Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Contractul de credit , Leasing si Asigurare » Contract de credit. Contract de asigurare. Executare silita

Contract de credit. Contract de asigurare. Executare silita

  Publicat: 04 Sep 2012       6144 citiri        Secţiunea: Contractul de credit , Leasing si Asigurare  


Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Prin cererea inaintata de B.E.J. s-a solicitat incuviintarea executarii silite mobiliare si prin poprire in baza titlului executoriu: contract de credit nr 147679 din 10.01.2005, in favoarea creditoarei SC O.V.I.G. SA.
Au fost anexate urmatoarele inscrisuri in copie: cerere creditor, titlul executoriu – contractul de credit nr 147679 din 10.01.2005, grafic rambursare, avizare de dauna, polita seria H nr.006110, extras de cont, dovada achitarii taxei de timbru.

1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Modalitate de plata des utilizata in decontarea platilor interne si internationale, intrucat ofera suficiente garantii, atat vanzatorului cat si cumparatorului:
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Mijloc juridic prin care cel obligat pentru altul sau impreuna cu altul solicita
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Situatie in care valoarea activelor de care dispune un agent economic este mai mica decat valoarea obligatiilor acestuia fata de terti (creditori, furnizori, buget).
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Operatiune comerciala de vanzare a unor bunuri materiale si/sau servicii catre persoane fizice sau juridice dintr-o alta tara in schimbul unei sume dintr-o valuta convenita.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Persoana care, in baza unei cambii, isi asuma obligatia de a garanta indeplinirea prestatiei (efectuarea platii) de care este tinut trasul ca debitor cambial principal, putand fi urmarita,
Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Legea 10 din 2001. Este orice titlu de valoare nominala emis de Ministerul Finantelor Publice pâna la data prezentei legi, neutilizat de catre detinator sau dobânditorul subsecvent
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Termen care defineste creanta
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Prestatia la care partile sau numai una din ele se obliga.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Legea privind asigurările şi reasigurările în România
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Mijloc juridic prin care cel obligat pentru altul sau impreuna cu altul solicita
Modalitate de plata des utilizata in decontarea platilor interne si internationale, intrucat ofera suficiente garantii, atat vanzatorului cat si cumparatorului:
Parte din pasivul unei companii care reprezinta datoriile (pe teren scurt, mediu si lung), adica sumele a caror rambursare o vor cere creditorii.
Mijloc juridic prin care cel obligat pentru altul sau impreuna cu altul solicita
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Termen care defineste creanta
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Dorinta populatiei si a companiilor de a detine active care pot fi usor schimbate contra bunurilor si serviciilor.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,

Analizand cererea formulata, instanta va retine netemeinicia sa, pentru urmatoarele considerente.
Astfel, creditoarea a solicitat incuviintarea executarii silite impotriva debitoarei V.G. pentru suma de 527,81 RON reprezentand despagubirea platita catre SC F.S.F. SA.
Aceasta cerere este intemeiata atat pe contractul de credit nr 147679 din 10.01.2005, incheiat intre SC F.S.F. SA si V.G., cat si pe contractul de asigurare - polita de asigurare seria H nr.006110 incheiat cu SC F.S.F. SA la data de 28.04.2004, prin care s-a obligat sa preia riscul de neplata a ratelor de credit .
La solutionarea cererii de incuviintare a executarii silite, instanta verifica aptitudinea inscrisului supus analizei de a fi pus in executare silita.
Prin incheierea pronuntata la 21.05.2010 pronuntata in dosarul nr. 7114/302/2010, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti a respins cererea de incuviintare a executarii silite, formulata de creditoarea SC O.V.I.G. SA impotriva debitoarei V.G..
Instanta a apreciat ca, in cauza, creditoarea nu are un titlu executoriu impotriva debitorului, intrucat exista doua raporturi juridice diferite, iar faptul ca asiguratorul a preluat toate drepturile asiguratului sau da nastere la dreptul acestuia de regres impotriva debitorului, drept care are un caracter judiciar, urmand ca pe calea unei actiuni judiciare sa se analizeze conditiile raspunderii civile.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs SC O.V.I.G. SA, solicitand admiterea recursului; modificarea in intregime a incheierii din 21.5.2010, pronuntata de Judecatoria Sector 5 Bucuresti in dosarul nr. 9238/303/2009 ca netemeinica si nelegala si admiterea cererii de incuviinta re a executarii silite formulate de BEJ in baza cererii formulate de S.c. O.V.I.G. S.A. impotriva debitorului V.G..
Motivele recursului sunt cele prevazute de art. 304 alin. 1 pct., 9 c.proc.civ.
In motivarea recursului se arata ca motivarea Judecatoriei este inadmisibila pentru urmatoarele motive:
Asa cum prevede dreptul comun, art. 1106-1109 C. civ, comentate impecabil de catre marii civilisti romani astfel: "Exista posibilitatea ca plata sa se faca prin subrogare in drepturile creditorului platit, caz in care creanta se transmite solvensului, care era tert (ata de raportul initial dintre creditor si debitor, cu toate garantiile si accesoriile sale. in acest fel, plata prin subrogare este un mijloc de transmitere a dreptului de creanta, cu toate garantiile sale, de la creditor la platitorul creantei (solvensul).
La aceste dispozitii se adauga legea speciala, legea nr. 136/1995.
Instanta de judecata in mod nelegal considera ca in speta nu este aplicabil art.22 din legea nr. 136/1995 omitand prevederile art. 441 si 442 din aceeasi lege care se interpreteaza in mod sistematic: "

Asigurarile de credite si garantii au ca obiect acoperirea riscurilor de insolvabilitate generala, de credit de export (cu exceptia celor reglementate prin legi specia le,) de vanzare cu plata pretului in rate, de credit ipotecar, de credit agricol, precum si de garantii directe sau indirecte Daca s-a convenit ca printr-un contract de asigurare directa de credite si garantii sa se acopere riscul neplatii de catre un debitor al asiguratului pentru un credit acordat acestuia, asiguratorul nu poate conditiona acordarea indemnizatiei de asigurare de inceperea actiunii de recuperare a prejudiciului, inclusiv prin executarea silita, de la respectivul debitor .
Art.442 " Daca nu s-a convenit altfel prin contractul de asigurare, indemnizatia pentru acoperirea riscului de pierderi financiare va cuprinde atat dauna efectiva, cat si pierderea de profit, precum si cheltuielile generale si cele decurgand direct sau indirect de producerea riscului asigurat".
Art.22" in limitele indemnizatiei platite in asigurarile de bunuri si de raspundere civila, asiguratorul este subrogat in toate dreptulurile asiguratului sau ale beneficiarului asigurarii contra celor raspunzatori de producerea pagubei.
Asa cum am precizat, S.C O.V.LG S.A a actionat in calitate de subrogatoare legala cu toate consecintele ce decurg din aceasta calitate:
- absenta acordului debitorului
- inexistenta notificarii cesiunii de creanta, din moment ce institutia juridica este subrogarea;
- inexistenta publicitatii conventiei de asigurare dintre O.V.L.G. si banca, a politei de asigurare si a conditiilor de asigurare in consecinta, plata prin subrogare este plata facuta nu de catre debitor, ci de catre un tert, si in urma careia creanta platita, desi stinsa fata de creditorul platit, continua sa existe in folosul tertului platitor, impreuna cu toate accesoriile ei" (Ion P Filipescu" Teoria Generala a Obligatiilor,M.G.Rarincescu, Constantin Statescu, Corneliu Barsan).
Ca urmare, operand subrogarea, creanta fiind transmisa cu toate garantiile si accesoriile sale catre SC O.V.I.G S.A., fiind transmis inclusiv titlul executoriu in original, este absurd ca SC O.V.I.G SA sa nu aiba titlu si sa mai solicite pe calea dreptului obtinerea unui nou titlu . Aceasta cerere ar fi respinsa ca lipsita de interes deoarece in speta exista unul preluat prin subrogare.
Asa cum rezulta din clauzele contractului de credit mai sus amintit, aceasta a fost incheiat pe o perioada de 36 luni de la data de 10.1.2005.
Neplata prelungita a ratelor aferente acestui contract mai sus amintit a dus la producerea evenimentului asigurat si la plata despagubirii, de catre S.C. Orrmiasig S.A. catre F. S. F. S.A, respectiva sumei totale de 527.81 lei Plata facuta de societate a noastra s-a realizat in baza politei de risc financiar nr.4445, prin care S.C. O.V.I.G. S.A. este obligata sa plateasca intreaga suma reprezentand rate restante, asiguratului F. S. F. SA in cazul in care imprumutatul nu-si achita mai mult de trei rate contractuale catre F. S. F. SA. Creanta detinuta de SC OVIG S.A. este certa, lichida si exigibila rezultand din contractul de credit ce este titlu executoriu.
Din momentul platii a operat subrogarea asa cum recunoaste indirect instanta de judecata, in conformitate cu art.12.4 din Conditile de asigurare anexa R.Olla polita de asigurare"Prin plata despagubirilor si in limita acestora, Asiguratorul este subrogat in toate drepturile Asiguratului contra beneficiarilor bunurilor care fac obiectul contractului de vanzare-cumparare ...
Prin efectul platii despagubirii in conditiile prezentului contract, Asiguratorul este mandatat sa utilizeze toate mijloacele lega le in vederea executarii silite a obligetiei de plata a cumparatorului".

In consecinta, in calitate de subrogatori legali recurenta este indreptatita a incepe procedura de recuperare a creantei de la debitorul principal V.G. pe calea executarii silite a debitului in suma de 527.81 lei ce urmeaza a fi actualizata cu rata inflatiei aceasta suma reprezentand contravaloarea ratelor restante in scopul de a putea fi recuperata dauna pe risc financiar de catre S.c. O.V.I.G. S.A. in baza titlului executoriu reprezentat de contractul de contractului de credit nr. 147679/10.1.2005 preluat prin subrogare.
Pentru toate aceste considerente avand in vedere subrogarea S.c. OVIG S.A. in drepturile SC F.S.F. SA,se solicita admiterea recursului modificarea in intregime a incheierii 21.5.2010, pronuntata de Judecatoria Sector 5 Bucuresti in dosarul nr. 7114/302/2010 ca netemeinica si nelegala; admiterea cererii de incuvintare a executarii silite formulate de BEJ J. G. in baza cererii formulate de S.C. O. V. I. G. S.A. impotriva debitorului V.G..
In drept, au fost invocate dispozitiile art. 299-313 C.proc.civ., art. 22, 441 si 442 din Legea 136/1995 coroborat cu art.999, art.1106-1109 C.civ., art.120 din OUG 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului.
Analizand recursul prin prisma motivelor invocate si fata de normele legale incidente in cauza conform. art. 304 ind. 1 C.p.civ., tribunalul constata ca recursul este fondat, pentru considerentele ce succed:
Este gresita aprecierea primei instante in sensul ca pentru asigurator contractul de credit nu ar putea avea valoare de titlu executoriu si ca pentru stabilirea intinderii drepturilor asiguratorului ar fi necesar sa aiba loc o judecata, prin care sa fie exercitata actiunea in regres.
Instanta de fond nu a avut in vedere faptul ca prin plata politei de asigurare, asiguratul dobandeste potrivit art.22 din Legea nr.136/1995, toate drepturile asiguratului, evident si dreptul acestuia de a cere executarea silita in baza titlului executoriu constand in contractul de credit . Prin urmare, caracterul cert, lichid si exigibil al creantei detinute impotriva debitorului, se va analiza si in privinta asiguratorului subrogat in drepturi, tot prin raportare la dispozitiile (continutul) titlului executoriu, cf. art.379 C.p.civ., urmand a se avea in vedere faptul ca valoarea indemnizatiei platite prezinta relevanta in ceea ce priveste stabilirea limitei maxime a dreptului de regres si nu trebuie sa fie confundata cu valoarea creantei detinute impotriva debitorului, nascuta din titlul executoriu.
In raport de probele administrate se constata ca in cauza recurenta a facut dovada indeplinirii conditiilor esentiale pentru incuviintarea executarii silite, respectiv a faptului ca detine o creanta certa, lichida si exigibila impotriva debitorului, in sensul dispozitiilor art.379 C.p.civ.
Avand in vedere ca s-a facut dovada unui titlu executoriu - contractul de credit -titlu executoriu si a unei creante certe, lichide si exigibile, petenta subrogandu-se, urmare subrogatiei conventionale cu creditorul initial prin plata catre acesta a sumei datorate de debitoare, dovedita cu OP din 19.09.2007 conform contractului de asigurare, si in temeiul dispozitiilor art.1107 C.civ., Tribunalul, in baza art.312 alin.2 si 3 C.pr.civ., va modifica in tot hotararea recurata in sensul ca va admite cererea petentei creditoare si va incuviinta executarea silita a contractului de credit
Instanta:
Admite recursul formulat de recurenta SC O.V.I.G. SA, impotriva incheierii din data de21.05.2010 pronuntata de Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti in dosarul nr. 7114/302/2010, in contradictoriu cu intimata V.G..
Modifica in tot incheierea recurata in sensul ca:
Admite cererea .
Incuviinteaza executarea silita a contractului de credit nr.147679/10.01.2005
Irevocabila.
Pronuntata de: Tribunalul Bucuresti - Decizie nr. 1781 din data 07.09.2011


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Bucuresti    OUG 99/2006    Contract de credit    Subrogatie    Subrogatori legali    Asigurator    Asigurat    Creanta certa    Creanta lichida    Creanta exigibila    Cesiune de creanta    Risc de pierderi financiare    Daune    Indemnizatie    Paguba    Executare silita    Creditori    Legea 136/1995    Debitori    Despagubiri    Contract de asigurare    Actiunea in regres    Polita de asigurare    Rate de credit    Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Comunicarea publica a fonogramelor. Obligatia utilizatorului de a achita organismelor de gestiune colectiva remuneratiile cuvenite atat artistilor interpreti sau executanti cat si producatorilor de fonograme
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 2516 din 24 noiembrie 2020

Contract de asigurare obligatorie RCA. Neindeplinirea obligatiilor de plata a despagubirii de catre asiguratorul RCA. Momentul de la care incep sa curga penalitatile de intarziere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 692/21.10.2020

Exceptie de neconstitutionalitate. Inadmisibilitate. Lipsa legaturii cu cauza care se judeca in apel
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Civila, Decizia civila nr. 518/2.11.2020

Incheiere de respingere a ordonantei de plata. Autoritate de lucru judecat. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 929 din 3 iunie 2020

Limitele efectului devolutiv al apelului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 334 din 11 februarie 2020

Cereri de chemare in judecata avand aceeasi cauza, acelasi obiect si aceleasi parti. Respingerea primei actiuni ca inadmisibila. Analizarea exceptiei autoritatii de lucru judecat
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 1693 din 17 septembrie 2020

Respingerea ca tardiva a cererii de incuviintare a probelor formulata in fata instantei de judecata
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 537 din 25 februarie 2020

Actiune in raspundere civila delictuala. Repararea prejudiciului cauzat de emiterea unor acte administrative nelegale. Inadmisibilitate
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 1016 din 2 iunie 2020

Invocarea exceptiei lipsei dovezii calitatii de reprezentant a consilierului juridic. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1259 din 7 iulie 2020

Conflict negativ de competenta ivit intre instanta civila si instanta de contencios administrativ. Despagubiri pentru lipsa de folosinta a terenului apartinand fondului forestier. Natura civila a pretentiilor
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 90 din 16 ianuarie 2020Articole Juridice

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Hotarare definitiva pronuntata intr-un litigiu privind nerespectarea dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Timpul de lucru si perioada de repaus in cazul incheierii mai multor contracte individuale de munca
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii informationale din moment ce nu reprezinta o parte integranta dintr-un serviciu global al carui element principal ar fi o prestatie de transport
Sursa: EuroAvocatura.ro

Fake News. Afectarea demnitatii si imaginii persoanei. Practica Tribunalului Bucuresti
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati