din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Hotararea nr. 1502/2009, privind organizarea si desfasurarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011

Hotararea nr. 1502/2009, privind organizarea si desfasurarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011

  Publicat: 11 Dec 2009       27456 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Hotararea nr. 1502/2009, privind organizarea si desfasurarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 860 din 10/12/2009

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Investigatie statistica, de obicei periodica, efectuata prin inregistrarea de date cantitative privind unele fenomene in scopul
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Durata pentru care se aproba si se fac previziuni financiare si in care se executa incasarile si platile privind un plan financiar (bugetar).
Legatura politica si juridica permanenta dintre persoana fizica si stat,
Legatura politica si juridica permanenta dintre persoana fizica si stat,
Investigatie statistica, de obicei periodica, efectuata prin inregistrarea de date cantitative privind unele fenomene in scopul
Investigatie statistica, de obicei periodica, efectuata prin inregistrarea de date cantitative privind unele fenomene in scopul
Investigatie statistica, de obicei periodica, efectuata prin inregistrarea de date cantitative privind unele fenomene in scopul
Conform Legii locuintei 114/1996, o locuinta care, \"prin gradul de satisfacere a raportului dintre cerinta utilizatorului si caracteristicile locuintei, la un moment dat,
Investigatie statistica, de obicei periodica, efectuata prin inregistrarea de date cantitative privind unele fenomene in scopul
Se considera inregistrare sonora sau fonograma, in sensul legii 8/1996, orice fixare, exclusiv sonora, a sunetelor provenite dintr-o interpretare ori executie a unei opere sau a altor sunete ori a reprezentarilor numerice ale acestor sunete, oricare ar fi metoda si suportul utilizate pentru aceasta fixare.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Investigatie statistica, de obicei periodica, efectuata prin inregistrarea de date cantitative privind unele fenomene in scopul
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Prevazuta in sectiunea XIII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Investigatie statistica, de obicei periodica, efectuata prin inregistrarea de date cantitative privind unele fenomene in scopul
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Prevazuta in sectiunea II, cap. II, t. I, art. 10 , C.pen., partea generala , principiu de aplicare a legii penale active,
Investigatie statistica, de obicei periodica, efectuata prin inregistrarea de date cantitative privind unele fenomene in scopul
In cadrul grupurilor de societati, consta in impartirea puterii de decizie la o societate exploatata in comun, in virtutea unui acord intre asociati sau actionari.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Investigatie statistica, de obicei periodica, efectuata prin inregistrarea de date cantitative privind unele fenomene in scopul
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Investigatie statistica, de obicei periodica, efectuata prin inregistrarea de date cantitative privind unele fenomene in scopul
Investigatie statistica, de obicei periodica, efectuata prin inregistrarea de date cantitative privind unele fenomene in scopul
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi

In temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 5 alin. (4) si al art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011, aprobata cu modificari prin Legea nr. 5/2008,Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare .Art. 1. - (1) Recensamantul populatiei si al locuintelor se efectueaza pe intregul teritoriu al Romaniei in perioada 12-21 martie 2011.

(2) Informatiile care se inregistreaza la recensamant au drept moment de referinta ora "0:00" in ziua de 12 martie 2011.

Art. 2. - (1) Inregistrarea se face, de regula, la domiciliul/resedinta persoanelor de catre recenzori, pe baza declaratiei pe propria raspundere a persoanelor recenzate, sau de catre un membru al gospodariei cu capacitate deplina de exercitiu .

(2) Pentru inregistrarea corecta a datelor de identificare a persoanelor, acestea vor prezenta, dupa caz, pentru cetatenii romani actul de identitate, certificatul de nastere in cazul minorilor, iar pentru persoanele de alta cetatenie ori fara cetatenie documente de trecere a frontierei sau documente eliberate de autoritatile romane care atesta dreptul de sedere pe teritoriul Romaniei.

(3) Alte acte legale, cu exceptia celor prevazute la alin. (2), care atesta validitatea informatiilor referitoare la persoane si locuinte sunt consultate numai cu acordul persoanelor recenzate.

(4) Pe toata perioada de recenzare, in indeplinirea atributiilor ce le revin, personalul de recensamant si membrii comisiilor de recensamant se identifica prin prezentarea legitimatiei care sa le ateste calitatea.

(5) Persoanele prezente la domiciliu/resedinta sunt inregistrate de catre recenzorul sectorului de recensamant in care se afla amplasata locuinta .

(6) Persoanele absente temporar din gospodarie sunt inregistrate la domiciliul lor, pe baza informatiilor furnizate de celelalte persoane din gospodarie sau a informatiilor care rezulta din evidentele oficiale existente pe plan local.

(7) Persoanele prevazute la alin. (6) sunt inregistrate si in localitatea in care se afla prezente temporar la momentul de referinta al recensamantului, pe baza declaratiei pe propria raspundere si a documentelor prevazute la alin. (2) si (3).

(8) Persoanele care datorita unor situatii deosebite nu au fost recenzate se prezinta, pana in ultima zi a perioadei de inregistrare, la comisia de recensamant din localitatea in care se afla, pentru inregistrare .

Art. 3. - Recenzarea persoanelor din incinta unitatilor Ministerului Apararii Nationale, ale Ministerului Administratiei si Internelor si ale Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti se poate face de catre aceste institutii publice, potrivit domeniului propriu de activitate, in conformitate cu prevederile prezentei hotarari si ale normelor specifice elaborate de ele si aprobate de catre Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si al locuintelor.

Art. 4. - Recenzarea cetatenilor romani plecati in strainatate in cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor comerciale sau de alta natura din strainatate se face de catre Ministerul Afacerilor Externe pe formulare speciale, in conformitate cu prevederile prezentei hotarari si ale normelor speciale elaborate de Ministerul Afacerilor Externe si aprobate de catre Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si al locuintelor.

Art. 5. - Declaratiile populatiei inregistrate la recensamant nu pot fi utilizate pentru stabilirea unor drepturi si obligatii pentru subiectii statistici la care se refera.

Art. 6. - (1) Persoanele care efectueaza inregistrarea, respectiv recenzorii, precum si cele cu atributii de indrumare, coordonare si control au obligatia sa respecte intocmai prevederile prezentei hotarari si instructiunile specifice aprobate de Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si al locuintelor.

(2) In indeplinirea atributiilor care le revin pe timpul efectuarii recensamantului, persoanele prevazute la alin. (1) se bucura de protectia legii, fiind considerate ca indeplinind functii ce implica exercitiul autoritatii de stat .

Art. 7. - (1) Organizatiile neguvernamentale pot delega observatori pe langa Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si al locuintelor si comisiile judetene, ale municipiului Bucuresti, municipale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, orasenesti si comunale pe toata durata recensamantului. Delegarea observatorilor se face conform Programului privind desfasurarea actiunilor si lucrarilor de pregatire si efectuare a recensamantului populatiei si al locuintelor, aprobat de catre Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si al locuintelor.

(2) Observatorii acreditati trebuie sa respecte prevederile legale si instructiunile privind pastrarea caracterului confidential al datelor.

Art. 8. - (1) Pentru pregatirea, organizarea, conducerea si efectuarea lucrarilor de recensamant, la nivel teritorial se constituie comisii de recensamant judetene, municipale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, orasenesti si comunale, potrivit art. 8 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011, aprobata cu modificari prin Legea nr. 5/2008, in componenta prevazuta in anexa nr. 1.

(2) Aceste comisii poarta raspunderea pentru efectuarea recensamantului pe teritoriul in care isi desfasoara activitatea .

Art. 9. - (1) Personalul de recensamant este format din recenzori, recenzori-sefi, responsabili de circumscriptii urbane, recenzori pentru recensamantul de proba, recenzori pentru ancheta de control .

(2) Personalul prevazut la alin. (1) este selectat din randul personalului din primarii al personalului didactic, al specialistilor in economie, informatica si in alte domenii, precum si din randul pensionarilor, studentilor si al altor persoane, avand cel putin studii medii.

(3) Pentru efectuarea in bune conditii a recensamantului si pentru a nu se perturba procesul de invatamant, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii si Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si al locuintelor stabilesc de comun acord vacanta scolara in perioada de efectuare a recensamantului.

Art. 10. - (1) Personalul prevazut la art. 9 alin. (1), precum si specialistii din secretariatele tehnice organizate potrivit prevederilor art. 8 alin (2) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 5/2008, care apartin administratiei publice locale si cei ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate a administratiei publice centrale sunt scutiti de toate sarcinile care le revin la unitatile unde sunt incadrati si beneficiaza de toate drepturile salariale, potrivit legii, pe intreaga perioada de participare la lucrarile de recensamant.

(2) Persoanele prevazute la art. 9 alin. (1) primesc pentru activitatea depusa, pe langa drepturile salariale, o indemnizatie bruta pe zi de activitate, dupa cum urmeaza:

a) responsabilii de circumscriptii urbane - 50 lei pe zi de activitate si lucreaza 21 de zile calendaristice;

b) recenzorii-sefi - 50 lei pe zi de activitate si lucreaza 18 zile calendaristice;

c) recenzorii - 50 lei pe zi de activitate si lucreaza 15 zile calendaristice;

d) recenzorii care efectueaza recensamantul de proba - 50 lei pe zi de activitate si lucreaza 15 zile calendaristice;

e) recenzorii care vor efectua ancheta de control - 50 lei pe zi si lucreaza 15 zile calendaristice.

(3) Prin zi de activitate se intelege munca desfasurata pe parcursul unei zile calendaristice, indiferent de numarul orelor prestate, dar nu mai putin de 6 ore pe zi.

(4) Indemnizatia prevazuta la alin. (2) se acorda intr-o singura transa, la terminarea lucrarilor. Veniturile din indemnizatiile prevazute la alin. (2) se impoziteaza conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) Plata indemnizatiilor prevazute la alin. (2) se face din bugetul Ministerului Administratiei si Internelor pentru organizarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania din anul 2011, prin bugetele institutiilor prefectului.

Art. 11. - (1) Prefectii si consiliile judetene pentru judete, prefectul si Consiliul General al Municipiul Bucuresti, precum si primarii si consiliile locale ale municipiilor, oraselor, comunelor si sectoarelor municipiului Bucuresti asigura conditiile tehnico- materiale necesare bunei desfasurari a activitatii de pregatire, organizare si efectuare a recensamantului populatiei si al locuintelor, potrivit actiunilor care sunt stabilite de catre Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si al locuintelor.

(2) In acest scop, prefectul si autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele sarcini:

a) constituie si aproba, prin ordin al prefectului sau prin dispozitie a primarului, dupa caz, componenta nominala a comisiilor teritoriale de recensamant si a secretariatelor tehnice, in conformitate cu prevederile prezentei hotarari si cu instructiunile Comisiei centrale pentru recensamantul populatiei si al locuintelor;

b) asigura spatiile, mobilierul si mijloacele de telecomunicatii necesare desfasurarii activitatii comisiilor de recensamant si secretariatelor tehnice, depozitarii si pastrarii in conditii corespunzatoare a materialelor de recensamant, precum si alte mijloace necesare desfasurarii in bune conditii a lucrarilor de recensamant;

c) asigura verificarea si actualizarea denumirii strazilor si numerotarea cladirilor pana la data de 31 martie 2011. In perioada iulie 2010-martie 2011, autoritatile administratiei publice locale nu mai efectueaza schimbari de denumiri ale strazilor sau renumerotari ale cladirilor;

d) asigura instruirea si coordoneaza activitatea personalului tehnic recrutat, necesar acestor lucrari;

e) efectueaza, potrivit normelor stabilite de catre Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si al locuintelor, impartirea localitatilor in sectoare, sectii si circumscriptii de recensamant;

f) asigura recrutarea si selectarea recenzorilor, recenzorilor-sefi si a responsabililor de circumscriptii urbane, precum si spatiile necesare desfasurarii instructajelor;

Afişează Hotararea nr. 1502/2009, privind organizarea si desfasurarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati Legislative 2009    Monitorul Oficial al Romaniei    Recensamantul populatiei 2011    Recensamant

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Imobil preluat de catre stat. Emiterea deciziei in procedura prevazuta de Legea 165/2013. Respingerea exceptiei prematuritatii actiunii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 362 din 18 februarie 2016

Dezlegarea unei probleme de drept. Redeschiderea urmaririi penale prev. de art. 335 CPP este supusa confirmarii judecatorului de camera preliminara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Consecintetele neexercitarii dreptului procesual in cadrul termenului stabilit de lege in cazul revizuirii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1413 din 21 mai 2015

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor. Termen convocare. Nulitate absoluta
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Comerciala, Decizia nr. 2250 din 2 octombrie 2009

Inregistrare, autorizare societate nou infiintata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.146 din data 21.02.2012

Cerere de fuziune prin contopire
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr.6 din data 16.05.2012

Termenul de recurs impotriva ordonantei presedintiale prin care s-a stabilit plasamentul copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia 7/2012

Modul de stabilire a stagiului complet de cotizare pentru recalcularea drepturilor de pensie ale persoanelor nevazatoare
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia ICCJ nr. 9 din 14 mai 2012 (Decizia 9/2012)

Convocarea actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V- a Comerciala - Decizia comerciala nr. 61/14. 02. 2011

Uzucapiune. Aplicarea legii in timp. RIL admis
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile UniteArticole Juridice

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Deconcentrarea administrativa � principiu al administratiei publice in Codul Administrativ. Serviciile publice deconcentrate (VI)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii � pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior � pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu