din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2328 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » Codul Vamal al Romaniei, legea nr. 86/2006

Codul Vamal al Romaniei, legea nr. 86/2006

  Publicat: 16 Mar 2009       98605 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


Codul Vamal al Romaniei, legea nr. 86/2006. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 350/ 19 aprilie 2006

Taxele vamale sunt un impozit indirect care apar ca urmare a interventiei statului in comertul international.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Operatiune comerciala de vanzare a unor bunuri materiale si/sau servicii catre persoane fizice sau juridice dintr-o alta tara in schimbul unei sume dintr-o valuta convenita.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale si,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Acte specifice efectuate de autoritatea vamala pentru a asigura aplicarea corecta a reglementarilor vamale si a altor dispozitii legale privind
Spatiu special amenajat pentru depozitarea stocurilor de marfuri sau de materiale.
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra patrimoniului,
Actul cu caracter public, prin care o persoana manifesta, in formele si modalitatile prevazute in reglementarile vamale,
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Reprezinta instiintarea autoritatii vamale, in modalitatea prevazuta de lege,
Actiune prin care autoritatea vamala lasa la dispozitia titularului declaratiei vamale
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

a) taxele vamale si taxele cu efect echivalent cu al taxelor vamale de platit la exportul marfurilor;
b) taxele agricole si alte taxe la export introduse prin reglementarile privind politica agricola sau prin reglementarile specifice aplicabile anumitor marfuri rezultate din transformarea produselor agricole, daca este cazul;
16. debitor - orice persoana obligata sa achite datoria vamala;
17. supraveghere vamala - orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale si, cand este cazul, a altor dispozitii aplicabile marfurilor aflate sub supraveghere vamala;
18. control vamal - acte specifice efectuate de catre autoritatea vamala pentru a asigura aplicarea corecta a reglementarilor vamale si a altor dispozitii legale privind intrarea, iesirea, tranzitul, transferul si destinatia finala a marfurilor care circula intre teritoriul vamal al Romaniei si alte tari, inclusiv stationarea marfurilor care nu au statutul de marfuri romanesti; aceste acte pot sa includa verificarea marfurilor, a datelor inscrise in declaratie, existenta si autenticitatea documentelor electronice sau scrise, examinarea evidentelor contabile ale agentilor economici si a altor inscrisuri, controlul mijloacelor de transport, controlul bagajelor si al altor marfuri transportate de sau aflate asupra persoanelor, precum si efectuarea de verificari administrative si alte acte similare;
19. destinatie vamala a marfurilor:
a) plasarea marfurilor sub un regim vamal;
b) introducerea marfurilor intr-o zona libera sau antrepozit liber;
c) reexportul acestora in afara teritoriului vamal al Romaniei;
d) distrugerea marfurilor;
e) abandonarea marfurilor in favoarea statului;
20. regim vamal:
a) punerea in libera circulatie;
b) tranzitul;
c) antrepozitarea vamala;
d) perfectionarea activa;
e) transformarea sub control vamal;
f) admiterea temporara;
g) perfectionarea pasiva;
h) exportul;
21. declaratie vamala - actul cu caracter public, prin care o persoana manifesta, in formele si modalitatile prevazute in reglementarile vamale, vointa de a plasa marfurile sub un anumit regim vamal;
22. declarant - persoana care intocmeste declaratia vamala in nume propriu sau persoana in numele careia se face o declaratie vamala;
23. prezentarea marfurilor in vama - reprezinta instiintarea autoritatii vamale, in modalitatea prevazuta de lege, despre sosirea marfurilor la biroul vamal sau in orice alt loc desemnat sau aprobat de autoritatea vamala;
24. liber de vama - actiune prin care autoritatea vamala lasa la dispozitia titularului declaratiei vamale marfurile vamuite in scopul prevazut de regimul vamal sub care acestea au fost plasate;
25. titularul regimului - persoana in numele careia s-a facut declaratia vamala sau persoana careia i-au fost transferate drepturile si obligatiile persoanei mentionate anterior in privinta regimului vamal;
26. titularul autorizatiei - persoana careia i s-a eliberat o autorizatie;
27. risc - probabilitatea producerii la intrarea, iesirea, tranzitul, transferul si destinatia finala a marfurilor care circula intre teritoriul vamal al Romaniei si alte tari si la stationarea marfurilor care nu au statutul de marfuri romanesti, a unui eveniment care, fie:
a) impiedica aplicarea corecta a reglementarilor legale;
b) compromite interesele financiare ale Romaniei;
c) constituie o amenintare pentru securitatea si siguranta Romaniei, pentru sanatatea publica, pentru mediu sau pentru consumatori;
28. gestionarea riscurilor - determinarea sistematica a riscurilor si punerea in practica a tuturor masurilor necesare pentru a limita expunerea la riscuri; acest termen include activitati de genul colectarii de date si de informatii, analizarii si evaluarii riscurilor, recomandarii si adoptarii de masuri, precum si controlul si evaluarea periodica a procesului si a rezultatelor sale, pe baza de surse si de strategii nationale si internationale.

Capitolul II - Sistemul institutional al autoritatii vamale

Sectiunea 1 - Structura organizatorica a autoritatii vamaleArt. 5
(1) Activitatea autoritatii vamale se exercita prin:
a) Autoritatea Nationala a Vamilor;
b) directiile regionale vamale;
c) birourile vamale.
(2) In cadrul birourilor vamale se pot infiinta puncte vamale.

Art. 6
(1) Autoritatea Nationala a Vamilor este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, finantata de la bugetul de stat, care se organizeaza si functioneaza in subordinea Ministerului Finantelor Publice, in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Organizarea si functionarea acesteia se aproba prin hotarare a Guvernului.
(2) Autoritatea vamala are o sigla ale carei caracteristici se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
(3) Salarizarea, precum si drepturile si indatoririle personalului vamal sunt cele prevazute de lege pentru functionarii publici si de Statutul personalului vamal.
(4) Functiile generale si specifice utilizate in Autoritatea Nationala a Vamilor, in directiile regionale vamale, in birourile si in punctele vamale se stabilesc prin lege.

Afişează Codul Vamal al Romaniei, legea nr. 86/2006 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Codul Vamal

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Restituirea sumelor incasate de salariat ca urmare a interpretarii eronate a prevederilor legale privind salarizarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Neefectuarea coprespunzatoare a cercetarii disciplinare prealabile Comportamente inadecvate sau nedrepte la locul de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Acordarea drepturilor salariale prevazute in contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BucurestiArticole Juridice

Legalitatea procedurilor de organizare a concursului in institutiile publice
Sursa: MCP avocati

Calculul termenului de preaviz prin lumina Deciziei ICCJ nr. 8/20.05.2024
Sursa: MCP avocati

Activarea clauzei de neconcurenta in contextul incetarii contractului individual de munca
Sursa: MCP avocati

Nemotivarea deciziei de concediere. Protectia salariatilor impotriva concedierilor abuzive
Sursa: MCP avocati

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocati

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocati