Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Despagubirea salariatului pentru pierderea capacitatii de munca, din culpa angajatorului

Despagubirea salariatului pentru pierderea capacitatii de munca, din culpa angajatorului

  Publicat: 05 Apr 2017       1020 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Prin actiunea, inregistrata la aceasta instanta sub nr.XXXXXXXX/28.10.2015, reclamantul I__ F__ cheama in judecata pe parata A__ Bucuresti pentru a fi obligata sa-i plateasca suma de 10.000 lei cu titlu de daune morale, precum si cheltuieli de judecata ocazionate de proces.

Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
A fost promulgat la 11.09.1865
Stare a unei persoane care si-a pierdut capacitatea de munca din cauza de accident de munca, boala profesionala sau boala obisnuita.
Stare a unei persoane care si-a pierdut capacitatea de munca din cauza de accident de munca, boala profesionala sau boala obisnuita.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Reprezinta ansamblul actelor cu caracter normativ emise de catre institutiile comunitare, in principal de catre Consiliul UE si Comisia Europeana, in cursul exercitarii competentelor ce le sunt atribuite prin Tratat. Tratatul CEE enumera cinci astfel de instrumente:
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
A fost promulgat la 11.09.1865
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
A fost promulgat la 11.09.1865
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Stare a unei persoane care si-a pierdut capacitatea de munca din cauza de accident de munca, boala profesionala sau boala obisnuita.
Stare a unei persoane care si-a pierdut capacitatea de munca din cauza de accident de munca, boala profesionala sau boala obisnuita.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Legatura de cauzalitate sau raportul cauzal, nereglementat expres in legea penala, unul din elementele laturii obiective ale infractiunii, care consta in legatura dintre fapta (actiune-inactiune)si rezultatul sau urmarea imediata (ex. la infractiunea de dare de mita, activitatea de promitere, oferire sau dare a creat rezultatul constand in starea de pericol).
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

In motivarea actiunii, reclamantul sustine ca a fost angajat la societatea parata in baza contractului individual de munca pe durata nedeterminata ca paznic, pe durata nedeterminata, cu un salariu lunar de 700 lei brut, o durata a timpului de lucru de 8 ore/zi si 40 ore/saptamana si o durata a concediului de odihna anual de 21 zile lucratoare.


Prin Sentinta civila nr.35/23.01.2015, pronuntata de Tribunalul B_ in dosarul civil nr.XXXXXXXXXXXXX a fost admisa actiunea civila formulata de reclamant, parata fiind obligata la plata drepturilor salariale aferente orelor suplimentare, ore de noapte, indemnizatii pentru concediul de odihna din perioada 27.06.xxxxxxxxxxxxx12 si 01.11.xxxxxxxxxxxxx13, sentinta ramanand definitiva prin Decizia civila nr.413/28.05.2015 a Curtii de Apel G_.


In prezenta cauza, reclamantul arata ca angajatorul i-a impus acestuia sa munceasca zi si noapte fara a respecta norma de munca potrivit contratelor incheiate cat si drepturile prevazute in contractul de munca, incalcand prevederile din codul muncii, producandu-i, pe langa prejudiciul material reprezentand drepturile salariale neachitate la timp si unul moral.


Se arata ca datorita acestei munci depuse fara respectarea normei de munca si a repausului saptamanal, reclamantului i s-a deteriorat starea de sanatate, afectiunile de care suferea s-au agravat, iar la data de 31.05.2013, cand au incetat raporturile de munca si a putut sa efectueze anumite investigatii medicale, a constatat ca sufera de mai multe afectiuni.


Se arata ca in decembrie 2014 i s-a emis decizia asupra capacitatii de munca, prin care s-a stabilit gradul III de invaliditate in baza careia i s-a emis decizia de pensie de invaliditate.


In dovedirea actiunii, reclamantul a depus inscrisuri .


Parata __ Bucuresti, prin intampinare, a cerut respingerea actiunii ca nefondata, sustinand ca a platit fostului sau angajat toate drepturile salariale care i s-au cuvenit.


Se arata ca reclamantului i s-a adus la cunostinta si a fost de acord cu prestarea acestor ore suplimentare si de noapte semnand un angajament in acest sens.


In cauza s-au administrat probe cu acte ..


Examinand actiunea pe baza probelor administrate si a dispozitiilor legale incidente, tribunalul retine cele ce vor fi aratate in continuare.


Reclamantul I__ F__ a fost angajat in baza contractului individual de munca nr 2565/26.06.2012 la societatea parata in calitate de paznic, pe durata nedeterminata, cu un salariu lunar de 700 lei brut, o durata a timpului de lucru de 8 ore/zi si 40 ore/saptamana si o durata a concediului de odihna anual de 21 zile lucratoare.


Prin decizia nr 545/01.10.2012, angajatorul a dispus concedierea reclamantului incepand cu data de 1 octombrie 2012 in temeiul art. 65 alin 1 Codul Muncii .


Prin contractul individual de munca nr 2820/31.10.2012 reclamantul a fost angajat din nou la societatea parata in aceeasi calitate cu aceleasi clauze contractuale, cu exceptia duratei in sensul ca a fost reangajat pe durata determinata de doua luni, incepand cu 1 noiembrie 2012. Ulterior, s-au emis 4 acte aditionale la contractul individual de munca prin care s-a dispus prelungirea contractului de munca timp de cate o luna pana la data de 31 mai 2013, cand prin decizia nr 255/31.05.2013 angajatorul a dispus incetarea contractului de munca in temeiul art. 56 alin 1 lit. i Codul Muncii.


Prin Sentinta civila nr.35/23.01.2015, pronuntata de Tribunalul B___ in dosarul civil nr.XXXXXXXXXXXXX a fost admisa actiunea civila formulata de reclamant, parata fiind obligata la plata drepturilor salariale aferente orelor suplimentare, ore de noapte, indemnizatii pentru concediul de odihna din perioada 27.06.xxxxxxxxxxxxx12 si 01.11.xxxxxxxxxxxxx13, sentinta ramanand definitiva prin Decizia civila nr.413/28.05.2015 a Curtii de Apel G___.


In prezenta cauza, reclamantul arata ca datorita acestei munci depuse fara respectarea normei de munca si a repausului saptamanal, reclamantului i s-a deteriorat starea de sanatate, neavand posibilitatea de a efectua investigatii medicale datorita programului de lucru.


Astfel, afectiunile de care suferea s-au agravat, iar la data de 31.05.2013, cand au incetat raporturile de munca si a putut sa efectueze anumite investigatii medicale, a constatat ca sufera de mai multe afectiuni.


In decembrie 2014 i s-a emis decizia asupra capacitatii de munca, prin care s-a stabilit gradul III de invaliditate in baza careia i s-a emis decizia de pensie de invaliditate.


Ca situatie de fapt, instanta retine ca reclamantul a prestat ore suplimentare si munca pe timp de noapte in perioada de timp cuprinsa intre 27.06.xxxxxxxxxxxxx12 si 01.11.xxxxxxxxxxxxx13, asa cum s-a retinut prin Sentinta civila nr.35/23.01.2015, pronuntata de Tribunalul B_____ in dosarul civil nr.XXXXXXXXXXXXX.


In cauza s-au depus la dosar documente medicale din care rezulta ca reclamantul sufera de mai multe afectiuni ale mai multor organe, inclusiv inima si ficat.


In cauza s-a facut dovada ca in perioada de timp cuprinsa intre 27.06.xxxxxxxxxxxxx12 si 01.11.xxxxxxxxxxxxx13, adica in mai putin de un an, reclamantul a lucrat cateva mii de ore suplimentare si de noapte, fara ca angajatorul sa ii ofere dreptul la repausul zilnic si saptamanal prevazut de art.129-132 din c. muncii necesar pentru refacerea organismului.


In aceste conditii, instanta va retine sustinerea reclamantului ca datorita acestui program prelungit acesta a fost expus unei presiuni care, fie i-a afectat organele vitale, fie i-a agravat afectiunile de care suferea. Este de notorietate ca efortul sustinut si oboseala cronica este una din cauzele ce afecteaza ficatul organismului uman. In conditiile in care, in cauza s-a facut dovada ca reclamantul a lucrat in conditiile unui program prelungit ce nu i-a permis acordarea timpului necesar pentru efectuarea unor investigatii medicale, este evident ca acest lucru a condus la agravarea eventualelor afectiuni de care acesta suferea.


Se retine astfel legatura de cauzalitate intre afectiunile de care sufera reclamantul, afectiuni ce au condus la pierderea capacitatii de munca si munca desfasurata de acesta in regim prelungit si ore de noapte fara ca angajatorul, aflat in culpa, sa ii acorde repausul zilnic si saptamanal prevazut de legislatia muncii si contractul individual de munca . Culpa angajatorului consta asadar in nerespectarea de catre acesta a clauzelor contractului individual de munca si a legislatiei muncii cu privire la programul de munca, acordarea repausului zilnic si saptamanal.


Fata de aceste considerente, instanta va retine potrivit art.253 c. muncii culpa paratei care a produs reclamantului un prejudiciu moral in timpul indeplinirii obligatiilor de serviciu, prejudiciu pe care instanta il apreciaza ca fiind in cuantumul solicitat de reclamant-10.000 lei.


Acest cuantum este apreciat de instanta ca fiind apt de a constitui o reparatie echitabila fata de pierderea capacitatii de munca .


In consecinta, va admite actiunea si va obliga parata sa-i plateasca reclamantului suma de 10.000 lei cu titlu de daune morale .


In temeiul art. 453 cpc, ca parte cazuta in pretentii, parata va fi obligata sa plateasca reclamantului cheltuieli de judecata-onorariu avocat potrivit chitantei depuse la dosar.


Aceeasi opinie a fost exprimata si de asistentii judiciari care au facut parte din completul de judecata .


PENTRU ACESTE MOTIVE


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE:


Admite actiunea formulata de catre reclamantul I_____ F____ domiciliat in orasul Insuratei, judetul B___ impotriva paratei __ cu sediul in Bucuresti, cu sediul ales la C__. Av. D___ C____ A____ cu sediul in Bucuresti.


Obliga parata sa-i plateasca reclamantului suma de 10.000 lei cu titlu de daune morale.


Obliga parata la plata cheltuielilor de judecata-onorariu avocat, in cuantum de 600 lei, catre reclamant.


Cu apel in termen de 10 zile de la comunicare .


Cererea de apel se depune la Tribunalul B__.


Pronuntata in sedinta publica astazi, 04.02.2016.
Pronuntata de: Tribunalul B, Sectia I Civila, Sentinta nr. 69/2016 din 04.02.2016


Citeşte mai multe despre:    contract individual de munca    concediere    act aditional    ore suplimentare    ore de noapte    incapacitate de munca    legatura de cauzalitate    culpa angajatorului
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Concedierea pe durata in care femeia salariata este gravida
Pronuntaţă de: Decizia Curtii Constitutionale nr. 1/2020

Decizia ICCJ 41/2019: In calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include si gradatia de merit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019

ICCJ: In ipoteza renuntarii la urmarirea penala fata de un minor care a implinit varsta de 16 ani poate fi dispusa fata de acesta obligatia prestarii unei munci neremunerate in folosul comunitatii.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Stipularea clauzei penale in CIM prin care este evaluata paguba produsa de salariat angajatorului este nula
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ: stipularea clauzei penale in CIM sau intr-un act aditional al acestuia, prin care este evaluata paguba produsa angajatorului de salariat din vina si in legatura cu munca sa, este interzisa si este sanctionata cu nulitatea clauzei.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Nu se poate vorbi despre o suma nedatorata cata vreme plata acesteia s-a efectuat in baza unei decizii a angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1467, in sedinta publica din 9 martie 2017

Aprecierea utilitatii unui loc de munca in organigrama societatii revine factorilor de decizie ai angajatorului, ci nu instantei de judecata
Pronuntaţă de: Tribunalul Braila Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 103/2017, in sedinta publica din 27 februarie 2017

Nu se poate dispune obligarea salariatului la restituirea sumei incasate daca aceasta i-a fost remisa in baza unor acte valide si necontestate la acel moment
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1467/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017

Simpla enuntare a celor imputate salariatului si a concluziilor comisiei de cercetare disciplinara nu echivaleaza cu descrierea faptei care constituie abatere disciplinara. Lipsa descrierii faptei nu poate fi acoperita prin alte inscrisuri
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti Sectia I CIvila, Decizia civila nr. 882/2017, in sedinta publica din 29 martie 2017

Codul muncii nu impune indicarea in convocator a faptelor in detaliu, ci doar a obiectului cercetarii disciplinare in termeni generici
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti Sectia Civila, Sentinta civila nr. 254/2017, in sedinta publica din 24 martie 2017Articole Juridice

Discriminarea, victimizarea si hartuirea la locul de munca. Modificarile si completarile aduse Codului muncii prin Legea 151/2020
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Angajatorul unor soferi de camioane salariati in transportul international rutier este intreprinderea de transport care exercita autoritatea efectiva asupra acestor soferi, suporta sarcina lor salariala si dispune de puterea efectiva de a-i concedia
Sursa: EuroAvocatura.ro

Un salariat are dreptul, pentru perioada cuprinsa intre concedierea sa nelegala si reintegrarea sa in functia detinuta anterior, la concediu anual platit
Sursa: EuroAvocatura.ro

Sinteze curs de dreptul muncii. Ghidul salariatului si Ghidul angajatorului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Sarcina probei in litigiile de munca. Reguli si exceptii
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Contractul de munca si lucratorul “au pair”
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati