din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Hotararea nr. 1415/2009, privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia

Hotararea nr. 1415/2009, privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia

  Publicat: 07 Dec 2009       19523 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Hotararea nr. 1415/2009, privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 834 din 03/12/2009

Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitatea de portofoliu consta in a investi toate sau o parte din activele intreprinderii intr-un portofoliu de titluri,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen sinonim cu arestarea preventiva,

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International si al art. 56 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,



Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare .



Art. 1. - (1) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, denumita in continuare Autoritatea, se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, autoritate de reglementare si control in domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor, in subordinea Guvernului si in coordonarea primului-ministru.

(2) Sediul Autoritatii este in municipiul Bucuresti, str. Negustori nr. 1B, sectorul 2.

(3) Autoritatea este reprezentata la nivel judetean de directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, iar la nivel local, de circumscriptiile sanitar-veterinare zonale si de circumscriptiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor.

(4) Domeniul de activitate al Autoritatii consta in totalitatea actiunilor si activitatilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor initiate, desfasurate si finalizate, in vederea asigurarii si garantarii sanatatii animalelor, sanatatii publice, protectiei animalelor, protectiei mediului si a sigurantei alimentelor.

Art. 2. - Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate, Autoritatea exercita urmatoarele functii:

a) de reglementare, prin care se asigura, in conformitate cu strategia adoptata, realizarea cadrului juridic si elaborarea reglementarilor specifice activitatilor din domeniul sanitar- veterinar si al sigurantei alimentelor, cu respectarea legislatiei nationale si europene;

b) de control, prin care se dispune si se asigura supravegherea si controlul aplicarii si respectarii reglementarilor in domeniul sau de activitate;

c) de strategie, prin care se elaboreaza, in conformitate cu politica Guvernului si cu tendintele pe plan international, strategia in domeniul sau de activitate, evaluarea, analiza, managementul si comunicarea riscului in domeniul sau de activitate, precum si proiecte de cercetare la nivel national si european cu referire la domeniul sau de activitate;

d) de administrare a structurilor din subordine, prin care se asigura coordonarea si gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil in domeniul sanitar-veterinar si al sigurantei alimentelor;

e) de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului sau al Guvernului Romaniei, reprezentarea pe plan intern si extern in domeniul sau de activitate .

Art. 3. - (1) In exercitarea functiilor prevazute la art. 2 Autoritatea are urmatoarele atributii principale:

A. In domeniul sanitar-veterinar:

1. organizeaza activitatile sanitar-veterinare publice pe intregul teritoriu al tarii, dupa o conceptie unitara in domeniul sau de activitate;

2. conduce serviciile sanitar-veterinare de stat si stabileste necesitatile de finantare a acestora;

3. elaboreaza norme sanitar-veterinare, aprobate prin ordin al presedintelui Autoritatii, pentru domeniul sau de activitate, unice si obligatorii pentru toate persoanele fizice si juridice;

4. stabileste responsabilitatile medicilor veterinari pentru domeniul sau de activitate;

5. stabileste drepturile si obligatiile medicilor veterinari oficiali;

6. stabileste drepturile si obligatiile medicilor veterinari de libera practica imputerniciti pentru efectuarea unor activitati sanitar-veterinare publice;

7. elaboreaza si avizeaza conventii, parteneriate, protocoale si acordurile interguvernamentale si cu autoritatile centrale similare din alte state privind colaborarea in domeniul sanitar-veterinar, cu respectarea legislatiei europene si nationale;

8. coopereaza si raspunde impreuna cu autoritatile administratiei publice centrale de organizarea si aplicarea masurilor necesare pentru prevenirea si combaterea bolilor animalelor si a celor comune omului si animalelor, precum si pentru siguranta alimentelor;

9. organizeaza, coordoneaza, gestioneaza si controleaza activitatea privind identificarea si inregistrarea animalelor si a exploatatiilor, precum si radierea acestora din evidentele veterinare, conform cu realitatea din teren, prin directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti si medicii veterinari de libera practica imputerniciti pentru efectuarea acestei activitati;

10. organizeaza, coordoneaza, gestioneaza si controleaza activitatea de comert, import, export, tranzit si inspectie la frontiera, precum si comertul intracomunitar;

11. organizeaza si asigura functionarea sistemului informatic sanitar-veterinar national si conectarea acestuia la sistemul informatic veterinar comunitar;

12. elaboreaza regulamentul de organizare si functionare si stabileste atributiile si responsabilitatile unitatilor din subordine;

13. organizeaza, conform legii, prin directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti, activitatile sanitar-veterinare publice de interes national, care controleaza si raspund de efectuarea acestora de catre medicii veterinari de libera practica imputerniciti;

14. organizeaza activitatile sanitar-veterinare publice de interes la nivel national, prin incheierea de acorduri-cadru, conform legislatiei privind achizitiile publice, sau prin directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti, dupa caz, stabilite prin ordin al presedintelui Autoritatii;

15. stabileste cerintele sanitar-veterinare pentru: anuntarea, declararea, notificarea interna si internationala a oricarei suspiciuni de boala sau imbolnavire; producerea, comercializarea, detinerea si utilizarea substantelor tireostatice, hormonale, beta-agoniste ori a altor substante similare, pentru administrare la animale producatoare de hrana; supravegherea si monitorizarea unor substante si a reziduurilor la animale vii, produse si subproduse destinate consumului uman; supravegherea, prevenirea si controlul zoonozelor; producerea, testarea, autorizarea, prescrierea, utilizarea, importul, comertul intracomunitar, tranzitul si exportul de furaje medicamentate, aditivi furajeri si de hrana concentrata pentru animale de companie; inspectii si controale sanitar-veterinare; organizarea si functionarea posturilor de inspectie la frontiera, precum si procedurile de efectuare a acestor inspectii si controale; producerea, testarea, autorizarea, depozitarea, transportul, comercializarea, utilizarea, importul, tranzitul, exportul si comertul intracomunitar cu furaje, materii furajere, premixuri, zooforturi, aditivi furajeri, furaje complete, furaje suplimentare, furaje combinate, alte materii si produse utilizate in furajarea si nutritia animalelor; producerea, testarea, autorizarea, depozitarea, transportul, comercializarea, utilizarea, importul, tranzitul, exportul si comertul intracomunitar cu produse medicinale veterinare, precum si pentru alte activitati specifice domeniului sanitar-veterinar;

16. stabileste politicile in domeniul bunastarii animalelor, la ferma, in timpul transportului si la sacrificare sau ucidere;

17. face analize de risc epidemiologic si geoepidemiologic;

18. face studii de epidemiologie generala si epidemiologie descriptiva si biostatistica;

19. face studii de epidemiosupraveghere si supraveghere transfrontaliera;

20. face analize economico-veterinare prin evaluari micro- si macroeconomice;

21. participa la crearea si functionarea sistemului de notificare si inregistrare a bolilor la animale;

22. creeaza si asigura functionarea sistemului de clasificare si certificare a statusului de sanatate a animalelor;

23. elaboreaza politicile de lupta in cazul aparitiei de boli majore la animale;

24. elaboreaza concepte cu care sa poata lucra in caz de necesitate;

25. elaboreaza si reactualizeaza planurile de contingenta in domeniul sanitar-veterinar;

26. elaboreaza manualele operationale de aplicare a planurilor de contingenta in domeniul sanitar-veterinar;

27. stabileste o retea de contact pentru facilitarea alertei in teritoriu in caz de criza;

28. solicita, atunci cand este cazul, activarea Centrului National de Combatere a Bolilor, pentru organizarea actiunilor de interventie pentru combaterea epidemiilor in randul animalelor, si coordoneaza activitatea grupurilor de lucru;





Afişează Hotararea nr. 1415/2009, privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia pe o singură pagină



Citeşte mai multe despre:    Noutati Legislative 2009    Monitorul Oficial al Romaniei    ANSVSA

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Imobil preluat de catre stat. Emiterea deciziei in procedura prevazuta de Legea 165/2013. Respingerea exceptiei prematuritatii actiunii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 362 din 18 februarie 2016

Dezlegarea unei probleme de drept. Redeschiderea urmaririi penale prev. de art. 335 CPP este supusa confirmarii judecatorului de camera preliminara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Consecintetele neexercitarii dreptului procesual in cadrul termenului stabilit de lege in cazul revizuirii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1413 din 21 mai 2015

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor. Termen convocare. Nulitate absoluta
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Comerciala, Decizia nr. 2250 din 2 octombrie 2009

Inregistrare, autorizare societate nou infiintata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.146 din data 21.02.2012

Cerere de fuziune prin contopire
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr.6 din data 16.05.2012

Termenul de recurs impotriva ordonantei presedintiale prin care s-a stabilit plasamentul copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia 7/2012

Modul de stabilire a stagiului complet de cotizare pentru recalcularea drepturilor de pensie ale persoanelor nevazatoare
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia ICCJ nr. 9 din 14 mai 2012 (Decizia 9/2012)

Convocarea actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V- a Comerciala - Decizia comerciala nr. 61/14. 02. 2011

Uzucapiune. Aplicarea legii in timp. RIL admis
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile Unite



Articole Juridice

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Deconcentrarea administrativa � principiu al administratiei publice in Codul Administrativ. Serviciile publice deconcentrate (VI)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii � pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior � pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu