Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Insolventa. Creanta nescadenta

Insolventa. Creanta nescadenta

  Publicat: 19 Nov 2012       3168 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Prin sentinta comerciala nr. .. Tribunalul Calarasi a respins contestatia formulata de creditoarea D. G. F. P. - A. F. P. CALARASI, impotriva tabelului suplimentar al creantelor.
Pentru a hotari astfel, judecatorul - sindic a retinut ca procedura insolventei debitoarei SC G. C. I. SRL a fost deschisa prin sentinta comerciala nr. ..., iar termenul limita pentru inregistrarea cererilor de creanta a fost 14.12.2009.
Sentinta nr. ... a fost comunicata si publicata, creditoarea contestatoare depunand cerere de creanta la data de 13.11.2009 pentru suma de 57.974 lei.

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Reprezinta procedura prevazuta de prezenta lege, prin care debitorul care indeplineste conditiile prevazute la art. 1 alin. (2)
Cuprinde toate creantele nascute dupa data deschiderii procedurii generale si pana la data inceperii procedurii falimentului, acceptate de catre lichidator in urma verificarii acestora.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”);
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Valori de incasat din vanzari pe credit, de bunuri rezultate din exploatare (produse, lucrari, servicii). Sunt generate de ciclul de exploatare al intreprinderii
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Pierdere a unor drepturi, ca urmare a unei condamnari sau a neexercitarii unui drept.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.

Prin sentinta comerciala nr. ... s-a dispus intrarea debitoarei in procedura simplificata a falimentului.
Creanta suplimentara pe care creditoarea A. F.P.CALARASI a solicitat la data de 21.06.2010 sa fie inregistrata in tabelul suplimentar al creantelor, nu este integral nascuta in timpul procedurii, deoarece suma de 20.000 lei, din totalul de 25.031 lei, reprezinta amenda contraventionala aplicata debitoarei printr-un Proces - Verbal de contraventie emis la data de 21.09.2009 de catre inspectorii Garzii Nationale de Mediu, deci anterior deschiderii procedurii, astfel incat nefiind contestat de catre debitoare creanta trebuia inscrisa in tabelul preliminar al creditorilor.
Impotriva acestei hotarari a declarat recurs creditoarea D. G. F. P. - A. F. P. CALARASI, recursul fiind inregistrat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a V a Comerciala sub nr. ...
In motivarea recursului creditoarea recurenta a sustinut ca suma reprezentand amenda contraventionala, de 20.000 lei, adresata prin P.V.C. seria .. nr... din 21.09.2009 si comunicat debitoarei prin posta in data de 23.09.2009, desi nascuta inainte de deschiderea procedurii insolventei, 14.10.2009 a devenit executorie ulterior acestei date . Interpretarea data de instanta de fond, in sensul ca nu s-a facut dovada contestatiei P.V.C, fiind eronata intrucat dupa comunicarea din oficiu a P.V.C., neatacat cu plangere in termenul legal, devine executoriu dupa expirarea unui termen de 30 de zile de la data expirarii acestui termen potrivit articolului 39 din OG nr.21/2001 alineat 2.
In drept, articolul 304 punctul 9, articolul 3041 Cod procedura civila.
Curtea, analizand actele si lucrarile dosarului, prin prisma motivelor de recurs si a dispozitiilor articolului 3041 Cod procedura civila, constata recursul nefondat pentru urmatoarele considerente:
Recurenta creditoare a solicitat deschiderea procedurii insolventei debitoarei la data de 9.06.2009, iar la 13.11.2009 a depus declaratia de creanta pentru suma de 57.974 lei.
Astfel, creditoarea a figurat inscrisa atat in tabelul preliminar, cit si in tabelul definitiv de creante .
Tabelul preliminar si definitiv al creantelor au fost intocmite si afisate la termen, fara a fi contestate de creditori.
Creditorii inscrisi in tabelul definitiv au fost notificati cu privire la creantele suplimentare, termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor nascute dupa data deschiderii procedurii fiind 1.06.2010.
In baza notificarii nr. .. din 11.05.2010, recurenta a depus cererea de creanta suplimentara pentru suma de 25.031 lei la data de 21.06.2010, din aceasta suma 20.000 lei reprezentand amenzi in baza P.V.C. din 21.09.2009 emis anterior deschiderii procedurii prin sentinta comerciala nr. ...
Cum P.V.C a constituit titlu executoriu, creanta trebuia declarata chiar daca nu era scadenta la data deschiderii procedurii (articolul 64 alineat 4 din Legea nr.85/2006).
Chiar daca recurenta creditoare nu ar fi fost in posesia P.V.C. decat dupa 30 de zile de la data expirarii termenului de contestatie care curge de la 23.09.2009, avea posibilitatea sa formuleze cererea pana la data de 13.01.2010, data limita pentru depunerea cererilor de creante, astfel incat in mod legal si temeinic s-a constatat decaderea acesteia din drepturile prevazute de articolul 76 alineat 1 din Legea nr.85/2006.
Cum recurenta creditoare nu a facut dovada datei la care i-a fost comunicat P.V.C. de catre Garda de Mediu, in mod corect judecatorul - sindic a retinut aceasta.
Pentru aceste considerente, Curtea, fata de dispozitiile articolului 8 alineat 1 din Legea nr.85/2006, articolului 312 alineat 1 Cod procedura civila, a respins recursul ca nefondat.


Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 153 din data 31.01.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Creditor    Debitor    Tabel suplimentar al creantelor    Faliment    Insolventa    Legea 85/2006    Amenda contraventionala



Comentează: Insolventa. Creanta nescadenta
Alte Speţe

Rejudecarea cauzei. Lipsa motivarii hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia nr. 124 din 23 ianuarie 2019

Depasirea termenului contractual de predare a bunului imobil. Actiune in raspundere civila contractuala
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 5143 din 29 noiembrie 2018

Decizia C.C.R. nr. 317/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea privind organizarea si functionarea politiei judiciare
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 362/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (7) fraza finala din Legea cetateniei romane nr. 21/1991
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 223/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. din Legea nr. 61/1993
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia ICCJ nr. 12/2019 - RIL admis privind procedura insolventei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea in Cauza R.I. si altii impotriva Romaniei, din 04.12.2018
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Decizia nr. 382/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din Legea nr. 359/2004
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 205/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania.
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei



Articole Juridice

Obligatia instantei de a stabili contributia lunara la intretinerea copilului pe timpul plasamentului – masura de protectie a drepturilor copilului sau piedica in calea celeritatii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea contenciosului administrativ: atacarea ordonantelor declarate neconstitutionale – intre disciplinarea justitiabililor si incalcarea principiului neretroactivitatii legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Determinarea expertului pentru stabilirea pretului intr-un contract prin incheiere definitiva prin prisma liberului acces la justitie
Sursa: Irina Maria Diculescu

Conditionarea perimarii executarii silite de actiunile executorului judecatoresc – aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social – intre arbitru si factor de interventie arbitrara
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii 165/2013 privind finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate in mod abuziv – aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii darii in plata – aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu