din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3111 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social

  Publicat: 26 Dec 2022       16611 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011)

Publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1238 din 22 decembrie 2022

Negocierea intre angajator sau organizatia de angajatori pe de o parte si angajati,
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
(stat federativ). Stat format din 2 sau mai multe state membre, caracterizat prin functionarea a 2 randuri de organe de conducere -
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
(stat federativ). Stat format din 2 sau mai multe state membre, caracterizat prin functionarea a 2 randuri de organe de conducere -
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Negocierea intre angajator sau organizatia de angajatori pe de o parte si angajati,
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
(stat federativ). Stat format din 2 sau mai multe state membre, caracterizat prin functionarea a 2 randuri de organe de conducere -
(stat federativ). Stat format din 2 sau mai multe state membre, caracterizat prin functionarea a 2 randuri de organe de conducere -
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
(stat federativ). Stat format din 2 sau mai multe state membre, caracterizat prin functionarea a 2 randuri de organe de conducere -
Dovada scrisa prin care
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

b) au independenta organizatorica si patrimoniala;
c) organizatiile sindicale membre cumuleaza un numar de membri de cel putin 5% din efectivul angajatilor/lucratorilor din sectorul de negociere colectiva sau din grupul de unitati, dupa caz;
C. la nivel de unitate:
a) au statut legal de sindicat sau federatie sindicala;
b) au independenta organizatorica si patrimoniala;
c) numarul de membri ai sindicatului sau, dupa caz, ai sindicatelor componente ale federatiei sindicale reprezinta cel putin 35% din numarul total de angajati/lucratori aflati intr-un raport juridic de munca sau un raport de serviciu cu unitatea.
(2) Federatiile sindicale pot fi reprezentative concomitent in mai multe sectoare de negociere colectiva, la nivelul mai multor grupuri de unitati sau la nivelul mai multor unitati daca indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la alin. (1) lit. B sau C, dupa caz, la nivelul mai multor sectoare de negociere colectiva, la nivelul mai multor grupuri de unitati sau la nivelul mai multor unitati, dupa caz.
(3) Indeplinirea de catre organizatiile sindicale a conditiilor de reprezentativitate se constata, la cererea acestora, de catre instanta competenta in a carei raza teritoriala isi au sediul, prin depunerea la instanta a documentatiei prevazute la art. 55.
(4) Hotararea se motiveaza si se comunica in 5 zile de la pronuntare.
(5) Hotararea judecatoreasca poate fi atacata numai cu apel.

Articolul 55
Dovada indeplinirii conditiilor de reprezentativitate se face astfel:
A. la nivel national:
a) copie a hotararii judecatoresti de dobandire a personalitatii juridice de catre confederatie si a ultimei hotarari judecatoresti de modificare a statutului si/sau a componentei organelor de conducere;
b) tabel centralizator, semnat de reprezentantul legal al confederatiei sindicale, care cuprinde lista cu structurile judetene ale confederatiei sindicale din cel putin jumatate plus unu din numarul judetelor Romaniei, inclusiv municipiul Bucuresti;
c) adresa de la Institutul National de Statistica cu numarul total al angajatilor/lucratorilor din economia nationala, exclusiv persoanele prevazute la art. 4;
d) tabel centralizator, semnat de reprezentantul legal al confederatiei sindicale, cuprinzand lista federatiilor componente si numarul total de membri ai acestora, precum si declaratiile semnate de reprezentantii legali ai federatiilor sindicale membre in care se specifica numarul total de membri de sindicat din fiecare federatie;
e) declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al fiecarei federatii sindicale membre privind afilierea la o singura confederatie sindicala;
B. la nivel de sector de negociere colectiva:
a) copie a hotararii judecatoresti de dobandire a personalitatii juridice de catre federatie si a ultimei hotarari judecatoresti de modificare a statutului si/sau a componentei organelor de conducere;
b) tabel centralizator, semnat de reprezentantul legal al federatiei sindicale, cuprinzand lista sindicatelor componente si numarul total de membri ai acestora, precum si declaratiile semnate de reprezentantii legali ai sindicatelor componente in care se specifica numarul total de membri de sindicat din fiecare unitate;
c) adresa de la Institutul National de Statistica sau de la alte institutii abilitate prin lege cu privire la numarul total de angajati si/sau lucratori din sectorul de negociere colectiva respectiv, exclusiv persoanele prevazute la art. 4;
d) declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al fiecarui sindicat membru privind afilierea la o singura federatie sindicala;
C. la nivel de grup de unitati, daca acesta este constituit:
a) copie a hotararii judecatoresti de dobandire a personalitatii juridice de catre federatie si a ultimei hotarari judecatoresti de modificare a statutului si/sau a componentei organelor de conducere;
b) tabel centralizator, semnat de reprezentantul legal al federatiei sindicale, cuprinzand lista sindicatelor din grupul de unitati si numarul total de membri ai acestora, precum si declaratiile semnate de reprezentantii legali ai sindicatelor componente in care se specifica numarul de membri de sindicat din fiecare unitate care a constituit grupul de unitati;
c) numarul de angajati/lucratori ai unitatilor care constituie grupul de unitati, dovedit cu adeverintele eliberate de unitatile care constituie grupul sau cu certificat eliberat de Inspectia Muncii, pe baza informatiilor extrase din baza de date organizata la nivelul Inspectiei Muncii cu registrele generale de evidenta a angajatilor/lucratorilor depuse de angajatori; eliberarea certificatului in acest scop se face gratuit;
d) declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al fiecarui sindicat membru privind afilierea la o singura federatie sindicala;
D. la nivel de unitate:
a) copie a hotararii judecatoresti de dobandire a personalitatii juridice de catre organizatia sindicala si a ultimei hotarari judecatoresti de modificare a statutului si/sau componentei organului executiv de conducere;
b) declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul legal al organizatiei sindicale privind numarul total de membri de sindicat;
c) adeverinta eliberata de angajator sau certificat eliberat de Inspectia Muncii, privind numarul de angajati/lucratori din unitate, pe baza informatiilor extrase din baza de date organizata la nivelul Inspectiei Muncii cu registrele generale de evidenta a salariatilor depuse de angajatori. Eliberarea certificatului in acest scop se face gratuit;
d) dovada depunerii la Inspectoratul Teritorial de Munca a unei copii a dosarului de reprezentativitate.

Articolul 56
(1) Anterior depunerii dosarului pentru obtinerea reprezentativitatii, confederatiile si federatiile sindicale vor depune in format electronic o copie a respectivului dosar la ministerul responsabil cu dialogul social, care o va inregistra si va emite dovada in acest sens.
(2) Dovada emisa de ministerul responsabil cu dialogul social este obligatorie pentru acceptarea de catre instanta competenta, dupa caz, a depunerii dosarului de reprezentativitate.
(3) Dupa constatarea reprezentativitatii organizatiilor sindicale, instanta competenta inscrie in registrul special al sindicatelor data hotararii de admitere a cererii de constatare a reprezentativitatii, precum si informatiile solicitate potrivit art. 55 privind numarul total al membrilor organizatiilor sindicale.
(4) Confederatiile si federatiile sindicale sunt obligate ca, in termen de 5 de zile lucratoare de la data comunicarii hotararii judecatoresti de constatare a reprezentativitatii, sa transmita in format electronic o copie a acesteia ministerului responsabil cu dialogul social.
(5) O copie a dosarului prevazut la alin. (1) si a hotararii judecatoresti de constatare a reprezentativitatii vor fi publicate pe site-ul ministerului responsabil cu dialogul social in termen de 3 zile lucratoare de la depunerea dosarului, respectiv de la data primirii hotararii judecatoresti.
(6) Anterior depunerii dosarului pentru obtinerea reprezentativitatii la judecatorie, sindicatele vor depune, in format electronic, o copie a respectivului dosar la inspectoratul teritorial de munca, care o va inregistra si va emite dovada in acest sens.
(7) Sindicatele reprezentative sunt obligate ca, in termen de 5 de zile lucratoare de la data comunicarii hotararii judecatoresti de constatare a reprezentativitatii, sa transmita o copie a acesteia atat la inspectoratul teritorial de munca, in format electronic, care o va publica, in termen de 3 zile lucratoare, pe site-ul institutiei, cat si angajatorului.
Capitolul VI Reprezentantii angajatilor/lucratorilor

Articolul 57
(1) La angajatorul la care sunt incadrati minimum 10 angajati/lucratori si la care nu exista sindicat, interesele angajatilor/lucratorilor pot fi promovate si aparate de reprezentantii lor, alesi si mandatati special in acest scop, conform legii.
(2) Reprezentantii angajatilor/lucratorilor sunt alesi cu votul a cel putin jumatate plus unu din numarul total al angajatilor/ lucratorilor din unitatea respectiva.
(3) Este interzisa orice interventie din partea autoritatilor publice, a angajatorilor si a organizatiilor acestora in alegerea reprezentantilor angajatilor/lucratorilor ori in impiedicarea desfasurarii acestor alegeri.
(4) Angajatorul, la cererea angajatilor/lucratorilor, va facilita desfasurarea procedurilor de alegere a reprezentantilor angajatilor/lucratorilor.
Afişează LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea dialogului social    Legea nr. 367/2022.Legea dialogului social 2023

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Acordarea drepturilor salariale prevazute in contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Greva, context in care angajatorul poate dispune concedierea salariatilor?
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Momentul de la care curge termenul de prescriptie al dreptului material la actiune privind plata despagubirilor pentru pagubele produse de salariati
Pronuntaţă de: Tribunalul Arges

Organizatie sindicala. Calitate procesuala activa
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 587/4 octombrie 2018

Conflict de munca cu element de extraneitate. Competenta teritoriala. Conflict negativ de competenta
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 208 din 28 ianuarie 2020

Salariatul aflat in somaj tehnic avea obligatia de a se prezenta la serviciu si de a indeplini sarcinile trasate de conducerea societatii
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna - Sentinta civila nr. 1119 din data de 23 noiembrie 2017

Efectele Deciziei nr. 19/2019 pronuntata de ICCJ in ceea ce priveste curgerea termenului de prescriptie in cazul in care prejudiciul angajatorului este constatat prin decizie a Curtii de Conturi
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI � Decizia nr. 4957/ 05.11.2019

Recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului de un salariat. Termenul de prescriptie.
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI � Decizia nr. 4376/ 09.10.2019

Modificarea unilaterala a contractului individual de munca prin schimbarea fisei postului. Termenul de contestare a deciziei curge de la momentul comunicarii fisei de post.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 1275/2020 din 05.06.2020

Termenul legal de contestare a unei decizii de sanctionare disciplinara. 30 sau 45 de zile de la comunicare. Paralelism legislativ
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Constanta - Decizia civila nr. 27 din data de 21.01.2020Articole Juridice

Transformarea unei societati de drept national in societate europeana (SE) nu trebuie sa reduca participarea sindicatelor la compunerea consiliului de supraveghere
Sursa: MCP Cabinet avocati

Contract individual de munca, Model 2021. PDF si Word editabil
Sursa: MCP Cabinet avocati

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Numarul minim de salariati pentru constituirea unui sindicat � o incalcare a dreptului la libera asociere?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social � intre arbitru si factor de interventie arbitrara
Sursa: Irina Maria Diculescu

Termenul de apel in litigiile de munca � constitutionalitate si oportunitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Instituirea unei singure cai de atac in litigiile de munca si liberul acces la justitie
Sursa: Irina Maria Diculescu