Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Emitere somatie de plata reprezentand debit neachitat

Emitere somatie de plata reprezentand debit neachitat

  Publicat: 10 Aug 2012       3841 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
1. Datoria persoanei creditate.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin actiunea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 24.12.2010 sub nr. de mai sus creditoarea …. a solicitat instantei in contradictoriu cu debitoarea … emiterea unei somatii de plata pentru suma de 2.437,42 lei, din care 2046,91 lei reprezentand debit neachitat (energie electrica si taxa radio), 329,27 lei reprezentand penalitati de intarziere, iar 61,24 lei taxa de debransare, cu cheltuieli de judecata .

Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Prestatiile de asigurari sociale reprezinta venit de inlocuire pentru pierderea totala sau partiala a veniturilor profesionale, ca urmare a batranetii, invaliditatii, accidentelor, bolii, maternitatii sau decesului si care se acorda sub forma de:
1. Datoria persoanei creditate.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Datoria persoanei creditate.
Parte din pasivul unei companii care reprezinta datoriile (pe teren scurt, mediu si lung), adica sumele a caror rambursare o vor cere creditorii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Datoria persoanei creditate.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Datoria persoanei creditate.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.

In motivarea in fapt a cererii creditoarea a aratat ca debitoarea este consumatoare de energie electrica incadrata la categoria consumatori casnici, iar facturile aferente perioadei 03.2009-10.2009 emise conform contractului 211.1044/2001 si HG nr. 1007/2004 nu au fost achitate, fara a fi fost refuzate la plata . In aceste conditii creditoarea a procedat la calcularea de penalitati conform art. 11 alin.2.
In drept creditoarea a invocat prevederile art.1 din OG nr.5/2001 si art. 274 C.pr.civ..
In dovedirea cererii sale reclamanta a solicitat proba cu inscrisuri si a atasat la dosar copie a unei note centralizatoare (f.6), copie a ordinului de serviciu nr.5806592 (f.7), copie a bonului miscare contor nr. 064435 (f.8), copie a contractului de furnizare a energiei electrice la consumatorii casnici nr.211.1044/19.12.2001 (f.9), copie a facturilor fiscale nr. 176291186/09.04.2009 (f.15), 176313949/13.04.2009 (f.16), 176436796/07.05.2009 (f.17),
176598090/04.06.2009 (f.18), 176772375/06.07.2009 (f.19), 177188263/ 14.09.2009 (f.20) si anexa (f.21-22), 177241497/18.09.2009 (f.23) si anexa (f.24-25), 177315924/09.10.2009 (f.26) si anexa (f.27-28).
Actiunea a fost taxata cu 159,33 lei si timbrata cu 3 lei.
In dovedirea celor sustinute creditoarea a cerut proba cu inscrisuri si a depus la dosar copie facturii SOL nr. 57/27.02.2008 (f.8) si copie a extrasului de cont nr. 33/26.03.2008 emis de .. (f.9).
Actiunea a fost taxata cu 39 lei si timbrata cu 3 lei.
Legal citata, debitoarea nu s-a prezentat si nici nu a depus intampinare.
Instanta a incuviintat si a fost administrata proba cu inscrisuri pentru creditoare, la dosar atasandu-se inscrisurile depuse de catre aceasta.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
In baza contractului de furnizare a energiei electrice nraa‚¬A¦/19.12.2001 (f.9) incheiat intre parti creditoarea s-a obligat sa furnizeze energie electrica debitoarei, in schimbul obligatiei acesteia din urma de a achita facturile corespunzatoare consumului emise de catre prima (art.7 lit.c din contract) in termen de 7 zile calendaristice de la instiintare, precum si de a achita penalitati de intarziere in cuantum de 0,2% pentru fiecare zi de intarziere incepand cu a 8-a zi calendaristica (art.11 din contract).
De asemenea, conform art.6 alin.1 din HG nr. 978/2003, respectiv HG nr. 977/2003, pentru neachitarea la scadenta a taxei radio se datoreaza penalitati de intarziere al caror cuantum este conform alin.2 egal cu cel pe care creditoarea il percepe pentru neplata la scadenta a facturilor de energie electrica.
In temeiul contractului mentionat creditoarea a emis facturile fiscale nr. 176291186/09.04.2009 (f.15), 176313949/13.04.2009 (f.16), 176436796/07.05.2009 (f.17), 176598090/04.06.2009 (f.18), 176772375/06.07.2009 (f.19), 177188263/ 14.09.2009 (f.20), 177241497/18.09.2009 (f.23) si 177315924/09.10.2009 (f.26), trei dintre ele pentru energie electrica, patru pentru taxa radio si una pentru taxa de debransare, fiind astfel vorba de creante certe.
Conform art.1 alin.1 din OG nr.5/2001, procedura somatiei de plata se desfasoara, la cererea creditorului, in scopul realizarii de bunavoie sau prin executare silita a creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un inscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui inscris, insusit de parti prin semnatura ori in alt mod admis de lege si care atesta drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrari sau orice alte prestatii .
Astfel, creditoarea a afirmat ca diferenta de debit din factura nu a fost achitata, fapt recunoscut de debitoare, astfel ca, la acest moment debitoarei ii revenea obligatia de a face dovada platii, dovada pe care debitoarea nu a facut-o
Se constata astfel ca suma solicitata este clar identificata ca reprezentand valoarea facturilor de energie electrica, taxa radio si taxa debransare, asadar 2.046,91 lei, astfel ca are si caracterul unei creante lichide in sensul art.379 alin.2 si 4 C.pr.civ.
Cum scadenta facturilor a avut loc conform celor retinute anterior in termen de 7 zile de la data comunicarii lor, se retine ca acest debit este si exigibil .
Fiind intrunite asadar conditiile art.1 alin.1 din OG nr.5/2001 cu privire la debit, instanta urmeaza a admite cererea sub acest aspect si suma debitoarea sa achite creditoarei suma de 2.046,91 lei reprezentand debit neachitat conform facturilor mentionate.
Cum s-a facut dovada prevederii in contract, respectiv in lege pentru taxa radio, a obligatiei debitoarei de a achita penalitati de intarziere pentru neplata la termen a energiei electrice si taxei radio, se constata ca solicitarea creditoarei de acordare a daunelor-interese sub forma clauzei penale (pentru energie electrica), respectiv penalitatilor de intarziere in conditiile si cuantumul in care se datoreaza pentru energia electrica (pentru taxa radio) este intemeiata astfel ca, in baza art. 969, 1073 si 1082 C.civ., respectiv art.40 alin.3 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune coroborate cu art. 6 alin.2 din HG nr.977/2003, instanta urmeaza a o admite si obliga debitoarea la plata sumei de 329,27 lei reprezentand penalitati de intarziere.
In concluzie, fata de toate cele aratate mai sus, in baza art.6 alin.2 din OG nr.5/2001 instanta va admite cererea creditoarei si va soma debitoarea sa achite acesteia, in termen de 20 de zile de la comunicarea prezentei sentinte, suma de 2.437,42 lei din care 2046,91 lei reprezentand debit neachitat (energie electrica si taxa radio), 329,27 lei reprezentand penalitati de intarziere, iar 61,24 lei taxa de debransare.
Fata de solicitarea creditoarei de a i se acorda cheltuieli de judecata si solutia ce urmeaza a fi data cererii principale, se constata ca debitoarea este cea care a cazut in pretentii in sensul art. 274 C.pr.civ. astfel ca, in baza acestui text, instanta urmeaza a obliga debitoarea sa achite creditoarei suma de 42 lei reprezentand cheltuieli de judecata justificate de catre creditoare, anume taxa judiciara de timbru si timbrul judiciar (f.5).


Pronuntata de: Judecatoria Agnita - Sentinta comerciala nr. 3 din data 11.01.2010


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Agnita    Creditor    Debitor    Somatie de plata    Penalitati de intarziere    Taxa de debransare    Daune-interese    Executare silita    Creanta certa    Creanta exigibila    Creanta lichida    Taxa de radiodifuziune    HG 978/2003    HG 977/2003    HG 1007/2004    OG 5/2001    Legea 41/1994    Contract de furnizare a energiei electrice la consumatorii casnici
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Actiune pentru repararea prejudiciului cauzat de ruina edificiului. Solidaritate pasiva intre coproprietari
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 279 din 4 februarie 2016

Valorificare drept subiectiv prin actiuni succesive ce au acelasi scop. Prescriptia dreptului material la actiune
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 552 din 15 martie 2016

Conflictul de legi in timp in cazul executarii silite
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 475 din 17 februarie 2015

Conditiile si efectele principiului repararii integrale a prejudiciului suferit de creditor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 758 din 9 martie 2015

Consecintele neindeplinirii conditiei suspensive in cazul contractului de vanzare-cumparare
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 865 din 18 martie 2015

Actiune in revendicare formulata impotriva unei societati comerciale aflata in procedura insolventei. Suspendarea litigiului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr.1409 din 15 mai 2014

Recuperarea creantelor de catre creditorii societatilor in cauza
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VI-a comerciala Decizie 377 (12.03.2007)

Contract de intretinere. Decesul unuia din creditorii intretinerii. Indivizibilitatea obligatiei debitorului. Consecintele rezolutiunii contractului.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr.1918 din 10 martie 2005

Marturisire judiciara. Admitere recurs in anulare
Pronuntaţă de: Partaj. Institutie Inalta Curte de Casatie si Justitie Sectia civila - decizia nr. 2643/2003

Recuperarea creantelor de catre creditorii societatilor in cauza
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VI-a comerciala Decizie 377 (12.03.2007)Articole Juridice

Instrainarea unui bun inainte de dezbaterea succesiunii
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obligatia instantei de a stabili contributia lunara la intretinerea copilului pe timpul plasamentului – masura de protectie a drepturilor copilului sau piedica in calea celeritatii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Determinarea expertului pentru stabilirea pretului intr-un contract prin incheiere definitiva prin prisma liberului acces la justitie
Sursa: Irina Maria Diculescu

Conditionarea perimarii executarii silite de actiunile executorului judecatoresc – aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii darii in plata – aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea darii in plata: plafonul sumei imprumutate – mijloc de protectie sau element discriminatoriu
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea Legii darii in plata
Sursa: Irina Maria Diculescu