Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » OG 27/2011, privind transporturile rutiere, Actualizata 2017

OG 27/2011, privind transporturile rutiere, Actualizata 2017

  Publicat: 25 Feb 2017       67823 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
ORDONANTA Guverului nr. 27 din 31 august 2011 privind transporturile rutiere, Actualizata 2017

Actualizata Legea 94/2016 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, publicata in Monitorul Oficial nr. 369 din 13-mai-2016

Ocupatia activitatea utila, aducatoare de venit (in bani sau in natura)
Ocupatia activitatea utila, aducatoare de venit (in bani sau in natura)
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Ocupatia activitatea utila, aducatoare de venit (in bani sau in natura)
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Ocupatia activitatea utila, aducatoare de venit (in bani sau in natura)
Unitate a unei banci fara personalitate juridica, care primeste un anumit mandat din partea acesteia de a efectua operatiuni intr-o anumita zona de interes.
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin „intreprindere” se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin „intreprindere” se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin „intreprindere” se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta


Articolul 9
Pentru a avea acces la ocupatia de operator de transport rutier, intreprinderile trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute la art. 3 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1. 071/2009.

Articolul 10
(1) Autorizarea intreprinderilor in vederea accesului la ocupatia de operator de transport rutier se face prin inregistrarea acestora in Registrul electronic national al operatorilor de transport rutier, tinut de autoritatea competenta .
(2) Modul de intocmire, completare si gestionare a registrului prevazut la alin. (1) , precum si de inscriere a datelor aferente operatorilor de transport se stabileste de catre autoritatea competenta prin norme.

Articolul 11
In conformitate cu prevederile art. 1 alin. (5) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 1. 071/2009, prevederile privind accesul la ocupatia de operator de transport nu se aplica intreprinderilor angajate exclusiv in urmatoarele tipuri de transport rutier national:
a) transporturi postale efectuate in cadrul unui serviciu universal;
b) transportul necomercial de vehicule defecte sau care sunt avariate;
c) transportul de marfuri cu autovehicule a caror masa totala maxima autorizata, inclusiv cea a remorcilor, nu depaseste 3,5 tone;
d) transportul de marfuri in regim de taxi;
e) transportul de medicamente, aparate si echipamente medicale si al altor articole necesare in cazul situatiilor de urgenta specifice catastrofelor naturale;
f) transporturi funerare;
g) deplasari efectuate cu vehicule istorice;
h) transporturi efectuate cu vehicule rutiere special destinate serviciilor medicale de urgenta;
i) transporturi efectuate cu vehicule rutiere utilizate de serviciile fortelor armate, de serviciile protectiei civile, de pompieri si structurile responsabile cu mentinerea si restabilirea ordinii si sigurantei publice sau inchiriate de acestea fara conducator auto, atunci cand transportul intra in atributiile proprii ale acestor servicii si se efectueaza sub controlul acestora;
j) transporturi efectuate cu vehicule rutiere a caror viteza maxima autorizata nu depaseste 40 km/h;
k) transporturi efectuate cu vehicule rutiere de incercari pentru imbunatatirea tehnologica;
l) transporturi efectuate cu tractoare agricole sau forestiere;
m) transporturi in interes personal efectuate de catre persoane fizice, cu vehicule rutiere detinute de acestea, indiferent de capacitate;
n) transporturi efectuate cu autovehicule construite si echipate pentru transportul a cel mult 9 persoane, inclusiv conducatorul auto, si destinate acestui scop;
o) transporturi necomerciale de lapte si stupi de albine.
p) transportul scolar, efectuat cu autobuze avand inscriptia A«transport scolarA», conform prevederilor art. 181.
Articolul 111
(1) Pentru a efectua transport rutier national contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate, intreprinderile trebuie sa fie autorizate de catre autoritatea competenta .
(2) Modalitatea de autorizare, precum si conditiile care trebuie indeplinite pentru autorizarea transporturilor prevazute la alin. (1) se stabilesc de catre autoritatea competenta prin norme.
Articolul 12
(1) Intreprinderea care exercita ocupatia de operator de transport rutier desemneaza un manager de transport, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1. 071/2009.
(2) Orice modificare in ceea ce priveste managerul de transport desemnat se comunica autoritatii competente de catre operatorul de transport in maximum 15 zile de la data acesteia.

Articolul 13
Autoritatea competenta stabileste prin norme modalitatea de indeplinire a conditiilor referitoare la cerinta privind sediul .

Articolul 14
(1) Cerinta privind buna reputatie trebuie indeplinita de catre intreprindere si de catre managerul de transport al intreprinderii.
(2) Autoritatea competenta stabileste prin norme:
a) modalitatea de indeplinire a conditiilor referitoare la cerinta privind buna reputatie;
b) procedura administrativa prin care se constata pierderea bunei reputatii a intreprinderii/managerului de transport;
c) masurile cu efect echivalent masurii de reabilitare pentru indeplinirea cerintei privind buna reputatie.

Articolul 15
Autoritatea competenta stabileste prin norme modalitatea de indeplinire a conditiilor referitoare la cerinta privind capacitatea financiara.

Articolul 16
(1) Certificatul de competenta profesionala a managerului de transport se obtine in baza pregatirii profesionale initiale, urmata de o examinare, in conditiile stabilite de catre autoritatea competenta prin norme.
(2) Detinatorii de certificate de competenta profesionala au obligatia de a urma cursuri pentru pregatirea profesionala periodica in domeniile enumerate in anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1. 071/2009, la intervale de cel mult 10 ani, care se finalizeaza printr-o evaluare privind actualizarea cunostintelor, in conditiile stabilite de catre autoritatea competenta prin norme.
(3) Detinatorii de certificate de competenta profesionala care nu au mai condus o intreprindere de transport rutier de marfa sau o intreprindere de transport rutier de persoane in ultimii 5 ani au obligatia de a urma cursuri de pregatire profesionala periodica, care se finalizeaza printr-o evaluare privind actualizarea cunostintelor, in conditiile stabilite de catre autoritatea competenta prin norme.
Afişează OG 27/2011, privind transporturile rutiere, Actualizata 2017 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OG 27/2011    Transporturi    Transporturi rutiere    OG 27/2011 actualizata 2017

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia C.C.R. nr. 41/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din OUG 194/2002 privind regimul strainilor in Romania
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 711/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii ale art. 112 din Codul Rutier
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Discriminarea creata de legiuitor incepand cu data de 1 aprilie 2001 intre meserii din acelasi domeniu in privinta recunoasterii conditiilor speciale nu poate fi cenzurata de instanta de judecata
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna Sectia Civila, Sentinta civila nr. 111/2017, in sedinta publica din 09 februarie 2017

Lipsa acordului de vointa al salariatului in ceea ce priveste modificarea contractului de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Ialomita, Sectia I Civila, Sentinta nr. 648 din data de 21.04.2016

Acordarea sporului pentru conditii speciale in baza Legii 223/2007
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia nr. 6062R din 28-oct-2009

Contract colectiv de munca. Neindeplinirea obligatiei de a achita lunar sporul pentru conditii speciale de munca de 25% din salariul de baza.Plata drepturilor salariale
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr.991 din data 22.03.2012

Cerere de reabilitare judecatoreasca. Refuzul de a achita cheltuieli judiciare catre stat. Prescriptia extinctiva
Pronuntaţă de: Tribunalul Dolj - Decizie nr. 461 din data 01.10.2010

Obligarea la eliberarea licentei de taxi
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, sectia de contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 2431 din 12 Aprilie 2005Articole Juridice

OPINIE privind directiva europeana prin care se consolideaza drepturile lucratorilor detasati
Sursa: EuroAvocatura.ro

Izolarea si carantina in coronacriza. Efecte juridice si economico-sociale
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Carantina si forta majora. Restrangerea unor drepturi si libertati in contextul fortei majore
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Telemunca. Consecinte asupra migratiei fortei de munca. Particularitati privind prelucrarea si circulatia datelor cu caracter personal
Sursa: Av. Marius-Catalin Predut

Controverse jurisprudentiale in aplicarea Deciziei CCR nr. 405/2016 privind abuzul in serviciu
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim