Coordonator: Av. Marius-Cătălin PreduţMateriale juridice despre Decretul 167/1958 (41)


    Jurisprudenta   Incidenta prescriptiei ca motiv de anulare a unei hotarari arbitrale din perespectiva Codului de procedura civila din 1865
  Prescriptia reglementata prin Decretul nr. 167/1958 este conceputa ca o institutie de ordine publica, guvernata de norme imperative, concluzie care se desprinde din continutul prevederilor art. 1 alin. (2), potrivit carora orice clauza care se abate de la reglementarea legala a prescriptiei este nula, si din cele ale art. 18, care instituie obligatia instantelor de judecata si a organelor arbitrale ca, din oficiu, sa cerceteze daca dreptul la actiune sau la executare silita este prescris.
   Data aparitiei: 29 Decembrie 2016

    Jurisprudenta   Contract de finantare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil. Contestatie impotriva procesului-verbal de control
  Potrivit dispozitiilor art. 8 din Decretul nr. 167/1958, in cazul actiunii in raspundere pentru paguba cauzata prin fapta ilicita, extracontractuala sau contractuala, dupa caz si in cazurile asimilate, prescriptia incepe sa curga de la data cand pagubitul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca paguba si pe cel care raspunde de ea.
   Data aparitiei: 17 Iulie 2014

    Jurisprudenta   Ocuparea abuziva a unei portiuni de teren si edificarea unor lucrari de interes local. Fapt ilicit cauzator de prejudicii
  Caracterul real al unei actiuni prin care se urmareste protejarea dreptului de proprietate se pastreaza atat timp cat exista posibilitatea readucerii bunului in patrimoniul reclamantului, iar atunci cand bunul a disparut ori i-a fost schimbata destinatia de asa natura incat nu mai poate fi restituit, obiectul revendicarii se converteste intr-o pretentie in despagubiri, iar actiunea devine una personala.
   Data aparitiei: 03 Iulie 2014

    Jurisprudenta   Solutionarea cauzei prin admiterea exceptiei prescriptiei dreptului material la actiune
  Exceptia prescriptiei extinctive nu este o exceptie de procedura care sa permita o constatare a unei eventuale incalcari a formelor de procedura incadrabila in art. 304 pct. 5 C. proc. civ., ci este o exceptie de fond care presupune administrarea unui probatoriu in dovedirea ei.
   Data aparitiei: 11 Decembrie 2013

    Jurisprudenta   Anularea printr-o hotarare judecatoreasca a actului in baza caruia s-a facut plata. Prescriptie
  In situatia in care o suma de bani a fost platita in temeiul unei hotarari judecatoresti si, ulterior, tot printr-o hotarare judecatoreasca s-a stabilit ca actul care a stat la baza emiterii titlului executoriu este nul, cel care a platit in temeiul acestui act nul are dreptul la restituire, deoarece nulitatea are efect retroactiv, deci obligatia apare ca si cand nu a existat niciodata, iar partile urmeaza a fi repuse in situatia anterioara.
   Data aparitiei: 28 Noiembrie 2013

    Jurisprudenta   Prescriptia dreptului la actiune implinita inainte de intrarea in vigoare a Noului Cod civil
  Conform art. 201 din Legea nr.71/2011 pentru punerea in aplicare a Codului civil, prescriptiile incepute si neimplinite la data intrarii in vigoare a Codului civil, sunt si raman supuse dispozitiilor legale care le-au instituit, aceleasi prevederi fiind cuprinse si in dispozitiile art. 6 alin. (4) din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod civil).
   Data aparitiei: 08 Noiembrie 2013

    Jurisprudenta   Actiune pauliana. Momentul de la care incepe sa curga termenul de prescriptie
  Actiunea pauliana este o actiune patrimoniala prin care creditorul poate cere revocarea, pe cale judecatoreasca, a actelor juridice incheiate de debitor in vederea prejudicierii intereselor sale, termenul de prescriptie incepand sa curga, potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) din Decretul nr. 167/1958, de la momentul in care creditorul a cunoscut cauza anularii.
   Data aparitiei: 27 Septembrie 2013

    Jurisprudenta   Cerere de repunere in termenul de prescriptie. Conditii de admisibilitate
  Repunerea in termenul de prescriptie este un beneficiu acordat de lege titularului dreptului la actiune, avand un caracter exceptional, in sensul ca o astfel de cerere este admisibila doar in cazurile in care depasirea termenului de prescriptie se datoreaza unor cauze temeinic justificate, neimputabile titularului dreptului material la actiune.
   Data aparitiei: 20 Septembrie 2013

    Jurisprudenta   Termenul de prescriptie aplicabil in cazul cererii de restituire a cautiunii
  Cautiunea reprezinta suma de bani ce trebuie depusa de una din partile procesului cu titlu de garantie pentru a acoperi eventualele pagube ce ar rezulta din luarea unor masuri la cererea sa impotriva celeilalte parti.
   Data aparitiei: 04 Septembrie 2013

    Jurisprudenta   Prescriptia dreptului la actiune. Contract de prestari servicii. Actiune in pretentii
  Prescriptia nu opereaza atata timp cat partile nu au incheiat un act de receptie finala a lucrarilor executate, de la care sa inceapa sa curga dreptul partii indreptatite a solicita contravaloarea lucrarilor executate.
   Data aparitiei: 30 August 2013

    Jurisprudenta   Vicii ascunse. Termen de garantie conventionala. Prescriptie
  Conform art. 11 alin. (1) din Decretul nr. 167/1958, prescriptia privind viciile ascunse incepe sa curga de la data descoperirii viciilor, insa cel mai tarziu la implinirea unui an de la predarea lucrului sau a lucrarii, iar conform alin. (3), prin dispozitiile acestui articol nu se aduce nicio atingere termenelor de garantie, legale si conventionale.
   Data aparitiei: 23 Iulie 2013

    Jurisprudenta   Actiune in pretentii. Intreruperea cursului prescriptiei prin recunoasterea datoriei
  In cazul in care recunoasterea datoriei este voluntara, neindoielnica, pura si simpla, nefiind afectata de nicio conditie sau rezerva din partea autorului ei, ea este de natura sa produca efectul intreruptiv al cursului prescriptiei dreptului material la actiune, potrivit art. 16 lit. a) din Decretul nr. 167/1958.
   Data aparitiei: 12 Iulie 2013

    Jurisprudenta   Actiune in rezolutiunea unui contract de vanzare-cumparare. Prescriptie
  In cazul unei actiuni in rezolutiunea unui act juridic denumit de parti „contract de vanzare-cumparare”, in care obligatiile principale specifice unui astfel de act : plata pretului si predarea bunurilor au fost executate, dar in care s-a prevazut obligatia vanzatorului de a se prezenta la notariat pentru autentificare, obligatie esentiala si de natura sa conduca la rezolutiunea unui antecontract de vanzare-cumparare, incidenta Decretului nr. 167/1958 se apreciaza in raport de calificarea naturii juridice a actului dedus judecatii.
   Data aparitiei: 19 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Chiria datorata Primariei. Obligatie bugetara. Obligatie comerciala
  Din examinarea actelor si lucrarilor dosarului, constata urmatoarele:
   Data aparitiei: 07 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Invocarea exceptiei prescriptiei dreptului la actiune pentru prima oara in fata instantei de recurs
  Solutionarea exceptiei prescriptiei dreptului material la actiune, invocata pentru prima data prin motivele de recurs, este posibila, fiind intrunite conditiile impuse de dispozitiile art. 162 C.proc.civ., intrucat este indiscutabil ca exceptia mentionata este una de ordine publica, ea vizand incalcarea unor norme cu caracter imperativ, cuprinse in art. 3 si art. 7 din Decretul nr. 167/1958.
   Data aparitiei: 06 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Natura juridica a redeventei. Termenul de prescriptie aplicabil
  Redeventa nascuta dintr-un contract de concesiune incheiat cu o autoritate publica locala are natura juridica a unei „chirii”, nefiind vorba de o creanta fiscala, intrucat nu deriva dintr-un raport de drept fiscal existent intre parti, ci din conventia partilor supusa normelor de drept privat.
   Data aparitiei: 21 Martie 2013

    Jurisprudenta   Daune morale pentru suferintele pricinuite cu ocazia deportarii in Transnistria. Prescriptie
  Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Gorj sub nr. 8226/95/2011 reclamantul F.D. a chemat in judecata Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice Bucuresti solicitand daune morale pentru suferintele pricinuite tatalui sau, respectiv bunicilor sai cu ocazia deportarii in Transnistria (Bug) pe motive etnice, in perioada regimului Antonescu, in cuantum de 520.000 Ron.
   Data aparitiei: 19 Martie 2013

    Jurisprudenta   Autorizare desfiintare constructie cu destinatia de garaj
  Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti la data de 13.11.2008, sub nr. 13944/301/2008, reclamanta Asociatia de Proprietari C.M. nr. 88, in contradictoriu cu parata P.V., a solicitat obligarea paratei sa desfiinteze constructia cu destinatia de garaj aflata in curtea imobilului din C.M. nr. 88, sector 3, Bucuresti, iar, in subsidiar, in cazul in care parata refuza sa isi indeplineasca obligatia, autorizarea reclamantei sa desfiinteze constructia, pe cheltuiala paratei, cu cheltuieli de judecata.
   Data aparitiei: 27 Noiembrie 2012

    Jurisprudenta   Contract de vanzare-cumparare si de livrare de produse petroliere. Neindeplinirea obligatiei de a contracta cantitatea minima trimestriala
  Prin cererea inregistrata la numarul 148 din 18 martie 2009 pe rolul CURTII DE ARBITRAJ COMERCIAL INTERNATIONAL DE PE LANGA CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A ROMANIEI, reclamanta SC P SA a solicitat, in contradictoriu cu parata SC O.D. SRL, obligarea paratei la plata sumei de 972.246,6 lei si la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de litigiu. In motivarea cererii, reclamanta a aratat ca a incheiat cu parata contractul de vanzare-cumparare si de livrare de produse petroliere nr. J6658 din 12 iulie 2009 si ca , in baza art. 8 din contract , parata avea obligatia de a achizitiona o cantitate minima de 11.000 tone de motorina de tip Euro Diesel 350 ppm si de 1.000 tone de benzina de tip Euro Premium 150 ppm, dar ca a nesocotit aceasta obligatie.
   Data aparitiei: 22 Noiembrie 2012

    Jurisprudenta   Perimare executare silita. Prescrierea dreptului de a pune in executare titlul executoriu
  Prin cererea inregistrata pe rolul Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a V a Comerciala la data de 25.11.2010 sub nr. 11486/2/2010, petentul D P a formulat in contradictoriu cu intimata A.V.A.S. contestatie la executarea silita inceputa de A.V.A.S. prin comunicarea titlului executoriu la 14.05.2007, titlu reprezentat de sentinta civila nr. 2019 din 17.05.2004, invocand perimarea executarii silite, precum si prescrierea dreptului de a pune in executare titlul executoriu mentionat. In motivarea contestatiei petentul a aratat ca prin adresa nr.6360 din 14.05.2007 A.V.A.S. a comunicat acestuia titlul executoriu constand in sentinta civila nr. 2019 din 17.05.2004 pronuntata Tribunalul Bucuresti in dosarul nr. 9997/CA/2003, definitiva si executorie si irevocabila prin respingerea recursului prin decizia civila nr. 116 din 21.01.2005 a Curtii de Apel Bucuresti, prin care contestatorul a fost obligat la plata sumei de 100.209 USD in favoarea intimatei, cu titlu de despagubiri civile.
   Data aparitiei: 20 Noiembrie 2012

    Jurisprudenta   Contract de vanzare-cumparare si de livrare produse petroliere. Lipsa consimtamantului
  Prin cererea inregistrata la numarul 148 din 18 martie 2009 pe rolul CACI, reclamanta SC P SA (in prezent SC OMV P SA) a solicitat, in contradictoriu cu parata SC OD SRL, obligarea paratei la plata sumei de 972.246,6 lei si la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de litigiu.
   Data aparitiei: 16 Noiembrie 2012

    Jurisprudenta   Solicitare respingere contestatie in anulare
  Prin cererea inregistrata la 26.08.2011 pe rolul Curtii de apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, contestatorul PFA T. C. a formulat contestatie in anulare impotriva deciziei civile nr.2131/14.10.2010, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti in dosarul nr.1632/98/2010, in contradictoriu cu intimata DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE IALOMITA, intemeiata pe dispozitiile art.318 Cod procedura civila, aratand ca instanta de recurs care a pronuntat decizia mentionata a omis date importante si a facut greseli in aprecierea probelor, a confundat unele prevederi legale si nu a luat in considerare un act de procedura.
   Data aparitiei: 14 Noiembrie 2012

    Jurisprudenta   Cerere de compensatie financiara
  Prin cererea inregistrata la Judecatoria Baia Mare, reclamanta minora V.R.L. prin reprezentantul ei legal V.M.E., a solicitat acordarea compensatiei financiare in temeiul Legii nr. 211/2004. Prin sentinta civila nr. 204 din 26 februarie 2009 a Tribunalului Maramures, s-a admis exceptia tardivitatii si in consecinta, a fost respinsa ca tardiva cererea de compensatie financiara formulata de reclamanta V.M.E. in calitate de reprezentata legala a minorei V.R.L..
   Data aparitiei: 09 Noiembrie 2012

    Jurisprudenta   Plata drepturi salariale. Exceptia prescriptiei dreptului la actiune
  Prin sentinta civila nr. 460/10.03.2009 T.G. a respins ca nefondata exceptia prescriptiei dreptului la actiune.
   Data aparitiei: 31 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Modul de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate. Restituire sume platite la asigurari
  Prin cererea formulata reclamantul L.G. a solicitat in contradictoriu cu paratii Guvernul Romaniei, Parlamentul Romaniei - Camera Deputatilor si Casa Judeteana de Pensii Bucuresti, restituirea sumelor platite pana in prezent la asigurari pe perioada de activitate si ca pensionar. A cerut obligarea paratilor la plata sumei de 50 000 lei, cu titlu de daune morale.
   Data aparitiei: 24 Octombrie 2012