din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3728 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a ICCJ

Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a ICCJ

  Publicat: 20 Feb 2020       11232 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, din 21.09.2004

Forma Republicata si Actualizata de la 17 februarie 2020

Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Infractiune constand in conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis de conducere
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
A fost promulgat la 11.09.1865

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Articolul 1

Inalta Curte de Casatie si Justitie este organizata si functioneaza in temeiul art. 126 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 18-34 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al prezentului regulament.

Articolul 2

(1) Inalta Curte de Casatie si Justitie este organizata in 4 sectii - Sectia I civila, Sectia a II-a civila, Sectia penala, Sectia de contencios administrativ si fiscal - si Sectiile Unite.

(2) In cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie functioneaza Completul pentru solutionarea recursului in interesul legii, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, precum si completurile de 5 judecatori.

(3) In structura Inaltei Curti de Casatie si Justitie functioneaza urmatoarele compartimente:

a) Directia legislatie, studii, documentare si informatica juridica;

b) Cancelaria;

c) Departamentul economico-financiar si administrativ;

d) Biroul de informare si relatii publice;

e) Compartimentul de audit public intern;

f) Compartimentul arhiva generala.

Articolul 3

In cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, activitatea de judecata se desfasoara cu respectarea principiilor distribuirii aleatorii a dosarelor si al continuitatii, cu exceptia situatiilor in care judecatorul nu poate participa la judecata din motive obiective.

Articolul 4

(1) Distribuirea aleatorie a dosarelor se efectueaza prin programul ECRIS, atat la nivelul sectiilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cat si la nivelul completurilor de 5 judecatori, cu exceptia cauzelor care se solutioneaza de judecatorii din planificarea de permanenta.

(2) La nivelul Inaltei Curti de Casatie si Justitie se genereaza, prin programul ECRIS, numarul unic de dosar la nivel national, format din numarul din registrul general electronic al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, numarul identificator al instantei - (1) - si anul inregistrarii dosarului.

(3) Dovezile de repartizare aleatorie a cauzei se ataseaza la dosar si constau in:

a) rezolutia tipizata prin care se dispune repartizarea, semnata de presedintele sectiei ori de judecatorul desemnat (se vor mentiona in intregime numele si prenumele), iar pentru dosarele inregistrate la Completurile de 5 judecatori, de vicepresedintele cu atributii in materie civila sau penala, dupa caz;

b) rezolutia prin care se atesta repartizarea aleatorie, semnata de persoana desemnata in acest scop (se vor mentiona in intregime numele si prenumele);

c) lista cauzelor repartizate in ziua respectiva, generata de programul ECRIS.

(4) Toate modificarile aduse repartizarii dosarelor vor fi evidentiate in sistemul informatic si vor fi consemnate in procese-verbale care se pastreaza in mape separate.

Articolul 5

(1) Inalta Curte de Casatie si Justitie se compune din: presedinte, 2 vicepresedinti, 4 presedinti de sectii si judecatori.

(2) In cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie functioneaza magistrati-asistenti, stabiliti prin statul de functii.

(3) Inalta Curte de Casatie si Justitie se incadreaza cu personal auxiliar de specialitate, personal conex, functionari publici si personal contractual.

CAPITOLUL II

Conducerea Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Articolul 6

Conducerea Inaltei Curti de Casatie si Justitie se exercita de presedinte, 2 vicepresedinti si Colegiul de conducere .

SECTIUNEA 1

Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Articolul 7

(1) Presedintele reprezinta Inalta Curte de Casatie si Justitie in relatiile interne si internationale.

(2) Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie are calitatea de ordonator principal de credite, putand delega aceasta calitate oricaruia dintre vicepresedinti sau managerului economic.

(3) In exercitarea atributiilor de conducere, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie emite ordine si decizii.

Articolul 8

Presedintele are urmatoarele atributii privind activitatea structurilor de conducere ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie:

a) convoaca Colegiul de conducere trimestrial sau ori de cate ori este necesar;

b) prezideaza Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie;

c) convoaca adunarea generala a judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie;

d) prezideaza adunarea generala a judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cu exceptia cazului in care adunarea generala se intruneste pentru alegerea celor 2 membri ai Consiliului Superior al Magistraturii;

e) supune Colegiului de conducere, spre dezbatere si aprobare sau avizare, masurile necesare pentru buna desfasurare a activitatii Inaltei Curti de Casatie si Justitie si poate consulta adunarea generala a judecatorilor in privinta acestora.

Articolul 9

(1) Presedintele exercita urmatoarele atributii privind activitatea Sectiilor Unite, a Completului pentru solutionarea recursului in interesul legii, a Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a completurilor de 5 judecatori, a sectiilor si a compartimentelor din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie:

a) conduce activitatea Sectiilor Unite si prezideaza sedintele acestora;

b) prezideaza Completul pentru solutionarea recursului in interesul legii, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, in cazul prevazut la art. 520 alin. (8) din Codul de procedura civila si in cazul prevazut la art. 476 alin. (8) din Codul de procedura penala, si completul de 5 judecatori, in cazul in care a fost desemnat sa faca parte din complet prin tragere la sorti, iar in cadrul sectiilor, orice complet, cand participa la judecata, potrivit legii;

Afişează Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a ICCJ pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Inalta Curte de Casatie si Justitie    Regulament Inalta Curte de Casatie si Justitie

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Dreptul utilizatorului de a dispune incetarea contractului individual de munca a salariatului temporar pentru motive disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de apel Bucuresti

Momentul de la care curge termenul de prescriptie al dreptului material la actiune privind plata despagubirilor pentru pagubele produse de salariati
Pronuntaţă de: Tribunalul Arges

Rambursarea retroactiva a somajului eronat de catre autoritatea publica
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Hotararea CEDO in Cauza Danciu si altii impotriva Romaniei. ancheta prompta si efectiva
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului - CEDO

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Admisibilitate Cerere de drept comun de obligare a Fondului de Garantare a Asiguratilor la plata daunelor morale si materiale determinate de un accident rutier
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 113/A din 15.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Paratul care a recunoscut pretentiile la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecata
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 64/15.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Refuzul angajatorului de a-i elibera adeverinta fostului salariat timp de 2 ani
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 132/15.03.2018 a Curtii de Apel GalatiArticole Juridice

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Discriminarea, victimizarea si hartuirea la locul de munca. Modificarile si completarile aduse Codului muncii prin Legea 151/2020
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu