Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Desfiintare contract de inchiriere. Radiere punct de lucru

Desfiintare contract de inchiriere. Radiere punct de lucru

  Publicat: 19 Nov 2012       7007 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Prin sentinta comerciala nr. 956/08.02.2010, Tribunalul Bucuresti Sectia a VI a Comerciala a declinat competenta de solutionare a cauzei privind pe reclamanta SC E SA si parata SC RS SRL in favoarea Judecatoriei Sectorului 4 Bucuresti.
Pentru a hotari astfel, Tribunalul a retinut ca a fost sesizat cu o cerere prin care reclamanta SC E SA a chemat in judecata pe parata SC RS SRL, solicitand sa se constate ca la data de 1.03.2009 a fost desfiintat contractul de inchiriere nr.87/29.08.2008 si sa se dispuna radierea punctului de lucru al paratei inregistrat la adresa din Calea Rahovei, nr.266-268, corp 2, subsol, axele C-D, stalpii 4-5, sector 5.

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
(lat. disjungere " a separa")Prevazuta in sectiunea III, cap. I, t. II, C. proc. pen., partea generala,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Prestatia la care partile sau numai una din ele se obliga.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
(lat. disjungere " a separa")Prevazuta in sectiunea III, cap. I, t. II, C. proc. pen., partea generala,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,


Tribunalul a apreciat ca reclamanta a investit instanta cu o actiune in constatare, evaluabila din punct de vedere banesc, solicitand prin capatul de cerere principal sa se constate incetat un contract de inchiriere si a evaluat pretentiile la nivelul chiriei. Raportat la valoarea cererii, instanta a apreciat ca in cauza competenta apartine judecatoriei. Cu referire la capatul de cerere avand ca obiect radierea unei mentiuni din registrul comertului, Tribunalul a retinut ca aceasta este o cerere accesorie, astfel incat sunt incidente dispozitiile art.17 Cod procedura civila conform carora cererile accesorii sunt in caderea instantei competente sa judece cererea principala.


La randul sau, Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti, prin sentinta civila nr.6847/13.10.2010, pronuntata in dosarul nr.19792/4/2010, dosar format prin disjungerea capatului doi al cererii de chemare in judecata cu privire la radierea inregistrarii referitoare la punctul de lucru al paratei din Registrul Comertului, a admis exceptia de necompetenta materiala, declinand competenta de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Bucuresti Sectia a VI a Comerciala.


Pentru a pronunta aceasta sentinta, Judecatoria a constatat ca reclamanta solicita radierea din Registrul Comertului a unei mentiuni privind societatea comerciala parata SC RS SRL, si anume radierea punctului de lucru al acesteia de la adresa imobilului ce a facut obiectul contractului de inchiriere incheiat de parti, nr.87/29.08.2008, contract ale carui efecte au incetat la data de 01.03.2009, asa cum rezulta din actul aditional nr.2 la contractul de inchiriere. A retinut instanta ca este vorba de o cauza de natura comerciala, neevaluabila in bani, instanta judecatoreasca competenta sa o solutioneze determinandu-se potrivit dispozitiilor art.25 din Legea nr.26/1990 privind Registrul Comertului. Totodata, Judecatoria a apreciat ca in cauza nu sunt aplicabile dispozitiile art.17 Cod procedura civila.


Avand in vedere considerentele expuse mai sus, Judecatoria, vazand dispozitiile art. 158 si art. 159 alin. 2 C.proc.civ., a admis exceptia necompetentei sale materiale si a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Bucuresti Sectia a VI a Comerciala. Totodata, a constatat ivit conflictul negativ de competenta si a inaintat dosarul Curtii de Apel Bucuresti, pentru a hotari asupra acestuia.


Sesizata legal cu solutionarea conflictului negativ de competenta, potrivit art. 21 C.proc.civ., Curtea a retinut ca prima instanta a fost sesizata cu cererea prin care reclamanta SC E SA, in contradictoriu cu parata SC RS SRL, a solicitat Tribunalului sa constate ca la data de 1.03.2009 a fost desfiintat contractul de inchiriere nr.87/29.08.2008 si sa dispuna radierea punctului de lucru al paratei, ca urmare a desfiintarii actului ce a stat la baza declararii acestui punct de lucru. Verificand petitul actiunii, Curtea a apreciat ca, in mod neindoielnic, cererea reclamantei intemeiata pe dispozitiile art.25 din Legea nr.26/1990 are un caracter accesoriu in raport de cererea de constatare a desfiintarii contractului de inchiriere, intrucat solutionarea ei depinde de solutia data cu referire la cererea principala. Aceasta imprejurare a fost evidentiata de catre reclamanta, care a facut trimitere in expunerea de motive la Decizia nr.X/2006 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Pe cale de consecinta, Curtea apreciaza ca in cauza sunt incidente dispozitiile art.17 din Codul de procedura civila privind prorogarea legala de competenta .


Desi cererea accesorie este de competenta materiala a altei instante, prorogarea legala opereaza intrucat art.17 din Codul de procedura civila este situat in Cartea I, Titlul III "Dispozitii speciale", dupa textele legale ce reglementeaza competenta materiala, astfel incat el deroga de la regulile inscrise in art.1-16 din acelasi cod. In plus, considerente de ordin practic impun litigiului de catre aceeasi instanta.


Cu referire la imprejurarea potrivit careia Judecatoria sectorului 4 Bucuresti a dispus prin sentinta civila nr.6837/13.10.2010 disjungerea capatului de cerere cu privire la radierea inregistrarii, Curtea a considerat ca instanta competenta sa solutioneze cererea cu caracter accesoriu, in raport de prevederile art.17 din Codul de procedura civila, ramane competenta sa solutioneze aceasta cerere si dupa disjungere.


Asa fiind, in considerarea obiectul cauzei si a temeiului de drept invocat, a caracterului celor doua cereri si a normelor ce reglementeaza prorogarea legala de competenta, Curtea a apreciat ca litigiul este de competenta Judecatoriei Sectorului 4 Bucuresti.

Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 6 din data 12.01.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Tribunalul Bucuresti    Contract de inchiriere    Radiere punct de lucru    Chirias    Actiune in constatare    Proprietar    Exceptia necompetentei materiale    Conflict negativ de competenta    Legea 26/1990    Inalta Curte de Casatie si Justitie    Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Comunicarea publica a fonogramelor. Obligatia utilizatorului de a achita organismelor de gestiune colectiva remuneratiile cuvenite atat artistilor interpreti sau executanti cat si producatorilor de fonograme
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 2516 din 24 noiembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

CEDO: Panioglu impotriva Romaniei. Libertatea de exprimare
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Competenta teritoriala. Locul savarsirii infractiunii. Marturie mincinoasa
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 93 din 20 februarie 2020

Legitima aparare. Exces neimputabil
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, decizia nr. 99/A din 8 aprilie 2020

Incheiere de respingere a ordonantei de plata. Autoritate de lucru judecat. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 929 din 3 iunie 2020

Limitele efectului devolutiv al apelului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 334 din 11 februarie 2020

Cereri de chemare in judecata avand aceeasi cauza, acelasi obiect si aceleasi parti. Respingerea primei actiuni ca inadmisibila. Analizarea exceptiei autoritatii de lucru judecat
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 1693 din 17 septembrie 2020Articole Juridice

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Hotarare definitiva pronuntata intr-un litigiu privind nerespectarea dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Timpul de lucru si perioada de repaus in cazul incheierii mai multor contracte individuale de munca
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati