Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Penal » Neinceperea urmaririi penale. Fals in inscrisuri sub semnatura privata

Neinceperea urmaririi penale. Fals in inscrisuri sub semnatura privata

  Publicat: 04 Oct 2012       8880 citiri        Secţiunea: Drept Penal  


Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Prevazuta in cap. IV, t. I, C. proc. pen.,partea speciala, activitatea procedurala prin care urmarirea penala este intrerupta,
Conform art. 290 Cod Penal, falsificarea unui inscris sub semnatura privata prin vreunul din modurile aratate in art. 288 (falsul material in inscrisuri oficiale),
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Una dintre trasaturile esentiale ale infractiunii prevazuta in cap. I, t. II, art. 18, C. pen., partea generala.
Conform art. 290 Cod Penal, falsificarea unui inscris sub semnatura privata prin vreunul din modurile aratate in art. 288 (falsul material in inscrisuri oficiale),
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Cauza de impiedicare a punerii in miscare sau exercitarea actiunii penale,
Prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub nr.773/204/10.02.2012 petenta SG P IMPEX SRL in conformitate cu disp. art.2781 cod proc. penala a formulat plangere impotriva Ordonantelor Parchetului de pe langa Judecatoria Campina nr.l475/P/2001 si 2253/II/2/2011, prin care s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala a numitei CG pentru savarsirea infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata prev.de art.290 alin.l cod penal intrucat fapta nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni si neinceperea urmaririi penale fata de numitii M M si A S pentru savarsirea infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata prev.de art.290 alini:, cod penal si fata de numita C G pentru savarsirea infractiunii de inselaciune prev.de art.215 alin.l cod penal intrucat fapta nu exista.

Acoperire in natura sau prin echivalent banesc a prejudiciului cauzat unei persoane
Reglementeaza in cap. I, t. I, C. proc. pen., partea speciala; sunt procurorul si organele de cercetare penala.
Totalitatea bunurilor , lucrurile propriu-zise si drepturile asupra lor,
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Persoana care este chemata la mostenire in temeiul legii.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Imprumut monetar acordat, reprezentand avans garantat cu depunerea in gaj a unui colateral.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Persaoana care are calificarea profesionala si cunostinte de specialitate si are dreptul sa acorde asistenta juridica sau sa reprezinte partile intr-un proces.
Asezate in cap. I, t. II, art. 18, C. pen., partea generala.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Conform art. 290 Cod Penal, falsificarea unui inscris sub semnatura privata prin vreunul din modurile aratate in art. 288 (falsul material in inscrisuri oficiale),
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Actul cu caracter public, prin care o persoana manifesta, in formele si modalitatile prevazute in reglementarile vamale,
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Persoana fizica sau juridica care se imprumuta de la o alta persoana fizica sau juridica numita imprumutator.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Inregistrare sistematica a informatiilor privind situatia patrimoniala si a rezultatelor obtinute de catre un agent economico-social, atat pentru necesitatile acestuia cat si pentru relatiile cu asociatii sau actionarii,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Tabel statistico-economic folosit in analiza si planificare, prin care se compara si se raporteaza
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Prevazuta in cap. IV, t. I, C. proc. pen.,partea speciala, activitatea procedurala prin care urmarirea penala este intrerupta,
Conform art. 290 Cod Penal, falsificarea unui inscris sub semnatura privata prin vreunul din modurile aratate in art. 288 (falsul material in inscrisuri oficiale),
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Cauza de impiedicare a punerii in miscare sau exercitarea actiunii penale,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Reluarea dezbaterilor, la cererea uneia din parti sau a procurorului,
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Parti componente ale infractiunii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Persoana fizica sau juridica care se imprumuta de la o alta persoana fizica sau juridica numita imprumutator.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Intreprindere comuna. Asociatie de intreprinderi sau de persoane fizice, constituita pentru a realiza un anumit proiect de afacere. Conform regulilor de concurenta comunitare, „intreprinderile comune” sunt intreprinderi controlate in comun de catre cel putin alte doua intreprinderi.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Persoana care este chemata la mostenire in temeiul legii.
Uzucapiune, mod de dobandire a dreptului la proprietate si a altor drepturi reale, usufruct, uz, abitatie, servitute, superficie, prin exercitarea posesiunii asupra unui bun imobil o perioada prevazuta de lege.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Denumire data monedei unice europene.
Reprezinta sistemul general de acordare a creditelor si presupune stabilirea unui plafon maxim al creditelor ce urmeaza a fi acordate.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Potrivit legii nr 58/1998 privind activitatea bancilor comerciale, acestea (atat persoanele juridice romane, cat si sucursalele unor banci straine) pot desfasura, in limita autorizatiei primite de la BNR, urmatoarele activitati:
Legatura intre doua sau mai multe infractiuni ori dintre dintre doua sau mai multe cauze aflate inaintea unuia sau mai multor organe jurisdictionale.
Prevazuta in cap. VI, t. I, C. proc. pen., partea speciala,
Infractiunea se consuma in momentul in care,
Conform art. 290 Cod Penal, falsificarea unui inscris sub semnatura privata prin vreunul din modurile aratate in art. 288 (falsul material in inscrisuri oficiale),
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.

In motivarea plangerii petenta a sustinut in esenta ca solutia dispusa de organele de urmarire penala cu privire la numita C G este netemeinica si nelegala, intrucat i s-a incalcat dreptul la un proces echitabil si la repararea pagubelor, fiind incalcate prev.art.2-4 , art. 115 si 62 cod proc.penala intrucat organele de urmarire penala nu au manifestat un rol activ pentru aflarea adevarului si au comis o grava eroare judiciara atunci cand au constatat ca in cauza nu sunt indeplinite elementele constitutive ale infractiunii de inselaciune atat sub aspectul laturii obiective cat si subiective, deoarece numita C G in mod intentionat a falsificat declaratia ce prelungea termenul de rambursare a asa zisului imprumut in suma de 70.000 lei cu scopul de a obtine un folos material injust pentru ea si fiul acesteia C C persoana care a solicitat punerea in executare a tuturor actelor falsificate.
S-a solicitat de catre petenta admiterea plangerii, desfiintarea Ordonantelor Parchetului de pe langa Judecatoria Campina si trimiterea cauzei la procuror pentru completarea probelor si lamurirea cauzei sub toate aspectele.
Din oficiu, instanta a dispus atasarea dosarului penal nr.l475/P/2011 al Parchetului de pe langa Judecatoria Campina.
In dovedirea sustinerilor sale petenta a depus la dosar urmatoarele inscrisuri: procura speciala autentificata sub nr.472/6 aprilie 2011 de catre Notar public F V D, dispozitia de poprire nr.51/6.04.2011, emisa de executorul judecatoresc F M catre BCR, BRD Breaza, Banca Comerciala Carpatica SA Campina, S imi Bank Romania -Sucursala Ploiesti, R Bank SA Bucuresti, certificatul de mostenitor nr.76/2002 privind pe defunctul C I certificatul de deces al numitei C E, certificatul de mostenitor nr.22/2011 privind pe defuncta C E, cererea de continuare a executarii silite formulata de numitul C C al data de 28.04.2011 in dosarul 51/2011 al Biroului executorului judecatoresc F M, adresa 22150/6 iunie 2011a Primariei or.Breaza, procesul verbal de executare incheiat la 23.09.2011 de catre executorul judecatoresc F M, incheierea din 30.03.2011 a Judecatoriei Campina prin care s-a incuviintat executarea silita solicitata de creditoarea C E impotriva debitoarei SC P Impex SRL B in baza titlului executoriu reprezentat de contractul de imprumut autentificat sub nr.981/21.12.2001, sentinta civila nr.2460/12 oct.2011 a

Judecatoriei Campina prin care a fost solutionata contestatia la executare formulata de; contestatoarea SC P Impex SRL in contradictoriu cu C C.
Prezenta in instanta, prin aparator ales, intimata C G a solicitat respingerea plangerii ca neintemeiata si mentinerea solutiei adoptata de organele de urmarire penala ca legala si temeinica, intrucat in mod justificat s-a apreciat ca fapta nu prezinta pericolul social al unei infractiuni si ca infractiunea de inselaciune nu s-a savarsit.
Examinand actele dosarului instanta retine in fapt urmatoarele:
La data de 6 mai 2011 SC P SRL Breaza a formulat plangere penala impotriva numitilor C G, C E, M M si A S pentru savarsirea infractiunilor de inselaciune si fals in inscrisuri sub semnatura privata.
Petenta a sustinut ca fostul sau administrator, numita C G ar fi antedatat o declaratie prin care termenul de returnare a unei sume de 70.000 lei ce a facut obiectul unui contract de imprumut incheiat in cursul anului 2001 intre SC P Impex SRL reprezentata de C G si respectiv defuncta sa mama C E ar fi fost prelungit pana in anul 2008.
Aceasta declaratie mentionata anterior, alaturi de contractul de imprumut a stat la baza unei actiuni in instanta, intentata de succesorul creditorului, respectiv numitul C C, impotriva SC P Impex SRLK, actiune formulata cu scopul recuperarii sumei de 70.000 lei.
Petenta a mai sustinut ca dupa verificarea evidentelor contabile ale societatii s-a constatat ca suma de 70.000 lei nu se regaseste, considerand ca suma de bani in cazul in care a existat a intrat in posesia numitei C G care profitand de faptul ca nu mai detine nici o calitate in cadrul societatii comerciale sus mentionate, impreuna cu doi martori, a falsificat si antedatat declaratia anterior mentionata pentru ca termenul de prescriptie al returnarii debitului sa nu se implineasca.
Din declaratiile numitilor M M si A S, persoane care au semnat declaratia prin care se prelungeste termenul de rambursare a creditului, rezulta ca numita C E a imprumutat suma de 70.000 lei catre SC P Impex SRL in anul 2001 insa acestia nu au fost prezenti la momentul predarii banilor si nici in fata notarului public la data autentificarii contractului de imprumut insa au precizat ca declaratia modificatoare a termenului de rambursare a imprumutului a fost redactata si semnata in cursul anului 2008-2009 si nu in anul 2002 cum s-a pretins.
Prin declaratia data, numita C G a aratat ca in cursul anului 2001 in calitate de reprezentant al SC P Impex SRL a incheiat cu numita C E un contract de imprumut pentru suma de 70.000 lei care a fost predata in transe, parte din ea fiind folosita la plata unor cheltuieli uzuale ale societatii, suma efectiv intrata in contabilitatea societatii fiind de aprox.50.000 lei, iar referitor la declaratia prin care termenul de rambursare a sumei imprumutate a fost prelungit din anul 2002 pana in anul 2008, a precizat ca inscrisul a fost intocmit ulterior, respectiv in anul 2008 si nu la data inscrisa in acesta 14 mai 2002.
De asemenea din raportul de expertiza contabila intocmit in dosarul nr. 1999/204/2011 aflat pe rolul Judecatoriei Campina rezulta ca neexistand in evidenta contabila la primiri si in soldurile vreunui cont , in balanta de verificare pe luna dec.2001 si nici in bilantul contabil incheiat la 31.12.2001 suma de 70.000 lei cu certitudine nu a fost incasata de catre SC P Impex SRL B.
Prin Ordonanta nr.l475/P/2011 a Parchetului de pe langa Judecatoria Campina s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala a invinuitei C G pentru savarsirea infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata prev.de art.290 cod penal si aplicarea unei sanctiuni cu caracter administrativ, amenda in cuantum de 500 lei, neinceperea urmaririi penale fata de numitii M M si A S pentru savarsirea aceleiasi infractiuni si aplicarea unei sanctiuni cu caracter administrativ, respectiv amenda in cuantum de 250 lei , neinceperea urmaririi penale fata de C E pentru savarsirea infractiunii prev.de art.290 alin.l cod penal intrucat a intervenit decesul acesteia si neinceperea urmaririi penale fata de numita C G pentru savarsirea infractiunii de inselaciune prev.de art.215 alin.l cod penal intrucat fapta nu exista.
Aceasta solutie a fost mentinuta de catre prim procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Campina prin Ordonanta nr.2253/II/2/2011 din 17 ian.2012 prin care a fost respinsa plangerea formulata de petenta in baza art.275-278 cod proc.penala.
Analizand sustinerile petentei si inscrisurile depuse de aceasta la dosar instanta constata ca plangerea este intemeiata, urmand a fi admisa in baza art.278/1 alin.8 lit.b cod proc.penala si a j desfiinta in parte Ordonantele Parchetului de pe langa Judecatoria Campina nr.l475/P/2011 si nr.2253/II/2/2011 si a trimite cauza procurorului pentru inceperea si respectiv redeschiderea urmaririi penale fata de numita C G pentru savarsirea infractiunilor de inselaciune prev.de art.215 alin.l si 2 cod penal, fals in inscrisuri sub semnatura privata prev.de art.290 alin.l cod penal pentru urmatoarele considerente:
Potrivit disp.art.215 alin.l cod penal, fapta de inducere in eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevarata a unei fapte mincinoase, in scopul de a obtine pentru sine sau pentru altul un folos material injust si daca s-a pricinuit o paguba, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de inselaciune.
Din actele premergatoare efectuate in cauza rezulta ca numita C G a sustinut in mod mincinos ca a imprumutat in calitate de administrator al SC P Impex SRL suma de 70.000 lei, de la mama ei C E, in prezent decedata, desi aceasta suma nu se regaseste in evidentele contabile ale societatii si despre care a sustinut fara a dovedi ca a fost predata in transe si circa 50.000 lei an fost cheltuiti pentru societate .
Ulterior, cand nu a mai avut calitatea de asociat al acestei societati comerciale, prin intermediul fiului sau C C, unic mostenitor legal al defunctei C E a urmarit obtinerea unui folos material injust prin folosirea unui mijloc fraudulos, respectiv o declaratie antedatata in 2002, desi fusese incheiata in 2008-2009, prin care termenul de restituire a imprumutului se prelungea pana in 2008, in scopul evitarii stingerii presupusei creante prin prescriptie .
In raport de situatia de fapt retinuta, instanta constata ca sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii de inselaciune prev.de art.215 alin.l si 2 cod penal sub aspectul laturii obiective si subiective, urand a se dispune inceperea urmaririi penale fata de numita C G pentru savarsirea acesteia si completarea probelor in vederea stabilirii urmarii imediate a acesteia, j respectiv a cuantumului pagubei cauzate SC P Impex SRL, care solicita obligarea numitei C G la j plata sumei de 4.000 lei si 50.000 euro cu titlu de despagubiri pentru blocarea abuziva a conturilor j in perioada 6 aprilie - 23 septembrie 2011, refuzul bancii S IMI BANK Romania de a-i ! suplimenta linia de credit datorita acestei situatii, precum si cheltuielile de judecata suportate. : i
intrucat mijlocul fraudulos folosit constituie prin el insusi infractiunea de fals in j inscrisuri sub semnatura privata prev.de art.290 cod penal, urmeaza a se aplica regulile : concursului de infractiuni, pericolul social al faptei urmand a fi apreciat in contextul intregii activitati infractionale, existand cazul de conexitate prev.de art.34 lit.c cod proc.penala, astfel incat se impune redeschiderea urmaririi penale pentru aceasta infractiune .
Urmeaza a mentine ca legale si temeinice solutiile de neincepere a urmaririi penale fata de numitii M M si A S pentru savarsirea infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata prev.de art.290 alin.l cod penal intrucat faptele nu prezinta pericolul social al unei infractiuni, ei semnand declaratia falsificata la rugamintea matusii si respectiv cumnatei lor, fara a avea reprezentarea consecintelor, precum si a solutiei de neincepere a urmaririi penale fata de numita
CE pentru savarsirea aceleiasi infractiuni intrucat a intervenit decesul acesteia.
Pronuntata de: Judecatoria Campina - Hotarare nr. 125 din data 10.04.2012


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Campina    Dreptul la un proces echitabil    Eroara judiciara    Parchetul de pe langa Judecatoria Campina    Mostenire    Mostenitori    Executare silita    Inselaciune    Fals in inscrisuri sub semnatura privata    Contract de imprumut   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

CEDO: Antohi impotriva Romaniei. Dreptul la un proces echitabil
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

CEDO: Tau impotriva Romaniei. Dreptul la un proces echitabil
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

CEDO: Nicolae Virgiliu Tanase impotriva Romaniei. Dreptul la un proces echitabil intr-un termen rezonabil
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

CEDO: Lungu impotriva Romaniei. Dreptul la un proces echitabil. Accesul la o instanta
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

CEDO: Mihancea impotriva Romaniei. Dreptul la un proces echitabil. Accesul la o instanta
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

CEDO: Camelia Bogdan impotriva Romaniei. dreptul la un proces echitabil. Accesul la o instanta
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

CEDO: Pfenning Distributie SRL impotriva Romaniei. Dreptul la un proces echitabil. Dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de doua ori
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

CEDO: George-Laviniu Ghiurau impotriva Romaniei. Dreptul la un proces echitabil. Donditii de detentie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Decizia nr. 293/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. (3) din Codul penal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 362/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (7) fraza finala din Legea cetateniei romane nr. 21/1991
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a RomanieiArticole Juridice

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii – pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior – pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Restrictiile privind vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan si aplicarea principiului tempus regit actum
Sursa: Irina Maria Diculescu

Obligatia instantei de a stabili contributia lunara la intretinerea copilului pe timpul plasamentului – masura de protectie a drepturilor copilului sau piedica in calea celeritatii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Determinarea expertului pentru stabilirea pretului intr-un contract prin incheiere definitiva prin prisma liberului acces la justitie
Sursa: Irina Maria Diculescu

Repunerea partilor in situatia anterioara prin anularea deciziei de concediere – echitate sau discriminare fata de angajator?
Sursa: Irina Maria Diculescu