Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Contract individual de munca. Anularea deciziei de concediere. Reintegrarea pe postul avut anterior concedierii. Plata despagubire egala cu salariul

Contract individual de munca. Anularea deciziei de concediere. Reintegrarea pe postul avut anterior concedierii. Plata despagubire egala cu salariul

  Publicat: 18 Sep 2012       4285 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Parte dintr-un proces
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Prin actiunea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 15.07.2009, reclamantul P. T. a formulat in contradictoriu cu intimata Institutia P.O.P., prin P., contestatie impotriva Dispozitiei 600/6.07.2009, emisa de P.O.P., solicitand anularea deciziei si obligarea paratului intimat sa dispuna reluarea activitatii sale profesionale, de consilier personal al primarului si sa-i plateasca o despagubire egala cu salariul si celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendarii contractului sau de munca .

Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
A fost promulgat la 11.09.1865
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
A fost promulgat la 11.09.1865
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Oragn judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care executa atributiile ce revin acestui minister.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
A fost promulgat la 11.09.1865
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
A fost promulgat la 11.09.1865
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
A fost promulgat la 11.09.1865
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
A fost promulgat la 11.09.1865
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

In motivarea actiunii scutita de taxa de timbru conform art. 285 Codul Muncii, reclamantul arata ca prin Dispozitia P.O.P. nr. 925/28.10.2008 a fost concediat iar ca urmare a contestatiei promovate in instanta, prin Sentinta civila nr. 7895/17.12.2008 a Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a, pronuntata in dosarul 42111/3/2008 i s-a admis cererea sa si s-a dispus anularea deciziei de concediere mentionata mai sus si obligarea intimatului la reintegrarea sa pe postul avut anterior concedierii.
Astfel, prin Dispozitia 545/24.06.2009 P.O.P. a hotarat ca reclamantul sa fie reincadrat in munca, dar prin Dispozitia nr. 600/6.07.2009, reclamantul a fost suspendat din functie incepand cu 7.07.2009, prin invocarea art. 52 alin. 1 lit. c din Codul muncii. Reclamantul apreciaza ca sustinerile din Decizia de suspendare din functie, sunt neintemeiate.
Astfel, sustinerea angajatorului ca a fost formulata plangere penala prealabila impotriva sa este neintemeiata, deoarece aceasta plangere pentru art. 284 Cod penal a fost promovata impotriva sa de O. A., secretar al Primariei.
Reclamantul arata ca primarul a aderat recent la aceasta plangere penala, asa cum i s-a comunicat de catre politie si parchet.
Reclamantul arata ca plangerea penala impotriva sa se afla in instrumentare la organele penale, ulterior, dupa finalizarea cercetarilor urmand a se face propuneri legale. Reclamantul apreciaza ca si faptele ce fac obiectul plangerii penale nu sunt incompatibile cu actuala sa functie de consilier personal al primarului.
Parata, Unitatea Administrativ - Teritoriala a Orasului Pantelimon (Primaria) reprezentata legal prin P.I.V., a depus la dosarul cauzei la 3.08.2009, intampinare, prin care solicita respingerea contestatiei reclamantului P. T., pe care o apreciaza ca fiind neintemeiata.
Paratul arata ca in anul 2006, pe cand reclamantul era sef serviciu juridic si functionar public, acesta a reprezentat in instanta in calitate de consilier juridic, Societatea Cooperativa de Consum Pantelimon, intr-un dosar promovat in contradictoriu cu P.O.P.. Fosta conducere a paratei trebuia sa-l sanctioneze disciplinar pe reclamant, dar nu a facut-o. Singurul care a luat o pozitie oficiala a fost Secretarul Orasului Pantelimon, dl. A.O., care a depus o plangere penala la Parchetul de pe langa Judecatoria Cornetu.
In urma alegerilor locale din iunie 2008, s-a schimbat conducerea orasului Pantelimon.
Actualul primar, dl. M.I., a preluat si aparatul propriu al foste conduceri, respectiv si pe reclamantul P.T..
Ulterior preluarii functiei, Primarul actual, a formulat, la 27.08.2008, o plangere in nume propriu impotriva reclamantului, catre Directia de cercetari penale de pe langa I.P.J. Ilfov si a revenit la plangerea initiala din anul 2007, angajatorul semnand-o din nou in 10.12.2009.
Ca urmare a Sentintei civile nr. 7895/17.12.2008 a Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a parata a fost nevoita sa-l reincadreze pe reclamant dar, primind confirmarea ca pe numele reclamantului a fost intocmit dosarul penal 6965/P/2007 a Serviciului de Investigare a Fraudelor Ilfov, s-a luat masura legala a suspendarii contractului individual de munca al reclamantului, pana la definitivarea cercetarilor penale legate de acest caz.
Parata arata ca la baza emiterii Dispozitiei 600/2009 de suspendare din functie a reclamantului, au fost respectate intocmai prevederile imperative ale art. 52 alin. 1 din Codul Muncii, fiind cea mai buna masura ce se putea dispune in actualul context.
In cadrul probei cu inscrisuri, in dosarul cauzei s-au depus in sustinerea actiunii reclamantului si in contraproba, de catre parata, urmatoarele acte: dispozitia 600/6 iulie 2009 a P.O.P., plangerea penala formulata impotriva reclamantului de A.O. - secretar al Orasului Pantelimon, raspunsul Ministerului Administratiei si Internelor - IGP Ilfov 1279/24 din 3.07.2009, dispozitia 925/28 octombrie 2008, Sentinta civila 7895/17.12.2008 a Tribunalului Bucuresti, Sectia a VIII-a, incheierea Tribunalului Bucuresti, Sectia a VIII-a, dispozitia 545/24.06.2009, fisa postului reclamantului, plangerea penala formulata de P.O.P. prin secretar impotriva reclamantului si inregistrata la 11.10.2007 si reinnoita de primar la 27.08.2008, 10.02.2009.
Analizand actele si lucrarile dosarului, Tribunalul constata ca actiunea reclamantului este neintemeiata, urmand a o respinge in consecinta.
Conform art. 52 alin. 1 lit. c Codul Muncii, ``in cazul in care angajatorul a formuleaza plangere penala impotriva salariatului pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta``, contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa angajatorului.
In cauza se constata ca angajatorul a formulat plangere penala impotriva reclamantului, astfel ca angajatorul - parat poate avea initiativa suspendarii contractului de munca al reclamantului.
Paratul - angajator a inteles sa uzeze de dreptul sau prevazut de Codul Muncii si, prin dispozitia 600/6 iulie 2009, contestata de reclamant, a suspendat contractul individual de munca al acestuia.
Suspendarea din functie a salariatului impotriva caruia angajatorului a formulat plangerea penala este o masura legala care protejeaza angajatorul fata de pericolul continuarii activitatii ilicite si al extinderii consecintelor periculoase ale faptei penale ale acestuia.
In speta de fata plangerea penala formulata de angajator are legatura cu functia reclamantului, astfel ca angajatorului a hotarat in mod legal, sa-i suspende reclamantului contractului individual de munca pe perioada cercetarii acestei plangeri si pana la finalizarea ei.
Fata de cele retinute, in baza art. 52 alin. 1 lit.c si art. 281 Codul Muncii, Tribunalul va respinge contestatia reclamantului P.T. ca neintemeiata.
Instanta:
Respinge actiunea formulata de contestatorul P.T., domiciliat in Bucuresti, str. aaA, nr. aaA, ap. aaA, sector aaA, in contradictoriu cu intimata Institutia P.O.P. - prin P,, cu sediu in Pantelimon, str. aaA, nr. aaA, jud. aaA, ca neintemeiata.
Cu recurs in 10 zile de la comunicare .
Pronuntata de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 5833 din data 12.08.2009


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Bucuresti    Consilier personal al primarului    Primar    Fisa postului    Contract individual de munca    Suspendare contract individual de munca    Primarie    Serviciul de Investigare a Fraudelor Ilfov    Parchetul de pe langa Judecatoria Cornetu    Directia de cercetari penale de pe langa I.P.J. Ilfov    Secretarul Orasului Pantelimon    Societatea Cooperativa de Consum Pantelimon    Drepturi salariale    Scutire taxa de timbru    Concediere    Decizie de concediere    Functionar public    Consilier juridic
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Hotararea CEDO in cauza Michnea impotriva Romaniei. Respectarea vietii de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Contract de munca incheiat pe durata determinata intr-o alta situatie decat cele prevazute limitativ de lege. Nulitate contract de munca si acte aditionale. Constatare incheiere contract pe perioada nedeterminata
Pronuntaţă de: Tribunalul BUCURESTI - SENTINtA CIVILa NR. 7315 din 17. 12.2019

Uzucapiune. Somatia facuta catre o persoana pentru reabilitarea imobilului nu poate reprezenta, in sine, o dovada a dreptului de proprietate pentru destinatarul respectivei notificari
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 701/2020 Sedinta publica din data de 11 martie 2020

Nulitate recurs. Neidentificare motive de ordine publica ce ar putea fi invocate din oficiu de catre instanta
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 804/2020, Sedinta publica din data de 26 martie 2020

Hotarare AGA dividende. Vointele individuale ale asociatilor, prin manifestarea lor in adunarea generala, devin o vointa colectiva, care constituie vointa societatii, ca persoana juridica
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 48/2020

Actiunea in angajarea raspunderii delictuale a unor autoritati publice, ca urmare a refuzului acestora de emite o hotarare de Guvern
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2204 din 26 noiembrie 2019

O societate comerciala cu raspundere limitata are calitatea de profesionist, neputand fi asimilata in nicio imprejurare cu un consumator
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2259 din 3 decembrie 2019

Remiterea materiala a unei sume de bani nu este suficienta pentru a proba perfectarea unui contract de imprumut
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia a II-a civila, Decizia nr. 1868 din 22 octombrie 2019

Hotararea care tine loc de contract de vanzare nu poate fi pronuntata in absenta inscrierii imobilelor in cartea funciara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2154 din 21 noiembrie 2019

Actiune in anularea inregistrarii. Invocarea incalcarii dreptului la imagine al persoanei juridice
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1109 din 4 iunie 2019Articole Juridice

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii informationale din moment ce nu reprezinta o parte integranta dintr-un serviciu global al carui element principal ar fi o prestatie de transport
Sursa: EuroAvocatura.ro

Fake News. Afectarea demnitatii si imaginii persoanei. Practica Tribunalului Bucuresti
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Egalitatea in drepturi la acordarea pensiei sociale minime garantate
Sursa: EuroAvocatura.ro

Limitele principiului retroactivitatii efectelor nulitatii deciziei de concediere. Neretroactivitatea deciziei de reintegrare a salariatului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Evaluarea imobilelor restituite in natura sau prin echivalent in temeiul Legii 165/2013. Aspecte de constitutionalitate.
Sursa: Irina Maria Diculescu