Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Interpretarea contractului colectiv de munca. Acordarea platilor compensatorii

Interpretarea contractului colectiv de munca. Acordarea platilor compensatorii

  Publicat: 07 Feb 2013       3385 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Ansamblu de lucrari care au ca scop prevenirea consecintelor nevaforabile ale actinuii factorilor naturali asupra tarenurilor
(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).
Ansamblu de lucrari care au ca scop prevenirea consecintelor nevaforabile ale actinuii factorilor naturali asupra tarenurilor
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin cererea inregistrata pe rolul acestui tribunal la data de 13.06.2012 sub nr. 2227/98/2012, reclamantii A.C. s.a. chemat in judecata AGENTIA NATIONALA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE - FILIALA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE IALOMITA solicitand pe cale judecatoreasca obligarea acesteia la plata unor drepturi banesti reprezentand contravaloarea a 7 salarii de baza, cu plata cheltuielilor de judecata .

1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Operatiune prin care se sting fara plata in numerar, unele datorii reciproce intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, ramanand sa se achite eventualele diferente de sume, nu in bani, ci prin simpla lor inregistrare.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sindicatele sunt persoane juridice independente, fara scop patrimonial, constituite in scopul apararii si promovarii drepturilor colective si individuale,
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.

In motivarea cererii lor, reclamantii au aratat ca au fost salariati ai Unitatii de Administrare Ialomita din cadrul A.N.I.F. R.A. - SUCURSALA TERITORIALA ARGES-IALOMITA-SIRET si au fost concediati colectiv urmare a desfiintarii acestei institutii, motiv pentru care, potrivit Contractului Colectiv de Munca sunt indreptatiti la compensatii banesti care, in raport cu vechimea in munca a reclamantilor reprezinta contravaloarea a 7 salarii de baza, obligatie neindeplinita de parata.
In dovedirea cererii lor, reclamantii au solicitat proba cu inscrisuri .
In drept, reclamantii si-au intemeiat cererea lor pe dispozitiile art. 12 Cod procedura civila, art. 164 alin.4, art.229 si art. 268 si urmatoarele din Codul muncii.
Cererea este legal scutita de taxa de timbru potrivit art. 270 Codul muncii.
Prin intampinare, parata a solicitat respingerea ca neintemeiata a cererii formulata de reclamanti.
S-a sustinut ca in cauza nu pot fi aplicate dispozitiile din Contractul colectiv de munca invocate de reclamanti intrucat acestia nu au suferit nici un prejudiciu prin concedierea colectiva pentru a fi compensat, din moment ce au fost angajati, a doua zi dupa concediere, la noua structura infiintata potrivit OUG nr. 82/2011, respectiv Agentia Nationala a Imbunatatirilor Funciare - Filiala Judeteana Braila.
Din actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele :
Potrivit art. 1 alin.1 si art. 3 din OUG nr. 82/2011 rezulta ca Administratia Nationala a Imbunatatirilor Funciare si filiale judetene ale acesteia au fost desfiintate, elementele de activ si pasiv ale acesteia fiind preluate pe baza de protocol de catre Agentia Nationala a Imbunatatirilor Funciare care are in structura sa o unitate centrala si 41 filiale judetene infiintate prin acelasi act normativ.
Cu aceasta ocazie, potrivit art. 1 alin.4 din acelasi act normativ, institutiei nou infiintate i s-a dat un numar maxim de posturi, de 1.500 locuri.
Urmare a aparitiei acestui act normativ reclamantilor, in calitate de salariati ai unitatii desfiintate ( Unitatea de Administrare Ialomita din cadrul Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare - RA - Sucursala Teritoriala Arges-Ialomita-Siret) potrivit deciziilor aflate la dosar (filele 48 - 197) li s-au desfacut contractele individuale de munca incepand cu 29 decembrie 2011, in temeiul art. 65 -68 din Codul muncii (concediere colectiva).
Ulterior, asa cum sustine parata, sustinere necontrazisa de reclamanti, la data de 30 decembrie 2011 acestia au fost reangajati la structura nou infiintata prin OUG nr. 82/2011.
Potrivit art. 12 pct.3 din Contractul Colectiv de Munca la nivel de ANIF - RA, pentru anul 2009-2010, contract prelungit pana la data de 31.12.2011, potrivit actului aditional nr. 5/2011 rezulta ca la concedierea colectiva fiecare salariat va primi odata cu primirea deciziei de concediere, o compensatie echivalenta cu 7 salarii de baza daca vechimea beneficiarului este mai mare de 3 ani.
Instanta, fata de circumstantele reale in care se afla reclamantii considera ca in cauza nu se aplica dispozitiile din Contractul Colectiv de Munca mai sus aratate.
Potrivit art. 1 alin.1 din Legea nr. 130/1996 (lege sub imperiul careia s-a incheiat si derulat Contractul Colectiv de Munca invocat de reclamanti) Contractul Colectiv de Munca este conventia incheiata intre patron sau organizatia patronala , pe de o parte si salariati prin sindicate ori in alt mod prevazut de lege, de cealalta parte, prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca, salarizare precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca .
Aceeasi definitie o regasim si in dispozitiile art. 229 alin.1 din Codul muncii in noua redactare.
Potrivit art. 2 alin.1 din Legea nr. 130/1996 prin incheierea Contractului Colectiv de Munca se urmareste promovarea unor relatii de munca echitabile, de natura sa asigure protectia sociala a salariatilor, prevenirea sau limitarea conflictelor colective de munca ori evitarea declansarii grevelor.
Instanta, facand aplicarea dispozitiilor legale mai sus aratate la imprejurarile de fapt ale spetei, rezulta ca in cauza reclamantii inteleg sa invoce obligatii decurgand din Contractul Colectiv de Munca , ce vizeaza asigurarea unei protectii sociale a acestora in cazul intervenirii concedierii colective prin asigurarea unor plati salariale compensatorii menite sa acopere eventualele prejudicii suferite de cei asupra carora se aplica concedierea colectiva.
Rezulta asadar ca ratiunea acordarii platilor compensatorii rezida in acoperirea eventualelor prejudicii suferite de salariati in cazul concedierii colective, conditie care in cazul de fata nu este indeplinita din moment ce , potrivit deciziilor aflate la dosarul cauzei, contractele individuale de munca ale acestora au fost desfacute la data de 29.12.2011 iar reangajarea lor s-a facut pe data de 30.12.2011.
De altfel, exista un principiu potrivit cu care interpretarea contractelor se face dupa intentia comuna a partilor contractante, iar nu dupa sensul literal al termenilor, principiu consacrat de art. 977 din Vechiul Cod civil si de la care Noul Cod civil nu poate deroga, asa dupa cum atat in Vechiul cat si in Noul Cod civil se afirma principiul bunei credinte in exercitarea drepturilor si obligatiilor civile.
Asadar, pentru aceste considerente, tribunalul considera ca cererea reclamantilor nu este intemeiata.
Invocarea unor hotarari judecatoresti din practica judiciara nu poate constitui motiv legal care sa contribuie la solutionarea intr-un anumit fel a cauzei, stiut fiind faptul ca practica judiciara nu este izvor de drept si hotararile invocate pot avea efect doar intre partile litigiului care a fost solutionat prin acele hotarari.
Pronuntata de: TRIBUNALUL IALOMITA SECTIA CIVILA SENTINTA CIVILA NR.1822 F/10.07.2012


Citeşte mai multe despre:    Contract colectiv de munca    Plati compensatorii    Concediere colectiva    Tribunalul Ialomita    Legea 130/1996    O.U.G.82/2011
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Reorganizarea activitatii prin desfiintarea doar a postului de director. Angajatorul nu a reusit sa dovedeasca masura reorganizarii societatii doar prin desfiintarea unui singur post de director
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 53/12.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Contract de garantie in numerar. Libertatea contractuala. Nulitatea contractului prin care angajatul se obliga sa constituie o garantie in vederea acoperirii eventualelor prejudicii aduse patrimoniului angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 350/15.09.2020

Organizatie sindicala. Calitate procesuala activa
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 587/4 octombrie 2018

Criteriile stabilirii salariului de baza in privinta personalului platit din fonduri publice. Complexitatea si importanta activitatii desfasurate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 805/A din data de 31 mai 2019

Nu orice conditie pentru exercitarea unui drept constituie si criteriu de discriminare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 4058 din data de 09 Noiembrie 2020

Importanta indicarii unui spor stabilit prin CCM in contractul individual de munca sau actele aditionale la acesta
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta Civila nr. 1003/10.12.2020

Recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului de salariat. Incheierea notei de constatare nu echivaleaza cu probarea de catre angajator a intrunirii conditiilor platii nedatorate
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI Decizia nr. 836/ 31.03.2020

Sarcina probei privind achitarea drepturilor salariale si a altor beneficii revine angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 1829/2019 din 28.03.2019

Actul de control al organului administrativ are strict valoare de constatare a inregistrarii prejudiciului angajatorului, fara a constitui izvorul lui
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 1353/2020

O decizie a Curtii de Conturi nu determina de plano caracterul nedatorat al unei plati efectuate de angajator salariatilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Decizia nr. 340/2020 din 25.02.2020Articole Juridice

Rolul organizatiilor sindicale in procedura transferului de intreprindere si al salariatilor
Sursa: Av. Iulian Gales

Numarul minim de salariati pentru constituirea unui sindicat o incalcare a dreptului la libera asociere?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social intre arbitru si factor de interventie arbitrara
Sursa: Irina Maria Diculescu

Regulament intern angajatori-salariati | Model 2019
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Platile compensatorii in cazul concedierilor colective
Sursa: MCP Cabinet avocati

Determinarea veniturilor de natura salariala
Sursa: EuroAvocatura.ro - Av. Marius-Catalin Predut