Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Penala » Legea nr. 155/2010, Legea politiei locale

Legea nr. 155/2010, Legea politiei locale

  Publicat: 15 Jul 2010       94292 citiri        Secţiunea: Legislatie Penala  


Legea 155/2010, Legea politiei locale

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 483 din 14 iulie 2010

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Act adoptat de organele de stat,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Stare legala care indreptateste o persoana fizica sau juridica sa exercite in mod independent si in interes propriu folosinta, supravegherea si controlul asupra unui lucru sau animal.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Act adoptat de organele de stat,

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.Capitolul I - Dispozitii generaleArt. 1
(1) Politia locala se infiinteaza in scopul exercitarii atributiilor privind apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei, a proprietatii private si publice, prevenirea si descoperirea infractiunilor, in urmatoarele domenii:
a) ordinea si linistea publica, precum si paza bunurilor;
b) circulatia pe drumurile publice;
c) disciplina in constructii si afisajul stradal;
d) protectia mediului;
e) activitatea comerciala;
f) evidenta persoanelor;
g) Alte domenii stabilite prin lege.
(2) Politia locala isi desfasoara activitatea pe baza principiilor: legalitatii, increderii, previzibilitatii, proximitatii si proportionalitatii, deschiderii si transparentei, eficientei si eficacitatii, raspunderii si responsabilitatii, impartialitatii si nediscriminarii.

Art. 2
(1) Politia Locala isi desfasoara activitatea:
a) in interesul comunitatii locale, exclusiv pe baza si in executarea legii, precum si a actelor autoritatii deliberative si ale celei executive ale administratiei publice locale;
b) in conformitate cu reglementarile specifice fiecarui domeniu de activitate, stabilite prin acte administrative ale autoritatilor administratiei publice centrale si locale.
(2) Politia locala comunica, de indata, organelor abilitate datele cu privire la aspectele de incalcare a legii, altele decat cele stabilite in competenta sa, de care a luat cunostinta cu ocazia indeplinirii misiunilor si activitatilor specifice.
(3) in exercitarea atributiilor ce ii revin, politia locala coopereaza cu unitatile, respectiv cu structurile teritoriale ale Politiei Romane, ale Jandarmeriei Romane, ale Politiei de Frontiera Romane si ale Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale si colaboreaza cu organizatii neguvernamentale, precum si cu persoane fizice si juridice, in conditiile legii.
(4) Politia locala solicita interventia unitatilor/structurilor teritoriale competente ale Politiei Romane sau ale Jandarmeriei Romane pentru orice alte situatii ce excedeaza atributiilor ce ii revin, potrivit prezentei legi.
(5) Politia locala poate incheia cu alte autoritati si institutii publice protocoale de cooperare avand ca obiect detalierea modalitatilor prin care, in limitele competentelor legale ale fiecarei structuri, acestea isi ofera sprijin in indeplinirea activitatilor sau a misiunilor specifice.

Art. 3
(1) La nivelul comunei, al orasului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz, unde este infiintata politia comunitara conform prevederilor Legii nr. 371/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare, aceasta se reorganizeaza ca structura de politie locala, potrivit prevederilor art. 4.
(2) La nivelul comunei, al Orasului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz, unde nu este infiintata politie comunitara conform prevederilor Legii nr. 371/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se poate organiza structura de politie locala, potrivit prevederilor art. 4.


Capitolul II - Organizarea politiei localeArt. 4
(1) Politia locala se organizeaza si functioneaza, prin hotarare a autoritatii deliberative a administratiei publice locale, ca un compartiment functional in cadrul aparatului de specialitate al primarului/primarului general sau ca institutie publica de interes local, cu personalitate juridica.
(2) In municipiul Bucuresti, politia locala se organizeaza si functioneaza dupa cum urmeaza:
a) prin hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pentru Politia Locala a Municipiului Bucuresti;
b) prin hotarare a fiecarui consiliu local al sectorului municipiului Bucuresti, pentru politia locala a sectorului respectiv.
(3) Politia locala dintr-o unitate/subdiviziune administrativteritoriala poate detasa politisti locali la politia locala dintr-o alta unitate/subdiviziune administrativ-teritoriala, in conditiile prevazute de hotararile adoptate de consiliile locale interesate si in baza acordurilor incheiate intre unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale respective. Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritoriala de la nivelul careia se detaseaza politistii locali incheie acorduri cu fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritoriala care beneficiaza de serviciile politistilor locali ce fac obiectul detasarii. Unitatea/Subdiviziunea administrativ-Teritoriala la care se detaseaza politistii locali prevede in buget sursele de finantare .
(4) Modul de organizare, structura functionala, statul de functii, numarul de posturi si categoriile de personal incadrat, normele de inzestrare si consum de materiale ale politiei locale se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, elaborat pe baza Regulamentului-cadru de organizare si functionare a politiei locale.
(5) Numarul de posturi pentru personalul contractual cu atributii de paza se stabileste in functie de numarul si importanta obiectivelor care trebuie asigurate cu paza .
(6) Politia locala din comunele, orasele, municipiile si sectoarele municipiului Bucuresti se organizeaza prin preluarea posturilor si personalului politiei comunitare, precum si ale structurilor din aparatul de specialitate al primarului/primarului general responsabil cu controlul privind disciplina in constructii, protectia mediului si comert, dupa caz, cu incadrarea in numarul de posturi stabilit in conditiile prevazute la alin. (4) si (5).
(7) Regulamentul de organizare si functionare a politiei locale se aproba prin hotarare a autoritatii deliberative a administratiei publice locale, in conformitate cu prevederile Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu avizul consultativ al comisiei locale de ordine publica, constituita potrivit prevederilor art. 28.

Art. 5
Politia locala se organizeaza pe compartimente functionale, la nivel de directii generale, directii, servicii si/sau birouri, conform prevederilor Regulamentului-cadru de organizare si functionare a politiei locale.

Afişează Legea nr. 155/2010, Legea politiei locale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial al Romaniei    Legea 155/2010    Politisti    Politia    Politia locala    Politisti comunitari    Legea 371/2004

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Imobil preluat de catre stat. Emiterea deciziei in procedura prevazuta de Legea 165/2013. Respingerea exceptiei prematuritatii actiunii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 362 din 18 februarie 2016

Dezlegarea unei probleme de drept. Redeschiderea urmaririi penale prev. de art. 335 CPP este supusa confirmarii judecatorului de camera preliminara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Consecintetele neexercitarii dreptului procesual in cadrul termenului stabilit de lege in cazul revizuirii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1413 din 21 mai 2015

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor. Termen convocare. Nulitate absoluta
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Comerciala, Decizia nr. 2250 din 2 octombrie 2009

Inregistrare, autorizare societate nou infiintata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.146 din data 21.02.2012

Cerere de fuziune prin contopire
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr.6 din data 16.05.2012

Termenul de recurs impotriva ordonantei presedintiale prin care s-a stabilit plasamentul copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia 7/2012

Modul de stabilire a stagiului complet de cotizare pentru recalcularea drepturilor de pensie ale persoanelor nevazatoare
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia ICCJ nr. 9 din 14 mai 2012 (Decizia 9/2012)

Convocarea actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V- a Comerciala - Decizia comerciala nr. 61/14. 02. 2011

Uzucapiune. Aplicarea legii in timp. RIL admis
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile UniteArticole Juridice

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Deconcentrarea administrativa principiu al administratiei publice in Codul Administrativ. Serviciile publice deconcentrate (VI)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu