Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Regulamentul de organizare si functionare al Institutului National de Sanatate Publica

Regulamentul de organizare si functionare al Institutului National de Sanatate Publica

  Publicat: 12 Feb 2019       6881 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Documente atasate
organigrama INSP
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
In Monitorul Oficial nr. 108 din 12.02.2019 a fost publicat Ordinul nr. 82/2019 pentru aprobarea organigramei si a Regulamentului de organizare si functionare ale Institutului National de Sanatate Publica.

Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Prevazuta in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala

a) asigura si raspunde de buna organizare si desfasurare a activitatii financiare a Institutului, in conformitate cu dispozitiile legale;

b) organizeaza contabilitatea in cadrul unitatii, in conformitate cu dispozitiile legale, si raspunde de efectuarea corecta si la timp a inregistrarilor contabile;

c) asigura intocmirea la timp si in conformitate cu dispozitiile legale a balantelor de verificare si a bilanturilor anuale si trimestriale;

d) propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobati in bugetul de venituri si cheltuieli;

e) asigura executarea bugetului de venituri si cheltuieli al Institutului, urmarind realizarea indicatorilor financiari aprobati si respectarea disciplinei contractuale si financiare;

f) angajeaza unitatea prin semnatura, alaturi de directorul general, in toate operatiunile patrimoniale, avand obligatia, in conditiile legii, de a refuza pe acelea care contravin dispozitiilor legale;

g) evalueaza, prin bilantul contabil, eficienta indicatorilor specifici;

h) asigura indeplinirea, in conformitate cu dispozitiile legale, a obligatiilor Institutului catre bugetul de stat, al asigurarilor sociale de stat, trezorerie si terti;

i) asigura plata integrala si la timp a drepturilor banesti cuvenite personalului incadrat al Institutului;

j) asigura intocmirea, circuitul si pastrarea documentelor justificative care stau la baza inregistrarilor contabile;

k) organizeaza evidenta tuturor creantelor si obligatiilor cu caracter patrimonial care revin Institutului din contracte, protocoale, programe si alte acte similare, urmarind realizarea la timp a acestora;

l) ia masuri pentru prevenirea pagubelor si urmareste recuperarea lor;

m) asigura aplicarea dispozitiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale si ia masuri pentru tinerea la zi si corecta a evidentelor gestionarii;

n) raspunde de indeplinirea atributiilor cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv si al asigurarii integritatii patrimoniului ce revin structurilor din subordine, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;

o) indeplineste formele de scoatere din evidenta a bunurilor de orice fel, in cazurile si conditiile prevazute de dispozitiile legale;

p) prin Serviciul administrativ, tehnic si mentenanta intocmeste si prezinta propuneri privind optimizarea masurilor de buna gospodarire a resurselor materiale si banesti, de prevenire a formarii de stocuri peste necesar, in scopul administrarii cu eficienta maxima a patrimoniului unitatii si a sumelor incasate in baza contractelor de furnizare si servicii;

q) organizeaza si ia masuri de realizare a perfectionarii profesionale a cadrelor financiar-contabile din subordine;

r) propune ordonatorului principal de credite proiectul bugetului de venituri si cheltuieli impreuna cu serviciul financiar- contabilitate;

s) organizeaza la termenele stabilite si cu respectarea dispozitiilor legale inventarierea mijloacelor materiale din Institut, urmarind definitivarea, potrivit legii, a rezultatelor inventarierii;

t) asigura si raspunde de confruntarea evidentelor analitice cu cele sintetice;

u) raspunde de intocmirea la timp si in conformitate cu dispozitiile legale a darilor de seama contabile;

v) asigura masurile de pastrare, manipulare si folosire a formularelor cu regim special;

w) raspunde de efectuarea operatiunii de casare;

x) asigura si raspunde de pastrarea arhivei contabile curente, a notelor contabile, a statelor de plata a salariilor, a ajutoarelor de boala etc.;

y) actioneaza pentru indeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri si cheltuieli al Institutului, initiind masuri eficiente pentru o buna gestiune, in conditiile reglementarilor legale in vigoare;

z) deleaga responsabilitati financiar-contabile si administrativ-tehnice structurilor regionale de sanatate publica, conform legii;

aa) prezinta Consiliului de coordonare, spre analiza, situatia economico-financiara a Institutului.

SECTIUNEA a 6-a

Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile

Art. 28. - Conducerea executiva a CNSCBT este asigurata de un director.

Art. 29. - In subordinea nemijlocita a directorului CNSCBT se afla:

a) Sectia de supraveghere si control boli transmisibile, cu urmatoarele compartimente:

a.1) Compartimentul supraveghere si control boli prevenibile prin vaccinare;

a.2) Compartimentul supraveghere boli transmise prin apa, alimente si zoonoze;

a.3) Compartimentul supraveghere infectii transmise prin sange, IAAM, ITS, HIV, TB si alte boli prioritare;

b) Sectia de planificare, monitorizare si comunicarea riscului in bolile transmisibile, cu urmatoarele compartimente:

b.1) Compartimentul de planificare si monitorizare a strategiilor in domeniul bolilor transmisibile;

b.2) Compartimentul de comunicarea riscului in BT.

Art. 30. - CNSCBT asigura coordonarea profesionala specifica a Institutului, a retelei nationale de supraveghere epidemiologica si controlul bolilor transmisibile, exercitand urmatoarele atributii generale:

a) asigura functia de coordonare tehnica profesionala a structurilor de specialitate de la nivelul CRSP si asigura suportul tehnic profesional structurilor de specialitate din directiile de sanatate publica;

b) coordoneaza metodologic reteaua nationala de supraveghere si control al bolilor transmisibile;

c) primeste/transmite si analizeaza informatii privind evenimentele epidemiologice de boala transmisibila de importanta nationala si/sau internationala, asigurand continuitatea activitatii 24 de ore din 24;

d) verifica informatii legate de evenimente nationale si internationale din domeniul bolilor transmisibile;

e) realizeaza analiza de risc pentru evenimentele de boala transmisibila de importanta nationala si/sau internationala;

f) asigura gestionarea de informatii in cadrul sistemului de raportare a bolilor transmisibile si asigura transmiterea acestora catre Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC) in cadrul programului TESSy (The Epidemiological Surveillance System);

g) colaboreaza cu organizatii nationale si internationale in probleme de supraveghere a bolilor transmisibile asigurand functia de structura competenta nationala pentru Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC) pentru domeniile de supraveghere, evaluare de risc, detectare de amenintari si training;

h) elaboreaza si deruleaza programe de perfectionare profesionala in domeniul supravegherii bolilor transmisibile;

i) elaboreaza si implementeaza metodologii noi de supraveghere a bolilor transmisibile si ghiduri metodologice in domeniile de competenta;

j) participa, alaturi de Biroul punct focal national pentru RSI (2005), la elaborarea si implementarea planurilor de actiune pentru situatii de urgenta, in domeniul de competenta;

k) colaboreaza cu diverse institutii nationale si internationale pentru diagnosticul de laborator al bolilor transmisibile, precum si pentru derularea in comun de proiecte de cercetare si studii epidemiologice in domeniul bolilor transmisibile;

Documente Atasate
organigrama INSP

Afişează Regulamentul de organizare si functionare al Institutului National de Sanatate Publica pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Institutul National de Sanatate Publica

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri educative. Supraveghere. Neaplicare obligatii
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 791/07.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri de siguranta. Obligarea la tratament medical
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 864/19.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Purtare abuziva. Agent de paza
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 841/18.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Inselaciune. Incheierea si executarea unui contract. In dubio pro reo
Pronuntaţă de: Decizia nr. 960/A din 01.10.2018a Curtii de Apel GalatiArticole Juridice

Dialogurile MCP (XIII) - Incetarea contractului de munca temporara
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (XII)- Uzucapiunea terenurilor scoase din circuitul juridic
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (XI): Recuperarea prejudiciilor stabilite de Curtea de Conturi de la salariati
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (X) - Utilizarea retelelor de mesagerie electronica in raporturile de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (IX): Incetarea abuziva a contractului de munca in perioada de proba
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VIII): Clauza de confidentialitate in contractul individual de munca. Ce este si ce nu este confidential?
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VII): Legalitatea testarii obligatorii a salariatilor pentru prezenta la locul de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut