Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Desfiintare contract de inchiriere. Radiere punct de lucru

Desfiintare contract de inchiriere. Radiere punct de lucru

  Publicat: 19 Nov 2012       5736 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Prin sentinta comerciala nr. 956/08.02.2010, Tribunalul Bucuresti Sectia a VI a Comerciala a declinat competenta de solutionare a cauzei privind pe reclamanta SC E SA si parata SC RS SRL in favoarea Judecatoriei Sectorului 4 Bucuresti.
Pentru a hotari astfel, Tribunalul a retinut ca a fost sesizat cu o cerere prin care reclamanta SC E SA a chemat in judecata pe parata SC RS SRL, solicitand sa se constate ca la data de 1.03.2009 a fost desfiintat contractul de inchiriere nr.87/29.08.2008 si sa se dispuna radierea punctului de lucru al paratei inregistrat la adresa din Calea Rahovei, nr.266-268, corp 2, subsol, axele C-D, stalpii 4-5, sector 5.

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
(lat. disjungere " a separa")Prevazuta in sectiunea III, cap. I, t. II, C. proc. pen., partea generala,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Prestatia la care partile sau numai una din ele se obliga.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
(lat. disjungere " a separa")Prevazuta in sectiunea III, cap. I, t. II, C. proc. pen., partea generala,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
A fost promulgat la 11.09.1865
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,


Tribunalul a apreciat ca reclamanta a investit instanta cu o actiune in constatare, evaluabila din punct de vedere banesc, solicitand prin capatul de cerere principal sa se constate incetat un contract de inchiriere si a evaluat pretentiile la nivelul chiriei. Raportat la valoarea cererii, instanta a apreciat ca in cauza competenta apartine judecatoriei. Cu referire la capatul de cerere avand ca obiect radierea unei mentiuni din registrul comertului, Tribunalul a retinut ca aceasta este o cerere accesorie, astfel incat sunt incidente dispozitiile art.17 Cod procedura civila conform carora cererile accesorii sunt in caderea instantei competente sa judece cererea principala.


La randul sau, Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti, prin sentinta civila nr.6847/13.10.2010, pronuntata in dosarul nr.19792/4/2010, dosar format prin disjungerea capatului doi al cererii de chemare in judecata cu privire la radierea inregistrarii referitoare la punctul de lucru al paratei din Registrul Comertului, a admis exceptia de necompetenta materiala, declinand competenta de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Bucuresti Sectia a VI a Comerciala.


Pentru a pronunta aceasta sentinta, Judecatoria a constatat ca reclamanta solicita radierea din Registrul Comertului a unei mentiuni privind societatea comerciala parata SC RS SRL, si anume radierea punctului de lucru al acesteia de la adresa imobilului ce a facut obiectul contractului de inchiriere incheiat de parti, nr.87/29.08.2008, contract ale carui efecte au incetat la data de 01.03.2009, asa cum rezulta din actul aditional nr.2 la contractul de inchiriere. A retinut instanta ca este vorba de o cauza de natura comerciala, neevaluabila in bani, instanta judecatoreasca competenta sa o solutioneze determinandu-se potrivit dispozitiilor art.25 din Legea nr.26/1990 privind Registrul Comertului. Totodata, Judecatoria a apreciat ca in cauza nu sunt aplicabile dispozitiile art.17 Cod procedura civila.


Avand in vedere considerentele expuse mai sus, Judecatoria, vazand dispozitiile art. 158 si art. 159 alin. 2 C.proc.civ., a admis exceptia necompetentei sale materiale si a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Bucuresti Sectia a VI a Comerciala. Totodata, a constatat ivit conflictul negativ de competenta si a inaintat dosarul Curtii de Apel Bucuresti, pentru a hotari asupra acestuia.


Sesizata legal cu solutionarea conflictului negativ de competenta, potrivit art. 21 C.proc.civ., Curtea a retinut ca prima instanta a fost sesizata cu cererea prin care reclamanta SC E SA, in contradictoriu cu parata SC RS SRL, a solicitat Tribunalului sa constate ca la data de 1.03.2009 a fost desfiintat contractul de inchiriere nr.87/29.08.2008 si sa dispuna radierea punctului de lucru al paratei, ca urmare a desfiintarii actului ce a stat la baza declararii acestui punct de lucru. Verificand petitul actiunii, Curtea a apreciat ca, in mod neindoielnic, cererea reclamantei intemeiata pe dispozitiile art.25 din Legea nr.26/1990 are un caracter accesoriu in raport de cererea de constatare a desfiintarii contractului de inchiriere, intrucat solutionarea ei depinde de solutia data cu referire la cererea principala. Aceasta imprejurare a fost evidentiata de catre reclamanta, care a facut trimitere in expunerea de motive la Decizia nr.X/2006 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Pe cale de consecinta, Curtea apreciaza ca in cauza sunt incidente dispozitiile art.17 din Codul de procedura civila privind prorogarea legala de competenta .


Desi cererea accesorie este de competenta materiala a altei instante, prorogarea legala opereaza intrucat art.17 din Codul de procedura civila este situat in Cartea I, Titlul III "Dispozitii speciale", dupa textele legale ce reglementeaza competenta materiala, astfel incat el deroga de la regulile inscrise in art.1-16 din acelasi cod. In plus, considerente de ordin practic impun litigiului de catre aceeasi instanta.


Cu referire la imprejurarea potrivit careia Judecatoria sectorului 4 Bucuresti a dispus prin sentinta civila nr.6837/13.10.2010 disjungerea capatului de cerere cu privire la radierea inregistrarii, Curtea a considerat ca instanta competenta sa solutioneze cererea cu caracter accesoriu, in raport de prevederile art.17 din Codul de procedura civila, ramane competenta sa solutioneze aceasta cerere si dupa disjungere.


Asa fiind, in considerarea obiectul cauzei si a temeiului de drept invocat, a caracterului celor doua cereri si a normelor ce reglementeaza prorogarea legala de competenta, Curtea a apreciat ca litigiul este de competenta Judecatoriei Sectorului 4 Bucuresti.Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 6 din data 12.01.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Tribunalul Bucuresti    Contract de inchiriere    Radiere punct de lucru    Chirias    Actiune in constatare    Proprietar    Exceptia necompetentei materiale    Conflict negativ de competenta    Legea 26/1990    Inalta Curte de Casatie si Justitie    Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.
Alte Speţe

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea in Cauza Deaconu impotriva Romaniei din 29.01.2019
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Decizia nr. 417/2019 - conflict juridic constitutional intre Parlament si ICCJ
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 388/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea 115/1996 si din Legea 176/2010
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 282/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22 alin. (3) din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ: Situatia in care hotararea redactata de unul dintre membrii completului de recurs semnata pentru ceilalti membri de presedintele completului/instantei nu constituie motiv de contestatie in anulare
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Rejudecarea cauzei. Lipsa motivarii hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia nr. 124 din 23 ianuarie 2019

Depasirea termenului contractual de predare a bunului imobil. Actiune in raspundere civila contractuala
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 5143 din 29 noiembrie 2018

Decizia C.C.R. nr. 317/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea privind organizarea si functionarea politiei judiciare
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 362/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (7) fraza finala din Legea cetateniei romane nr. 21/1991
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a RomanieiArticole Juridice

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Egalitatea in drepturi la acordarea pensiei sociale minime garantate
Sursa: EuroAvocatura.ro

Limitele principiului retroactivitatii efectelor nulitatii deciziei de concediere. Neretroactivitatea deciziei de reintegrare a salariatului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Evaluarea imobilelor restituite in natura sau prin echivalent in temeiul Legii 165/2013. Aspecte de constitutionalitate.
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea contenciosului administrativ: atacarea ordonantelor declarate neconstitutionale intre disciplinarea justitiabililor si incalcarea principiului neretroactivitatii legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social intre arbitru si factor de interventie arbitrara
Sursa: Irina Maria Diculescu