Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » Legea 88/2010 privind aprobarea unor masuri financiare pentru intreprinderile mici si mijlocii din industria berii

Legea 88/2010 privind aprobarea unor masuri financiare pentru intreprinderile mici si mijlocii din industria berii

  Publicat: 27 May 2010       9475 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


Legea 88/2010 privind aprobarea unor masuri financiare pentru intreprinderile mici si mijlocii din industria berii

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 351 din 27 mai 2010

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Confirmare intr-o anumita functie
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Analiza complexa, premergatoare deciziei de investitii, avand drept scop stabilirea oportunitatii si eficientei dezvoltarii unei subramuri sau realizarii unor obiective de investitii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Potrivit Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, totalitatea bunurilor care formeaza obiectul dreptului de proprietate publica.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.


Legea berii Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1
(1) Se scutesc la plata obligatiile fiscale restante la data de 31 decembrie 2008 si neachitate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, reprezentand accize, impozit pe profit si TVA, datorate de intreprinderile mici si mijlocii din industria berii, care indeplinesc conditiile prevazute la art. 3, cu exceptia obligatiilor cu retinere la sursa si a TVA datorate in vama. (2) Se scutesc la plata obligatiile fiscale accesorii reprezentand dobanzi, penalitati si majorari de intarziere aferente obligatiilor fiscale scutite conform alin. (1), calculate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. 2
(1) Sumele care fac obiectul scutirii la plata, prevazute la art. 1 alin. (1), sunt cele cuprinse in certificatele de atestare fiscala eliberate de organele fiscale competente.
(2) Sumele care fac obiectul scutirii la plata, prevazute la art. 1 alin. (2), sunt cele cuprinse in certificatele de obligatii bugetare eliberate de organele fiscale competente pe baza rapoartelor de inspectie fiscala, in termen de maximum 30 de zile de la data solicitarii societatii in cauza.

Art. 3
(1) Prevederile prezentei legi se aplica intreprinderilor mici si mijlocii din industria berii care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) au declarat pana la data de 15 ianuarie 2009 ca au capacitate de productie mai mica de 200 mii hl/an;
b) nu s-au aflat in procedura de faliment pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi;
c) sunt intreprinderi mici si mijlocii, potrivit prevederilor legale in vigoare;
d) sunt intreprinderi mici si mijlocii care, potrivit legislatiei in vigoare, sunt considerate firme in dificultate;
e) au intocmit planurile de restructurare pentru restaurarea viabilitatii pe termen lung, potrivit prevederilor legale in vigoare;
f) se angajeaza la contributii financiare proprii minimale in cadrul planului de restructurare, de cel putin 40% din valoarea financiara totala a acestuia pentru intreprinderile mijlocii si, respectiv, de cel putin 25% pentru intreprinderile mici.
(2) Planurile de restructurare vor fi verificate si aprobate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in termen de 15 zile de la data depunerii acestora de catre intreprinderile mici si mijlocii din industria berii care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1). Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale poate solicita ca planul de restructurare sa fie vizat de o persoana fizica sau juridica autorizata in domeniul respectiv, care are in obiectul de activitate servicii de elaborare de studii de evaluare, fezabilitate si expertize tehnice pentru industria alimentara, in vederea certificarii indeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1) lit. e) si f). Cheltuielile aferente acestei masuri vor fi suportate de intreprinderile mici si mijlocii in cauza. Planul de restructurare poate sa vizeze o perioada de maximum 3 ani.

Art. 4
(1) Facilitatile prevazute la art. 1 isi pierd valabilitatea in cazul in care, pe perioada aplicarii planului de restructurare, beneficiarii procedeaza la:
a) marirea capacitatii de productie peste capacitatea prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. a);
b) neimplementarea masurilor din planul de restructurare la termenele stabilite;
c) neachitarea la termen a obligatiilor fiscale curente. In cazul in care debitorii nu achita la scadenta obligatiile fiscale curente, pot efectua plata acestora in cel mult 90 de zile, impreuna cu obligatiile fiscale accesorii aferente. Pana la data de 29 decembrie a fiecarui an fiscal, debitorii trebuie sa aiba achitate toate obligatiile fiscale cu termen scadent in anul fiscal respectiv, impreuna cu obligatiile fiscale accesorii aferente, dupa caz;
d) schimbarea actionariatului care detine controlul, sub orice forma, fara instiintarea organului fiscal in a carui raza teritoriala isi au domiciliul fiscal;
e) comiterea, de catre administratorii intreprinderilor mici si mijlocii din industria berii, a oricarei infractiuni cu privire la regimul fiscal, asupra careia instantele judecatoresti competente s-au pronuntat prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, indiferent de data pronuntarii;
f) instrainarea, sub orice forma, de mijloace fixe, active, fara instiintarea organului fiscal in a carui raza teritoriala isi au domiciliul fiscal, cu exceptia vanzarilor de active cuprinse in planul de restructurare;
g) neindeplinirea conditiilor prevazute de lege pentru a intra in categoria intreprinderilor mici si mijlocii.
(2) In cazul nerespectarii a cel putin uneia dintre conditiile prevazute la alin. (1), sumele ce au facut obiectul scutirii la plata raman in sarcina debitorului, care trebuie sa le achite, impreuna cu obligatiile fiscale accesorii, in termen de 30 de zile de la data constatarii acesteia, sau vor fi recuperate in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(3) Urmarirea respectarii de catre intreprinderile mici si mijlocii din industria berii a conditiilor in care s-au acordat facilitatile prevazute la art. 1 revine Ministerului Finantelor Publice, prin directiile generale ale finantelor publice teritoriale, iar pierderea valabilitatii acestora se comunica si Consiliului Concurentei.

Art. 5
Sumele reprezentand obligatii de plata scutite in temeiul art. 1 se vor evidentia in contabilitatea societatilor comerciale beneficiare, in conturi extrabilantiere, pana la data de 1 ianuarie 2011.

Art. 6
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale va intocmi, anual, un raport asupra modului de operare a schemei de ajutor de stat instituite prin prezenta lege, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in materia ajutorului de stat .

Art. 7
Orice modificare a planului de restructurare a unei societati nu poate fi facuta decat cu aprobarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Art. 8
(1) Furnizorul si initiatorul ajutorului de stat vor intocmi documentatia corespunzatoare pentru a notifica schema de ajutor de stat la Comisia Europeana inainte de punerea ei in aplicare conform prevederilor privind procedurile nationale in domeniu .
(2) Nominalizarea societatilor care beneficiaza de scutirea prevazuta la art. 1 se face prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului finantelor publice, dupa autorizarea ajutorului de stat de catre autoritatea competenta, potrivit legii.
(3) Ordinul comun prevazut la alin. (2) se emite in maximum 30 de zile de la data autorizarii ajutorului de stat de catre autoritatea competenta, potrivit legii.

Art. 9
(1) Schema de ajutor de stat nu va putea fi pusa in aplicare decat dupa notificarea la Comisia Europeana si obtinerea autorizarii schemei de ajutor de stat conform reglementarilor in domeniu ale Uniunii Europene.

Afişează Legea 88/2010 privind aprobarea unor masuri financiare pentru intreprinderile mici si mijlocii din industria berii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial al Romaniei    Legea 88/2010    Legea berii    Fiscalitate    Obligatii fiscale

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Imobil preluat de catre stat. Emiterea deciziei in procedura prevazuta de Legea 165/2013. Respingerea exceptiei prematuritatii actiunii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 362 din 18 februarie 2016

Dezlegarea unei probleme de drept. Redeschiderea urmaririi penale prev. de art. 335 CPP este supusa confirmarii judecatorului de camera preliminara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Consecintetele neexercitarii dreptului procesual in cadrul termenului stabilit de lege in cazul revizuirii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1413 din 21 mai 2015

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor. Termen convocare. Nulitate absoluta
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Comerciala, Decizia nr. 2250 din 2 octombrie 2009

Inregistrare, autorizare societate nou infiintata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.146 din data 21.02.2012

Cerere de fuziune prin contopire
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr.6 din data 16.05.2012

Termenul de recurs impotriva ordonantei presedintiale prin care s-a stabilit plasamentul copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia 7/2012

Modul de stabilire a stagiului complet de cotizare pentru recalcularea drepturilor de pensie ale persoanelor nevazatoare
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia ICCJ nr. 9 din 14 mai 2012 (Decizia 9/2012)

Convocarea actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V- a Comerciala - Decizia comerciala nr. 61/14. 02. 2011

Uzucapiune. Aplicarea legii in timp. RIL admis
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile UniteArticole Juridice

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Deconcentrarea administrativa principiu al administratiei publice in Codul Administrativ. Serviciile publice deconcentrate (VI)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Egalitatea in drepturi la acordarea pensiei sociale minime garantate
Sursa: EuroAvocatura.ro

Restrictiile privind vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan si aplicarea principiului tempus regit actum
Sursa: Irina Maria Diculescu