din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4307 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social

  Publicat: 26 Dec 2022       16393 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011)

Publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1238 din 22 decembrie 2022

Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Totalitatea atributelor si calitatilor prin care o presoana este individualizata in societate si familie, din punct de vedere al normelor de drept; stare juridica a persoanei.
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
(stat federativ). Stat format din 2 sau mai multe state membre, caracterizat prin functionarea a 2 randuri de organe de conducere -
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.

(3) Modalitatea in care sunt utilizate zilele/orele libere destinate activitatilor sindicale intr-o luna, precum si modalitatea in care pot avea loc adunari generale ale membrilor de sindicat in incinta unitatii, daca acestea presupun intreruperea programului de lucru, se stabilesc de catre parti prin contractul/acordul colectiv de munca la nivel de unitate sau, in lipsa acestuia, prin negociere directa cu conducerea unitatii.


Capitolul III Reorganizarea si dizolvarea organizatiilor sindicale

Articolul 39
In cazul reorganizarii unei organizatii sindicale, hotararile asupra patrimoniului se iau conform prevederilor din statut .

Articolul 40
Organizatiile sindicale se pot dizolva prin hotararea organelor de conducere competente, adoptata conform statutelor proprii.

Articolul 41
(1) In cazul dizolvarii, patrimoniul organizatiei sindicale se imparte conform dispozitiilor din statut sau, in lipsa unor astfel de prevederi, potrivit hotararii organelor de conducere competente.
(2) Daca statutul nu prevede modul de distribuire a patrimoniului si nici organele de conducere competente nu au luat o hotarare in aceasta privinta, instanta competenta sa decida asupra dobandirii personalitatii juridice, la cererea oricarui membru al organizatiei sindicale, hotaraste asupra distribuirii patrimoniului.

Articolul 42
(1) In termen de 5 zile de la dizolvare, conducatorii organizatiei sindicale dizolvate sau lichidatorii patrimoniului sunt obligati sa ceara instantei judecatoresti competente care a operat inscrierea ei in registrul special al sindicatelor ca persoana juridica sa faca mentiunea dizolvarii organizatiei sindicale.
(2) Dupa implinirea termenului de 5 zile, orice persoana interesata din randul membrilor organizatiei sindicale poate cere instantei judecatoresti competente efectuarea mentiunii prevazute la alin. (1).
(3) Mentiunea prevazuta la alin. (1) se va face pe pagina si la locul unde s-a facut inscrierea in registrul special al sindicatelor.

Articolul 43
(1) Organizatiile sindicale nu pot fi dizolvate si nu li se poate suspenda activitatea in baza unor acte normative si administrative ale autoritatilor administratiei publice sau hotarari ale angajatorului/organizatiilor patronale.
(2) In cazul in care o organizatie sindicala nu mai intruneste conditiile minime de constituire, orice tert interesat poate solicita instantei competente dizolvarea organizatiei in cauza, in baza unei cereri motivate.
Capitolul IV Forme de asociere a organizatiilor sindicale

Articolul 44
(1) Sindicatele legal constituite se pot asocia in vederea constituirii unei federatii sindicale.
(2) Doua sau mai multe federatii sindicale se pot asocia in vederea constituirii unei confederatii sindicale.
(3) Federatiile sau confederatiile sindicale pot constitui din sindicatele componente uniuni sindicale teritoriale/judetene, cu sau fara personalitate juridica. Structurile organizatorice teritoriale fara personalitate juridica isi desfasoara activitatea in baza statutului organizatiilor sindicatelor din care fac parte .

Articolul 45
(1) Federatiile si confederatiile sindicale constituite prin asociere, potrivit art. 44 alin. (1) si (2), dobandesc personalitate juridica potrivit dispozitiilor prezentei legi.
(2) In vederea dobandirii personalitatii juridice, imputernicitul special al federatiei sau confederatiei sindicale va depune la tribunalul in a carui raza teritoriala isi are sediul aceasta o cerere pentru dobandirea personalitatii juridice, la care se anexeaza originalul si doua exemplare, semnate pentru conformitate pe fiecare pagina de catre imputernicitul special, ale urmatoarelor documente:
a) hotararea de constituire a federatiei sau confederatiei sindicale;
b) hotararile organizatiilor sindicale de a se asocia intr-o federatie sau confederatie, semnate de reprezentantii legali ai acestora;
c) copii ale hotararilor judecatoresti de dobandire a personalitatii juridice de catre organizatiile sindicale care se asociaza;
d) statutul federatiei sau confederatiei sindicale constituite;
e) lista membrilor din organul de conducere, cu numele, prenumele, codul numeric personal, functia sindicala a acestora si durata mandatului;
f) dovada sediului.

Vezi Forma actualizata 2023 a Codului munciiAICI


Articolul 46
Uniunile sindicale teritoriale, constituite potrivit art. 44 alin. (3), dobandesc personalitate juridica la cererea federatiei sau a confederatiei sindicale care a hotarat constituirea acestora. In acest scop, imputernicitul special al federatiei sau confederatiei va depune o cerere de dobandire a personalitatii juridice la tribunalul in a carui raza teritoriala isi are sediul uniunea sindicala teritoriala, la care se anexeaza originalul si doua exemplare semnate pentru conformitate pe fiecare pagina de catre imputernicitul special, ale urmatoarelor documente:
a) hotararea federatiei sau a confederatiei pentru constituirea uniunii, potrivit statutului;
b) statutul federatiei sau confederatiei;
c) hotararea judecatoreasca de dobandire a personalitatii juridice a federatiei sau confederatiei, ramasa definitiva, precum si ultima hotarare judecatoreasca de modificare a statutului si/sau a organelor de conducere;
d) statutul uniunii sindicale teritoriale;
e) lista membrilor din organul de conducere care va cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal, functia sindicala ocupata si durata mandatului;
f) dovada sediului uniunii.

Articolul 47

Afişează LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea dialogului social    Legea nr. 367/2022.Legea dialogului social 2023

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Acordarea drepturilor salariale prevazute in contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Greva, context in care angajatorul poate dispune concedierea salariatilor?
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Momentul de la care curge termenul de prescriptie al dreptului material la actiune privind plata despagubirilor pentru pagubele produse de salariati
Pronuntaţă de: Tribunalul Arges

Organizatie sindicala. Calitate procesuala activa
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 587/4 octombrie 2018

Conflict de munca cu element de extraneitate. Competenta teritoriala. Conflict negativ de competenta
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 208 din 28 ianuarie 2020

Salariatul aflat in somaj tehnic avea obligatia de a se prezenta la serviciu si de a indeplini sarcinile trasate de conducerea societatii
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna - Sentinta civila nr. 1119 din data de 23 noiembrie 2017

Efectele Deciziei nr. 19/2019 pronuntata de ICCJ in ceea ce priveste curgerea termenului de prescriptie in cazul in care prejudiciul angajatorului este constatat prin decizie a Curtii de Conturi
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI � Decizia nr. 4957/ 05.11.2019

Recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului de un salariat. Termenul de prescriptie.
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI � Decizia nr. 4376/ 09.10.2019

Modificarea unilaterala a contractului individual de munca prin schimbarea fisei postului. Termenul de contestare a deciziei curge de la momentul comunicarii fisei de post.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 1275/2020 din 05.06.2020

Termenul legal de contestare a unei decizii de sanctionare disciplinara. 30 sau 45 de zile de la comunicare. Paralelism legislativ
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Constanta - Decizia civila nr. 27 din data de 21.01.2020Articole Juridice

Transformarea unei societati de drept national in societate europeana (SE) nu trebuie sa reduca participarea sindicatelor la compunerea consiliului de supraveghere
Sursa: MCP Cabinet avocati

Contract individual de munca, Model 2021. PDF si Word editabil
Sursa: MCP Cabinet avocati

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Numarul minim de salariati pentru constituirea unui sindicat � o incalcare a dreptului la libera asociere?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social � intre arbitru si factor de interventie arbitrara
Sursa: Irina Maria Diculescu

Termenul de apel in litigiile de munca � constitutionalitate si oportunitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Instituirea unei singure cai de atac in litigiile de munca si liberul acces la justitie
Sursa: Irina Maria Diculescu