din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2197 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » OUG nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plati si a unor instrumente de garantare care se aplica in agricultura in anii 2021 si 2022

OUG nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plati si a unor instrumente de garantare care se aplica in agricultura in anii 2021 si 2022

  Publicat: 01 Mar 2021       9218 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Ordonanta de urgenta nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plati si a unor instrumente de garantare care se aplica in agricultura in anii 2021 si 2022

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 191 din 25 februarie 2021.


(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Denumire generica data creditorului care isi transmite dreptul sau de creanta izvorat dintr-un anumit raport juridic obligational,
Persoana care beneficiaza de un contract de cesiune.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Tot ceea ce un lucru produce in mod periodic, fara ca substanta sa sa scada.
A fost promulgat la 11.09.1865
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Contract prin care partile termina un proces inceput ori preintampina un proces ce poate sa se nasca, facandu-si concesii reciproce.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra patrimoniului,

Avand in vedere ca procedura legislativa referitoare la propunerile legislative ale Comisiei Europene privind Politica Agricola Comuna, denumita in continuare PAC, dupa anul 2020 nu a fost incheiata in timp util pentru a permite statelor membre si acesteia sa pregateasca toate elementele necesare in vederea aplicarii noului cadru juridic si a noilor planuri strategice PAC incepand cu 1 ianuarie 2021, conform propunerii initiale a Comisiei Europene,

luand in considerare ca pentru a reduce incertitudinea si riscurile pentru fermierii din Uniunea Europeana si pentru intregul sector agricol al Uniunii Europene create de intarzierea adoptarii noului cadru juridic pentru PAC si a mentine vitalitatea in zonele si regiunile rurale, precum si pentru a contribui la durabilitatea mediului a fost adoptat Regulamentul (UE) 2020/2.220 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 decembrie 2020 de stabilire a anumitor dispozitii tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si din Fondul european de garantare agricola in anii 2021 si 2022 si de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013, (UE) nr. 1.306/2013 si (UE) nr. 1.307/2013 in ceea ce priveste resursele si aplicarea regulamentelor respective in anii 2021 si 2022 si a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 in ceea ce priveste resursele si repartizarea unui astfel de sprijin pentru anii 2021 si 2022, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 437 din 28 decembrie 2020,

tinand seama de faptul ca regulamentul mentionat anterior creeaza cadrul juridic pentru aplicarea in continuare a normelor actualului cadru al PAC acoperind perioada 2014-2020 si continuarea efectuarii de plati neintrerupte catre fermieri si alti beneficiari, oferind astfel previzibilitate si stabilitate pe durata perioadei de tranzitie in anii 2021 si 2022, denumita in continuare perioada de tranzitie, pana la data aplicarii noului cadru juridic care va acoperi perioada care incepe la 1 ianuarie 2023,

avand in vedere faptul ca sprijinirea fermierilor din sectoarele vegetal si zootehnic si altor beneficiari din Fondul european de garantare agricola si din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala trebuie continuata pe durata perioadei de tranzitie,

avand in vedere ca, in perioada de tranzitie, Romania va beneficia de importante alocari financiare de la Uniunea Europeana, fapt ce impune luarea tuturor masurilor necesare pentru implementarea gestiunii partajate a fondurilor destinate finantarii Politicii Agricole Comune si pentru a asigura absorbtia ridicata a acestor fonduri,

tinand cont de necesitatea crearii unui cadru juridic la nivel national pentru continuarea efectuarii de plati neintrerupte catre fermieri si alti beneficiari, pe durata perioadei de tranzitie din fondurile Uniunii Europene, in cuantumul alocat Romaniei,

luand in considerare ca fermierii trebuie sa fie informati urgent in ceea ce priveste cerintele si obligatiile aferente schemelor sau masurilor de ajutor ori sprijin din perioada de tranzitie,

tinand cont de faptul ca prezenta ordonanta de urgenta creeaza cadrul juridic pentru alte acte normative subsecvente, care reglementeaza conditiile implementarii schemelor de plati, iar neadoptarea acesteia ar conduce la disfunctionalitati in procesul de accesare a formelor de sprijin financiar,

avand in vedere faptul ca neadoptarea in regim de urgenta a masurilor de reglementare propuse prin prezenta ordonanta de urgenta va avea ca efect imposibilitatea respectarii calendarului stabilit prin legislatia Uniunii Europene din domeniu, referitor la perioada de depunere a cererilor unice de plata, cu impact asupra a peste 800.000 de beneficiari ai schemelor/masurilor de ajutor/sprijin,

avand in vedere timpul scurt ramas pana la depunerea de catre fermieri a cererii unice de plata incepand cu data de 1 martie 2021,

luand in considerare ca nepromovarea prezentului act normativ in regim de urgenta poate avea consecinte grave atat in plan economic, cat si in plan social, in principal prin neacordarea in conditii bune a celor circa 3,811 miliarde euro din FEGA si a circa 1 miliard euro din FEADR alocate Romaniei pentru perioada de tranzitie, cu impact deosebit de grav asupra sectorului agricol al Romaniei,

intrucat agricultura reprezinta una dintre prioritatile majore ale Guvernului,

deoarece toate aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,

in considerarea faptului ca elementele mai sus mentionate vizeaza interesul general public si strategic, fiind o prioritate a Programului de guvernare si constituie o situatie de urgenta, a carei reglementare nu poate fi amanata, se impune adoptarea de masuri imediate.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romanei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

CAPITOLUL I

Domeniul de aplicare si definitii

Articolul 1

(1) Prin prezenta ordonanta de urgenta se aproba schemele de plati ca mecanisme de sustinere si de garantare a protectiei drepturilor beneficiarilor, respectiv schemele de plati directe si ajutoarele nationale tranzitorii, care se aplica in agricultura in anii 2021 si 2022.

(2) Schemele de plati directe sunt urmatoarele:

a) schema de plata unica pe suprafata;

b) plata redistributiva;

c) plata pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu;

d) plata pentru tinerii fermieri;

e) schema de sprijin cuplat;

f) schema simplificata pentru micii fermieri.

(3) Ajutoarele nationale tranzitorii, denumite in continuare ANT, se acorda in sectoarele vegetal si zootehnic.

Articolul 2

(1) In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:

a) cedent - beneficiarul a carui exploatatie este transferata unui alt beneficiar;

b) cererea unica de plata - cererea de ajutor si/sau de sprijin, dupa caz, in cadrul oricareia dintre platile prevazute la art. 1 alin. (2) si (3) sau oricareia dintre masurile delegate de dezvoltare rurala din Programul National de Dezvoltare Rurala, pe care fermierul o depune o singura data pe an la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura;

c) cesionar - beneficiarul caruia i se transfera exploatatia;

d) culturi permanente - culturile pentru care nu se practica un sistem de rotatie, altele decat pajistile permanente, care ocupa terenurile pentru o perioada de cinci ani sau mai mare si care produc recolte repetate, inclusiv pepinierele si speciile forestiere cu ciclu scurt de productie;

e) exploatatie - ansamblul unitatilor de productie utilizate pentru activitati agricole si gestionate de un fermier, situate pe teritoriul Romaniei;

f) fermier - o persoana fizica sau juridica ori o forma asociativa de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic al acesteia, a carei exploatatie se situeaza pe teritoriul Romaniei si care desfasoara o activitate agricola;

g) iarba sau alte plante furajere erbacee - toate plantele erbacee care se gasesc in mod obisnuit pe pajisti permanente naturale sau care sunt incluse in mod normal in amestecurile de seminte pentru pajisti si pot fi utilizate in hrana animalelor;

h) pajisti permanente - pasuni permanente si fanete permanente care reprezinta terenuri consacrate productiei de iarba si de alte plante furajere erbacee cultivate sau spontane care nu au facut parte din sistemul de rotatie a culturilor din exploatatie timp de cel putin cinci ani; aceasta notiune poate include si alte specii, precum arbustii si/sau arborii, bune pentru pasunat, cu conditia ca iarba si alte plante furajere sa ramana predominante;

i) parloaga - teren arabil necultivat pe durata unui an, intretinut in bune conditii agricole si de mediu, pe care se efectueaza activitatea minima asa cum este definita la alin. (2) lit. c). Perioada in care terenul este lasat in parloaga este de minimum 6 luni intr-un an calendaristic si acopera lunile aprilie- septembrie;

j) pepiniere - urmatoarele suprafete cu plante tinere lemnoase cultivate in aer liber, destinate plantarii ulterioare: pepiniere viticole si vii-mama pentru portaltoi, pepiniere de pomi fructiferi si de fructe de padure, pepiniere de plante ornamentale, pepiniere comerciale de arbori de padure, cu exceptia arborilor pentru nevoile proprii ale exploatatiei, crescuti in zona impadurita, pepiniere de arbori si arbusti pentru plantarea in gradini, parcuri, pe marginea drumurilor, pe rambleuri cum ar fi, dar fara a se limita la: plante pentru garduri vii, trandafiri si alti arbusti ornamentali, conifere ornamentale, precum si portaltoii acestora si materialul saditor;

k) persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale - forme de organizare a desfasurarii activitatilor economice constituite potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2016;

l) specii forestiere cu ciclu scurt de productie - suprafete plantate cu specii de arbori incadrate la codul NC 06 02 9041;

m) strat de referinta - ansamblul tuturor parcelelor de referinta asa cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 25 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 din 11 martie 2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste Sistemul Integrat de Administrare si Control si conditiile pentru refuzarea sau retragerea platilor si pentru sanctiunile administrative aplicabile in cazul platilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurala si al ecoconditionalitatii;

n) suprafata agricola - orice suprafata de teren arabil, de pasune permanenta si de faneata permanenta sau cultivata cu culturi permanente;

o) terenuri arabile - terenuri cultivate in scopul productiei agricole sau suprafete disponibile pentru productia agricola, dar lasate parloaga, indiferent daca terenul respectiv este sau nu ocupat cu sere, solare sau alte mijloace de protectie fixe sau mobile;

p) transferul unei exploatatii - vanzarea sau arendarea sau orice alt tip de tranzactie similara care are drept obiect unitatile de productie in cauza efectuat pana la emiterea deciziei de plata;

q) institutie financiara nebancara - acea forma de organizare definita potrivit prevederilor Legii nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificarile si completarile ulterioare;

r) utilizarea terenului - utilizarea pentru activitati agricole a suprafetei de teren agricol din cadrul exploatatiei aflate la dispozitia fermierului la data depunerii cererii, in anul de cerere;

s) zonele acoperite cu strat vegetal - suprafete arabile cultivate cu un amestec de specii de cultura, considerate culturi secundare, care asigura acoperirea solului, avand rolul de a absorbi azotul rezidual. Zonele acoperite cu strat vegetal nu participa la calculul diversificarii culturilor. Lista amestecurilor de specii de cultura pentru stratul vegetal, perioada de insamantare si data dupa care este permisa distrugerea mecanica a stratului vegetal se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale;

Afişează OUG nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plati si a unor instrumente de garantare care se aplica in agricultura in anii 2021 si 2022 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 11/2021

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Restituirea sumelor incasate de salariat ca urmare a interpretarii eronate a prevederilor legale privind salarizarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Neefectuarea coprespunzatoare a cercetarii disciplinare prealabile Comportamente inadecvate sau nedrepte la locul de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Acordarea drepturilor salariale prevazute in contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BucurestiArticole Juridice

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Alocatia de stat pentru copii in anul 2024. Conditii de acordare si valoare alocatie
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de cresa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor culturale in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Model contract de munca 2024. CIM editabil 2024!
Sursa: EuroAvocatura.ro