din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1262 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social

  Publicat: 26 Dec 2022       16452 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011)

Publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1238 din 22 decembrie 2022

1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Operatiune asiguratoare prin care o persoana fizica sau juridica dispune pastrarea unei sume de bani in contul altei persoane, care renunta sa o primeasca.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Negocierea intre angajator sau organizatia de angajatori pe de o parte si angajati,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Negocierea intre angajator sau organizatia de angajatori pe de o parte si angajati,


Articolul 29
Organizatiile sindicale pot adresa autoritatilor publice competente, potrivit art. 74 din Constitutia Romaniei, republicata, propuneri de legiferare in domeniile de interes sindical.

Articolul 30
(1) Angajatorul invita sindicatul reprezentativ la nivel de unitate sa participe la lucrarile consiliului de administratie sau ale altui organ asimilat acestuia, numai la discutarea problemelor de interes profesional si social cu impact asupra angajatilor/lucratorilor, in conditiile Legii nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare si consultare a angajatilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In cazul in care nu exista sindicat reprezentativ la nivel de unitate, organizatiile sindicale impreuna cu angajatii/lucratorii isi desemneaza un reprezentant ales sa participe potrivit prevederilor alin. (1).
(3) In scopul apararii drepturilor si promovarii intereselor profesionale, economice si sociale, angajatii/lucratorii, reprezentati conform prevederilor art. 102 alin. (1) lit. B, vor primi de la angajatori sau de la organizatiile acestora informatiile necesare pentru negocierea contractelor colective de munca sau, dupa caz, pentru incheierea acordurilor colective de munca privind raporturile de serviciu, in conditiile legii.
(4) Hotararile consiliului de administratie sau ale altor organe asimilate acestuia, privitoare la probleme care fac obiectul informarii si consultarii angajatilor/lucratorilor conform legii, vor fi comunicate in scris angajatilor/lucratorilor reprezentati conform prevederilor art. 102 alin. (1) lit. B, in termen de doua zile lucratoare de la data desfasurarii sedintei.

Articolul 31
(1) Informarea si consultarea angajatilor/ lucratorilor, reprezentati conform prevederilor art. 102 alin. (1) lit. B, cu privire la evolutia recenta si evolutia probabila a activitatilor si a situatiei economice a unitatii, se face dupa cum urmeaza:
a) angajatorul va initia procesul de informare si consultare dupa raportarea situatiilor financiare ale unitatii pe anul precedent;
b) in cazul in care angajatorul nu initiaza procesul de informare si consultare cu privire la evolutia recenta si evolutia probabila a activitatilor si a situatiei economice a unitatii, acesta va incepe la cererea scrisa a angajatilor/lucratorilor;
c) pentru a permite examinarea situatiei in mod adecvat, angajatorii vor transmite angajatilor/lucratorilor intr-un termen rezonabil pentru a pregati consultarea, urmatoarele informatii:
(i) situatiile cu caracter financiar relevante pentru pregatirea negocierilor colective;
(ii) informatii detaliate privind efectivele unitatii, situatia si politica sociala;
(iii) alte informatii necesare solicitate de organizatiile sindicale si/sau de reprezentantii angajatilor/lucratorilor, precum si de expertii care le asista..
(2) Informarea si consultarea angajatilor/lucratorilor reprezentati conform art. 102 alin. (1) lit. B, cu privire la deciziile care pot duce la modificari importante in organizarea muncii, in relatiile contractuale sau in raporturile de munca, acestea incluzand, dar nelimitandu-se la: situatiile de transfer de intreprindere, achizitii, fuziuni, concedieri colective, inchideri de unitati de productie etc., se fac dupa cum urmeaza:
a) angajatorii vor initia si finaliza procesul de informare si consultare a angajatilor/lucratorilor, inainte de implementarea deciziilor respective, pentru a permite acestora sa formuleze propuneri pentru protectia drepturilor angajatilor/lucratorilor;
b) in cazul in care angajatii/lucratorii considera ca exista o amenintare la adresa locurilor de munca, procesul de informare si consultare va incepe la cererea scrisa a acestora, in termen de cel mult 10 zile calendaristice de la comunicarea solicitarii;
c) in vederea pregatirii consultarii, angajatorii au obligatia sa transmita, in baza unei solicitari, angajatilor/lucratorilor informatiile necesare pentru a permite examinarea problemei in mod adecvat.
(3) Consultarea va avea loc la un nivel relevant de reprezentare a angajatorului si a angajatilor/lucratorilor, si intr-o forma care sa permita angajatilor/lucratorilor reprezentati conform prevederilor art. 102 alin. (1) lit. B, sa obtina un raspuns motivat la orice punct de vedere si se va incheia cu intocmirea unui proces-verbal de consemnare a pozitiilor partilor pe marginea subiectelor discutate de catre acestea.

Articolul 32
(1) Pe parcursul exercitarii dreptului la informare si consultare, precum si in cadrul negocierilor colective, organizatiile sindicale si/sau reprezentantii angajatilor/ lucratorilor, dupa caz, pot fi asistati de terte persoane desemnate de acestia.
(2) Persoanele prevazute la alin. (1) vor fi desemnate de organizatiile sindicale si/sau de reprezentantii angajatilor/ lucratorilor, dupa caz, si vor avea acces la totalitatea informatiilor disponibile in cadrul procesului de informare si consultare sau in negocierea colectiva.
(3) Regimul informatiilor confidentiale la care sunt supusi angajatii/lucratorii, reprezentati conform prevederilor art. 102 alin. (1) lit. B, si expertii este cel stabilit prin Legea nr. 467/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 33
(1) In unitatile unde nu sunt constituite organizatii sindicale, angajatorul are obligatia ca, cel putin o data pe an, sa permita organizarea unei sesiuni publice de informare privind drepturile individuale si colective ale angajatilor/lucratorilor, la cererea federatiilor sindicale din sectorul de negociere colectiva al unitatii respective, cu invitarea reprezentantilor acestor federatii.
(2) Locul, data si ora la care se organizeaza sesiunile publice de informare potrivit alin. (1) sunt facute publice, prin afisare, la loc vizibil, la toate punctele de acces in unitate sau prin comunicare, prin orice alte mijloace de informare, cu cel putin 15 zile inainte de desfasurarea lor.

Articolul 34
La cererea organizatiilor sindicale afiliate, federatiile sau confederatiile sindicale, dupa caz, vor delega reprezentanti sau experti care sa le asiste ori sa le reprezinte interesele in relatia cu angajatorii sau organizatiile acestora.
Sectiunea a 6-a Raporturile organizatiilor sindicale cu membrii lor

Articolul 35
Raporturile dintre organizatiile sindicale si membrii lor sunt reglementate prin statutele proprii si prin prezenta lege.

Articolul 36
(1) Membrii unei organizatii sindicale au dreptul de a se retrage din organizatia sindicala, in baza unei notificari scrise, fara obligatia de a arata motivele.
(2) Organizatia sindicala are obligatia de a opera retragerea in evidentele sale a membrilor si, in situatia prevazuta la art. 24 alin. (1), de a notifica angajatorul in vederea sistarii retinerii cotizatiei, cel tarziu in ultima zi lucratoare din luna in care are loc retragerea membrului din sindicat.

Articolul 37
Membrii alesi in organele de conducere sau organele executive de conducere ale organizatiilor sindicale, personalul de specialitate si administrativ din aparatul acestora pot fi salarizati din fondurile organizatiei sindicale.

Articolul 38
(1) Membrii alesi in organele de conducere ale sindicatului, care lucreaza nemijlocit in unitate in calitate de angajati/lucratori, au dreptul la reducerea programului lunar de lucru pentru activitatea sindicala, proportional cu numarul de membri, in conditiile negociate prin contractul sau acordul colectiv de munca la nivel de unitate sau, in lipsa acestuia, prin negociere directa cu conducerea unitatii.
(2) Zilele/Orele negociate potrivit alin. (1), neutilizate pentru activitatea sindicala intr-o luna pot fi reportate pentru luna urmatoare daca s-a convenit prin negociere .
Afişează LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea dialogului social    Legea nr. 367/2022.Legea dialogului social 2023

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Acordarea drepturilor salariale prevazute in contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Greva, context in care angajatorul poate dispune concedierea salariatilor?
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Momentul de la care curge termenul de prescriptie al dreptului material la actiune privind plata despagubirilor pentru pagubele produse de salariati
Pronuntaţă de: Tribunalul Arges

Organizatie sindicala. Calitate procesuala activa
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 587/4 octombrie 2018

Conflict de munca cu element de extraneitate. Competenta teritoriala. Conflict negativ de competenta
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 208 din 28 ianuarie 2020

Salariatul aflat in somaj tehnic avea obligatia de a se prezenta la serviciu si de a indeplini sarcinile trasate de conducerea societatii
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna - Sentinta civila nr. 1119 din data de 23 noiembrie 2017

Efectele Deciziei nr. 19/2019 pronuntata de ICCJ in ceea ce priveste curgerea termenului de prescriptie in cazul in care prejudiciul angajatorului este constatat prin decizie a Curtii de Conturi
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI � Decizia nr. 4957/ 05.11.2019

Recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului de un salariat. Termenul de prescriptie.
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI � Decizia nr. 4376/ 09.10.2019

Modificarea unilaterala a contractului individual de munca prin schimbarea fisei postului. Termenul de contestare a deciziei curge de la momentul comunicarii fisei de post.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 1275/2020 din 05.06.2020

Termenul legal de contestare a unei decizii de sanctionare disciplinara. 30 sau 45 de zile de la comunicare. Paralelism legislativ
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Constanta - Decizia civila nr. 27 din data de 21.01.2020Articole Juridice

Transformarea unei societati de drept national in societate europeana (SE) nu trebuie sa reduca participarea sindicatelor la compunerea consiliului de supraveghere
Sursa: MCP Cabinet avocati

Contract individual de munca, Model 2021. PDF si Word editabil
Sursa: MCP Cabinet avocati

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Numarul minim de salariati pentru constituirea unui sindicat � o incalcare a dreptului la libera asociere?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social � intre arbitru si factor de interventie arbitrara
Sursa: Irina Maria Diculescu

Termenul de apel in litigiile de munca � constitutionalitate si oportunitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Instituirea unei singure cai de atac in litigiile de munca si liberul acces la justitie
Sursa: Irina Maria Diculescu