din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2476 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » Codul Vamal al Romaniei, legea nr. 86/2006

Codul Vamal al Romaniei, legea nr. 86/2006

  Publicat: 16 Mar 2009       98639 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


Codul Vamal al Romaniei, legea nr. 86/2006. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 350/ 19 aprilie 2006

Act adoptat de organele de stat,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Indeplinirea unor acte juridice de catre o persoana, reprezentant, mandatar, in numele si in interesul unei alte persoane, reprezentat, mandant.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Persoana sau grup de persoane care desfasoara anumite activitati conform obiectului de activitate si cu care banca intra in contact.
Persoana sau grup de persoane care desfasoara anumite activitati conform obiectului de activitate si cu care banca intra in contact.
Persoana sau grup de persoane care desfasoara anumite activitati conform obiectului de activitate si cu care banca intra in contact.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Persoana sau grup de persoane care desfasoara anumite activitati conform obiectului de activitate si cu care banca intra in contact.
Persoana sau grup de persoane care desfasoara anumite activitati conform obiectului de activitate si cu care banca intra in contact.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Persoana sau grup de persoane care desfasoara anumite activitati conform obiectului de activitate si cu care banca intra in contact.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.

(2) Conditiile in care personalul vamal are dreptul sa detina si sa poarte arme se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

Art. 28
Personalul vamal, indiferent de functia detinuta, este obligat sa pastreze confidentialitatea datelor si a operatiunilor efectuate, precum si a oricaror documente, date si informatii de care ia cunostinta in exercitarea atributiilor de serviciu si care nu sunt, potrivit legii, informatii de interes public.

Art. 29
Personalul vamal este obligat sa fie loial institutiei, sa aiba o atitudine corecta si integra, actionand cu competenta si fermitate pentru prevenirea, combaterea si sanctionarea incalcarii reglementarilor vamale.

Art. 30
Autoritatea Nationala a Vamilor realizeaza formarea si perfectionarea personalului vamal prin Scoala de Finante Publice si Vama, precum si prin programe de formare specializata in administratia publica.

Capitolul III - Dispozitii generale privind drepturile si obligatiile persoanelor cu privire la reglementarile vamale

Sectiunea 1 - Dreptul de reprezentareArt. 31
(1) In conditiile prevazute in prezentul cod, orice persoana isi poate desemna un reprezentant in relatia sa cu autoritatea vamala pentru a intocmi actele si a indeplini formalitatile prevazute in reglementarile vamale.
(2) Reprezentarea poate fi directa sau indirecta.
(3) In cazul reprezentarii directe, reprezentantul actioneaza in numele si pe seama unei alte persoane .
(4) In cazul reprezentarii indirecte, reprezentantul actioneaza in nume propriu, dar pe seama unei alte persoane .
(5) Reprezentantul trebuie sa fie stabilit in Romania, cu urmatoarele exceptii:
a) in cazul declararii marfurilor pentru regimul vamal de tranzit sau admitere temporara;
b) in cazurile cand marfurile sunt declarate cu titlu ocazional, cu conditia ca autoritatea vamala sa considere acest lucru justificat.
(6) Reprezentantul poate fi un comisionar in vama, in conditiile prevazute de regulamentul vamal.
(7) Reprezentantul are obligatia sa declare ca actioneaza pentru persoana care l-a imputernicit, sa specifice daca reprezentarea este directa sau indirecta si sa fie investit cu puterea de reprezentare .
(8) O persoana care nu declara ca actioneaza in numele sau pe seama altei persoane sau care declara ca actioneaza in numele sau pe seama altei persoane fara a fi imputernicita sa faca aceasta, se considera ca actioneaza in nume propriu si pe contul sau.
(9) Autoritatea vamala poate cere oricarei persoane, care declara ca actioneaza in numele sau pe seama altei persoane, sa faca dovada calitatii si capacitatii sale de a actiona ca reprezentant.

Sectiunea 2 - Agenti economici autorizatiArt. 32
(1) Autoritatea vamala acorda pe baza criteriilor prevazute in prezenta sectiune si, daca este necesar, dupa consultarea altor autoritati competente, statutul de agent economic autorizat oricarui agent economic stabilit in Romania. Agentul economic autorizat beneficiaza de anumite facilitati in ceea ce priveste controlul vamal privind securitatea si siguranta si/sau de anumite simplificari prevazute de reglementarile vamale.
(2) Statutul de agent economic autorizat se acorda pe baza urmatoarelor criterii:
a) lipsa inregistrarilor in baza de date a autoritatii vamale, referitoare la incalcarea reglementarilor vamale de catre agentul economic solicitant;
b) un sistem corespunzator de gestiune a inscrisurilor comerciale si, daca este cazul, a documentelor de transport care sa permita efectuarea controlului vamal;
c) dovada solvabilitatii financiare, daca este cazul, si, cand acestea sunt aplicabile, normele corespunzatoare de securitate si siguranta legate de gestionarea riscurilor.
(3) Prin regulamentul vamal se stabilesc normele privind:
a) acordarea statutului de agent economic autorizat;
b) eliberarea autorizarilor pentru utilizarea simplificarilor;
c) stabilirea autoritatii vamale care acorda statutul de agent economic autorizat si care elibereaza autorizatia prevazuta la lit.b);
d) tipul de facilitate si limitele acesteia care pot fi acordate in ceea ce priveste controalele vamale referitoare la securitate si siguranta, tinand cont de regulile referitoare la gestionarea riscurilor;
e) conditiile in care statutul de agent economic autorizat poate fi suspendat sau retras.

Sectiunea 3 - Decizii privind aplicarea reglementarilor vamaleArt. 33
(1) O persoana care solicita autoritatii vamale sa ia o decizie privind aplicarea reglementarilor vamale este obligata sa furnizeze toate informatiile si documentele necesare acestei autoritati pentru a se pronunta.
(2) Decizia se adopta si se comunica solicitantului in termenele prevazute prin regulamentul vamal sau alte acte normative.

Afişează Codul Vamal al Romaniei, legea nr. 86/2006 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Codul Vamal

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Restituirea sumelor incasate de salariat ca urmare a interpretarii eronate a prevederilor legale privind salarizarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Neefectuarea coprespunzatoare a cercetarii disciplinare prealabile Comportamente inadecvate sau nedrepte la locul de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Acordarea drepturilor salariale prevazute in contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BucurestiArticole Juridice

Contestarea caracterului formal al deciziei de sanctionare disciplinara
Sursa: MCP avocati

Legalitatea procedurilor de organizare a concursului in institutiile publice
Sursa: MCP avocati

Calculul termenului de preaviz prin lumina Deciziei ICCJ nr. 8/20.05.2024
Sursa: MCP avocati

Activarea clauzei de neconcurenta in contextul incetarii contractului individual de munca
Sursa: MCP avocati

Nemotivarea deciziei de concediere. Protectia salariatilor impotriva concedierilor abuzive
Sursa: MCP avocati

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocati