din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3321 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social

  Publicat: 26 Dec 2022       16433 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011)

Publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1238 din 22 decembrie 2022

Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Negocierea intre angajator sau organizatia de angajatori pe de o parte si angajati,
Legea 10 din 2001. Entitatea cu personalitate juridica care exercita, in numele statului, dreptul de proprietate publica/privata cu privire la un bun ce face obiectul legii (minister, primarie, prefectura sau orice alta institutie publica)
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
In cazul in care legislatia unei anumite ramuri de drept nu acopera toate situatiile posibile din practica, acestora din urma li se aplica legislatia dreptului comun.
Primirea unei sume de bani de la o persoana fizica sau juridica in numerar
Examinare, analizare a unei probleme inainte de a se lua o hotarare definitiva.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.

Articolul 2
Organizatiile sindicale, definite conform art. 1 pct. 8, sunt independente fata de autoritatile publice, de partidele politice si de angajator/organizatiile patronale.

Articolul 3
(1) Persoanele incadrate cu contract individual de munca sau aflate intr-un raport juridic de munca, functionarii publici si functionarii publici cu statut special, membrii cooperatori si agricultorii, lucratorii independenti, in conditiile legii, au dreptul, fara nicio ingradire sau autorizare prealabila, sa constituie si/sau sa adere la un sindicat.
(2) Somerii au dreptul sa adere sau sa ramana membri de sindicat. Somerii membri de sindicat nu vor fi luati in considerare la stabilirea numarului de membri de sindicat in raport cu care se constata reprezentativitatea sindicatului.
(3) Pentru constituirea unui sindicat este necesar un numar de cel putin 10 angajati/lucratori din aceeasi unitate sau de cel putin 20 de angajati/lucratori din unitati diferite ale aceluiasi sector de negociere colectiva.
(4) Nicio persoana nu poate fi constransa sa faca sau sa nu faca parte, sa se afilieze sau nu, ori sa se retraga sau sa nu se retraga dintr-o organizatie sindicala constituita la nivelul unitatii sau intr-o alta unitate .
(5) O persoana poate face parte, in acelasi timp, numai dintro singura organizatie sindicala la acelasi angajator .
(6) Angajatii/lucratorii minori, de la implinirea varstei de 16 ani, pot fi membri ai unei organizatii sindicale, fara a fi necesara incuviintarea prealabila a reprezentantilor lor legali.

Articolul 4
Persoanele care detin functii de demnitate publica sau asimilate acestora, conform legii, magistratii, personalul cu statut militar din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Protectie si Paza, Serviciul de Informatii Externe si Serviciul de Telecomunicatii Speciale, unitatile si/sau subunitatile din subordinea ori coordonarea acestora, nu pot constitui si/sau adera la o organizatie sindicala.
Capitolul II Constituirea, organizarea si functionarea organizatiilor sindicale
Sectiunea 1 Statutul organizatiilor sindicale

Articolul 5
Constituirea, organizarea, functionarea, reorganizarea si incetarea activitatii organizatiei sindicale se reglementeaza prin statutul adoptat de membrii sai, cu respectarea prezentei legi. In absenta unor prevederi statutare exprese cu privire la reorganizarea si incetarea activitatii organizatiei sindicale, se vor aplica dispozitiile de drept comun privind reorganizarea si incetarea persoanelor juridice.

Articolul 6
(1) Statutul organizatiei sindicale cuprinde cel putin urmatoarele prevederi cu privire la:
a) scopul constituirii, denumirea si sediul organizatiei sindicale;
b) modul in care se dobandeste si inceteaza calitatea de membru al organizatiei sindicale;
c) drepturile si indatoririle membrilor;
d) modul de stabilire si incasare a cotizatiei;
e) organele de conducere, denumirea acestora, modul de alegere sau de revocare, durata mandatelor si atributiile lor;
f) conditiile si normele de deliberare pentru modificarea statutului si de adoptare a hotararilor;
g) marimea si compunerea patrimoniului initial;
h) divizarea, comasarea, dizolvarea sau incetarea activitatii organizatiei sindicale, transmiterea ori, dupa caz, lichidarea patrimoniului, cu specificarea faptului ca bunurile date in folosinta gratuita de catre stat vor fi restituite acestuia;
(2) Statutul nu poate sa contina prevederi contrare legilor in vigoare.
(3) Clauzele statutare contrare legilor in vigoare sunt nule de drept . Nulitatea se constata de catre judecatoria in raza careia isi are sediul organizatia sindicala, la sesizarea oricarei parti sau persoane interesate si produce efecte dupa ramanerea definitiva a hotararii instantei.

Articolul 7
(1) Organizatiile sindicale au dreptul de a-si elabora reglementari proprii, de a-si alege liber reprezentantii, de a-si organiza gestiunea si activitatea si de a-si formula programe proprii de actiune, cu respectarea legii.
(2) Este interzisa orice interventie din partea autoritatilor publice, a angajatorilor si a organizatiilor acestora de natura sa limiteze ori sa impiedice exercitarea drepturilor prevazute la alin. (1).
(3) Este interzis orice act de ingerinta al angajatorilor, patronilor sau al organizatiilor patronale, fie direct, fie prin reprezentantii sau membrii lor, in constituirea organizatiilor sindicale sau in exercitarea drepturilor lor.
(4) Imixtiunile in activitatea unei organizatii sindicale, de tipul celor prevazute la alin. (2) si (3), se constata de catre Inspectia Muncii.
Sectiunea a 2-a Conducerea organizatiilor sindicale

Articolul 8
Pot fi alese in organele de conducere ale organizatiilor sindicale persoane care au cel putin varsta de 18 ani si nu executa pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a ocupa o functie ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii.

Articolul 9
(1) Membrilor alesi ai organelor de conducere ale organizatiilor sindicale li se asigura protectia legii contra oricaror forme de conditionare, constrangere sau limitare in exercitarea functiilor lor.
(2) In sensul dispozitiilor alin. (1), membrii organelor de conducere ale organizatiilor sindicale au acces in unitatile in care au membri, pentru desfasurarea activitatilor sindicale. Pe perioada prezentei in unitate se va respecta regulamentul intern al unitatii.

Articolul 10
(1) Sunt interzise modificarea si/sau desfacerea contractelor individuale de munca sau a raportului de munca ori de serviciu ale membrilor organizatiilor sindicale, orice excludere a acestora din procesul de angajare, transfer, retrogradare, lipsire de oportunitati de formare, precum si orice alte actiuni sau inactiuni ce aduc prejudicii membrilor organizatiilor sindicale pentru motive care privesc apartenenta la sindicat sau activitatea sindicala.
(2) Persoanele alese in organele de conducere ale organizatiilor sindicale beneficiaza de protectie, conform dispozitiilor alin. (1), pe perioada mandatului.
(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator si raporturilor de serviciu ale functionarilor publici si functionarilor publici cu statut special.
Afişează LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea dialogului social    Legea nr. 367/2022.Legea dialogului social 2023

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Acordarea drepturilor salariale prevazute in contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Greva, context in care angajatorul poate dispune concedierea salariatilor?
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Momentul de la care curge termenul de prescriptie al dreptului material la actiune privind plata despagubirilor pentru pagubele produse de salariati
Pronuntaţă de: Tribunalul Arges

Organizatie sindicala. Calitate procesuala activa
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 587/4 octombrie 2018

Conflict de munca cu element de extraneitate. Competenta teritoriala. Conflict negativ de competenta
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 208 din 28 ianuarie 2020

Salariatul aflat in somaj tehnic avea obligatia de a se prezenta la serviciu si de a indeplini sarcinile trasate de conducerea societatii
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna - Sentinta civila nr. 1119 din data de 23 noiembrie 2017

Efectele Deciziei nr. 19/2019 pronuntata de ICCJ in ceea ce priveste curgerea termenului de prescriptie in cazul in care prejudiciul angajatorului este constatat prin decizie a Curtii de Conturi
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI � Decizia nr. 4957/ 05.11.2019

Recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului de un salariat. Termenul de prescriptie.
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI � Decizia nr. 4376/ 09.10.2019

Modificarea unilaterala a contractului individual de munca prin schimbarea fisei postului. Termenul de contestare a deciziei curge de la momentul comunicarii fisei de post.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 1275/2020 din 05.06.2020

Termenul legal de contestare a unei decizii de sanctionare disciplinara. 30 sau 45 de zile de la comunicare. Paralelism legislativ
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Constanta - Decizia civila nr. 27 din data de 21.01.2020Articole Juridice

Transformarea unei societati de drept national in societate europeana (SE) nu trebuie sa reduca participarea sindicatelor la compunerea consiliului de supraveghere
Sursa: MCP Cabinet avocati

Contract individual de munca, Model 2021. PDF si Word editabil
Sursa: MCP Cabinet avocati

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Numarul minim de salariati pentru constituirea unui sindicat � o incalcare a dreptului la libera asociere?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social � intre arbitru si factor de interventie arbitrara
Sursa: Irina Maria Diculescu

Termenul de apel in litigiile de munca � constitutionalitate si oportunitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Instituirea unei singure cai de atac in litigiile de munca si liberul acces la justitie
Sursa: Irina Maria Diculescu