din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2245 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » OUG 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

OUG 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

  Publicat: 02 Oct 2011       19129 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


A fost promulgat la 11.09.1865
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta de Urgenta nr. 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

Publicata in Monitorul Oficial nr. 696 din 30 septembrie 2011

Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Act adoptat de organele de stat,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Reglementata prin art.48 din Decretul Lege 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, prin ea se face stramutarea, constituirea, modificarea sau stingerea dreptului real imobiliar sub conditia justificarii.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
1. In dreptul civil, vezi Contract de mandat, Procura, Reprezentare.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Sintagma ce desemneaza ipoteca creata prin conventia partilor, cu respectarea formelor prevazute de lege.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
1. In dreptul civil, vezi Contract de mandat, Procura, Reprezentare.
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
1. In dreptul civil, vezi Contract de mandat, Procura, Reprezentare.
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
(comunitate de bunuri) Regim stabilit de lege sau prin invoiala partilor cu privire la bunurile lor.
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
1. In dreptul civil, vezi Contract de mandat, Procura, Reprezentare.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
1. In dreptul civil, vezi Contract de mandat, Procura, Reprezentare.
(Fiduciary) Persoana fizica (de exemplu, administratorul unui cont de investitii) sau companie (de exemplu, o banca) careia i se incredinteaza spre administrare activele unui beneficiar.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
1. In dreptul civil, vezi Contract de mandat, Procura, Reprezentare.
Reglementata prin art.48 din Decretul Lege 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, prin ea se face stramutarea, constituirea, modificarea sau stingerea dreptului real imobiliar sub conditia justificarii.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale si,
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
1. In dreptul civil, vezi Contract de mandat, Procura, Reprezentare.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Reprezinta date in forma electronica care sunt atasate sau logic asociate cu alte date in forma electronica si care servesc ca metoda de identificare.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Reglementata prin art.48 din Decretul Lege 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, prin ea se face stramutarea, constituirea, modificarea sau stingerea dreptului real imobiliar sub conditia justificarii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,

d) 40 lei pentru avizul de stingere a avizului de fiducie initial."

16. Articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 25
(1) Sumele realizate din taxele stabilite la art. 23 si 24 se vireaza la bugetul de stat .
(2) Cuantumul taxelor stabilite la art. 23 si 24 va fi actualizat prin hotarare a Guvernului, in functie de rata oficiala a indicelui de inflatie."

17. La articolul 27, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 27
(1) Nivelul tarifelor percepute de operatori pentru prestarea operatiunilor de inregistrare in arhiva a avizelor de inscriere, pentru accesul la baza de date si pentru celelalte servicii accesorii se stabileste in mod liber, cu respectarea prevederilor Legii nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

18. La articolul 28^1, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) La solicitarea partii interesate operatorii vor certifica existenta inregistrarii in arhiva a unui aviz de inscriere, pe baza indicarii numarului de identificare a avizului de inscriere ."

19. Articolul 28^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 28^2
(1) Creditorul ipotecar sau reprezentantul sau, imputernicit prin procura autentica sau imputernicire avocatiala, poate solicita inscrierea in arhiva a oricarui tip de aviz de ipoteca .
(2) Debitorul obligatiei garantate sau reprezentantul sau, imputernicit prin procura autentica sau imputernicire avocatiala, poate solicita doar inscrierea in arhiva a avizului de ipoteca initial.
(3) Constituitorul ipotecii sau reprezentantul sau, imputernicit prin procura autentica sau imputernicire avocatiala, poate solicita doar inscrierea in arhiva a avizului de ipoteca initial si a avizului de extindere a ipotecii asupra altor bunuri .
(4) Avizul de cesiune a creantei ipotecare ori avizul modificator prin care se inlocuieste creditorul mentionat in avizul de ipoteca initial cu un alt creditor poate fi introdus in arhiva, dupa caz, la solicitarea cedentului, a cesionarului, a fostului sau a actualului creditor ori a reprezentantului acestora, imputernicit prin procura autentica sau imputernicire avocatiala.
(5) Avizul de cesiune a ipotecii poate fi depus la arhiva, dupa caz, la solicitarea cedentului ipotecii sau a cesionarului ipotecii ori a reprezentantului acestora, imputernicit prin procura autentica sau imputernicire avocatiala.
(6) inscrierea in arhiva a avizelor de fiducie poate fi solicitata, dupa caz, fie de catre constituitor, fie de catre beneficiar, fie de catre fiduciar sau administratorul provizoriu ori de catre reprezentantii acestora imputerniciti prin procura autentica sau imputernicire avocatiala, in conditiile stabilite de Autoritatea de Supraveghere prin ordinul ministrului justitiei de aprobare a formularelor de avize de inscriere .
(7) Operatorul va pastra documentele de reprezentare aferente fiecarui aviz inscris si le va prezenta la cererea Autoritatii de Supraveghere ."

20. La articolul 28^3, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 28^3
(1) Formularul de aviz de inscriere va fi prezentat operatorului sau agentului acestuia la sediul biroului de inscriere in arhiva de catre persoana interesata, potrivit legii, ori de catre reprezentantul sau imputernicit prin procura autentica sau imputernicire avocatiala ori va fi transmis, in conditiile stabilite de Autoritatea de Supraveghere, sub forma unui inscris in forma electronica, caruia i s-a incorporat, atasat sau asociat o semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat valabil.
(2) Formularul de aviz de inscriere pe suport hartie va fi completat in dublu exemplar si va fi semnat de catre solicitant. Solicitantul va certifica prin semnatura orice modificare a datelor din formularul de aviz de inscriere ."

21. Articolul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 30
Corpul operatorilor are obligatia de a furniza Autoritatii de Supraveghere, in termen de 30 de zile de la data primirii solicitarii, informatiile sau rapoartele cerute de aceasta."

22. Dupa articolul 30 se introduce un articol nou, articolul 30^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 30^1
Operatorii, agentii sau imputernicitii acestora raspund, in desfasurarea activitatii lor, disciplinar, contraventional, civil sau penal, dupa caz."

23. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 31
(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) falsificarea datelor din arhiva;
b) inscrierea de catre operatori, agentii sau imputernicitii acestora, la cererea unei parti care nu justifica un interes, a avizelor de ipoteca;
c) falsificarea informatiilor extrase din arhiva, in vederea influentarii oricarei decizii cu privire la un drept de ipoteca;
d) distrugerea, degradarea ori aducerea in stare de neintrebuintare a programelor de computer sau a echipamentelor arhivei.
(2) Faptele prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 500 lei si 1.000 lei."

24. Dupa articolul 31 se introduce un articol nou, articolul 31^1, care va avea urmatorul cuprins:
"Art. 31^1
(1) Constituie abateri disciplinare nerespectarea de catre operatori sau de birourile teritoriale proprii ori de agentii imputerniciti ai acestora a urmatoarelor obligatii:
a) inregistrarea in arhiva a avizelor de inscriere in conditiile prevazute in regulament si in prezenta ordonanta;
Afişează OUG 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noul Cod Civil    Codul civil 2011    Codul civil republicat    CSM    ICCJ    OUG 89/2000    Legea 298/2002

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Venituri care nu intra in categoria �veniturilor din alte surse� si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Contract de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare incheiat intre o asociatie intercomunitara de dezvoltare a serviciilor publice de apa-canal si un operator. Aderarea unei unitati administrativ teritoriale la asociatie. Aplicarea dispozitiilor legale privind stabilirea redeventei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 626/30.07.2020

Contestatie impotriva deciziei de pensionare, dovada vechimii in munca, stagiul de cotizare in sistemul public de pensii, dovedirea perioadelor de activitate desfasurate in locurile de munca si activitatile ce se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 403/29.09.2020

Prescriptia dreptului la actiune; dreptul de acces la instanta, componenta a dreptului la proces echitabil
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 431/13.10.2020

Motive de recurs. Invocarea omisso medio a unor critici
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau � Sectia I Civila - Decizia civila nr. 125 din 20 martie 2019

Fapta ilicita cauzatoare de prejudicii. Raport de prepusenie. Actiunea in regres a comitentului. Conditii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 2142 din 21 octombrie 2020

Teren vandut in baza unui titlu constatat nul. Actiune in restituirea pretului. Prescriptia dreptului material la actiune
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 961 din 27 mai 2020

Salariatul aflat in somaj tehnic avea obligatia de a se prezenta la serviciu si de a indeplini sarcinile trasate de conducerea societatii
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna - Sentinta civila nr. 1119 din data de 23 noiembrie 2017

Sarcina probei privind achitarea drepturilor salariale si a altor beneficii revine angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 1829/2019 din 28.03.2019Articole Juridice

Actiunea in revendicare. Caracteristici si efecte
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Modificarea contractelor de munca in contextul noilor realitati economice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Raspunderea coordonatorului activitatii salariatului in accidentele de munca. Plata daunelor morale
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea anticoruptie: efectuarea de operatiuni financiare incompatibile cu functia ca acte de comert � aspecte de constitutionalitate si previzibilitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Limitele principiului retroactivitatii efectelor nulitatii deciziei de concediere. Neretroactivitatea deciziei de reintegrare a salariatului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Determinarea expertului pentru stabilirea pretului intr-un contract prin incheiere definitiva prin prisma liberului acces la justitie
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii darii in plata � aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu