din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2675 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » OUG 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

OUG 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

  Publicat: 02 Oct 2011       19159 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


A fost promulgat la 11.09.1865
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta de Urgenta nr. 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

Publicata in Monitorul Oficial nr. 696 din 30 septembrie 2011

O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Reprezinta date in forma electronica care sunt atasate sau logic asociate cu alte date in forma electronica si care servesc ca metoda de identificare.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale si,
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale si,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.

b) desfasurarea activitatii in conformitate cu regulile de concurenta loiala;
c) tinerea evidentei inscrierilor acoperite de garantia de raspundere profesionala si constituirea din timp a unei garantii suplimentare;
d) achitarea taxelor aferente inregistrarilor efectuate in arhiva, la termenele stabilite pentru indeplinirea acestei obligatii, si a contributiilor la Corpul operatorilor;
e) respectarea deciziilor Autoritatii de Supraveghere;
f) furnizarea catre Autoritatea de Supraveghere, in termen de 30 de zile de la data primirii solicitarii, a informatiilor si documentelor cerute de aceasta;
g) mentionarea de catre agentul imputernicit, pe toate documentele emise de el, a calitatii de agent imputernicit, precum si a numelui/denumirii operatorului care l-a imputernicit;
h) accesarea arhivei numai prin intermediul aplicatiei software puse la dispozitie de Corpul operatorilor si avizate de Autoritatea de Supraveghere, intr-o maniera care sa nu conduca la perturbarea functionarii arhivei sau la ingreunarea realizarii scopului pentru care aceasta a fost creata;
i) construirea unei pagini web proprii de prezentare a activitatii de inscriere in AEGRM astfel incat sa nu induca in eroare publicul utilizator si sa nu creeze confuzie cu pagina web a arhivei, prin aspectul general al paginii, prezentare, insemne oficiale folosite, denumiri, imagini, figuri sau alte caracteristici relevante;
i) comunicarea de catre operator Autoritatii de Supraveghere, de indata ce ia cunostinta, a oricaror modificari ale elementelor prevazute la art. 17 alin. (1);
j) transmiterea de catre operator a unui raport detaliat al activitatii agentului imputernicit, in termen de 15 zile de la incetarea activitatii acestuia;
k) pastrarea formularului de aviz de inscriere, a tuturor documentelor care insotesc acest formular, a registrului general tinut corespunzator prevederilor art. 35 alin. (4) din regulament, precum si a corespondentei aferente desfasurarii activitatii de operare in arhiva, in conditiile Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;
l) verificarea calitatii de persoana interesata a persoanei fizice solicitante care completeaza si semneaza formularul de aviz de inscriere si care solicita inregistrarea acestuia in arhiva;
m) respectarea programului de functionare a arhivei potrivit dispozitiilor art. 46 alin. (1) din regulament;
n) comunicarea de catre operator Autoritatii de Supraveghere, in termenele prevazute la art. 72 alin. (4) din regulament, a listei cu inregistrarile preluate eronat in sistemul de administrare a informatiei din cauze tehnice;
o) refuzarea documentelor de transfer electronic de date (TED) care nu sunt semnate cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat valabil sau nu au continutul acceptat de arhiva si, atunci cand este posibil, instiintarea solicitantului respectiv cu privire la documentele TED refuzate si explicarea refuzului.
(2) Autoritatea de Supraveghere poate aplica operatorilor sau birourilor teritoriale proprii ori agentilor imputerniciti ai acestora, in raport cu gravitatea abaterii savarsite, urmatoarele sanctiuni:
a) avertisment scris;
b) suspendarea dreptului de a efectua inscrieri in arhiva pe o durata de la 15 zile la un an;
c) revocarea dreptului de a efectua inscrieri in arhiva.
(3) Constatarea abaterilor disciplinare se efectueaza de catre personalul de specialitate al Autoritatii de Supraveghere, in urma unei cercetari prealabile. in cazul in care este necesar, personalul de specialitate al Autoritatii de Supraveghere, insotit de reprezentantul Corpului operatorilor, se va deplasa la sediul operatorului sau al agentului imputernicit cercetat. in urma deplasarii la sediul operatorului sau al agentului, se va intocmi un proces-verbal in care se vor consemna cele constatate si care va fi semnat de reprezentantul Autoritatii de Supraveghere, de reprezentantul Corpului operatorilor si de reprezentantul operatorului sau agentului.
(4) Sanctiunile disciplinare impotriva operatorului se aplica prin ordin al ministrului justitiei.
(5) Sanctiunile disciplinare impotriva birourilor operatorului sau agentilor imputerniciti ai acestuia se aplica prin decizie a conducatorului compartimentului de specialitate al Autoritatii de Supraveghere .
(6) impotriva sanctiunii disciplinare aplicate potrivit alin. (5) se poate face plangere in termen de 15 de zile de la comunicare .
(7) Plangerea prevazuta la alin. (6) se rezolva in termen de 30 de zile de la data inregistrarii de catre ministrul justitiei sau de un imputernicit anume desemnat de acesta. Hotararea ministrului justitiei poate fi atacata la instanta de contencios administrativ competenta, potrivit legii."

25. Articolul 32 se abroga.

26. Articolul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 33
(1) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 31 si aplicarea sanctiunilor se efectueaza de catre organele de specialitate ale Autoritatii de Supraveghere .
(2) Prevederile prezentei ordonante se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."

Art. II
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2007 privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 738 din 31 octombrie 2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 118/2008, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Titlul va avea urmatorul cuprins:
"ORDONANTA DE URGENTA privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte intre profesionisti"


2. La articolul 1, punctul 1 va avea urmatorul cuprins:
"1. contract incheiat intre profesionisti reprezinta contractul incheiat fie intre profesionisti, fie intre acestia si o autoritate contractanta, avand ca obiect furnizarea unor bunuri sau prestarea de servicii contra unui pret constand intr-o suma de bani;".

3. La articolul 1 punctul 2 litera b), partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
"b) oricare organism de drept public, altul decat unul dintre cele prevazute la lit. a), cu personalitate juridica, fara scop lucrativ, care a fost infiintat pentru a satisface nevoi de interes general si care se afla in cel putin una dintre urmatoarele situatii:".

4. La articolul 2, alineatul (1) si litera b) a alineatului (2) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
(1) Prezenta ordonanta de urgenta se aplica creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani care rezulta din contracte incheiate intre profesionisti.
....................................
b) contractele incheiate intre profesionisti si consumatori."
Afişează OUG 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noul Cod Civil    Codul civil 2011    Codul civil republicat    CSM    ICCJ    OUG 89/2000    Legea 298/2002

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Venituri care nu intra in categoria �veniturilor din alte surse� si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Contract de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare incheiat intre o asociatie intercomunitara de dezvoltare a serviciilor publice de apa-canal si un operator. Aderarea unei unitati administrativ teritoriale la asociatie. Aplicarea dispozitiilor legale privind stabilirea redeventei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 626/30.07.2020

Contestatie impotriva deciziei de pensionare, dovada vechimii in munca, stagiul de cotizare in sistemul public de pensii, dovedirea perioadelor de activitate desfasurate in locurile de munca si activitatile ce se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 403/29.09.2020

Prescriptia dreptului la actiune; dreptul de acces la instanta, componenta a dreptului la proces echitabil
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 431/13.10.2020

Motive de recurs. Invocarea omisso medio a unor critici
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau � Sectia I Civila - Decizia civila nr. 125 din 20 martie 2019

Fapta ilicita cauzatoare de prejudicii. Raport de prepusenie. Actiunea in regres a comitentului. Conditii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 2142 din 21 octombrie 2020

Teren vandut in baza unui titlu constatat nul. Actiune in restituirea pretului. Prescriptia dreptului material la actiune
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 961 din 27 mai 2020

Salariatul aflat in somaj tehnic avea obligatia de a se prezenta la serviciu si de a indeplini sarcinile trasate de conducerea societatii
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna - Sentinta civila nr. 1119 din data de 23 noiembrie 2017

Sarcina probei privind achitarea drepturilor salariale si a altor beneficii revine angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 1829/2019 din 28.03.2019Articole Juridice

Actiunea in revendicare. Caracteristici si efecte
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Modificarea contractelor de munca in contextul noilor realitati economice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Raspunderea coordonatorului activitatii salariatului in accidentele de munca. Plata daunelor morale
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea anticoruptie: efectuarea de operatiuni financiare incompatibile cu functia ca acte de comert � aspecte de constitutionalitate si previzibilitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Limitele principiului retroactivitatii efectelor nulitatii deciziei de concediere. Neretroactivitatea deciziei de reintegrare a salariatului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Determinarea expertului pentru stabilirea pretului intr-un contract prin incheiere definitiva prin prisma liberului acces la justitie
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii darii in plata � aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu