din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2012 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » Codul Vamal al Romaniei, legea nr. 86/2006

Codul Vamal al Romaniei, legea nr. 86/2006

  Publicat: 16 Mar 2009       98707 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


Codul Vamal al Romaniei, legea nr. 86/2006. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 350/ 19 aprilie 2006

Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Eliberare de plata a unei datorii, a unei sarcini impuse unei persoane care nu o poate executa din motive straine de vointa sa
Latura a activitatii de comert exterior si cooperare internationala, care consta in totalitatea operatiilor de achizitionare,
Substante rezultate �n urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin �intreprindere� se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.

(1) Tratamentul tarifar favorabil de care pot beneficia anumite marfuri, in functie de natura sau de destinatia lor finala, inclusiv autorizarea efectuarii operatiunilor ce au ca obiect aceste marfuri, este stabilit in regulamentul vamal.
(2) Prin tratament tarifar favorabil se intelege o reducere sau o exonerare a drepturilor de import. Reducerea sau exonerarea poate fi aplicata inclusiv in cadrul unui contingent tarifar.

Capitolul II - Originea marfurilor

Sectiunea 1 - Originea nepreferentialaArt. 50
La stabilirea originii nepreferentiale a marfurilor se au in vedere urmatoarele criterii:
a) criteriul marfurilor produse in intregime intr-o tara, cand numai o tara se ia in considerare la atribuirea originii;
b) criteriul transformarii substantiale, cand doua sau mai multe tari iau parte la producerea marfurilor.

Art. 51
(1) Marfurile originare dintr-o tara sunt acele marfuri obtinute in intregime sau produse in acea tara.
(2) Prin marfuri obtinute in intregime intr-o tara se intelege:
a) produse minerale extrase pe teritoriul acelei tari;
b) produse vegetale recoltate acolo;
c) animale vii, nascute si crescute acolo;
d) produse obtinute de la animale vii crescute acolo;
e) produse de vanatoare sau de pescuit obtinute acolo;
f) produse de pescuit maritim si alte produse obtinute din afara apelor teritoriale ale unei tari de catre navele inmatriculate sau inregistrate in acea tara si sub pavilionul acelei tari;
g) marfuri obtinute sau produse la bordul navelor-uzina din produse mentionate la lit.f), originare din acea tara, cu conditia ca astfel de nave-uzina sa fie inmatriculate sau inregistrate in acea tara si sub pavilionul acesteia;
h) produse obtinute din solul sau din subsolul marin in afara apelor teritoriale, cu conditia ca acea tara sa aiba drepturi exclusive de a exploata solul sau subsolul respectiv;
i) deseuri si produse reziduale, rezultate din operatiuni de fabricare, precum si articole uzate, daca acestea au fost colectate in tara respectiva si sunt folosite doar pentru a recupera materia prima;
j) marfuri care sunt produse acolo, exclusiv din marfuri mentionate la lit.a)-i) sau din derivatele lor, in orice stadiu al productiei.
(3) In sensul prevederilor alin.(2), cuvantul tara se refera si la marea teritoriala a statului respectiv.

Art. 52
Marfurile a caror productie implica mai mult decat o tara sunt considerate originare din tara in care au fost supuse ultimei transformari sau prelucrari substantiale, motivate economic, intr-o intreprindere echipata in acel scop si din care a rezultat un produs nou sau care reprezinta un stadiu important al fabricatiei.

Art. 53
(1) Orice transformare sau prelucrare pentru care s-a stabilit sau pentru care exista fapte care justifica prezumtia ca unicul sau scop a fost de a se sustrage dispozitiilor aplicabile marfurilor dintr-o anumita tara nu se considera ca ar conferi marfurilor produse in acest mod originea din tara in care au fost realizate in sensul prevederilor Art. 52.
(2) Reglementarile vamale sau reglementarile privind alte domenii specifice pot stabili ca un document sa fie prezentat ca dovada a originii nepreferentiale a marfurilor.
(3) Autoritatea vamala poate solicita, in cazul unor indoieli justificate, dovezi suplimentare pentru a se asigura ca mentiunea privind originea este conforma cu reglementarile vamale, chiar daca a fost prezentat documentul ca dovada a originii marfurilor.

Sectiunea 2 - Originea preferentialaArt. 54
Regulile de origine preferentiala stabilesc conditiile de determinare a originii in vederea aplicarii masurilor tarifare preferentiale prevazute la Art. 46 lit.d) si e).

Art. 55
Regulile si formalitatile necesare pentru determinarea originii preferentiale a marfurilor sunt cele stabilite in acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte.

Capitolul III - Valoarea in vama a marfurilorArt. 56

Afişează Codul Vamal al Romaniei, legea nr. 86/2006 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Codul Vamal

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Restituirea sumelor incasate de salariat ca urmare a interpretarii eronate a prevederilor legale privind salarizarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Neefectuarea coprespunzatoare a cercetarii disciplinare prealabile Comportamente inadecvate sau nedrepte la locul de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Acordarea drepturilor salariale prevazute in contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BucurestiArticole Juridice

Contestarea caracterului formal al deciziei de sanctionare disciplinara
Sursa: MCP avocati

Legalitatea procedurilor de organizare a concursului in institutiile publice
Sursa: MCP avocati

Calculul termenului de preaviz prin lumina Deciziei ICCJ nr. 8/20.05.2024
Sursa: MCP avocati

Activarea clauzei de neconcurenta in contextul incetarii contractului individual de munca
Sursa: MCP avocati

Nemotivarea deciziei de concediere. Protectia salariatilor impotriva concedierilor abuzive
Sursa: MCP avocati

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocati