Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Perimare executare silita. Prescrierea dreptului de a pune in executare titlul executoriu

Perimare executare silita. Prescrierea dreptului de a pune in executare titlul executoriu

  Publicat: 20 Nov 2012       19209 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Despagubiri ce se acorda partii vatamate
Prin cererea inregistrata pe rolul Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a V a Comerciala la data de 25.11.2010 sub nr. 11486/2/2010, petentul D P a formulat in contradictoriu cu intimata A.V.A.S. contestatie la executarea silita inceputa de A.V.A.S. prin comunicarea titlului executoriu la 14.05.2007, titlu reprezentat de sentinta civila nr. 2019 din 17.05.2004, invocand perimarea executarii silite, precum si prescrierea dreptului de a pune in executare titlul executoriu mentionat.
In motivarea contestatiei petentul a aratat ca prin adresa nr.6360 din 14.05.2007 A.V.A.S. a comunicat acestuia titlul executoriu constand in sentinta civila nr. 2019 din 17.05.2004 pronuntata Tribunalul Bucuresti in dosarul nr. 9997/CA/2003, definitiva si executorie si irevocabila prin respingerea recursului prin decizia civila nr. 116 din 21.01.2005 a Curtii de Apel Bucuresti, prin care contestatorul a fost obligat la plata sumei de 100.209 USD in favoarea intimatei, cu titlu de despagubiri civile.

Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Anii de domnie: 1688-1714. A incercat sa intareasca autoritatea domniei in tara Romaneasca si a realizat o importanta reforma fiscala. S-a amestecat si in Moldova, unde l-a sustinut, in anul 1693, pe Constantin Duca in preluarea tronului, iar in Transilvania a sustinut Biserica Ortodoxa din punct de vedere material
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Termen ce desemneaza pe debitorul indatorat sa execute prestatia formand obiectul uni raport juridic obligational cu referire la care creditorul (numit cedent)
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Despagubiri ce se acorda partii vatamate
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Totalitatea clientilor unei firme, local, avocat, medic etc.
Termen ce desemneaza pe debitorul indatorat sa execute prestatia formand obiectul uni raport juridic obligational cu referire la care creditorul (numit cedent)
Transmitere cu titlu oneros sau cu titlu gratuit de catre o persoana (cedent)
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Veriga organizatorica, compartiment in structura organizatorica a ministerelor si a celorlalte organe ale autoritatii centrale de stat,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Termen ce desemneaza pe debitorul indatorat sa execute prestatia formand obiectul uni raport juridic obligational cu referire la care creditorul (numit cedent)
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Termen ce desemneaza pe debitorul indatorat sa execute prestatia formand obiectul uni raport juridic obligational cu referire la care creditorul (numit cedent)
Termen ce desemneaza pe debitorul indatorat sa execute prestatia formand obiectul uni raport juridic obligational cu referire la care creditorul (numit cedent)
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Transmitere cu titlu oneros sau cu titlu gratuit de catre o persoana (cedent)
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Stingere a unui process civil care a ramas in nelucrare, din vina partii, timp de un an, in materie comerciala, timp de 6 luni.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Stingere a unui process civil care a ramas in nelucrare, din vina partii, timp de un an, in materie comerciala, timp de 6 luni.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Comunicare scrisa, adresata ardesata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Comunicare scrisa, adresata ardesata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente.
1. Comunicare scrisa, adresata ardesata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Bunuri materiale, activitati sau actiuni, proiecte, pe care o banca accepta sa le crediteze
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Bunuri materiale, activitati sau actiuni, proiecte, pe care o banca accepta sa le crediteze


Prin procesul - verbal nr. 6360/2007 incheiat la 8.06.2007 intimata a dispus aplicarea sechestrului asupra cotei indivize de 1/2 din dreptul de proprietate al petentului din imobilul situat in Bucuresti, B-dul Constantin Brancoveanu nr.114, bl. M1/1, sc.4,et.9 ap.164 sector 4, precum si asupra cotei de 1/2 din dreptul de proprietate asupra autoturismului marca Renault 25 comunicand aceasta petentului la data de 20.06.2007 prin adresa nr. 8483/20.06.2007.


A.V.A.S. a inscris la oficiul cadastral procesul - verbal de aplicare a sechestrului si interdictia de instrainare asupra cotei de 1/2 din imobilul sus-mentionat, fiind emisa in acest sens incheierea nr.87/25.06.2007.


Ultimele acte de executare, a aratat petentul, au fost efectuate de catre A.V.A.S. la data de 2.07.2007 si au constatat in inregistrarea la Arhiva electronica de garantii reale materiale a sechestrului asigurator asupra cotei indivize de 1/2 asupra autoturismului Renault 25 dispus de A.V.A.S. prin procesul verbal nr. 6360/8.06.2007.


Fata de faptul ca intimata a lasat sa treaca mult timp peste cele 6 luni de la data instituirii sechestrului asigurator fara sa fi urmat alte acte de executare, contestatorul a apreciat ca este atrasa incidenta in cauza a prevederilor art. 389 alin. 1 Cod procedura civila, iar executarea silita pornita de intimata la 14.05.2007 si continuata prin efectuarea de diferite acte de executare, ultimul fiind de 2.07.2007, s-a perimat de drept la data de 3.01.2008, astfel incat se impune anularea tuturor actelor de executare .


De asemenea, contestatorul a sustinut cu privire la prescrierea dreptului de apune in executare titlul executoriu ca titlul A.V.A.S. nu se incadreaza in prevederile art. 13 alin. 5 si art. 39 din OUG nr. 51/1998 care fac referire la titlurile constatatoare ale creantelor provenite din conventiile de credit dintre banca si debitorul cedat.


Creanta A.V.A.S., a aratat petentul, izvoraste din titlul executoriu reprezentat de sentinta civila nr. 2019/2004 si are ca temei raspunderea civila reglementata de art. 998 Cod civil, astfel incat nu intra in categoria "alte titluri constatatoare ale creantelor", motiv pentru care, in conformitate cu dispozitiile art. 6 din Decretul nr. 167/1958, dreptul de a cere executarea silita se prescrie prin implinirea termenului de 3 ani.


De altfel, a mai precizat contestatorul, exista deja precedent in practica judiciara, cum ar fi, spre exemplu, Decizia nr. 2042/24.06.2009 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia Comerciala, pronuntata in Dosarul nr. 9163/2/2007.


Pornind de la momentul pronuntarii, 17.05.2004, data pronuntarii sentintei civile nr. 2019/2007, dreptul de a cere executarea silita in temeiul acestui titlu s-ar fi prescris la 18.05.2007.


Intrucat intimata A.V.A.S. a notificat titlul executoriu la 15.05.2007, potrivit prevederilor art. 4052 alin. 1 lit.b Cod procedura civila, cursul prescriptiei a fost intrerupt, de la acea data incepand sa curga un nou termen de 3 ani pentru a cere executarea silita.


Cum insa, potrivit art. 4052 alin. 3 Cod procedura civila executarea silita inceputa de A.V.A.S. prin notificarea titlului la 15.05.2007 si continuata pana la 2.07.2007 s-a perimat, cursul prescriptiei care a inceput sa curga de la momentul 18.05.2007 nu mai este luat in considerare ca o intrerupere a prescriptiei prin generarea unui nou termen de prescriptie intrucat cauza care ar fi intrerupt cursul initial al prescriptiei constand in comunicarea titlului si actele de executare propriu-zisa s-au perimat dupa parcurgerea celor 6 luni in care creditoarea A.V.A.S. avea obligatia sa isi valorifice titlul sau.


In drept, art. 112 si art. 389 Cod procedura civila, art. 13 alin.5, art. 38 lit. d, art. 39 alin.2, art. 44 si art. 45 din OUG nr.51/1998, art. 6 si urmatoarele, art. 16 lit. c si art. 18 din Decretul nr. 167/1968.


Contestatorul a depus inscrisuri in sustinere.


Intimata A.V.A.S. a formulat intampinare la data de 13.12.2010, solicitand respingerea contestatiei ca neintemeiata.


A.V.A.S. a sustinut ca executarea silita declansata de executorii A.V.A.S. in baza OUG nr. 51/1998 nu se perima, potrivit dispozitiilor art. 390 alin. 12 Cod procedura civila, intrucat executarea silita a A.V.A.S. incepe prin comunicarea titlului executoriu (art. 58 din OUG nr.51/1998) si nu prin comunicarea unei somatii (art. 387 Cod procedura civila), titlul executoriu fiind comunicat debitorului si pus in executare fara nicio formalitate, conform art 41 din OUG nr.51/1998).


Cat priveste prescriptia dreptului A.V.A.S. de a pune in executare sentinta civila nr. 2019 din 17.05.2004, intimata a sustinut ca sunt aplicabile dispozitiile OUG n. 51/1998 potrivit carora termenul de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita a creantelor preluate de A.V.A.S. constatate prin acte care constituie titluri executorii sau care, dupa caz, au fost investite cu formula executorie, este de 7 ani.


Pe cale de reconventionala parata a solicitat, in temeiul dispozitiilor art. 4001 Cod procedura civila, impartirea bunurilor proprietatea comuna a sotilor D P si D G, respectiv imobilul situat in Bucuresti, B-dul Constantin Brancoveanu, nr. 114, bl.M1/1, sc.4, ap. 164, sector 4 si autoturismul marca Renault.


Intimata a depus inscrisuri in combaterea contestatiei.


Contestatorul a depus concluzii scrise.


Curtea, analizand actele si lucrarile dosarului, prin prisma dispozitiilor legale incidente, constata urmatoarele:


Prin sentinta civila nr. 2019 din 17.05.2004 a Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII a Conflicte de munca si litigii de munca, irevocabila prin decizia civila nr. 116 din 21.01.2005 a Curtii de Apel Bucuresti de respingere a recursului, contestatorul D P a fost obligat la plata de despagubiri civile catre A.V.A.S., in suma de 100.209 USD, dispunandu-se si instituirea masurii asiguratorii a sechestrului judiciar asupra bunurilor mobile si imobile ale paratului in limita despagubirilor civile la plata carora a fost obligat.


In considerentele hotararii mentionate s-a retinut ca in perioada 1992-1995 fosta B.R.C.E. a acordat credite societatii comerciale R C S.R. L. si R T S.R.L. in baza aprobarii date de catre D P, in calitatea acestuia de director general al Directiei Generale de Clientela Comerciala din cadrul B.R.C.E. SA.


Creditul neperformant a fost cedat de catre fosta B SA in baza contractului de cesiune de creanta nr. 10.2383/7.07.1999, in temeiul prevederilor OUG nr.51/1998, A.V.A.S. (fosta A.V.A.B.).


Obligarea petentului D P la plata despagubirilor civile catre A.V.A.S. s-a facut de catre instanta in temeiul art. 998 Cod civil, apreciindu-se intrunirea elementelor raspunderii civile delictuale prin aprobarea de catre petent a acordarii creditelor peste plafonul stabilit de Comitetul de Directie si fara a fi constituite garantii suficiente.


Potrivit dispozitiilor art. 39 din OUG nr.51/1998 "constituirea titlul executoriu contractele sau conventiile de credit dintre banca si debitorul cedat ori alte titluri constatatoare ale creantelor, actele prin care s-au constituit garantii personale sau reale pentru restituirea acestor creante cesionate, potrivit legii A.V.A.S., precum si orice alte acte sau intelegeri incheiate de aceasta pentru valorificarea creantelor".


Se retine de catre instanta ca, in prezenta speta, conventia dintre banca si debitorul cedat se cuprinde in titlul executoriu, respectiv contractul incheiat intre B.R.C.E. (B R C E) si debitorul cedat - SC R C SRL la data de 15.04.1993 si care s-a constituit ulterior in creanta neperformanta ce a fost cedata prin contractul de cesiune de creanta nr. 102383/7.07.1999 catre A.V.A.S.


Acest contract de credit cesionat in favoarea A.V.A.S. de catre fosta Ba SA constituie titlu executoriu potrivit dispozitiilor art. 39 din OUG nr.51/1998.


Asa fiind, Curtea apreciaza ca, in speta, contestatorul D P nu are calitatea de debitor cedat, executarea silita pornita de catre A.V.A.S. nefiind efectuata in temeiul unei creante preluate de A.V.A.S., astfel incat nu sunt incidente dispozitiile art. 13 alin. 5 din OUG nr.51/1998, care prin derogare de la termenul general de prescriptie de 3 ani, prevazut de Decretul nr. 167/1958, dispune in sensul ca "termenul de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita a creantelor preluate de A.V.A.S., constatate prin acte care constituie titlu executoriu sau care, dupa caz au fost investite cu formula executorie, este de 7 ani".


Titlul executoriu, sentinta civila nr. 2019 din 17.05.2004 a avut un alt temei de drept, respectiv art. 998 Cod civil, astfel incat executarea silita pornita in baza titlului executoriu mentionat este supusa regulilor de prescriptie de drept comun, neintrand sub incidenta termenului special de prescriptie prevazut de art. 13 alin. 5 din OUG nr. 51/1998, respectiv este supusa termenului de prescriptie general de 3 ani.


Acest termen de prescriptie se socoteste de la data titlului executoriu, 17.05.2004 si s-ar fi implinit in situatia in care nu ar fi intervenit nici un act intrerupator de prescriptie, la data de 17.05.2007.


In speta insa, la data de 14.05.2007, A.V.A.S. a savarsit un act intrerupator de prescriptie, prin comunicarea titlului executoriu (fila 14) care, in fapt, intruneste toate caracteristicile unei somatii, astfel cum sunt prevazute de art. 387 alin. 1 Cod procedura civila.


Dupa cum sustine insasi intimata A.V.A.S. prin intampinare (fila 29), actele de executare silita savarsite de catre aceasta, de natura a intrerupe prescriptia au fost efectuate la 8.06.12007 prin instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor urmaribile prin procesul verbal nr.6360/8.06.2007; incheierea nr.87/25.06.2007 pronuntata de B.C.F. S 4 B, de inscriere a procesului verbal de aplicare a sechestrului si a interdictiei de instrainare asupra cotei de 1/2 din bunurile comune; procesul verbal de aplicare a sechestrului asupra cotei de 1/2 din autoturismul Renault din data de 2.07.207 si Ordinul nr. 1753 din 5.11.2007 de infiintare a popririi asupra oricaror sume (filele 53,54).


De la data ordinului de poprire nr. 1753/5.11.2007 (pe care intimata nu a facut dovada ca l-ar fi comunicat tertilor popriti la vreo data anume) si pana la data la care intimata ar fi savarsit urmatoarele acte de executare silita mentionate de catre intimata, 24.07.2009, a trecut o perioada de aproximativ un an si jumatate, implinindu-se astfel termenul de perimare prevazut de art. 389 alin. 1 Cod procedura civila.


Asa fiind, executarea silita inceputa, in conformitate cu dispozitiile art41 alin. 1 din OUG nr.51/1998, cu somatia de plata nr.6360 din 14.05.2007 intitulata "Comunicarea titlului executoriu" si continuata prin actele de executare savarsite la 8.06.2007, 25.06.2007, 2.07.2007 si 5.11.2007(?!), s-a perimat prin trecerea unui termen mai mare de 6 luni de la ultimul act de executare, termenul de perimare fiind implinit la data de 5.05.2008.


Rezulta ca indeplinirea urmatoarelor acte incepatoare de executare, din 24.07.2009, nu au nici un efect cu privire la prescriptia dreptului de a cere executarea silita daca, ulterior, executarea pornita in baza actului incepator a fost perimata (art. 4052 alin. 3 Cod procedura civila).


In speta, dreptul intimatei de executare silita a titlului executoriu reprezentat de sentinta civila nr. 2019 din 17.05.2004 s-a prescris la data de 17.05.2007.


Sustinerea intimatei in sensul ca, potrivit dispozitiilor art. 390 alin. 1 Cod procedura civila, perimarea nu opereaza in cazul executarilor silite pornite de catre aceasta deoarece aceste executari se fac fara somatie, este nefondata.


Dispozitiile art. 390 alin. 1 Cod procedura civila sunt in sensul ca executarea poate incepe, respectiv poate reincepe, consecutiv perimarii, fara a se comunica debitorului o somatie, numai prin exceptie, atunci cand prin dispozitii exprese ale legii este permisa executarea fara somatie.


In speta, si intimata A.V.A.S. ar fi putut reincepe, consecutiv perimarii intervenite la data de 5.05.2008, executarea silita (ceea ce intimata a si incercat, de altfel prin emiterea ordinelor de poprire din 24.07.2009) , fara a comunica debitorului vreo somatie, daca in cauza nu ar fi intervenit intre timp prescriptia executarii silite.


Potrivit dispozitiilor art. 4052 alin. 3 Cod procedura civila (in acelasi sens,art. 16 alin. final din Decretul nr. 167/1958), "Prescriptia nu este intrerupta daca cererea de executare a fost respinsa, anulata sau daca s-a perimat ori daca cel care a facut-o a renuntat la ea".


Rezulta ca perimarea nu afecteaza dreptul creditorului de a incepe o noua executare silita, inauntrul termenului de prescriptie a dreptului de a obtine executarea silita, reinceperea putand fi precedata, potrivit dispozitiilor art. 389 alin. 3 Cod procedura civila de somarea debitorului, sau, potrivit dispozitiilor art. 390 alin. 1 Cod procedura civila, fara somatie in cazurile in care legea incuviinteaza executarea fara somatie.


Cum in cauza a intervenit insa prescriptia executarii silite, perimarea a lipsit de efect actele de executare silita anterioare datei de 5.05.2008, inceperea unei noi executari silite este nula, conform art. 391 Cod procedura civila.


Raportat la cele retinute, cererea A.V.A.S. de impartire a bunului comun ramane fara obiect .


Pentru aceste considerente, Curtea, fata de dispozitiile OUG nr. 51/1998, modificata si completata, a admis contestatia .


A constatat perimata executarea silita inceputa de A.V.A.S. prin comunicarea titlului executoriu la data de 14.05.2007 si a dispus anularea tuturor masurilor de executare silita luate de parata.


A constatat prescris dreptul A.V.A.S. de a pune in executare silita titlul executoriu reprezentat de sentinta civila nr. 2019 din 17.05.2004 pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII a Conflicte de munca si litigii de munca in dosarul nr. 9997/CA/2003.


A respins cererea reconventionala ca ramasa fara obiect .

Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 37 din data 28.03.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Titlu executoriu    Executare silita    Creditor    Debitor    AVAS    Sechestru asigurator    Drept de proprietate    Proprietar    Titlu de proprietate    Interdictie de instrainare    OUG 51/1998    Raspundere civila    Contract de cesiune de creanta    Proprietate comuna    Despagubiri civile    Decretul 167/1958    Inalta Curte de Casatie si Justitie
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Comunicarea publica a fonogramelor. Obligatia utilizatorului de a achita organismelor de gestiune colectiva remuneratiile cuvenite atat artistilor interpreti sau executanti cat si producatorilor de fonograme
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 2516 din 24 noiembrie 2020

Certitudinea creantei exista atunci cand este constatata printr-un titlu executoriu. La deschiderea procedurii insolventei, existenta creantei trebuie sa fie neindoielnica, iar asupra ei nu trebuie sa existe vreun litigiu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 458/7.10.2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

CEDO: Panioglu impotriva Romaniei. Libertatea de exprimare
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Competenta teritoriala. Locul savarsirii infractiunii. Marturie mincinoasa
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 93 din 20 februarie 2020

Legitima aparare. Exces neimputabil
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, decizia nr. 99/A din 8 aprilie 2020

Incheiere de respingere a ordonantei de plata. Autoritate de lucru judecat. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 929 din 3 iunie 2020

Limitele efectului devolutiv al apelului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 334 din 11 februarie 2020Articole Juridice

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Forma si continutul contractului de munca la domiciliu, in cazul activitatii de telemunca
Sursa: MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu