sectiei de votare va contacta telefonic presedintele biroului electoral al sectiei de votare din tara unde alegatorul figureaza deja inscris in SIMPV, la numarul comunicat de Serviciul de Telecomunicatii Speciale, in vederea identificarii eventualei semnaturi a acestuia in dreptul datelor sale de identificare din listele electorale. Convorbirea va fi inregistrata de Serviciul de Telecomunicatii Speciale.
(8) In cazurile prevazute de alin. (1) lit. f) -i), membrul- operator de calculator valideaza operatiunea de preluare in ADV a codului numeric personal al alegatorului roman care s-a prezentat la vot, dupa ce acesta da declaratia prevazuta de lege, acolo unde este cazul, si numai in baza deciziei presedintelui biroului electoral al sectiei de votare de a permite exercitarea dreptului de vot. Dupa validare, membrul-operator de calculator preia semnatura alegatorului pe terminalul informatic si ii preda buletinul de vot si stampila cu mentiunea "VOTAT".
(9) Situatiile prevazute la alin. (1) lit. e) -i) si deciziile presedintelui biroului electoral al sectiei de votare de a permite sau nu exercitarea dreptului de vot se consemneaza in scris in formularul privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV, al carui model este prevazut in anexa nr. 2.

Articolul 32
(1) La alegerile pentru Presedintele Romaniei, in cadrul operatiunii de scanare a codurilor de bare inscrise pe plicurile exterioare livrate de alegatorii care voteaza prin corespondenta, in interfata ADV poate aparea unul dintre urmatoarele mesaje:
a) in cazul in care codul de bare este scanat cu succes, mesajul va fi "Alegatorul . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., a fost inregistrat ca votant prin corespondenta.";
b) in cazul in care codul de bare nu poate fi scanat sau codul de bare nu corespunde niciunui cod numeric personal din cele inscrise in lista electorala permanenta pentru votul prin corespondenta, mesajul va fi "Codul de bare nu poate fi scanat."
(2) Operatorul de calculator sau membrul-operator de calculator, dupa caz, preda plicul exterior presedintelui biroului electoral pentru votul prin corespondenta sau presedintelui biroului electoral al sectiei de votare si ii aduce la cunostinta mesajul aparut in interfata ADV.
(3) Sectiunea din interfata ADV destinata scanarii codurilor de bare inscrise pe plicurile exterioare livrate de alegatorii care voteaza prin corespondenta va fi disponibila numai pe terminalele informatice repartizate birourilor electorale ale sectiilor de votare din lista comunicata de Ministerul Afacerilor Externe pana cel mai tarziu cu 20 de zile inaintea primei zile a votarii in strainatate.

Articolul 33
(1) La incheierea fiecarei zile a votarii in strainatate, ADV genereaza in mod automat, in format electronic - .pdf - listele electorale suplimentare din strainatate ce contin numele, codurile numerice personale si semnaturile alegatorilor validati on-line, precum si in format .csv - lista numelor si codurilor numerice personale ale alegatorilor validati on-line.
(2) Listele electorale suplimentare in format .pdf prevazute de alin. (1) sunt semnate electronic de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare.

Articolul 34
(1) Datele personale ale alegatorilor care au formulat cereri de votare prin intermediul urnei speciale sunt preluate prin tastarea corespunzatoare a acestora in sectiunea destinata acestui scop in interfata ADV.
(2) In cadrul operatiunii de verificare a codului numeric personal al alegatorului prin ADV, in interfata ADV pot aparea unul sau mai multe dintre mesajele prevazute de art. 31.
(3) La solicitarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare facuta inaintea plecarii echipei de membri ai biroului electoral al sectiei de votare care insoteste urna speciala, operatorul de calculator repeta operatiunea prevazuta la alin. (1) si ii comunica mesajul returnat de SIMPV.
(4) La momentul intoarcerii echipei de membri ai biroului electoral al sectiei de votare care insoteste urna speciala, operatorul de calculator valideaza in ADV datele personale ale alegatorului care a votat prin intermediul urnei speciale, in baza semnaturii din extrasul din lista electorala suplimentara.
(5) Prevederile alin. (1) - (4) se aplica numai in cazul sectiilor de votare organizate pe teritoriul Romaniei.

CAPITOLUL V
Metodologia care trebuie urmata in cazul disfunctionalitatii SIMPV

Articolul 35
(1) Disfunctionalitatea SIMPV nu determina suspendarea sau intreruperea votarii.
(2) Operatorul de calculator va aduce de indata la cunostinta presedintelui biroului electoral al sectiei de votare urmatoarele situatii:
a) defectiuni ale terminalului informatic sau ale echipamentelor conexe;
b) defectiuni ale conexiunilor la SIMPV;
c) imposibilitatea de a accesa si/sau de a efectua operatiuni in interfata ADV in modul online;
d) intarzierile mai mari de 2 minute in primirea mesajelor prevazute de prezentele norme metodologice.
(3) Defectiunile prevazute la alin. (2) lit. b) -d) sunt semnalate de catre ADV prin mesaje specifice.
(4) In situatiile prevazute la alin. (2), presedintele biroului electoral al sectiei de votare va intocmi procesul-verbal in care vor fi consemnate aspectele constatate, precum si durata disfunctionalitatii. Procesul-verbal, al carui model este prevazut in anexa nr. 3, se semneaza de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare, precum si de catre operatorul de calculator .
(5) Aparitia si incetarea disfunctionalitatii Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal sunt notificate telefonic, de indata, biroului electoral ierarhic superior, precum si Centrului de preluare a apelurilor, de catre operatorul de calculator sau presedintele biroului electoral al sectiei de votare.
(6) Serviciul de Telecomunicatii Speciale asigura asistenta tehnica in vederea remedierii cauzelor care au condus la disfunctionalitatea SIMPV.
(7) Situatiile prevazute la alin. (2) sunt aduse la cunostinta membrilor biroului electoral al sectiei de votare de catre presedintele acestuia.

Articolul 36
(1) Pe perioada disfunctionalitatii SIMPV, la sectiile de votare din tara, in cazul in care terminalul informatic este functional, alegatorii prezinta actele de identitate operatorului de calculator, care valideaza in ADV, in modul off-line, codurile numerice personale ale alegatorilor care se prezinta la vot.
(2) In cazul in care, intr-o sectie de votare din tara, terminalul informatic nu este functional, pana la momentul inlocuirii acestuia se utilizeaza numai listele electorale pe suport hartie . Alegatorii care se prezinta la vot pe durata disfunctionalitatii SIMPV sunt inscrisi si in formularul in care se consemneaza codurile numerice personale ale alegatorilor care se prezinta la vot pe durata disfunctionalitatii Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal, al carui model este prevazut in anexa nr. 4.
(3) In cazul in care, in sectia de votare din strainatate, validarea operatiunii de preluare a codului numeric personal in ADV nu poate fi realizata on-line, membrul-operator de calculator care a verificat codul numeric personal sau alt membru al biroului electoral respectiv, dupa caz, inscrie numele, prenumele si codul numeric personal ale alegatorului in formularul listei electorale suplimentare si, dupa ce alegatorul semneaza in rubrica destinata semnaturii din dreptul datelor sale personale, ii preda buletinul de vot si stampila cu mentiunea "VOTAT".
(4) Dupa incetarea disfunctionalitatii terminalului informatic sau dupa inlocuirea acestuia de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale, operatorul de calculator va introduce codurile numerice personale ale alegatorilor care s-au prezentat la vot pe perioada disfunctionalitatii acestuia, in termenul prevazut de art. 14 alin. (9).

Afişează Normele metodologice privind functionarea SIMPV - 09.10.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Norme metodologice    SIMPV    Alegeri    Prezidentiale    Prezenta la vot    Frauda electorala    Vot dublu

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia ICCJ 41/2019: In calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include si gradatia de merit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019

Sentinta nr. 263/CA/2016 -Actiune in Contencios administrativ S.D. - S.A. impotriva Guvernului Romaniei si intervenientului Ministerul Finantelor Publice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea

Decizia ICCJ nr. 9/2019 - RIL: activitatea desfasurata in cadrul unitatilor de prospectiuni geologice sau de exploatari in subteran nu poate fi considerata activitate desfasurata in "unitate miniera"
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Anulare decizie reincadrare data fiind lipsa unei norme legale care sa impuna transformarea functiei de conducere in functie de executie
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 146/2017, in sedinta publica din 24 februarie 2017

Nerespectarea procedurii de evaluare profesionala atrage anularea hotararii prin care a fost stabilit calificativul, insa instanta nu se poate substitui evaluatorului
Pronuntaţă de: Tribunalul Timis Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 213/PI/LM/2017, in sedinta publica din 2 martie 2017

Repararea integrala a prejudiciului presupune un calcul care se raporteaza la debitul restant, fara ca dobanda sa de calculeze asupra debitului care ar cuprinde actualizarea cu rata inflatiei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CLuj Sectia I Civila, Decizia nr. 124/A/2016, in sedinta publica din 27 ianuarie 2017

Decontarea transportului cadrelor didactice navetiste in functie de distanta parcursa reprezinta o obligatie a primariei si a consiliului local ce nu poate fi conditionata
Pronuntaţă de: Tribunalul Teleorman Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 54/2016, in sedinta publica din 17 noiembrie 2016

Concedierea salariatei gravide in perioada de proba si in concediu medical
Pronuntaţă de: Tribunalul Arad, Sectia a III-a Contencios administrativ fiscal, litigii de munca si asigurari sociale, Sentinta nr. 1832 din 05.07.2016

Asigurari sociale de sanatate. Contributii pentru fondul asigurarilor. Cazul autorilor de creatie intelectuala. Legalitatea normelor aprobate prin ord
Pronuntaţă de: Decizia nr.289 din 29 ianuarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie

Asigurari sociale de sanatate. Contributii pentru fondul asigurarilor. Cazul autorilor de creatie intelectuala. Legalitatea normelor aprobate prin ord
Pronuntaţă de: Decizia nr.289 din 29 ianuarie 2002, Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Calificarea juridica si natura fiscala a diurnei externe, a cheltuielulor cu transportul si cazarea. Deducerea diurnei externe. Legislatie incidenta
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal � o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Restituirea in 2018 a taxei pe poluare, a taxei speciale, pentru emisiile poluante, precum si a timbrului de mediu pentru autovehicule
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Cum va fi implementat sistemul salarizarii unitare dupa primul an de aplicare a legii?
Sursa: Guvernul Romaniei