din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3015 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social

  Publicat: 26 Dec 2022       16608 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011)

Publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1238 din 22 decembrie 2022

Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Negocierea intre angajator sau organizatia de angajatori pe de o parte si angajati,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
(stat federativ). Stat format din 2 sau mai multe state membre, caracterizat prin functionarea a 2 randuri de organe de conducere -
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Patronatul este persoana juridica inmatriculata sau persoana fizica autorizata potrivit legii, care administreaza si utilizeaza capitalul, indiferent de natura acestuia,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
(stat federativ). Stat format din 2 sau mai multe state membre, caracterizat prin functionarea a 2 randuri de organe de conducere -
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Structura functionala care actioneaza in regim de putere publica si/sau presteaza servicii publice si care este finantata din venituri bugetare si/sau din venituri proprii, in conditiile legii finantelor publice.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Autoritatea publica competenta sa inregistreze contractul colectiv de munca.
Organ de stat sau al unitatii administrativ-teritoriale care actioneaza in regim de putere publica pentru satisfacerea unui interes public.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Negocierea intre angajator sau organizatia de angajatori pe de o parte si angajati,
Negocierea intre angajator sau organizatia de angajatori pe de o parte si angajati,
Puterile publice existente in stat.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Negocierea intre angajator sau organizatia de angajatori pe de o parte si angajati,
Act adoptat de organele de stat,
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Procedura prin care se urmareste realizarea acordului partilor cu privire la stingerea unor litigii cum ar fi in procesele de divort sau in unele pricini de competenta comisiei de judecata.
1. Din punct de vedere financiar, o actiune de inlocuire a unui titlu dintr-un portofoliu cu alt titlu pentru a obtine un randament mai mare sau un profit mai mare in perspectiva.
Posibilitate acordata, de catre Comisie, partilor carora aceasta le-a comunicat obiectiunile privind incalcarea dreptului comunitar al concurentei, de a-si face cunoscut punctul de vedere.
Reprezinta incetarea voluntara si colectiva a lucrului de catre salariati.
Reprezinta incetarea voluntara si colectiva a lucrului de catre salariati.
Reprezinta incetarea voluntara si colectiva a lucrului de catre salariati.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Reprezinta incetarea voluntara si colectiva a lucrului de catre salariati.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.

Vezi si Forma actualizata 2023 a Codului muncii AICI

Titlul I Dispozitii generale


Articolul 1
In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
1. parteneri sociali - sindicate/organizatii sindicale si angajatori/organizatii patronale, precum si autoritatile administratiei publice, care interactioneaza in procesul de dialog social;
2. dialog social - toate formele de negociere, consultare sau schimbul de informatii intre reprezentantii Guvernului, ai angajatorilor si ai angajatilor/lucratorilor, in probleme de interes comun privind politica economica si sociala;
a) informare - transmiterea de date de catre reprezentanti ai Guvernului, angajatori/organizatii patronale, catre sindicat/organizatii sindicale sau, dupa caz, catre reprezentantii alesi ai angajatilor/lucratorilor, precum si transmiterea de date de catre sindicat/organizatii sindicale catre angajator/organizatii patronale pentru a le permite sa se familiarizeze cu problematica dezbaterii si sa o examineze in cunostinta de cauza;
b) consultare - schimbul de opinii si informatii si stabilirea unui dialog intre partenerii sociali;
c) negociere colectiva - toate formele de negociere care au loc intre angajator/organizatia patronala, pe de o parte, si sindicat/organizatia sindicala sau reprezentantii alesi ai angajatilor/lucratorilor, dupa caz, de cealalta parte, care urmaresc reglementarea relatiilor de munca ori de serviciu dintre parti, stabilirea conditiilor de munca, precum si orice alte acorduri in probleme de interes comun;
3. dialog social bipartit - dialogul desfasurat numai intre sindicate/organizatii sindicale si angajatori/organizatii patronale;
4. dialog social tripartit - dialogul desfasurat intre sindicate/organizatii sindicale, angajatori/organizatii patronale si autoritatile administratiei publice centrale/locale;
5. angajat/lucrator - persoana fizica, parte a unui contract individual de munca ori a unui raport de serviciu, precum si cea care presteaza munca pentru si sub autoritatea unui angajator si beneficiaza de drepturile prevazute de lege, precum si de prevederile contractelor sau acordurilor colective de munca aplicabile;
6. lucrator independent - persoana care desfasoara o activitate, meserie sau profesie independenta, are calitatea de asigurat in sistemul public de asigurari sociale si/sau care nu are calitatea de angajator;
7. sindicat - forma de organizare voluntara a angajatilor/lucratorilor in scopul apararii, sustinerii drepturilor si promovarii intereselor lor profesionale, economice, cultural-artistice, sportive sau sociale in relatia cu angajatorul;
8. organizatie sindicala - denumire generica pentru sindicat, federatie sindicala si confederatie sindicala. Se constituie pe baza dreptului de libera asociere a angajatilor/lucratorilor, in scopul promovarii intereselor lor profesionale, economice, sociale, cultural-artistice si sportive, precum si al apararii drepturilor individuale si colective ale acestora prevazute in contractele colective si individuale de munca, in acordurile colective de munca si raporturile de serviciu, in conventiile colective de munca, precum si in legislatia nationala, in pactele, tratatele si conventiile internationale la care Romania este parte;
9. reprezentanti ai angajatilor/lucratorilor - persoanele alese conform procedurii stabilite prin prezenta lege si mandatate de catre angajati/lucratori sa ii reprezinte, potrivit legii;
10. angajator - persoana fizica, persoana juridica sau persoana fizica autorizata care angajeaza forta de munca, potrivit legii, pe baza de contract individual de munca ori raport de serviciu;
11. patron - persoana juridica de drept privat, persoana fizica autorizata potrivit legii sau persoana care exercita potrivit legii o meserie ori profesie in mod independent, care administreaza si utilizeaza capital in scopul obtinerii de profit in conditii de concurenta si care are calitatea de angajator;
12. patronat - persoana juridica de drept privat, autonoma, fara caracter politic si fara scop patrimonial, constituita din patroni;
13. organizatie patronala - denumire generica pentru patronat, federatie patronala, confederatie patronala sau orice alta structura realizata prin asocierea patronilor si/sau a angajatorilor. Se constituie pe baza dreptului de libera asociere, in scopul apararii si promovarii drepturilor si intereselor comune ale membrilor sai, prevazute de dispozitiile legale in vigoare, pactele, tratatele si conventiile internationale la care Romania este parte, precum si de statutele proprii;
14. reprezentativitate - atribut al organizatiilor sindicale sau al organizatiilor patronale dobandit potrivit prevederilor prezentei legi, care confera statutul de partener social abilitat sa isi reprezinte membrii in cadrul dialogului social institutionalizat;
15. recunoastere reciproca - acordul voluntar prin care partenerii sociali isi recunosc unul altuia legitimitatea in vederea stabilirii unui demers comun;
16. parti indreptatite sa negocieze colectiv - angajatori/organizatii patronale si angajati/lucratori reprezentati la negocierea colectiva de catre organizatii sindicale sau de reprezentantii angajatilor/lucratorilor care intrunesc conditiile legale pentru a participa la negocierea unui contract colectiv de munca;
17. contract colectiv de munca - conventia incheiata in forma scrisa intre angajator/organizatia patronala, pe de o parte, si angajati/lucratori reprezentati prin organizatii sindicale, sau reprezentantii alesi ai angajatilor/lucratorilor, de cealalta parte, prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca, salarizarea, precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca;
18. acord colectiv - conventia incheiata in forma scrisa intre autoritatea sau institutia publica centrala/locala, reprezentata prin conducatorul acesteia, si functionarii publici ori functionarii publici cu statut special din cadrul autoritatii sau institutiei publice respective, reprezentati prin sindicatele acestora ori prin reprezentantii alesi;
19. acord - orice forma de intelegere incheiata in forma scrisa intre partenerii sociali si care produce efecte numai intre partile semnatare;
20. depozitar al contractului colectiv de munca - autoritatea publica ce are competenta sa inregistreze contractele colective de munca;
21. unitate - forma de organizare a unui angajator, care functioneaza ca intreprindere, companie, organizatie cooperatista, societate, institutie/autoritate publica sau orice alta forma de organizare, potrivit legii, cu personalitate juridica, si in care angajatii/lucratorii presteaza munca intr-un anumit domeniu de activitate;
22. grup de unitati - forma de organizare voluntara in vederea negocierii colective la acest nivel, cu sau fara personalitate juridica; se poate constitui din doua sau mai multe unitati, din acelasi sector de negociere colectiva sau din sectoare de negociere colectiva diferite. Companiile nationale, regiile autonome, societatile cu unic actionar/asociat statul roman sau autoritatea administratiei publice locale, institutiile sau autoritatile publice pot constitui grupuri de unitati daca au in componenta, in subordine ori in coordonare alte persoane juridice care au calitatea de angajator;
23. sectoare de negociere colectiva - sectoarele economiei nationale in care partenerii sociali convin sa negocieze colectiv, care se stabilesc de catre Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social si se aproba prin hotarare a Guvernului;
24. conflict de munca - conflictul dintre angajati/lucratori si angajatori privind interesele cu caracter economic, profesional, social ori alte drepturi rezultate din desfasurarea raporturilor de munca sau de serviciu . Conflictele de munca pot fi colective sau individuale;
25. conflict colectiv de munca - conflictul de munca ce intervine intre angajati/lucratori, reprezentati de organizatii sindicale sau de reprezentantii alesi, si angajatori/organizatii patronale, care are ca obiect:
a) inceperea, desfasurarea sau incheierea negocierilor privind contractele ori acordurile colective de munca;
b) neacordarea, in mod colectiv, a unor drepturi individuale prevazute de contractele colective de munca aplicabile, in conditiile in care a fost inceput un litigiu in acest sens in instanta si nu s-a finalizat in termen de maximum 45 de zile, pentru:
(i) cel putin 10 angajati/lucratori, daca angajatorul are incadrati mai mult de 20 de salariati si mai putin de 100 de salariati;
(ii) cel putin 10% din angajati/lucratori, daca angajatorul are incadrati cel putin 100 de salariati, dar mai putin de 300 de salariati;
(iii) cel putin 30 de angajati/lucratori, daca angajatorul are incadrati cel putin 300 de salariati;
26. conciliere - procedura obligatorie de solutionare a disputelor in care o a treia parte, reprezentand autoritatea statului, ajuta partile sa comunice, sa atenueze sau sa elimine diferendele lor; pentru concilierea conflictelor colective de munca la nivel de unitate, autoritatea este Inspectia Muncii, iar pentru concilierea conflictelor colective de munca la nivel de grup de unitati sau de sector de negociere colectiva, autoritatea este ministerul responsabil cu dialogul social;
27. mediere - procedura alternativa de rezolvare a disputelor prin care o a treia parte isi asuma sarcina de a ajuta partile in solutionarea amiabila a conflictului de munca si de a face recomandari pentru incheierea acestuia;
28. arbitraj - audierea si solutionarea unei dispute sau a unui conflict de catre un arbitru impartial, agreat de toate partile conflictului colectiv, hotararea arbitrului avand caracter obligatoriu pentru parti;
29. greva - incetarea voluntara si colectiva a lucrului de catre angajati/lucratori;
30. greva impotriva politicii sociale si economice a Guvernului - incetarea voluntara si colectiva a lucrului de catre angajati/lucratori ca urmare a efectelor politicilor sociale sau economice care au condus la diminuarea unor drepturi prevazute de contractele/acordurile colective de munca aplicabile la data adoptarii politicilor respective;
31. comitet de greva - organism constituit din reprezentanti desemnati de catre organizatorii grevei dintre angajatii/lucratorii grevisti, care functioneaza pe toata durata grevei, cu scopul de a participa in toate actiunile administrative sau judiciare efectuate pentru rezolvarea conflictului colectiv de munca, pentru ajungerea la un acord care sa incheie greva cu aceleasi efecte ca cele prevazute in conditiile unui contract colectiv de munca;
32. sistem bugetar - institutii/autoritati centrale/locale care angajeaza forta de munca pe baza de contract individual de munca ori raport de serviciu si pentru care salarizarea se stabileste in conformitate cu dispozitiile legale privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.


Titlul II Organizatiile sindicale
Capitolul I Dispozitii generale

Afişează LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea dialogului social    Legea nr. 367/2022.Legea dialogului social 2023

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Acordarea drepturilor salariale prevazute in contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Greva, context in care angajatorul poate dispune concedierea salariatilor?
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Momentul de la care curge termenul de prescriptie al dreptului material la actiune privind plata despagubirilor pentru pagubele produse de salariati
Pronuntaţă de: Tribunalul Arges

Organizatie sindicala. Calitate procesuala activa
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 587/4 octombrie 2018

Conflict de munca cu element de extraneitate. Competenta teritoriala. Conflict negativ de competenta
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 208 din 28 ianuarie 2020

Salariatul aflat in somaj tehnic avea obligatia de a se prezenta la serviciu si de a indeplini sarcinile trasate de conducerea societatii
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna - Sentinta civila nr. 1119 din data de 23 noiembrie 2017

Efectele Deciziei nr. 19/2019 pronuntata de ICCJ in ceea ce priveste curgerea termenului de prescriptie in cazul in care prejudiciul angajatorului este constatat prin decizie a Curtii de Conturi
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI � Decizia nr. 4957/ 05.11.2019

Recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului de un salariat. Termenul de prescriptie.
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI � Decizia nr. 4376/ 09.10.2019

Modificarea unilaterala a contractului individual de munca prin schimbarea fisei postului. Termenul de contestare a deciziei curge de la momentul comunicarii fisei de post.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 1275/2020 din 05.06.2020

Termenul legal de contestare a unei decizii de sanctionare disciplinara. 30 sau 45 de zile de la comunicare. Paralelism legislativ
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Constanta - Decizia civila nr. 27 din data de 21.01.2020Articole Juridice

Transformarea unei societati de drept national in societate europeana (SE) nu trebuie sa reduca participarea sindicatelor la compunerea consiliului de supraveghere
Sursa: MCP Cabinet avocati

Contract individual de munca, Model 2021. PDF si Word editabil
Sursa: MCP Cabinet avocati

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Numarul minim de salariati pentru constituirea unui sindicat � o incalcare a dreptului la libera asociere?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social � intre arbitru si factor de interventie arbitrara
Sursa: Irina Maria Diculescu

Termenul de apel in litigiile de munca � constitutionalitate si oportunitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Instituirea unei singure cai de atac in litigiile de munca si liberul acces la justitie
Sursa: Irina Maria Diculescu