din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4730 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » Legea nr. 132/2010, privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice

Legea nr. 132/2010, privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice

  Publicat: 06 Jul 2010       22639 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


Legea nr. 132/2010, privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 461 din 06/07/2010

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Substante rezultate �n urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Substante rezultate �n urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Substante rezultate �n urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Prevazuta in sectiunea XIII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
1. Aptitudine a persoanei de a-si da seama de sensul, importanta si urmarile actiunilor pe care le savarseste, precum si de a-si dirija liber vointa, potrivit cu scopurile urmarite.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Substante rezultate �n urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Substante rezultate �n urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Substante rezultate �n urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Substante rezultate �n urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Atributul starii psihice de a fi compatibila, la un moment dat, cu exercitarea drepturilor civile sau a unor activitati specifice.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Substante rezultate �n urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Prevazuta in sectiunea XIII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Prevazuta in sectiunea XIII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Substante rezultate �n urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1. - Obiectul prezentei legi il constituie instituirea obligativitatii colectarii selective a deseurilor in institutiile publice, astfel cum sunt definite in Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in institutiile in care statul este actionar majoritar, numite in continuare institutii publice.
Art. 2. - Prin aplicarea prezentei legi se urmaresc:
a) cresterea gradului de reciclare si de valorificare a deseurilor colectate selectiv, prevazute la art. 3;
b) cresterea gradului de informare si de constientizare, precum si educarea functionarilor publici, a angajatilor si a cetatenilor cu privire la colectarea selectiva si managementul deseurilor.
Art. 3. - Fara a aduce atingere legislatiei privind ambalajele si deseurile de ambalaje, prevederile prezentei legi se aplica urmatoarelor categorii de deseuri:
a) deseuri de hartie si carton;
b) deseuri de metal si plastic;
c) deseuri de sticla.
Art. 4. - Organizarea si operationalizarea colectarii selective in institutiile publice se realizeaza direct, de catre reprezentantii institutiei publice, sau prin delegarea acestei responsabilitati catre terti, respectiv societati comerciale si/sau organizatii neguvernamentale nonprofit, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 5. - Operationalizarea colectarii selective in institutiile publice se realizeaza prin:
a) organizarea colectarii selective a deseurilor in interiorul institutiei publice;
b) incheierea unui contract de predare a deseurilor colectate selectiv cu un operator economic autorizat, care sa preia deseurile colectate selectiv in vederea reciclarii/valorificarii corespunzatoare a acestora.
Art. 6. - (1) Fiecare institutie publica are obligatia de a stabili responsabilitatea implementarii colectarii selective a deseurilor in cadrul institutiei in sarcina unui angajat din departamentul administrativ sau de a delega aceasta responsabilitate catre terti.
(2) Stabilirea persoanei responsabile se realizeaza prin act al conducatorului institutiei publice, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. In acest scop, atributiile persoanei astfel desemnate, prevazute in fisa postului, se modifica in mod corespunzator, prin includerea responsabilitatilor privind colectarea selectiva la nivelul institutiei publice.
(3) In cazul in care institutia publica deleaga responsabilitatea implementarii colectarii selective catre terti, sarcina numirii persoanei responsabile revine tertei parti, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a contractului.
Art. 7. - (1) Fiecare institutie publica este obligata sa elaboreze un plan de masuri privind colectarea selectiva a propriilor deseuri, pe categoriile prevazute la art. 3, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(2) In cazul in care institutia publica deleaga responsabilitatea colectarii selective catre terti, obligativitatea elaborarii planului de masuri privind colectarea selectiva revine tertei parti, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a contractului.
(3) Planul de masuri privind colectarea selectiva prevazut la alin. (1) va contine, in mod obligatoriu, urmatoarele informatii:
a) numele si datele de contact ale responsabilului cu organizarea colectarii selective la nivelul institutiei publice;
b) descrierea organizarii colectarii selective (scop, tipuri de containere, planse cu precizarea amplasarii locatiilor);
c) obligatiile angajatilor si masurile aplicabile in cazul nerespectarii indatoririlor;
d) modalitatea de stocare temporara a deseurilor colectate;
e) programul de instruire a angajatilor privind colectarea selectiva a deseurilor;
f) programul de raportare a rezultatelor;
g) programul de informare a vizitatorilor institutiei publice;
h) detaliile contractului de predare a deseurilor colectate selectiv.
Art. 8. - Institutiile publice sunt obligate sa asigure finantarea pentru colectarea selectiva a deseurilor generate in cadrul acestora, pe categoriile prevazute la art. 3.
Art. 9. - Sistemul de colectare selectiva a deseurilor trebuie sa respecte urmatoarele conditii:
a) containerele si recipientele folosite pentru colectarea selectiva se inscriptioneaza cu denumirea materialului/materialelor pentru care sunt destinate;
b) in fiecare birou/incinta al/a institutiei publice vor fi amplasate 3 recipiente de colectare selectiva a deseurilor. Acestea vor avea urmatoarele culori, in functie de tipul de deseuri colectate: albastru pentru deseuri de hartie si carton, galben pentru deseuri de metal si plastic si alb/verde pentru sticla alba/colorata;
c) pe fiecare etaj/nivel al institutiei publice vor fi amplasate recipiente de colectare selectiva;
d) recipientele vor fi amplasate intr-un loc usor accesibil, marcat si indicat corespunzator;
e) fiecare institutie publica este obligata sa infiinteze la intrarea in institutie un punct de colectare selectiva a deseurilor destinat vizitatorilor si sa asigure informarea acestora in acest scop, prin exemplificarea tipurilor de deseuri corespunzatoare fiecarui container;
f) recipientele din interiorul cladirii apartinand institutiei publice vor fi golite in functie de intensitatea activitatii/ritmul de umplere de catre personalul insarcinat cu efectuarea curateniei;
g) marcarea containerelor in culorile prevazute la lit. b) se poate face prin vopsire, prin aplicare de folie adeziva sau prin alt procedeu similar, pe minimum 20% din suprafata totala vizibila;
h) inscriptionarea si aplicarea marcajului colorat trebuie sa fie durabile si vizibile, astfel incat sa se asigure identificarea destinatiei containerelor si a recipientelor de colectare selectiva.
Art. 10. - (1) Institutia publica este obligata sa puna la dispozitia operatorului economic autorizat sa preia deseurile colectate selectiv spatii de depozitare speciale in incinta institutiei publice.
(2) In spatiile de depozitare vor fi instalate containere de colectare selectiva a deseurilor de mare capacitate . Numarul si capacitatea containerelor se calculeaza in functie de cantitatea de deseuri colectate si de numarul lunar de goliri.
(3) Preluarea deseurilor colectate selectiv se face la intervale de timp de maximum 30 de zile. Periodicitatea preluarii deseurilor este stabilita in contractul incheiat intre institutia publica si operatorul economic autorizat.
Art. 11. - (1) Fiecare institutie publica este obligata sa implementeze un program de informare si instruire a propriilor angajati cu privire la organizarea colectarii selective a deseurilor, fie prin forte proprii, fie prin delegarea responsabilitatii catre terti, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
(2) Personalul insarcinat cu efectuarea curateniei va fi instruit suplimentar.
(3) In cazul in care institutia publica deleaga responsabilitatea implementarii colectarii selective catre terti, obligativitatea implementarii programului prevazut la alin. (1) revine tertei parti, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a contractului.
Art. 12. - (1) Fiecare institutie publica este obligata ca, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, sa incheie un contract de predare a deseurilor colectate selectiv cu un operator economic autorizat, care sa garanteze predarea acestora in vederea reciclarii si tratarii corespunzatoare, conform legislatiei specifice in domeniu, fie prin forte proprii, fie prin delegarea responsabilitatii catre terti.
(2) In cazul in care institutia publica deleaga responsabilitatea incheierii contractului de predare a deseurilor colectate selectiv, obligativitatea incheierii contractului de predare a deseurilor colectate selectiv revine tertei parti, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a contractului dintre institutia publica si terta parte.
(3) Operatorii economici prevazuti la alin. (1) cu care se vor incheia contractele de predare a deseurilor colectate selectiv se supun autorizarii in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Art. 13. - (1) Fiecare institutie publica este obligata sa tina evidenta cantitatilor de deseuri colectate selectiv.
(2) Deseurile colectate selectiv vor fi cantarite la predare, iar cantitatile vor fi consemnate intr-un registru de evidenta a deseurilor colectate selectiv, conform modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta lege. Datele din registru vor fi raportate lunar catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.

Afişează Legea nr. 132/2010, privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial al Romaniei    Legea 132/2010    Deseuri    Legea 500/2002    Legea 337/2006    OG 2/2001

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Imobil preluat de catre stat. Emiterea deciziei in procedura prevazuta de Legea 165/2013. Respingerea exceptiei prematuritatii actiunii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 362 din 18 februarie 2016

Dezlegarea unei probleme de drept. Redeschiderea urmaririi penale prev. de art. 335 CPP este supusa confirmarii judecatorului de camera preliminara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Consecintetele neexercitarii dreptului procesual in cadrul termenului stabilit de lege in cazul revizuirii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1413 din 21 mai 2015

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor. Termen convocare. Nulitate absoluta
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Comerciala, Decizia nr. 2250 din 2 octombrie 2009

Inregistrare, autorizare societate nou infiintata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.146 din data 21.02.2012

Cerere de fuziune prin contopire
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr.6 din data 16.05.2012

Termenul de recurs impotriva ordonantei presedintiale prin care s-a stabilit plasamentul copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia 7/2012

Modul de stabilire a stagiului complet de cotizare pentru recalcularea drepturilor de pensie ale persoanelor nevazatoare
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia ICCJ nr. 9 din 14 mai 2012 (Decizia 9/2012)

Convocarea actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V- a Comerciala - Decizia comerciala nr. 61/14. 02. 2011

Uzucapiune. Aplicarea legii in timp. RIL admis
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile UniteArticole Juridice

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Deconcentrarea administrativa � principiu al administratiei publice in Codul Administrativ. Serviciile publice deconcentrate (VI)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii � pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior � pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu