Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Dovada unei creante

Dovada unei creante

  Publicat: 12 Sep 2013       4169 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Contract complex convenit de un cabinet individual de avocatura sau de o alta structura abilitata de sistemul de organizare a avocaturii, pe de o parte, si o persoana fizica sau juridica, numita client,
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Dovada creantei se face cu inscrisuri de orice natura, in speta, recurenta proband creanta pe care o detine impotriva debitoarei cu contractul denumit „Intelegere” incheiat intre parti, chiar daca acesta este un act aditional la un contract de asistenta juridica .

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Modalitatea de exteriorizare a manifestarii de vointa facuta cu intentia de a da nastere, modifica sau stinge un raport juridic civil concret.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Calitate a unui act juridic de a intruni toate conditiile si de a produce toate efectele prevazute de lege.
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Termen care defineste creanta
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Parte din pasivul unei companii care reprezinta datoriile (pe teren scurt, mediu si lung), adica sumele a caror rambursare o vor cere creditorii.
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Contract complex convenit de un cabinet individual de avocatura sau de o alta structura abilitata de sistemul de organizare a avocaturii, pe de o parte, si o persoana fizica sau juridica, numita client,
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Calitate a unui act juridic de a intruni toate conditiile si de a produce toate efectele prevazute de lege.
Contract complex convenit de un cabinet individual de avocatura sau de o alta structura abilitata de sistemul de organizare a avocaturii, pe de o parte, si o persoana fizica sau juridica, numita client,
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Contract complex convenit de un cabinet individual de avocatura sau de o alta structura abilitata de sistemul de organizare a avocaturii, pe de o parte, si o persoana fizica sau juridica, numita client,
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Termen care defineste creanta
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.

Prin sentinta civila nr. 8233 din data de 24.08.2012 pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VII-a Civila, in dosarul nr.14293/3/2012/a4, s-a respins contestatia privind contestatorul H & A SCA avand ca obiect contestatie la tabelul preliminar al obligatiilor debitoarei SC H T C SRL intocmit de lichidatorul judiciar ZRP I SPRL ca neintemeiata.
Analizand actele si lucrarile dosarului, Tribunalul a retinut ca la data de 30.04.2010 a fost incheiat contractul de asistenta juridica nr. 139909 intre H N & A SPRL si debitoare. In urma dizolvarii acestei societati a luat fiinta N & A SPRL si H & A SCA.
La data de 14.03.2011 s-a convenit cesionarea creantei de 140.000 lei (fara TVA) ce reprezinta onorariul de succes din contract catre H & A SCA.
In aceeasi zi s-a incheiat si inscrisul denumit ``intelegere`` prin care debitoarea si-a exprimat acordul cu privire la cesionarea dreptului de creanta, dar, in plus, s-a prevazut si majorarea onorariului de succes stipulat in contractul de asistenta juridica nr. 139909/30.04.2010 la suma de 210.000 (plus TVA).
In urma incheierii contractului de asistenta juridica mentionat, contestatoarea a prestat activitate juridica in favoarea debitoarei in dosarul ICCJ cu nr. 871/2/2009 in care a fost admis recursul debitoarei si s-a dispus restituirea sumei de 689.981 lei catre debitoare, devenind astfel activa clauza privind plata onorariului de succes, onorariu ce a fost majorat prin inscrisul intitulat ``intelegere``.
In tabelul preliminar, lichidatorul judiciar l-a inscris pe contestator cu o creanta de 173.600 lei (cu TVA), in loc de 260.400 lei, cat s-a solicitat in declaratia de creanta, diferenta in suma de 86.800 lei, reprezentand-o tocmai majorarea onorariului de succes.
Este adevarat ca potrivit art. 31 din Legea nr. 51/1995 contractul de asistenta juridica reprezinta titlu executoriu, dar onorariul pentru asistenta juridica trebuie stabilite, potrivit art. 128 alin. 2 din Statutul profesiei de avocat inaintea de acordarea efectiva a acesteia, contractul de asistenta juridica imbracand de altfel o anumita forma .
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs H & A SCA, solicitand admiterea recursului, modificarea sentintei recurate, si, pe fond, admiterea contestatiei impotriva tabelului preliminar al creantelor impotriva debitoarei S.C. H T C SRL, pentru urmatoarele motive de recurs incadrate in prevederile art. 304 pct.9 Cod procedura civila:
Motivul retinut de catre prima instanta de judecata privitor la respingerea contestatiei, si anume ca modificarea onorariul de succes a intervenit ulterior prestarii serviciilor de asistenta, este lipsit de orice temei legal pentru considerentul ca acest aspect nu este de natura a atrage nelegalitatea actului juridic, reprezentat de Contractul de Asistenta juridica nr. 139909/30.04.2010 si a Actului aditional din 14.03.2011 (denumit intelegere], incheiat intre H & A SCA si S.C. H T C SRL.
Intre H & A SCA si S.C. H T C SRL, reprezentata de H.M., a fost incheiata o intelegere, prin care ambele parti semnatare, in considerarea si recunoasterea deplina a serviciilor juridice prestate si, mai ales, a indeplinirii cazului de plata a onorariului de succes, prin admiterea recursului prin Decizia nr. 168/14.01.2011 a inaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia Contencios Administrativ, au convenit ca suma reprezentand onorariul de succes din Contractul de asistenta juridica nr. 139909/30.04.2010 sa se majoreze la suma 210.000 lei (fara TVA), respectiv de 260.400 lei, cu TVA inclus.
Este lipsita de orice temei juridic si chiar contradictorie solutia instantei de judecata de nerecunoastere a caracterului de titlu de creanta a intelegerii din 14.03.2012, in conditiile in care acest inscris indeplineste conditiile de validitate ale unei contract, fiind un act aditional al Contractului de asistenta juridica nr. 139909/30.04.2010.
Fata de imprejurarea ca recursul S.C. H T C SRL a fost admis prin Decizia nr. 168/14.01.2011 a inaltei Curti de Casatie si Justitie, in sarcina Debitoarei s-a nascut obligatia de plata a onorariului de succes in cuantumul total de 240.600 lei (tva inclus).
Ca atare, creanta impotriva patrimoniului S.C. H T C SRL este nu numai certa, lichida si exigibila la data formularii cererii de inscriere la masa credala (01.06.2012), dar este si executorie, fata de caracterul de titlu executoriu al contractului de asistenta juridica, conform art. 31 alin. 3 din Legea nr. 51/1995.
Intimata ZRP I SPRL a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea recursului si mentinerea in tot a sentintei recurate, pentru urmatoarele motive:
Diferenta dintre onorariul de succes negociat si stabilit prin contractul de asistenta juridica nr. 139909/30.04.2010 si onorariul de succes majorat prin documentul ``intelegere" a fost respinsa intrucat aceasta nu rezulta dintr-un titlu de creanta si nu prezenta caracter cert, lichid si exigibil .
Statutul profesiei de avocat prevede la art. 128 alin. (1) faptul ca ``Onorariile se stabilesc liber intre avocat si client, in limitele legii si ale prezentului statut [...]".
Alin. (2) prevede ca ``Onorariile se determina si se prevad in contractul de asistenta juridica la data incheierii acestuia intre avocat si client, inainte de inceperea asistentei si/sau a reprezentarii clientului", iar la alin. (4) al aceluiasi articol se prevede ca ``in toate situatiile, onorariile vor fi prevazute in contractul de asistenta juridica, ce urmeaza a fi incheiat in forma scrisa".
Cu privire la modificarea contractului de asistenta juridica statutul profesiei de avocat prevede la art. 123 ca ``Partile pot modifica contractul de asistenta juridica, cu respectarea dispozitiilor legale, a prezentului statut si, dupa caz, a conditiilor prevazute in contract [...]".
Fiind de stricta interpretare, prevederile art. 128 alin. (2) nu pot primi o alta interpretare decat cea pe care si instanta a avut-o in vedere la data solutionarii in fond a prezentei cauze, respectiv interdictia stabilirii onorariilor dupa acordarea asistentei juridice de catre avocat.
Conform art. 128 alin. (4) in orice situatie onorariile avocatului sunt prevazute in contractul de asistenta juridica ce urmeaza a fi incheiat in forma scrisa.
De aici rezulta ca orice onorarii care urmeaza a fi percepute de catre avocat pentru asistenta juridica ce o va presta, trebuie prevazute intr-un inscris care sa respecte forma si conditiile speciale ale unui contract de asistenta juridica .
Sustinerea recurentei prin care arata ca documentul ``intelegere" este un contract, respectiv un act aditional la contractul de asistenta juridica, nu poate fi primita.
Conform art. 123 din Statut, contractele de asistenta juridica pot fi modificate doar cu respectarea prevederilor legale si ale statutului.
Documentul ``intelegere" nu indeplineste conditiile de validitate ale unui contract de asistenta juridica astfel incat nu poate modifica un onorariu stabilit anterior printr-un contract de asistenta juridica valabil incheiat.
Asupra recursului:
In ce priveste critica referitoare la solutionarea gresita a contestatiei recurentei pe motivul ca modificarea onorariului de succes a intervenit ulterior prestarii serviciilor de asistenta, Curtea apreciaza ca in mod legal recurenta arata ca argumentul instantei este lipsit de temei intrucat imprejurarea descrisa mai sus nu este de natura a atrage nelegalitatea actului juridic reprezentat de contractul de Asistenta juridica nr.139909/30.04.2010 si a Actului aditional din 14.03.2011, denumit ``Intelegere``, incheiat intre H & A SCA si debitoarea S.C. H T C S.R.L.
Astfel, prin Intelegerea incheiata la 14.03.2011, partile semnatare au convenit ca suma reprezentand onorariul de succes din contractul de asistenta juridica nr.139909/30.04.2010 sa se majoreze la suma de 210.000 lei (fara TVA), respectiv de 260.400 lei, cu TVA inclus.
Acest inscris reprezinta un act juridic civil, adica o manifestare de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice, respectiv de a modifica un raport juridic civil concret, si anume contractul de asistenta juridica nr.139909/30.04.2010.
Aceasta intelegere nu a fost contestata sub aspectul indeplinirii conditiilor actului juridic civil, potrivit art.948 Cod civil, intrunind toate componentele actului juridic civil, respectiv: capacitatea de a contracta, consimtamantul valabil al partii ce se obliga, obiectul determinat si cauza licita.
In aceste conditii, creanta creditoarei - recurente, rezultata din inscrisul intitulat ``Intelegere``, este, in sensul avut in vedere de legea insolventei, certa, lichida si exigibila, corespunzator prevederilor art.379 C.pr.civ.
Potrivit art.65 alin.2 din Legea nr.85/2006, dovada creantei se face cu inscrisuri de orice natura, in speta, recurenta proband creanta pe care o detine impotriva debitoarei cu contractul denumit ``Intelegere`` incheiat intre parti.
Fata de aceasta imprejurare, devine irelevant ca actul aditional in cauza a fost incheiat dupa prestarea serviciilor de asistenta juridica, fata de prevederile art.130 din Statutul profesiei de avocat, in vigoare la data incheierii respectivei ``Intelegeri``, in raport de vointa partilor exprimata in sensul majorarii onorariului de succes.
Pentru valorificarea creantelor in procedura insolventei, nu este necesar ca creantele sa fie constatate printr-un titlu executoriu, fiind suficiente inscrisurile cu care sa se dovedeasca existenta si intinderea lor, cerinte indeplinite in speta, in raport de inscrisul analizat.
Curtea retine ca dispozitiile legale invocate de intimata nu sunt aplicabile in speta, in raport de data incheierii actului modificator al contractului de asistenta judiciara, 14.03.2011, si de Statutul profesiei de avocat, in vigoare la acea data, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 45 din 13 ianuarie 2005, statut ce a fost abrogat prin Hotararea nr. 64 din 3 decembrie 2011 privind adoptarea Statutului profesiei de avocat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 898 din 19 decembrie 2011.
In consecinta, pentru aceste motive, Curtea a constatat recursul fondat si l-a admis, conform art.312 alin.1 C.pr.civ. raportat la art.304 pct.9 C.pr.civ., a modificat sentinta civila atacata, in sensul ca pe fond, a admis contestatia creditoarei H & A la tabelul preliminar al creantelor debitoarei S.C. H T C S.R.L, conform art.73 din Legea nr.85/2006, in sensul ca a dispus inscrierea creditoarei la masa credala a debitoarei S.C. H T C S.R.L cu suma totala de 260.400 lei, inclusiv TVA.
Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - SECTIA A VI-A CIVILA DECIZIA CIVILA NR. 658 din 26.03.2013


Citeşte mai multe despre:    Creanta    Probe    Asistenta juridica
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Cerere privind constatarea ca durata contractului de munca incheiat intre parti este de 8 h/zi. Reconstituirea vechimii in munca. Plata drepturilor salariale cuvenite si neachitate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CONSTANTA - DECIZIA CIVILa NR. 342 din 05 noiembrie 2019

Hotarare AGA dividende. Vointele individuale ale asociatilor, prin manifestarea lor in adunarea generala, devin o vointa colectiva, care constituie vointa societatii, ca persoana juridica
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 48/2020

Actiunea in angajarea raspunderii delictuale a unor autoritati publice, ca urmare a refuzului acestora de emite o hotarare de Guvern
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2204 din 26 noiembrie 2019

Hotararea care tine loc de contract de vanzare nu poate fi pronuntata in absenta inscrierii imobilelor in cartea funciara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2154 din 21 noiembrie 2019

Restituirea cauzei la parchet in ipoteza excluderii probelor administrate in cursul urmaririi penale
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, completul de 2 judecatori de camera preliminara, incheierea nr. 90 din 6 februarie 2020

Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificative anexate acestor facturi
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019

Sumele destinate platii drepturilor salariale, aflate in conturi deschise la unitatile de trezorerie si societati bancare, nu pot face obiectul executarii silite prin poprire
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Contractul privind serviciile financiare incheiat la distanta constituie titlu executoriu in lipsa semnaturii olografe sau a semnaturii electronice extinse
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Pentru admiterea revizuirii faptele trebuie sa fie noi, iar nu mijloacele de proba in dovedirea unei fapte sau imprejurari cunoscute de instanta la solutionarea cauzei
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 40/A/2019Articole Juridice

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Restrictiile impuse de Ungaria finantarii organizatiilor civile de catre persoane stabilite in afara acestui stat membru nu sunt conforme cu dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Despagubirile acordate pentru exproprierea pentru cauza de utilitate publica
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Emiterea ordinului de protectie. Conditii si Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Deschiderea succesiunii si dezbaterea succesiunii. Modalitati de dezbatere a succesiunii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Sarcina probei in litigiile de munca. Reguli si exceptii
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Eroarea judiciara, eroarea de judecata si erorile materiale in procesul civil
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati