Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Contract individual de munca. Anularea deciziei de concediere. Reintegrarea pe postul avut anterior concedierii. Plata despagubire egala cu salariul

Contract individual de munca. Anularea deciziei de concediere. Reintegrarea pe postul avut anterior concedierii. Plata despagubire egala cu salariul

  Publicat: 18 Sep 2012       4651 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Parte dintr-un proces
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Prin actiunea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 15.07.2009, reclamantul P. T. a formulat in contradictoriu cu intimata Institutia P.O.P., prin P., contestatie impotriva Dispozitiei 600/6.07.2009, emisa de P.O.P., solicitand anularea deciziei si obligarea paratului intimat sa dispuna reluarea activitatii sale profesionale, de consilier personal al primarului si sa-i plateasca o despagubire egala cu salariul si celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendarii contractului sau de munca .

Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Oragn judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care executa atributiile ce revin acestui minister.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

In motivarea actiunii scutita de taxa de timbru conform art. 285 Codul Muncii, reclamantul arata ca prin Dispozitia P.O.P. nr. 925/28.10.2008 a fost concediat iar ca urmare a contestatiei promovate in instanta, prin Sentinta civila nr. 7895/17.12.2008 a Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a, pronuntata in dosarul 42111/3/2008 i s-a admis cererea sa si s-a dispus anularea deciziei de concediere mentionata mai sus si obligarea intimatului la reintegrarea sa pe postul avut anterior concedierii.
Astfel, prin Dispozitia 545/24.06.2009 P.O.P. a hotarat ca reclamantul sa fie reincadrat in munca, dar prin Dispozitia nr. 600/6.07.2009, reclamantul a fost suspendat din functie incepand cu 7.07.2009, prin invocarea art. 52 alin. 1 lit. c din Codul muncii. Reclamantul apreciaza ca sustinerile din Decizia de suspendare din functie, sunt neintemeiate.
Astfel, sustinerea angajatorului ca a fost formulata plangere penala prealabila impotriva sa este neintemeiata, deoarece aceasta plangere pentru art. 284 Cod penal a fost promovata impotriva sa de O. A., secretar al Primariei.
Reclamantul arata ca primarul a aderat recent la aceasta plangere penala, asa cum i s-a comunicat de catre politie si parchet.
Reclamantul arata ca plangerea penala impotriva sa se afla in instrumentare la organele penale, ulterior, dupa finalizarea cercetarilor urmand a se face propuneri legale. Reclamantul apreciaza ca si faptele ce fac obiectul plangerii penale nu sunt incompatibile cu actuala sa functie de consilier personal al primarului.
Parata, Unitatea Administrativ - Teritoriala a Orasului Pantelimon (Primaria) reprezentata legal prin P.I.V., a depus la dosarul cauzei la 3.08.2009, intampinare, prin care solicita respingerea contestatiei reclamantului P. T., pe care o apreciaza ca fiind neintemeiata.
Paratul arata ca in anul 2006, pe cand reclamantul era sef serviciu juridic si functionar public, acesta a reprezentat in instanta in calitate de consilier juridic, Societatea Cooperativa de Consum Pantelimon, intr-un dosar promovat in contradictoriu cu P.O.P.. Fosta conducere a paratei trebuia sa-l sanctioneze disciplinar pe reclamant, dar nu a facut-o. Singurul care a luat o pozitie oficiala a fost Secretarul Orasului Pantelimon, dl. A.O., care a depus o plangere penala la Parchetul de pe langa Judecatoria Cornetu.
In urma alegerilor locale din iunie 2008, s-a schimbat conducerea orasului Pantelimon.
Actualul primar, dl. M.I., a preluat si aparatul propriu al foste conduceri, respectiv si pe reclamantul P.T..
Ulterior preluarii functiei, Primarul actual, a formulat, la 27.08.2008, o plangere in nume propriu impotriva reclamantului, catre Directia de cercetari penale de pe langa I.P.J. Ilfov si a revenit la plangerea initiala din anul 2007, angajatorul semnand-o din nou in 10.12.2009.
Ca urmare a Sentintei civile nr. 7895/17.12.2008 a Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a parata a fost nevoita sa-l reincadreze pe reclamant dar, primind confirmarea ca pe numele reclamantului a fost intocmit dosarul penal 6965/P/2007 a Serviciului de Investigare a Fraudelor Ilfov, s-a luat masura legala a suspendarii contractului individual de munca al reclamantului, pana la definitivarea cercetarilor penale legate de acest caz.
Parata arata ca la baza emiterii Dispozitiei 600/2009 de suspendare din functie a reclamantului, au fost respectate intocmai prevederile imperative ale art. 52 alin. 1 din Codul Muncii, fiind cea mai buna masura ce se putea dispune in actualul context.
In cadrul probei cu inscrisuri, in dosarul cauzei s-au depus in sustinerea actiunii reclamantului si in contraproba, de catre parata, urmatoarele acte: dispozitia 600/6 iulie 2009 a P.O.P., plangerea penala formulata impotriva reclamantului de A.O. - secretar al Orasului Pantelimon, raspunsul Ministerului Administratiei si Internelor - IGP Ilfov 1279/24 din 3.07.2009, dispozitia 925/28 octombrie 2008, Sentinta civila 7895/17.12.2008 a Tribunalului Bucuresti, Sectia a VIII-a, incheierea Tribunalului Bucuresti, Sectia a VIII-a, dispozitia 545/24.06.2009, fisa postului reclamantului, plangerea penala formulata de P.O.P. prin secretar impotriva reclamantului si inregistrata la 11.10.2007 si reinnoita de primar la 27.08.2008, 10.02.2009.
Analizand actele si lucrarile dosarului, Tribunalul constata ca actiunea reclamantului este neintemeiata, urmand a o respinge in consecinta.
Conform art. 52 alin. 1 lit. c Codul Muncii, ``in cazul in care angajatorul a formuleaza plangere penala impotriva salariatului pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta``, contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa angajatorului.
In cauza se constata ca angajatorul a formulat plangere penala impotriva reclamantului, astfel ca angajatorul - parat poate avea initiativa suspendarii contractului de munca al reclamantului.
Paratul - angajator a inteles sa uzeze de dreptul sau prevazut de Codul Muncii si, prin dispozitia 600/6 iulie 2009, contestata de reclamant, a suspendat contractul individual de munca al acestuia.
Suspendarea din functie a salariatului impotriva caruia angajatorului a formulat plangerea penala este o masura legala care protejeaza angajatorul fata de pericolul continuarii activitatii ilicite si al extinderii consecintelor periculoase ale faptei penale ale acestuia.
In speta de fata plangerea penala formulata de angajator are legatura cu functia reclamantului, astfel ca angajatorului a hotarat in mod legal, sa-i suspende reclamantului contractului individual de munca pe perioada cercetarii acestei plangeri si pana la finalizarea ei.
Fata de cele retinute, in baza art. 52 alin. 1 lit.c si art. 281 Codul Muncii, Tribunalul va respinge contestatia reclamantului P.T. ca neintemeiata.
Instanta:
Respinge actiunea formulata de contestatorul P.T., domiciliat in Bucuresti, str. aaA, nr. aaA, ap. aaA, sector aaA, in contradictoriu cu intimata Institutia P.O.P. - prin P,, cu sediu in Pantelimon, str. aaA, nr. aaA, jud. aaA, ca neintemeiata.
Cu recurs in 10 zile de la comunicare .
Pronuntata de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 5833 din data 12.08.2009


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Bucuresti    Consilier personal al primarului    Primar    Fisa postului    Contract individual de munca    Suspendare contract individual de munca    Primarie    Serviciul de Investigare a Fraudelor Ilfov    Parchetul de pe langa Judecatoria Cornetu    Directia de cercetari penale de pe langa I.P.J. Ilfov    Secretarul Orasului Pantelimon    Societatea Cooperativa de Consum Pantelimon    Drepturi salariale    Scutire taxa de timbru    Concediere    Decizie de concediere    Functionar public    Consilier juridic
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Comunicarea publica a fonogramelor. Obligatia utilizatorului de a achita organismelor de gestiune colectiva remuneratiile cuvenite atat artistilor interpreti sau executanti cat si producatorilor de fonograme
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 2516 din 24 noiembrie 2020

Contract de asigurare obligatorie RCA. Neindeplinirea obligatiilor de plata a despagubirii de catre asiguratorul RCA. Momentul de la care incep sa curga penalitatile de intarziere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 692/21.10.2020

Exceptie de neconstitutionalitate. Inadmisibilitate. Lipsa legaturii cu cauza care se judeca in apel
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Civila, Decizia civila nr. 518/2.11.2020

Incheiere de respingere a ordonantei de plata. Autoritate de lucru judecat. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 929 din 3 iunie 2020

Limitele efectului devolutiv al apelului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 334 din 11 februarie 2020

Cereri de chemare in judecata avand aceeasi cauza, acelasi obiect si aceleasi parti. Respingerea primei actiuni ca inadmisibila. Analizarea exceptiei autoritatii de lucru judecat
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 1693 din 17 septembrie 2020

Respingerea ca tardiva a cererii de incuviintare a probelor formulata in fata instantei de judecata
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 537 din 25 februarie 2020

Actiune in raspundere civila delictuala. Repararea prejudiciului cauzat de emiterea unor acte administrative nelegale. Inadmisibilitate
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 1016 din 2 iunie 2020

Invocarea exceptiei lipsei dovezii calitatii de reprezentant a consilierului juridic. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1259 din 7 iulie 2020

Conflict negativ de competenta ivit intre instanta civila si instanta de contencios administrativ. Despagubiri pentru lipsa de folosinta a terenului apartinand fondului forestier. Natura civila a pretentiilor
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 90 din 16 ianuarie 2020Articole Juridice

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Hotarare definitiva pronuntata intr-un litigiu privind nerespectarea dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Timpul de lucru si perioada de repaus in cazul incheierii mai multor contracte individuale de munca
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii informationale din moment ce nu reprezinta o parte integranta dintr-un serviciu global al carui element principal ar fi o prestatie de transport
Sursa: EuroAvocatura.ro

Fake News. Afectarea demnitatii si imaginii persoanei. Practica Tribunalului Bucuresti
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati