din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2950 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social

  Publicat: 26 Dec 2022       16432 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011)

Publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1238 din 22 decembrie 2022

Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Negocierea intre angajator sau organizatia de angajatori pe de o parte si angajati,
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Sindicatele sunt persoane juridice independente, fara scop patrimonial, constituite in scopul apararii si promovarii drepturilor colective si individuale,
Patronatul este persoana juridica inmatriculata sau persoana fizica autorizata potrivit legii, care administreaza si utilizeaza capitalul, indiferent de natura acestuia,
(stat federativ). Stat format din 2 sau mai multe state membre, caracterizat prin functionarea a 2 randuri de organe de conducere -
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

(5) La nivelul angajatorului la care nu exista un sindicat, angajatii/lucratorii pot constitui un grup de initiativa care elaboreaza procedurile si/sau regulamentul pentru desfasurarea alegerii reprezentantilor angajatilor/lucratorilor.
(6) Procedurile si/sau regulamentul pentru desfasurarea alegerilor se comunica angajatorului, care are obligatia ca, in termen de cel mult 10 zile de la primire, sa informeze toti angajatii/lucratorii unitatii cu privire la continutul procedurilor si/sau regulamentului pentru desfasurarea alegerii reprezentantilor angajatilor/lucratorilor.
(7) Pentru initierea si derularea alegerilor reprezentantilor angajatilor/lucratorilor, grupul de initiativa poate cere consultanta unei federatii sindicale legal constituite in sectorul de negociere colectiva respectiv. In cazul in care federatia sindicala accepta sa ofere consultanta, reprezentantul acesteia are acces in unitate pentru desfasurarea procesului privind alegerea reprezentantilor angajatilor/lucratorilor, cu respectarea regulamentului intern al unitatii.

Articolul 58
(1) Pot avea calitatea de reprezentanti ai angajatilor/lucratorilor persoanele care sunt incadrate la angajator pe baza unui contract individual de munca sau raport de serviciu si au implinit varsta de 18 ani.
(2) Numarul de reprezentanti alesi ai angajatilor/lucratorilor se stabileste de comun acord cu angajatorul, in functie de numarul total de angajati/lucratori. Daca nu se realizeaza acordul, numarul de reprezentanti alesi ai angajatilor/lucratorilor nu poate fi mai mare de:
a) 2 reprezentanti, la angajatorii care au sub 100 de angajati/lucratori;
b) 3 reprezentanti, la angajatorii care au intre 101 si 500 de angajati/lucratori;
c) 4 reprezentanti, la angajatorii care au intre 501 si 1.000 de angajati/lucratori;
d) 5 reprezentanti, la angajatorii care au intre 1.001 si 2.000 de angajati/lucratori;
e) 6 reprezentanti, la angajatorii care au peste 2.000 de angajati/lucratori.
(3) Durata mandatului reprezentantilor angajatilor/lucratorilor nu poate fi mai mare de 2 ani.
(4) Persoanele care ocupa functii de conducere care asigura reprezentarea administratiei in raporturile cu angajatii/lucratorii sau care participa la decizia conducerii intreprinderii la nivelul unitatii nu pot fi alesi ca reprezentanti ai angajatilor/lucratorilor.
(5) Reprezentantii angajatilor/lucratorilor nu pot desfasura activitati ce sunt recunoscute prin lege exclusiv sindicatelor.
(6) Inspectoratele teritoriale de munca au obligatia de a verifica indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta lege pentru alegerea reprezentantilor angajatilor/lucratorilor.

Articolul 59
Reprezentantii angajatilor/lucratorilor au urmatoarele atributii principale:
a) sa participe la elaborarea regulamentului intern;
b) sa sesizeze inspectoratul teritorial de munca cu privire la nerespectarea dispozitiilor legale si ale contractului/acordului colectiv de munca aplicabil;
c) sa participe la negocierea contractului/acordului colectiv de munca, potrivit prezentei legi.

Articolul 60
Atributiile reprezentantilor angajatilor/lucratorilor, modul de indeplinire a acestora, precum si durata si limitele mandatului lor se consemneaza in procesul-verbal al adunarii generale a angajatilor/lucratorilor intocmit de grupul de initiativa si se valideaza prin votul a cel putin jumatate plus unu din numarul total al acestora.

Articolul 61
Pentru reprezentantii angajatilor/lucratorilor, numarul de ore in cadrul programului normal de lucru, destinat in vederea indeplinirii mandatului pe care l-au primit, se stabileste prin contractul/acordul colectiv de munca aplicabil sau, in lipsa acestuia, prin negociere directa cu conducerea unitatii, respectiv prin negociere directa cu conducerea unitatii.

Articolul 62
(1) Pe toata durata mandatului sunt interzise modificarea si/sau desfacerea contractelor individuale de munca/raporturilor de serviciu ale reprezentantilor angajatilor/lucratorilor pe motive ce tin de indeplinirea mandatului primit de la angajati/lucratori.
(2) Este interzisa orice interventie din partea autoritatilor publice, a angajatorilor si a organizatiilor patronale de natura sa limiteze ori sa impiedice exercitarea mandatului prevazut la art. 57 alin. (1) si a atributiilor stabilite potrivit art. 60.
Titlul III Organizatiile patronale
Capitolul I Constituirea, organizarea si functionarea organizatiilor patronale
Sectiunea 1 Constituire si organizare

Articolul 63
Organizatiile patronale sunt independente fata de autoritatile publice, de partidele politice si de sindicate .

Articolul 64
(1) Organizatiile patronale se constituie prin asocierea libera, dupa cum urmeaza:
a) patronii/angajatorii se pot asocia pentru constituirea unui patronat sau a unei federatii a angajatorilor/lucratorilor;
b) societatile cooperative, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale autorizate, care au calitatea de angajatori, potrivit legii, pot constitui si/sau adera la un patronat;
c) doua sau mai multe patronate pot constitui o federatie patronala;
d) doua sau mai multe federatii patronale/ale angajatorilor pot constitui o confederatie patronala/a angajatorilor.
(2) Organizatiile patronale isi pot constitui structuri organizatorice teritoriale proprii, cu sau fara personalitate juridica. Structurile organizatorice teritoriale fara personalitate juridica isi desfasoara activitatea in baza statutului organizatiilor patronale din care fac parte .
(3) Federatiile si confederatiile patronale pot constitui din organizatiile afiliate uniuni patronale teritoriale.
(4) Uniunile patronale teritoriale, constituite potrivit alin. (3), dobandesc personalitate juridica la cererea federatiilor sau a confederatiilor patronale care au hotarat constituirea acestora. In acest scop, imputernicitul special al federatiilor sau confederatiilor patronale va depune o cerere de dobandire a personalitatii juridice la tribunalul in a carui raza teritoriala isi are sediul uniunea patronala teritoriala, insotita de copii ale urmatoarelor acte, semnate pentru conformitate pe fiecare pagina de catre imputernicitul special:
a) hotararea de constituire a uniunii, potrivit statutului;
b) statutul federatiilor sau confederatiilor patronale care au hotarat constituirea uniunii, hotararile judecatoresti de dobandire a personalitatii juridice de catre acestea, ramase definitive;
Afişează LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea dialogului social    Legea nr. 367/2022.Legea dialogului social 2023

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Acordarea drepturilor salariale prevazute in contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Greva, context in care angajatorul poate dispune concedierea salariatilor?
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Momentul de la care curge termenul de prescriptie al dreptului material la actiune privind plata despagubirilor pentru pagubele produse de salariati
Pronuntaţă de: Tribunalul Arges

Organizatie sindicala. Calitate procesuala activa
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 587/4 octombrie 2018

Conflict de munca cu element de extraneitate. Competenta teritoriala. Conflict negativ de competenta
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 208 din 28 ianuarie 2020

Salariatul aflat in somaj tehnic avea obligatia de a se prezenta la serviciu si de a indeplini sarcinile trasate de conducerea societatii
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna - Sentinta civila nr. 1119 din data de 23 noiembrie 2017

Efectele Deciziei nr. 19/2019 pronuntata de ICCJ in ceea ce priveste curgerea termenului de prescriptie in cazul in care prejudiciul angajatorului este constatat prin decizie a Curtii de Conturi
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI � Decizia nr. 4957/ 05.11.2019

Recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului de un salariat. Termenul de prescriptie.
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI � Decizia nr. 4376/ 09.10.2019

Modificarea unilaterala a contractului individual de munca prin schimbarea fisei postului. Termenul de contestare a deciziei curge de la momentul comunicarii fisei de post.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 1275/2020 din 05.06.2020

Termenul legal de contestare a unei decizii de sanctionare disciplinara. 30 sau 45 de zile de la comunicare. Paralelism legislativ
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Constanta - Decizia civila nr. 27 din data de 21.01.2020Articole Juridice

Transformarea unei societati de drept national in societate europeana (SE) nu trebuie sa reduca participarea sindicatelor la compunerea consiliului de supraveghere
Sursa: MCP Cabinet avocati

Contract individual de munca, Model 2021. PDF si Word editabil
Sursa: MCP Cabinet avocati

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Numarul minim de salariati pentru constituirea unui sindicat � o incalcare a dreptului la libera asociere?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social � intre arbitru si factor de interventie arbitrara
Sursa: Irina Maria Diculescu

Termenul de apel in litigiile de munca � constitutionalitate si oportunitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Instituirea unei singure cai de atac in litigiile de munca si liberul acces la justitie
Sursa: Irina Maria Diculescu