Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Contestatie la executare impotriva popririi infiintate de A.V.A.S.

Contestatie la executare impotriva popririi infiintate de A.V.A.S.

  Publicat: 16 Nov 2012       4050 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Prin cererea inregistrata la nr. 6868/2/2010 la 2 august 2010 pe rolul Curtii de Apel Bucuresti-Sectia a VIII- a de Contencios Administrativ si Fiscal, contestatorul D A M A, domiciliat in Oradea a formulat contestatie la executare impotriva poprii infiintate de A.V.A.S. la tertul poprit C E B RSA si la CJPB, solicitand anularea tuturor actelor de executare silita ca nelegale si restabilirea situatiei anterioare prin restituirea sumelor de bani deja ridicate, actualizate cu indicele de inflatie pana la plata efectiva a acestor sume.

1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Persoana care, printr-un contract de fidejusiune incheiat cu un creditor, se obliga sa garanteze acestuia o anumita creanta, executand el obligatia atunci cand debitorul principal nu o executa el insusi.
Termen ce desemneaza pe debitorul indatorat sa execute prestatia formand obiectul uni raport juridic obligational cu referire la care creditorul (numit cedent)
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(Hard dollars) Banii pe care o firma broker/dealer ii plateste pentru analiza, cercetare sau alte servicii financiare prestate clientilor.
Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei,
Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei,
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Masura asiguratorie, prevazuta in cap. II, t. IV, C. proc. pen., partea generala, care se ia de organul de urmarire penala sau instanta de judecata, in vederea repararii pagubei produse prin infractiune.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.


In motivarea contestatiei, s-a aratat ca la 26 iulie 2010 i-a fost comunicata contestatorului adresa de infiintare a popririi nr.VP 4/2185 din 14 iulie 2010 emisa de catre intimata creditoare A.V.A.S., prin care intimata s-a adus la cunostinta infiintarea popririi asupra pensiei si asupra contului in care isi plateste rata lunara la C E B RSA.


A aratat contestatorul ca pensia militara de care beneficiara este deja poprita in cuantum de 1/3 din dispozitia D.G.F.P. Bihor, astfel incat urmarirea nu poate depasi 1/2 din venitul net lunar atunci cand exista mai multe urmariri asupra aceleiasi sume, in conformitate cu dispozitiile articolului 409 alin. 2 Cod procedura civila.


Au fost invocate in drept si dispozitiile articolelor 401 si 4041 Cod procedura civila.


La 22 decembrie 2010, intimata A.V.A.S. a formulat intampinare la contestatia la executare, prin care a invocat pe cale de exceptie prematuritatea introducerii actiunii, motivata de nerespectarea procedurii prealabile prevazute de articolul 46 alin. 1 din OUG nr. 51/1998 republicata.


A invocat pe cale de exceptie si tardivitatea formularii contestatiei la executare, raportat la dispozitiile articolului 401 alin. 1 lit. a Cod procedura civila si la faptul ca in speta, contestatorul a avut cunostinta de inceperea executarii de la data de 26 iulie 2010.


Intimata a solicitat respingerea contestatiei ca neintemeiate, aratand ca in cauza contestatorul este fidejusor al debitorului cedat SC A E SRL calitate in care s-a declansat impotriva acestuia urmarirea silita, fiind instiintat despre infiintarea popririi pana la concurenta sumei de 3113,16 USD.


Intimata creditoare a sustinut ca nu creditorului urmaritor ci tertului poprit ii incumba obligatia de a respecta dispozitiile articolului 409 alin. 2 Cod procedura civila, atunci cand exista mai multe urmariri asupra acelorasi sume de bani .


Prin incheierea de sedinta de la 23 februarie 2011, instanta sesizata a admis exceptia necompetentei sale functionale, ulterior cauza fiind inregistrata la nr. 2751/2/2011 la 25 martie 2011 pe rolul Curtii de Apel Bucuresti-Sectia a V- a Comerciala .


Curtea a solicitat intimatei creditoare inaintarea dosarului de executare silita in copie certificata, in conformitate cu dispozitiile articolului 402 alin. 1 Cod procedura civila, intimata conformandu-se intocmai.


Prin incheierea de sedinta de la termenul din 21 aprilie 2011, Curtea a respins exceptiile de inadmisibilitate si de tardivitate a formularii contestatiei la executare cu motivarea care rezulta din incheierea de sedinta.


Fata de actele si lucrarile dosarului, de probele administrate in cauza, Curtea apreciaza contestatia la executare ca neintemeiata si o va respinge cu aceasta motivare si pentru urmatoarele considerente:


Se constata ca in cauza se invoca dispozitiile articolului 409 alin. 2 Cod procedura civila, sustinandu-se de catre contestator ca prin executarea silita intreprinsa de A.V.A.S. se depaseste fractia legala de 1/2 asupra pensiei sale in caz de urmarire silita multipla.


Conform adresei emisa de Ministerul Apararii Nationale (fila 4 din dosarul Sectiei de Contencios Administrativ si Fiscal) pensia pe care o primeste contestatorul este urmarita intr-o cota de 1/3 pentru debitul de 26.115 lei, reprezentand venituri din confiscari, executarea prin poprire vizand o creanta a Directiei Generale a Finantelor Publice.


Raportat la urmarirea savarsita a supra pensiei cuvenite contestatorului, Curtea constata ca nu exista nici o dovada la dosarul cauzei din care sa reiasa ca, in concursul dintre urmaririle silite efectuate de catre Directia Generala a Finantelor Publice si A.V.A.S., contestatorului i se retine o suma ce depaseste cota de 1/2 prevazuta de articolul 409 alin. 2 Cod procedura civila.


Pe de alta parte, Curtea apreciaza ca responsabilitatea pentru verificarea si virarea sumelor indisponibilizate prin poprire in cuantumul prevazut de lege pentru mai multe urmariri silite ii revine nu creditorului/creditorilor urmaritori, ci tertului poprit.


In speta, nu s-a dovedit ca tertul poprit se afla in culpa.


In ceea ce priveste contestatia la executare ce vizeaza poprirea sumelor detinute la tertul poprit C E B R SA, aceasta executare vizeaza alte sume decat pensia, astfel incat dispozitiile articolului 409 Cod procedura civila nu sunt aplicabile.


Mai mult, asa cum rezulta din dovada aflata la fila 11 a dosarului Curtii de Apel Bucuresti-Sectia a V- a Comerciala, contestatorul nici nu are conturi deschise la aceasta institutie bancara, astfel incat sustinerile sale sunt fara fundament.


Pentru aceste considerente, Curtea A apreciat contestatia la executare ca neintemeiata si a respins-o.

Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.80 din data 29.06.2012


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Executare silita    Debitor    Creditor    Titlu executoriu    Poprire    Fidejusor    AVAS    Pensie    Pensionar    Venit net lunar    OUG 51/1998
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Comunicarea publica a fonogramelor. Obligatia utilizatorului de a achita organismelor de gestiune colectiva remuneratiile cuvenite atat artistilor interpreti sau executanti cat si producatorilor de fonograme
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 2516 din 24 noiembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

CEDO: Panioglu impotriva Romaniei. Libertatea de exprimare
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Competenta teritoriala. Locul savarsirii infractiunii. Marturie mincinoasa
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 93 din 20 februarie 2020

Legitima aparare. Exces neimputabil
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, decizia nr. 99/A din 8 aprilie 2020

Incheiere de respingere a ordonantei de plata. Autoritate de lucru judecat. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 929 din 3 iunie 2020

Limitele efectului devolutiv al apelului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 334 din 11 februarie 2020

Cereri de chemare in judecata avand aceeasi cauza, acelasi obiect si aceleasi parti. Respingerea primei actiuni ca inadmisibila. Analizarea exceptiei autoritatii de lucru judecat
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 1693 din 17 septembrie 2020Articole Juridice

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Executarea silita a institutiilor publice. Recuperarea sumelor datorate prin procedura de validare a popririi
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Cesiunea de creanta. Efectele asupra executarii silite
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati