Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Solicitarea validarii popririi

Solicitarea validarii popririi

  Publicat: 20 Sep 2012       7872 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Confirmare, prin hotarare judecatoreasca, a valabilitatii unei popriri.
Prin cererea inregistrata sub nr. 2506/1748/2009, la Judecatoria Cornetu executor judecatoresc C.I.I. a solicitat validarea popririi dispusa in dosarul de executare nr. 49/2008 , pe conturile debitoarei A.T. S.A., ce se afla in mana tertului poprit B.P. S.A. , la cererea creditoarei S.C. C.S. S.R.L.

1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Banca Centrala Europeana (BCE)a fost inaugurata pe 30 iunie 1998. De la 1 ianuarie 1999 a preluat responsabilitatea implementarii politicii monetare europene, asa cum este definita de Sistemul European al Bancilor Centrale (SEBC).
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Masura asiguratorie, prevazuta in cap. II, t. IV, C. proc. pen., partea generala, care se ia de organul de urmarire penala sau instanta de judecata, in vederea repararii pagubei produse prin infractiune.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Masura asiguratorie, prevazuta in cap. II, t. IV, C. proc. pen., partea generala, care se ia de organul de urmarire penala sau instanta de judecata, in vederea repararii pagubei produse prin infractiune.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Institutii, piete si infrastructuri ce interactioneaza in mod complex
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Obligatie ce revine partilor dintr-un proces de a face dovada imprejurarilor, faptelor, afirmatiilor, sustinerilor pe care isi intemeiaza pretentiile ori apararile prezentate in fata organului de jurisdictie.
Document bancar eliberat clientilor, in care sunt evidentiate toate operatiunile de incasari si plati efectuate intr-o anumita perioada,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Contract prin care partile termina un proces inceput ori preintampina un proces ce poate sa se nasca, facandu-si concesii reciproce.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Masura asiguratorie, prevazuta in cap. II, t. IV, C. proc. pen., partea generala, care se ia de organul de urmarire penala sau instanta de judecata, in vederea repararii pagubei produse prin infractiune.
Persoana fizica sau juridica ce datoreaza o suma de bani debitorului urmarit
Sintagma ce desemneaza in mod generic pe debitorul impotriva caruia se afla in curs de desfasurare procedura de executare silita a obligatiei.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Dorinta populatiei si a companiilor de a detine active care pot fi usor schimbate contra bunurilor si serviciilor.
Masura asiguratorie, prevazuta in cap. II, t. IV, C. proc. pen., partea generala, care se ia de organul de urmarire penala sau instanta de judecata, in vederea repararii pagubei produse prin infractiune.

In motivare arata ca prin adresa nr. 2599/22.05.2008 a infiintat poprire pe conturile debitoarei pe care le detine la tertul poprit pana la concurenta sumei de 339.210,72 lei. Tertul poprit nu s-a conformat dispozitiilor art. 456-460 C.p.c. si nu a raspuns acestei solicitari.
In dovedire a anexat cererii adresa de infiintare poprire si dovada de comunicare catre debitoare, proces verbal incheiat de catre executor , titlul executoriu. Tertul poprit nu a formulat intampinare si nu a comunicat instantei daca debitoarea are cont si lichiditati la aceasta banca .

Prin sentinta civila nr. 485/24.02.2010 instanta a respins cererea formulata de creditor SC C.S. SRL, in contradictoriu cu debitorul A.T. SA, si tertul poprit B.P. SA si a desfiintat poprirea infiintata prin adresa nr. 2549/22.05.2008 in dosarul de executare silita nr. 49/2008.
Pentru a pronunta aceasta hotarare instanta a retinut ca in dosarul de executare silita nr. 49/2008 a fost infiintata poprire pe conturile debitoarei aflate in mainile tertului poprit, pana la concurenta sumei de 339.210,72 lei.
Tertul poprit nu a dat curs infiintarii popririi in termenul de 15 zile de la comunicarea popririi. Pe de alta parte nu a comunicat nici instantei de judecata ca debitoarea detine conturi bancare si lichiditati in cont, desi pentru aceste relatii, solutionarea cauzei a fost amanata de mai multe ori.
Potrivit art. 460 alin. 2 C.p.c. daca din probele administrate rezulta ca tertul poprit datoreaza sumei de bani debitorului poprirea va fi validata , iar in caz contrar, va fi desfiintata
Cum in cauza din probele administrate nu a rezultat ca tertul poprit datoreaza sume de bani debitoarei .
In temeiul art. 460 c.p.c. , instanta a respinge cererea ca neintemeiata.
Impotriva acestei solutii a formulat recurs SC C.S. SRL prin care solicita admiterea recursului si modificarea sentintei atacate in sensul admiterii actiunii promovate. Se arata ca tertul poprit B.P. SA nu a comunicat nici un fel de relatii astfel ca in mod gresit instanta de fond a concluzionat ca B.P. SA nu datoreaza sume de bani debitorului.
La 02.06.2011 B.P. SA formuleaza intampinare prin care solicita respingerea recursului. Se arata ca pe conturile societatii A.T. SA deschise la B.P. au fost inregistrate 2 popriri prin BEJ C.I.I., creditor fiind SC C.S., la 06.05.2008 pentru suma 339,210.72 Ron si la 02.06.2008 pentru suma de 43,509.306 Ron. Ulterior conturile curente ale societatii au fost inchise automat de sistem . La 26.10.2009, 11.12.2008 si 06.04.2009 ca urmare a procedurii de inchidere conturi dormant.
In raport de extrasul de cont atasat la dosar rezulta ca B.P. a efectuat la data de 04.06.2011 urmare a alimentarii contului, plata conform adresei de infiintare poprire. Lipsa unei dovezi contrare din partea recurentului - reclamant caruia ii incumba sarcina probei potrivit art. 1169 Cod Civil impune respingerea actiunii. S-au depus alaturat extras de cont pentru perioada 06.05.2008 - 19. 01.2010; tranzactie din 06.05.2008 - 31.07.2008 si tranzactii de debitare din 19.01.2010.
Examinand actele si lucrarile dosarului Tribunalul retine ca prin sentinta civila din 24.02.2010 Judecatoria Cornetu Ilfov a respins cererea formulata de creditorul SC C.S. SRL privind infiintarea popririi in mainile tertului poprit B.P. SA , retinand ca din probele administrate tertul poprit nu datoreaza sume de bani debitoarei.
Prin intampinarea depusa de tertul poprit la dosar acesta arata ca in conformitate cu extrasul de cont atasat rezulta ca B.P. a efectuat la 04.06.2011, urmare a alimentarii contului plata conform adresei de infiintare poprire. Din aceasta dovada reiese ca tertul poprit datoreaza sume de bani debitorului. Dincolo de aceasta dovada instanta retine si reaua credinta a tertului poprit care recunoaste prin intampinarea depusa la dosar (fila 48) ca nu a comunicat instantei ca debitorul ar detine conturi bancare si lichiditati in cont si de alta parte insinueaza ca recurentul reclamant avea obligatia dovedirii faptului ca banca datoreaza sume de bani debitoarei potrivit art. 1169 Cod Civil.
Din dispozitiile art. 460 Cpc rezulta ca atunci cand este sesizata instanta in vederea validarii popririi, vor fi citati creditorul urmaritor, debitorul si tertul poprit si daca din probe rezulta ca tertul poprit datoreaza sume de bani debitorului, se va valida poprirea. In raport de aceste dispozitii este evident ca scopul avut in vedere de legiuitor la instituirea acestei proceduri a fost tocmai necesitatea de a obtine informatii de la tertul poprit in cadrul legal si in fata instantei de judecata dat fiind ca relatiile dintre tert poprit si debitor urmarit sunt confidentiale si nu sunt accesibile tertilor astfel ca in speta nu pot fi incidente dispozitiile art. 1169 Cod Civil.
Tinand seama ca dupa inchiderea conturilor din 26.10.2009, 11.12.2008 si 06.04.2009 debitorul a alimentat in continuare conturile de la B.P. astfel ca la 04.06.2011 s-au efectuat plati conform adresei de infiintare poprire (fila 40), rezulta asadar ca in cauza s-a facut dovada ca tertul poprit datoreaza sume de bani debitorului, astfel ca recursul va fi admis, urmand a fi modificata hotararea instantei de fond in sensul admiterii cererii de validare poprire.
Instanta:
Admite recursul declarat de recurenta SC C.S. SRL impotriva sentintei civile nr. 485/24.02.2010 pronuntata in dosar nr. 2506/1748/2009 al Judecatoriei Cornetu in contradictoriu cu intimatul A.T. SA si cu intimatul-tert poprit B.P. SA, avand ca obiect ``validare poprire``.
Modifica in tot sentinta recurata in sensul ca admite cererea . si valideaza poprirea astfel cum a fost solicitata.
Irevocabila.
Pronuntata de: Tribunalul Bucuresti - Decizie nr. 1675 din data 02.06.2011


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Bucuresti    Judecatoria Cornetu    Poprire    Debitori    Creditori    Tert poprit    Executare silita    Validare poprire    Infiintare poprire    Creditor urmaritor
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Comunicarea publica a fonogramelor. Obligatia utilizatorului de a achita organismelor de gestiune colectiva remuneratiile cuvenite atat artistilor interpreti sau executanti cat si producatorilor de fonograme
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 2516 din 24 noiembrie 2020

Contract de asigurare obligatorie RCA. Neindeplinirea obligatiilor de plata a despagubirii de catre asiguratorul RCA. Momentul de la care incep sa curga penalitatile de intarziere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 692/21.10.2020

Exceptie de neconstitutionalitate. Inadmisibilitate. Lipsa legaturii cu cauza care se judeca in apel
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Civila, Decizia civila nr. 518/2.11.2020

Incheiere de respingere a ordonantei de plata. Autoritate de lucru judecat. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 929 din 3 iunie 2020

Limitele efectului devolutiv al apelului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 334 din 11 februarie 2020

Cereri de chemare in judecata avand aceeasi cauza, acelasi obiect si aceleasi parti. Respingerea primei actiuni ca inadmisibila. Analizarea exceptiei autoritatii de lucru judecat
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 1693 din 17 septembrie 2020

Respingerea ca tardiva a cererii de incuviintare a probelor formulata in fata instantei de judecata
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 537 din 25 februarie 2020

Actiune in raspundere civila delictuala. Repararea prejudiciului cauzat de emiterea unor acte administrative nelegale. Inadmisibilitate
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 1016 din 2 iunie 2020

Invocarea exceptiei lipsei dovezii calitatii de reprezentant a consilierului juridic. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1259 din 7 iulie 2020

Conflict negativ de competenta ivit intre instanta civila si instanta de contencios administrativ. Despagubiri pentru lipsa de folosinta a terenului apartinand fondului forestier. Natura civila a pretentiilor
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 90 din 16 ianuarie 2020Articole Juridice

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Hotarare definitiva pronuntata intr-un litigiu privind nerespectarea dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Timpul de lucru si perioada de repaus in cazul incheierii mai multor contracte individuale de munca
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii informationale din moment ce nu reprezinta o parte integranta dintr-un serviciu global al carui element principal ar fi o prestatie de transport
Sursa: EuroAvocatura.ro

Fake News. Afectarea demnitatii si imaginii persoanei. Practica Tribunalului Bucuresti
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati