din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2202 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » Codul Vamal al Romaniei, legea nr. 86/2006

Codul Vamal al Romaniei, legea nr. 86/2006

  Publicat: 16 Mar 2009       98717 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


Codul Vamal al Romaniei, legea nr. 86/2006. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 350/ 19 aprilie 2006

Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Potrivit Codului vamal sunt considerate drepturi de import:
Latura a activitatii de comert exterior si cooperare internationala, care consta in totalitatea operatiilor de achizitionare,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Spatiu special amenajat pentru depozitarea stocurilor de marfuri sau de materiale.
Acte specifice efectuate de autoritatea vamala pentru a asigura aplicarea corecta a reglementarilor vamale si a altor dispozitii legale privind
Suma de bani sau alte valori care trebuie platite de catre un debitor unei alte persoane,
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Latura a activitatii de comert exterior si cooperare internationala, care consta in totalitatea operatiilor de achizitionare,
Operatiune comerciala de vanzare a unor bunuri materiale si/sau servicii catre persoane fizice sau juridice dintr-o alta tara in schimbul unei sume dintr-o valuta convenita.
Suma de bani sau alte valori care trebuie platite de catre un debitor unei alte persoane,
In sensul Codului vamal sunt considerate marfuri romanesti:
Taxele vamale sunt un impozit indirect care apar ca urmare a interventiei statului in comertul international.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Eliberare de plata a unei datorii, a unei sarcini impuse unei persoane care nu o poate executa din motive straine de vointa sa
Latura a activitatii de comert exterior si cooperare internationala, care consta in totalitatea operatiilor de achizitionare,
In sensul Codului vamal sunt considerate marfuri romanesti:
Opera legislativa, care are ca scop redactarea intr-o conceptie unitara
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere

Art. 41
(1) In scopul aplicarii reglementarilor vamale, orice persoana implicata direct sau indirect in operatiunile avand ca scop schimbul de marfuri dintre Romania si alte tari, este obligata sa furnizeze autoritatii vamale, la cererea acesteia si in termenul stabilit, toate documentele si informatiile necesare, pe orice suport, precum si orice sprijin necesar.
(2) Informatiile care, prin natura lor, sunt confidentiale sau care sunt oferite pe baza de confidentialitate impun obligatia pastrarii secretului profesional. Acestea nu se dezvaluie de catre autoritatea vamala fara permisiunea expresa a persoanei sau autoritatii care le-a furnizat. Comunicarea informatiilor este permisa cand autoritatea vamala poate fi obligata sau autorizata sa faca aceasta, conform prevederilor legale, mai ales in privinta protejarii datelor personale sau in legatura cu procedurile judiciare.

Art. 42
(1) Persoanele implicate pastreaza documentele mentionate la Art. 41 alin.(1), pentru a fi supuse controlului vamal, timp de 5 ani calendaristici, indiferent de suportul folosit. Acest termen se calculeaza astfel:
a) in cazul marfurilor puse in libera circulatie in alte imprejurari decat cele prevazute la lit.b) sau al marfurilor declarate pentru export, de la sfarsitul anului in care sunt acceptate declaratiile de punere in libera circulatie sau cele de export;
b) in cazul marfurilor puse in libera circulatie cu drepturi de import reduse sau zero in functie de destinatia lor finala, de la sfarsitul anului in care ele inceteaza a mai fi supuse supravegherii vamale;
c) in cazul marfurilor plasate sub un alt regim vamal, de la sfarsitul anului in care regimul vamal a fost incheiat;
d) in cazul marfurilor plasate intr-o zona libera sau un antrepozit liber, de la sfarsitul anului in care ele parasesc incinta respectiva.
(2) In cazul in care, in urma efectuarii unui control vamal in ceea ce priveste o datorie vamala se stabileste necesitatea corectarii acesteia in evidentele contabile, termenul prevazut la alin.(1) se prelungeste cu un an calendaristic.

Art. 43
Cursurile pietei valutare utilizate in scopul aplicarii legislatiei vamale sunt cele stabilite si publicate de Banca Nationala a Romaniei. Modalitatea de utilizare a acestora se stabileste prin regulamentul vamal.

Art. 44
Prin regulamentul vamal se stabilesc cazurile si conditiile in care aplicarea reglementarilor vamale poate fi simplificata.

Titlul II - Elemente pe baza carora se aplica drepturile de import sau export sau celelalte masuri prevazute pentru schimbul international de marfuriCapitolul I - Tariful vamal si clasificarea tarifara a marfurilorArt. 45
(1) Drepturile legal datorate cand ia nastere o datorie vamala se determina pe baza Tarifului vamal al Romaniei.
(2) Dispozitiile prevazute in alte acte normative care reglementeaza domenii specifice schimbului de marfuri se aplica, dupa caz, potrivit clasificarii tarifare a acelor marfuri .

Art. 46
Tariful Vamal al Romaniei cuprinde:
a) Nomenclatura combinata a marfurilor;
b) orice alta nomenclatura care se bazeaza partial sau integral pe Nomenclatura combinata sau care adauga la aceasta orice subdiviziuni si care este stabilita prin dispozitii legale nationale care reglementeaza domenii specifice in vederea aplicarii masurilor tarifare legate de schimbul de marfuri;
c) taxele vamale si taxele cu efect echivalent cu al taxelor vamale aplicabile marfurilor cuprinse in Nomenclatura combinata, precum si cele instituite in cadrul politicii agricole sau prin reglementarile specifice aplicabile anumitor marfuri care rezulta din transformarea produselor agricole, daca este cazul;
d) masurile tarifare preferentiale cuprinse in acordurile incheiate de Romania cu anumite tari sau grupuri de tari si care stipuleaza acordarea tratamentului tarifar preferential;
e) masurile tarifare preferentiale care pot fi acordate unilateral de Romania pentru anumite tari sau grupuri de tari;
f) masurile tarifare care prevad o reducere sau o exonerare a drepturilor de import aferente unor anumite marfuri;
g) alte masuri tarifare prevazute in legislatia Romaniei.

Art. 47
Cand aplicarea masurilor mentionate la Art. 46 lit.d), e) si f) este limitata la un anumit volum de import, aplicarea lor inceteaza, in cazul contingentelor tarifare, imediat ce este atins plafonul stabilit.

Art. 48
(1) Clasificarea tarifara reprezinta stabilirea, pentru marfurile respective, potrivit reglementarilor in vigoare:
a) codului tarifar din Nomenclatura combinata sau a codului tarifar din orice alta nomenclatura mentionata la Art. 46 lit.b);
b) codului tarifar din orice alta nomenclatura care se bazeaza in intregime sau in parte pe Nomenclatura combinata ori care adauga la aceasta orice subdiviziune si care este stabilita de dispozitiile legale care reglementeaza domenii specifice cu privire la aplicarea altor masuri decat cele tarifare legate de schimbul de marfuri .
(2) La clasificarea tarifara a marfurilor se utilizeaza regulile generale pentru interpretarea Sistemului armonizat din Conventia internationala privind Sistemul armonizat de denumire si codificare a marfurilor, inclusiv la anexa acestuia, incheiata la Bruxelles la 14 iunie 1983, ratificata prin Legea nr.98/1996.

Art. 49

Afişează Codul Vamal al Romaniei, legea nr. 86/2006 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Codul Vamal

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Restituirea sumelor incasate de salariat ca urmare a interpretarii eronate a prevederilor legale privind salarizarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Neefectuarea coprespunzatoare a cercetarii disciplinare prealabile Comportamente inadecvate sau nedrepte la locul de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Acordarea drepturilor salariale prevazute in contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BucurestiArticole Juridice

Efectele ofertei de angajare in raporturile juridice de munca
Sursa: MCP avocati

Contestarea caracterului formal al deciziei de sanctionare disciplinara
Sursa: MCP avocati

Legalitatea procedurilor de organizare a concursului in institutiile publice
Sursa: MCP avocati

Calculul termenului de preaviz prin lumina Deciziei ICCJ nr. 8/20.05.2024
Sursa: MCP avocati

Activarea clauzei de neconcurenta in contextul incetarii contractului individual de munca
Sursa: MCP avocati

Nemotivarea deciziei de concediere. Protectia salariatilor impotriva concedierilor abuzive
Sursa: MCP avocati

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati