Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Raspunderea patrimoniala. Prejudiciu creat societatii de catre angajat

Raspunderea patrimoniala. Prejudiciu creat societatii de catre angajat

  Publicat: 13 Mar 2013       4793 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Prin actiunea inregistrata la aceasta la data de 29 august 2011, reclamanta S.C. A S.R.L. a solicitat in contradictoriu cu parata A. N. C. obligarea acesteia la plata sumei de 10347 lei cu titlu de prejudiciul adus societatii.

Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Dovada pe care o poate face cel chemat sa raspunda pentru insulta sau calomnie, in scopul de a stabili adevarul afirmatiei sau imputarii facute si a inlatura astfel caracterul penal al faptei.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Stipulatie sau prevedere contractuala, prin care partile stabilesc de comun acord, anticipat si prin apreciere, cuantumul despagubirilor ce vor fi datorate de partea in culpa, in cazul neindeplinirii ori implinirii necorespunzatoare a obligatiilor asumate.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Prevazuta in sectiunea XIII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este persoana care are cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in procesul penal, avand obligatia de a se prezenta la chemarea organelor judiciare, de a depune marturie si de a relata adevarul si numai adevarul.
Este persoana care are cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in procesul penal, avand obligatia de a se prezenta la chemarea organelor judiciare, de a depune marturie si de a relata adevarul si numai adevarul.
Organizatie a Uniunii Europene, cu sediul in Bilbao, Spania, infiintata in anul 1996 pe baza unei decizii a Consiliului European.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Instrument de plata si titlu de credit utilizat in relatiile internationale.
Timpul de odihna este durata de timp necesara pentru recuperarea energiei fizice si intelectuale cheltuite in procesul muncii
Reprezentanta, filiala sau sucursala a unei institutii sau intreprinderi
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Operatiune asiguratoare prin care o persoana fizica sau juridica dispune pastrarea unei sume de bani in contul altei persoane, care renunta sa o primeasca.
Operatiune asiguratoare prin care o persoana fizica sau juridica dispune pastrarea unei sume de bani in contul altei persoane, care renunta sa o primeasca.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Suma de bani aflata intr-un depozit la tras-banca-, pe baza careia titularul contului poate emite un cec sau o cambie,
Persoana care raspunde de o gestiune. Persoana care primeste,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Operatiune asiguratoare prin care o persoana fizica sau juridica dispune pastrarea unei sume de bani in contul altei persoane, care renunta sa o primeasca.
Operatiune asiguratoare prin care o persoana fizica sau juridica dispune pastrarea unei sume de bani in contul altei persoane, care renunta sa o primeasca.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
1. Modalitate de savarsire a unei fapte ilicite, care consta in neindeplinirea de catre autorul ei a ceea ce era obligat sa faca.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Obligatie ce revine vanzatorului si care, in linii generale, consta in indatorirea acestuia de a garanta cumparatorului linistita posesiune a lucrului vandut.

In motivarea actiunii reclamanta arata ca parata a fost angajata la societate in postul de agent de turism in perioada 02.08.2010 - 23.07.2011. Contractul individual de munca este insotit de actul aditional nr. 6.47714/31.07.2010, prin care salariata se obliga sa lucreze in societate cel putin trei ani de la data expirarii perioadei de proba . In cazul in care se renunta la aceasta perioada salariata este obligata la plata sumei de 10000 lei cu titlu de prejudiciul adus societatii.

Prin actul aditional nr. 6.47715/07.08.2010 dispus participarea paratei la un curs de formare profesionala pe o perioada de 65 de zile cu scoaterea din productie 3 ore pe zi. Acest stagiu de formare profesionala s-a desfasurat in perioada 02.08.2010- 15.10.2010 si s-a finalizat prin procesul verbal nr. 6.66524 si prin emiterea certificatului de absolvire inregistrat sub nr. 6.66524/03.11.2010.

Societatea arta ca la incheierea acestor acte aditionale parata si-a dat acordul, actele producand efecte juridice ce pana la acest moment nu au fost contestate de nici una din par?i, deci, actele aditionale au putere intre parti semnatare si prin nerespectarea lor parata a creat un prejudiciul societatii.

Societatea precizeaza ca scoaterea din productie a paratei se evidentiaza in pontajele lunilor august, septembrie si octombrie 2010. Valoarea totala a stagiului este de 500 lei si a fost suportata de angajator iar prin plecarea paratei inainte de perioada de trei ani prevazuta in actul aditional da dreptul societatii sa-si recupereze sumele cheltuite pentru stagiul profesional, respectiv suma de 347 lei proportional cu perioada nelucrata.

In dovedirea actiunii reclamanta a solicitat proba cu inscrisuri, depunand in acest sens copii de pe contractul individual de munca, cele 2 acte aditionale la contractul individual de munca, programul de stagiu profesional, pontajele, procesul verbal de finalizare a stagiului, certificatul de absolvire si testarea pentru evaluarea cunostintelor date la sfar?itul stagiului de formare profesionala .

Prin intampinarea formulata, parata a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata. Parata arata ca a fost detasata in Italia unde a constatat ca programul de lucru era de la ora 9 si pana la ora 23. Cazarea era la 75 de km si a fost nevoita sa faca naveta in fiecare zi, fapt ce a dus la imbolnavirea ei. A anuntat conducerea societatii de acest aspect si aceasta i-a sugerat sa - si dea demisia, ceea ce a si acceptat.

Se mai arata in motivarea intampinarii ca nici cheltuielile profesionale si nici clauza penala nu-i sunt imputabile.

Parata a formulat si cerere reconventionala solicitand obligarea paratei reconventionale la restituirea sumei ce constituie garantia depusa in numerar si dobanzile aferente acestei sume.

Analizand probatoriul administrat in cauza instanta retine urmatoarele: parata a fost angajata la reclamanta in postul de agent de turism potrivit contractului individual de munca incheiat la data de 02.08.2010, fiind detasata in Italia. La data de 31.07.2010 a semnat un act aditional la contractul individual de munca prin care se obliga s-a ramana in societate timp de 3 ani de la momentul angajarii, in caz contrar va trebui sa plateasca societatii suma de 10000 cu titlu de prejudiciul. La putin timp, a semnat un alt act aditional la contractul individual de munca, numarul 6.47715/07.08.2010, care avea ca obiect formarea profesionala, iar stagiul de formare profesionala s-a desfasurat in perioada 02.08.2010- 15.102010, pentru care s-a eliberat si un certificat de absolvire.

La data de 01.03.2011 parata a fost detasata in Italia, insa societatea reclamanta nu a depus la dosarul cauzei actul prin care s-a efectuat delegarea si nici nu a facut dovada faptului ca parata a fost informata cu privire la conditiile delegarii, asa cum prevad dispozitiile art. 18 din Codul Muncii.

In cauza a fost martorul D. A. (fila 121), din a carui declaratie rezulta faptul ca agentia unde lucra parata nu avea conditiile normale de lucru, nu avea toaleta, angajatii foloseau baia unui bar din apropiere detinut de fiul acestuia. Martorul a mai declarat ca parata locuia intr-o cladire ce apartinea societatii, din localitatea Torino, localitate ce se afla la 150 km distanta de localitatea Savona unde se afla agentia . In aceste conditii, parata a fost nevoita sa faca facand naveta. Dimineata agentia se deschidea la ora 9, insa trebuia sa fie prezenta la agen?ie la ora 5.30 cand pleca un autocar spre Romania. Seara agentia se inchidea la 17. 30 si la ora 18. 40 pleca cu trenul sau autocarul spre Torino. Acest program i-a afectat starea de sanatate a paratei, care nu avea medic de familie si a fost nevoita sa plece la o prietena in alta localitate pentru a se trata. Drumul intre locul in care era cazata reclamanta ?i agen?ie dura circa 3 ore dus ?i 3 ore intors, astfel incat ii ramanea pu?i timp de odihna .

Din declaratia martorului rezulta si faptul ca parata intru-un interval de 2 saptamani parata fost mutata de la o agentie din Cozenta, la cea din si apoi la Savona, iar intre Savona si Cozenta distanta fiind de aproximativ 1800- 2000 km.

In ce priveste actiunea principala, instanta retine ca in baza contractului de munca incheiat intre parti, societatea avea obligatia, conform dispozitiilor art. 6 din Codul Muncii sa-i asigure paratei conditii de munca adecvate activitatii desfasurate, protectia sociala, securitatea si sanatatea in munca, precum si respectarea demnitatii si a constiintei sale.

Societatea nu ?i-a indeplinit nici obliga?ia prevazuta de dispozi?iile art. 18 din Codul muncii de a informa parata in legatura cu condi?iile desfa?urarii muncii in strainatate, anterior detasarii.

In Italia, parata nu a beneficiat de conditii normale de munca, fiind supusa unui program de lucru supraincarcat, fapt ce a dus la imbolnavirea acesteia si apoi la demisie.

Fa?a de cele mai sus aratate, instan?a re?ine ca de?i incetarea raporturilor de munca dintre par?i a avut loc ca urmare a cererii paratei, conduita sa a fost determinata de conditiile de munca impovaratoare la care a fost supusa.

Societatea reclamanta nu si-a indeplinit obligatiile prevazute in contractul individual de munca si de legislatia muncii referitoare la conditii de munca adecvate activitatii desfasurate, protectia sociala, securitatea si sanatatea in munca, precum si respectarea demnitatii si a constiintei sale, astfel incat nu poate invoca indeplinirea din partea paratei a obligatiei asumate prin cele doua acte aditionale la contractul de munca .

Obligatia asumata de parata de a suporta cheltuielile cu formarea sa profesionala si sa plateasca 10.000 lei in situatia in care paraseste societatea reclamanta in interiorul termenului de 3 ani de la data incheierii contractului de munca, respectiv de la data promovarii examenului de absolvire a cursului se afla intr-o evidenta interdependenta cu obligatia reclamantei de a-i asigura conditii normale si decente de munca, fiecare dintre aceste obligatii fiind cauza juridica a obligatiei corelative.

Nu se poate retine culpa paratei in neexecutarea contractului individual de munca, culpa apartinand societatii reclamante, astfel incat cum aceasta nu si-a indeplinit obligatiile ce-i reveneau in temeiul contractului de munca si a legii nu poate solicita indeplinirea obligatiilor asumate de catre parata in temeiul contractului de munca si a celor doua acte aditionale la acesta.

Asa fiind, urmeaza ca ac?iunea principala sa fie respinsa.

Pentru ca instanta sa se pronunte asupra cererii reconventionale, retine urmatoarele:

Intre parti s-a incheiat contractul de garantie depus la fila 87 din dosar. Pentru acoperirea eventualelor pagube produse reclamantei, s-a stipulat in contract ca sumele retinute cu titlu de garantie sa fie restituite dupa trecerea unui termen de 6 luni de la data lichidarii pe baza de cerere scrisa.

Contractul de garantie a fost incheiat intre parti sub imperiul Legii 22/1969, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garan?ii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agen?ilor economici, autoritarilor sau institu?iilor publice, care in art. 15, astfel cum a fost modificat prin Legea 54/1994, prevede ca garan?ia in numerar va fi depusa de catre agen?ii economici, autorita?ile si institu?iile publice la Casa de Economii si Consemna?iuni sau la banci, intr-un cont special al agentului economic, al autoritarii ori al institu?iei publice respective. Garan?iile in numerar depuse la Casa de Economii si Consemna?iuni sau la banci se inscriu intr-un carnet de consemnare pe numele gestionarului. Carnetul de consemnare va fi pastrat in casieria agentului economic, autoritarii sau institu?iei publice in favoarea careia s-a constituit garan?ia.

Contractul de garantie are natura unui contract sinalagmatic perfect, fiecarei parti revenindu-le in temeiul lui, dar si a legii sub imperiul caruia a fost incheiat, drepturi si obligatii corelative, respectiv: dreptul de a retine sumele cu titlu de garantie si obligatia corelativa de a fi achitate, obligatia consemnarii sumelor la banca si dreptul de a beneficia de dobanda, obligatia de acoperire a pagubei cauzate de gestionar si obligatia corelativa de a achita prejudiciul.

Reclamanta nu si-a indeplinit obligatia izvorata din contractul de garantie, de a depune garan?ia in numerar la Casa de Economii si Consemna?iuni sau la banci, intr-un cont special al agentului economic, al autoritarii ori al institu?iei publice respective, intr-un carnet de consemnare pe numele gestionarului. Carnetul de consemnare nu a fost pastrat la casieria agentului economic, sumele retinute cu titlu de garantie aflandu-se conturile sale.

Astfel cum rezulta din dispozitiile art. 1516 Cod civil, dreptul comun in materie, creditorul are dreptul la indeplinirea integrala, exacta si la timp a obligatiei, iar in conditiile art. 1517 Cod civil, o parte nu poate invoca neexecutarea obligatiilor celeilalte parti in masura in care neexecutarea este cauzata de propria sa actiune sau omisiune. Per a contrario, partea care si-a indeplinit obligatia poate invoca exceptia de neexecutare a contractului.

Reciprocitatea si interdependenta obligatiilor, imprejurarea ca fiecare dintre obligatiile reciproce este cauza juridica a celeilalte, implica simultaneitatea de executare a lor, iar in caz de neexecutare a obligatiei asumate de una dintre parti, aceasta nu poate pretinde executarea obligatiei de catre cealalta parte .

Neexecutarea obligatiei reclamantei de a depune sumele retinute cu titlu de garantie intr-un cont special, astfel cum prescriu normele legale ce guverneaza contractul de garantie, este suficient de importanta pentru a justifica refuzul in executarea contractului de catre parata, aceasta obligatie fiind de esenta contractului de garantie .

Asa fiind, deoarece reclamanta nu si-a indeplinit obligatiile asumate prin contractul de garantie, nu poate pretinde paratei respectarea termenului de 6 luni pentru restituirea garantiei retinute, actiunea reconventionala se vadeste a fi intemeiata si va fi admisa.
Pronuntata de: Sentinta civila nr. 227 din 28-feb-2012


Citeşte mai multe despre:    Angajat    Raspunderea angajatului    Raspunderea salariatului    Raspunderea patrimoniala    Cerere reconventionala    Restituirea garantiei
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Anulare hotarari de consiliu local prin care s-au aprobat rectificari bugetare si/sau virari de credite bugetare in competenta consiliului local fara a fi indicata sau prevazuta sursa de finantare
Pronuntaţă de: Decizia nr. 1713 din 24.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA
Pronuntaţă de: Decizia nr. 879/20.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Personalul didactic auxiliar si cel de conducere raspund disciplinar conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, iar nu in baza dispozitiilor Codului muncii
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 1045 din 28 noiembrie 2019, pronuntata de Curtea de Apel Suceava, Sectia I civila

Stabilirea salariului la nivelul maxim aflat in plata prin raportare la indemnizatiile de care beneficiaza personalul cu atributii in domeniul asistentei sociale
Pronuntaţă de: Decizia nr. 484/9 martie 2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea diferentei dintre indemnizatiile sociale de sanatate platite de catre angajator salariatilor proprii si contributia datorata, in calitate de angajator, pentru contributii si indemnizatii la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia nr. 233/13 februarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Actiune impotriva unui fost functionar public pentru recuperarea prejudiciului produs in perioada in care a avut aceasta calitate
Pronuntaţă de: Decizia nr. 109/23 ianuarie 2018 a Curtii de Apel GalatiArticole Juridice

Inechitatile salariale in sectorul public si in sectorul privat
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP: Legalitatea si obiectivitatea evaluarii profesionale a salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Demisia - drept unilateral al salariatului. Mecanism juridic si consecinte
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (ep. 18): Norma de munca a salariatilor. Notiune si aspecte practice
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Salariatii cu mai multe CIM-uri. Reglementari legale si limitari
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Efectele nerespectarii termenului de preaviz in cazul demisiei
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati