Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Nulitate hotarare AGEA. Incalcarea de a participa la AGA

Nulitate hotarare AGEA. Incalcarea de a participa la AGA

  Publicat: 19 Nov 2012       4246 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Prin sentinta civila nr. 3477/20.03.2011 pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a VI-a civila, s-a respins, ca neintemeiata, cererea formulata de reclamantul S.I. in contradictoriu cu parata SC H. SA.

Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Actiunile proprii sunt clasificate ca active imobilizate in functie de intentia societatii
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
(Authorized shares) Numarul maxim de actiuni dintr-o anumita clasa pe care o companie il poate emite legal, conform prevederilor din statut.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Persoane care iau parte la savarsirea unei infractiuni ,
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
(Annual general meeting) Adunare generala ce se intruneste o data pe an, in cadrul careia managerii unei companii prezinta actionarilor rezultatele economico-financiare anuale corespunzatoare anului fiscal incheiat si se alege noul consiliu de administratie.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Aceasta este un tratat international deschis spre semnare numai statelor membre ale Consiliului Europei.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
(Hard dollars) Banii pe care o firma broker/dealer ii plateste pentru analiza, cercetare sau alte servicii financiare prestate clientilor.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Organ colectiv format din totalitatea (ori majoritatea, dupa caz) membrilor asociati si care reprezinta vointa societatii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
(Authorized shares) Numarul maxim de actiuni dintr-o anumita clasa pe care o companie il poate emite legal, conform prevederilor din statut.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
(Authorized shares) Numarul maxim de actiuni dintr-o anumita clasa pe care o companie il poate emite legal, conform prevederilor din statut.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act adoptat de organele de stat,
1. In dreptul civil, vezi Contract de mandat, Procura, Reprezentare.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Persoana care singura ori impreuna cu alte persoane, detine sau este proprietar de actiuni sau alte valori mobiliare,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Persoana care singura ori impreuna cu alte persoane, detine sau este proprietar de actiuni sau alte valori mobiliare,
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Convingere intima a unei persoane ca ceea ce face este bine,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
(Authorized shares) Numarul maxim de actiuni dintr-o anumita clasa pe care o companie il poate emite legal, conform prevederilor din statut.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.


In motivarea sentintei tribunalul a retinut urmatoarele :


Reclamantul S.I. a solicitat anularea hotararii nr. 27/20.05.2010 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor paratei H. SA.


Prin hotararea nr. 27/20.05.2010 s-a aprobat programul de rascumparare de actiuni proprii de catre parata, conform art. 103 din legea nr. 31/1990 rep.


Actiunile urmau sa fie folosite in scop de stimulare si fidelizare prin distribuirea, cu titlu gratuit catre salariatii actionari ai paratei, in conditiile si cu restrictiile prevazute in documentele statutare si in hotararile adunarilor generale.


Actiunile urmau a fi rascumparate in conditii de piata la un pret minim de 5 lei/actiune si un pret maxim egal la valoarea nominala a actiunilor.


Adunarea a aprobat cu majoritate de voturi mandatarea consiliului de administratie al societatii sa adopte si sa execute toate hotararile necesare pentru ducerea la indeplinire a rezolutiei mentionate anterior, inclusiv pentru stabilirea ponderii si criteriilor de acordare a actiunilor rascumparate catre salariatii actionari ai societatii, precum si pentru a aproba prospecte, planuri programe si regulamente referitoare la cesiunea de actiuni .


Referitor la incalcarea exercitiului dreptului de vot tribunalul a retinut ca in cauza, dat fiind numarul mare de actionari ai paratei, prin actul constitutiv s-a reglementat o procedura prealabila participarii efective in sedinta, prin completarea de catre actionari a unei procuri si intocmirea unor liste de participanti .


La art. 6.1 din actul constitutiv se prevede ca exercitiul dreptului de vot se face pe baza de procura speciala, fiecare actionar avand dreptul de a reprezenta si de a fi reprezentat in cadrul adunarilor generale ale actionarilor conform normei de reprezentare stabilita prin actul constitutiv. Art. 13.4 din actul constitutiv arata ca accesul la sedinta adunarii generale se face numai dupa ce o comisie din doua persoane numite de presedinte verifica legalitatea participarii la adunarea generala pe baza listelor de procuri speciale validate.


Instanta retine ca reclamantul cunostea procedura prin care trebuia exercita dreptul de vot deoarece participase in acest mod la adunarile din 27.04.2006, 22.05.2008, 20.05.2009.


Potrivit convocatorului pentru sedinta adunarii din 20.05.2010 actionarii au fost informati asupra modalitatii de participare, parata respectand intocmai dispozitiile actului sau constitutiv.


Instanta a retinut din declaratiile martorilor U.E. si U.M.H. ca, intr-adevar reclamantului nu i s-a permis accesul in sala in care se desfasura adunarea generala a paratei, pentru ca nu figura pe lista intocmita anterior.


Instanta a constatat ca reclamantul este cel care nu a respectat modalitatea prevazuta in actul constitutiv pentru participarea in adunare, prin completarea unei procuri speciale, potrivit convocatorului si ca prin urmare nu se poate retine ca intemeiat motivul de nulitate privind incalcarea dispozitiilor art. 101 si 120 din legea nr. 31/1990.


S-a mai retinut ca nu au fost aduse probe din care sa rezulte ca prin adoptarea hotararii contestate se urmareste de catre conducerea paratei dobandirea bunurilor paratei, in mod fraudulos, intrucat, membrii consiliului de administratie si cei ai comitetului director nu pot primi actiunile rascumparate si ca urmare nu este dovedita incalcarea art. 103 ind. 1 din legea societatilor comerciale.


In ceea ce priveste motivul de nulitate fundamentat pe abuzul de majoritate instanta de fond a retinut ca simpla invocare a abuzului de majoritate fara redarea modalitatii in care este afectat interesul societatii nu poate determina admiterea actiunii.


Tribunalul a considerat ca nu se poate constata nici incalcarea art. 103 ind. 1 din legea nr. 31/1990 deoarece prima conditie este aceea a autorizarii dobandirii actiunilor de catre adunarea generala extraordinara care trebuie sa stabileasca conditiile dobandirii, durata pentru care este acordata autorizatia si care nu poate depasi 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial, cea de a doua conditie fiind ca valoarea nominala a actiunilor proprii dobandite de societate sa nu depaseasca 10% din capitalul social subscris.


S-a apreciat ca primele trei conditii nu sunt indeplinite, nefiind nici contestate.


Cea de a patra conditie este ca plata actiunilor dobandite sa se faca numai din profitul distributie sau din rezervele disponibile ale societatii inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata cu exceptia rezervelor legale.


S-a apreciat ca nemotivarea hotararii nu reprezinta un motiv de nulitate si ca art. 103 ind. 1 alin. 2 din legea societatilor comerciale consacra in mod expres posibilitatea dobandirii actiunilor pentru a fi distribuite angajatilor societatii .


In cauza nu s-a putut retine incalcarea conditiei de plata deoarece platile inca nu au avut loc si ca in raportul urmator datei aprobarii AGEA de rascumparare actiuni se vor insera toate mentiunile ce vor permite verificarea sursei platii actiunilor rascumparate si fata de toate aceste considerente instanta a constatat ca motivele de nulitate invocate sunt nefondate, respingand actiunea ca neintemeiata.


S.I. a declarat recurs impotriva acestei sentinte, precum si incheierii de la 11.10.2011, solicitand modificarea in tot a hotararii atacate in sensul admiterii actiunii asa cum a fost formulata si precizata, respectiv anularea hotararii nr. 27 a Adunarii Generale Extraordinare a intimatei din 20.05.2010, cu cheltuieli de judecata .


O prima critica a recurentului se refera la retinerea eronata a neincalcarii exercitiului dreptului la vot, deoarece hotararea a carei nulitate se solicita a se constata a incalcat dreptul actionarilor de participare la adunarea generala .


Se afirma ca orice prevedere din actul constitutiv care limiteaza dreptul de vot pentru anumiti actionari, in lipsa unor prevederi exprese, precum si orice hotarari ale adunarii generale luate cu incalcarea dreptului de vot al unor actionari este lovita de nulitate absoluta.


Prin aceste incalcari s-a adus atingere dreptului de proprietate asupra actiunilor dobandite, drept protejat de primul Protocolul aditional la Conventia Europeana a Drepturilor Omului.


Se sustine ca prin art. 5.1, 6.1 si 11.1 din actul constitutiv al societatii s-a dorit reglementarea situatiei in care un actionar doreste sa reprezinte un alt actionar, insa in cauza, recurentul s-a prezentat personal la sala de sedinta si nu i s-a permis intrarea si exercitarea dreptului de vot.


Cu privire la motivul de nulitate intemeiat pe abuzul de majoritate, se arata ca in mod gresit a apreciat instanta de fond ca este neintemeiat intrucat intimata nu a motivat in nici un fel de ce ar trebui sa se acorde numai actionarilor salariati actiuni cu titlu gratuit si nu tuturor actionarilor, mai ales ca nu se confrunta cu un exod de salariati, ci dimpotriva.


Considera recurentul ca prejudiciul suferit este cuantificabil, avand in vedere ca intimata a cheltuit 10.000.000 lei pentru a rascumpara actiuni pentru ca apoi acestea sa fie distribuite gratuit anumitor salariati, ceea ce inseamna ca societatea si-a diminuat profitul printr-o cheltuiala foarte mare care s-ar fi cuvenit tuturor actionarilor.


Referitor la retinerea gresita a instantei cu privire la respectarea de catre intimata a dispozitiilor art. 103 ind. 1 din legea nr. 31/1990, recurentul arata ca textul de lege prevede cerinta ca aprobarea unui plan de rascumparare sa se poata face doar in conditiile in care in ultima situatie financiara anuala aprobata exista rezervele disponibile sau profit distribuibil.


Raportat la faptul ca programul de rascumparare de actiuni s-a aprobat la 20.05.2010, recurentul considera ca este foarte limpede ca la momentul adoptarii hotararii trebuiau sa existe resursele legale mentionate de legiuitor.


O alta critica invocata de recurent se refera la faptul ca nu s-a incuviintat efectuarea unei expertize prin care sa se stabileasca daca intimata avea sau nu resursele disponibile legale, daca au fost platite aceste sume de bani si de unde provin acesti bani .


Recurentul considera ca intimata nu a avut resursele legale pentru rascumpararea actiunilor, avand in vedere ca prin raportul administratorilor si cenzorilor pentru anul 2009 se mentioneaza ca sustinerea financiara a activitatilor programate pentru anul 2009 si pentru realizarea cifrei de afaceri s-au folosit rezervele din reevaluare in suma de 45.537.550 lei, rezervele legale in suma de 19.172.224 lei si alte rezerve in suma de 115.243.560 lei.


Se mai arata ca prin raportul administratorilor si cenzorilor pentru anul 2010 se mentioneaza ca pentru sustinerea financiara a activitatilor programate in anul 2010 si pentru realizarea cifrei de afaceri s-au folosit rezervele din reevaluare, rezervele legale si alte rezerve in suma de 177.611.409 lei, ceea ce atrage concluzia ca intimata a aprobat un plan de rascumparare de actiuni fara a avea resursele legale necesare parcurgerii acestuia.


Prin intampinare, intimata SC H. SA a solicitat respingerea recursului ca nefondat si mentinerea sentintei atacate ca fiind legala si temeinica.


Analizand sentinta atacata prin prisma criticilor invocate Curtea retine urmatoarele :


Primul motiv de recurs privind solutia instantei de fond de neretinere a incalcarii exercitiului dreptului de vot este neintemeiat.


Astfel, prima instanta a constatat in mod corect ca art. 6.1 din actul constitutiv al societatii intimate prevede ca, "fiecare actiune subscrisa si platita confera titularului dreptul la un vot in Adunarile Generale ale actionarilor", ceea ce inseamna ca sustinerea recurentului referitor la incalcarea dreptului de vot proportional cu numarul de actiuni detinute este nefondata.


In ceea ce priveste incalcarea dreptului recurentului de a participa la adunarea generala a actionarilor, Curtea retine prevederile din actul constitutiv al societatii intimare prin care se reglementeaza acest drept, precum si procedura de desfasurare a adunarilor generale ale actionarilor.


Astfel, conform art. 6.1, "exercitiul dreptului de vot se face pe baza de procura speciala, fiecare actionar avand dreptul de a reprezenta si de a fi reprezentat in cadrul adunarilor generale conform normei de reprezentare stabilita prin actul constitutiv".


Potrivit art. 8 alin. 3, "Consiliul de administratie va stabili pentru fiecare adunare generala o data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul adunarii generale, data ce va ramane valabila si in cazul in care adunarea generala este convocata din nou din cauza neintrunirii cvorumului. Norma de reprezentare in adunarea generala a actionarilor este de 1% din numarul total de actiuni . Fiecare actionar imputernicit la adunarea generala a actionarilor prin procura speciala reprezinta 1% din numarul total de actiuni . Fiecare actiune da drept la un vot." (art. 11.1)


"Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarile generale decat prin actionari imputerniciti ai societatii pe baza unei procuri speciale certificate prin semnaturi si stampila de catre comitetele de organizare a adunarilor generale stabilite prin hotarare a Consiliului de administratie."(art. 11.2).


Mai departe, art. 13.3. prevede ca, "procurile speciale de imputernicire se depun la societate, in original, cu minim 7 zile inainte de data tinerii adunarii generale, in vederea verificarii lor de catre comisia de verificare, numita de Consiliul de administratie, din care vor face parte 2 administratori si un secretar. Rezultatele verificarii vor fi consemnate intr-un proces verbal". Accesul la sedinta adunarii generale se va putea face numai dupa ce o comise formata din doua persoane numite de Presedinte va verifica legalitatea participarii la adunarea generala a actionarilor pe baza listelor de procuri speciale validate. Dupa terminarea verificarilor vor prezenta Presedintelui Consiliului de administratie situatia prezentei" (art. 13.4).


Asadar, in actul constitutiv al societatii intimate se prevede un mecanism de participare la sedinta adunarii generale care in concret presupune ca actionarii care doresc sa-si exprime votul asupra chestiunilor inscrise pe ordinea de zi sa isi desemneze un reprezentant care sa fie efectiv prezent la sedinta adunarii.


Sustinerea recurentului in sensul ca prevederile actului constitutiv sunt nule absolut intrucat ii afecteaza drepturile sale de actionar nu poate fi primita, avand in vedere ca actul constitutiv reprezinta vointa actionarilor, vointa ce trebuie respectata de catre fiecare membru actionar .


In acest sens, in mod corect a constatat instanta de fond ca recurentul, anterior formularii cererii de anulare a hotararii AGEA nr. 27/2010 nu a contestat nici un moment legalitatea prevederilor din actul constitutiv, ba mai mult decat atat, a consimtit sa participe la adunarile generale si sa exercite dreptul de vot, fie in calitate de reprezentant in baza unei procuri, fie in calitate de reprezentat, de asemenea in baza unei procuri speciale intocmita in conformitate cu prevederile actului constitutiv.


In ceea ce priveste sedinta adunarii generale din data de 20.05.2010, Curtea constata ca modalitatea de participare la sedinta AGEA a fost indicata in convocatorul pentru aceasta sedinta, dar recurentul S.I. nu s-a aflat pe listele cu participantii la sedinta si nici in procurile speciale depuse de actionari pentru aceasta sedinta. In acest context, este de notat faptul ca in mod corect a retinut prima instanta faptul ca recurentul este cel care nu a respectat procedura si mecanismul de participare la sedinta adunarii din 20.05.2010, inclusiv din declaratiile martorilor audiati rezultand ca acestia nu au efectuat nici un demers in sensul participarii la adunare, respectiv nu s-au inscris ca reprezentanti ai altor actionari si nici nu au acordat mandat de reprezentare catre alt actionar .


In considerarea celor de mai sus Curtea a retinut ca este neintemeiata aceasta critica.


Cat priveste criticile invocate cu privire la solutia eronata a instantei care nu a retinut ca motiv de nulitate a hotararii AGEA nr. 27/2010 abuzul de majoritate, Curtea constata ca in mod intemeiat a stabilit instanta de fond,in conformitate cu prevederile art. 136 ind. 1 din legea nr. 31/1990 referitor la exercitarea de catre actionari a drepturilor lor cu buna credinta si in considerarea doctrinei ca, premisele abuzului de majoritate se fundamenteaza pe o stare contrara legii, respectiv ca o anumita decizie serveste exclusiv scopurilor unui actionar majoritar si se indreapta impotriva interesului social. Or, in acest context instanta de fond a constatat in mod corect ca membrii actionari din conducerea societatii intimate nu pot primi actiunile rascumparate, si prin urmare nu poate fi vorba de o favorizare a anumitor actionari, dar nici de o reducere a capitalului social ca rezultat al programului de rascumparare de actiuni, asa cum se sustine de catre recurent.


In fine, referitor la motivul de recurs privind incalcarea art. 103 ind. 1 din legea nr. 31/1990 este de retinut ca verificarea respectarii conditiilor impuse de lege trebuie sa aiba loc la data la care rascumpararea are loc in mod efectiv.


Din continutul hotararii atacate rezulta ca prin aceasta s-a dat un acord de principiu cu privire la modul de desfasurare a operatiunii de rascumparare de actiuni . In cuprinsul acestei hotarari se prevede ca se autorizeaza Consiliul de administratie sa adopte masurile necesare in conditiile in care situatia financiara a societatii ar permite acest lucru, stabilindu-se o serie de limite in acest sens.


Critica recurentului referitor la aprobarea planului de rascumparare fara a exista resursele necesare este neintemeiata, avand in vedere ca abia la momentul efectiv al realizarii operatiunilor de rascumparare poate fi analizata aceasta conditie prevazuta de art. 103 ind. 1 din legea nr. 31/1990.


Din acest motiv, in mod intemeiat a respins instanta de fond cererea reclamantului de administrare a unei probe cu o expertiza contabila, proba fiind nerelevanta in raport cu criticile formulate si prevederile legale aplicabile in cauza.


Asadar, critica recurentului referitor la incheierea de sedinta de la 11.10.2011 este neintemeiata.


In concluzie, Curtea a constatat ca sunt neintemeiate criticile invocate in motivarea recursului, ca prima instanta a pronuntat o hotarare legala si temeinica ce a fost mentinuta si in temeiul art. 312 alin. 1 c.proc.civ. recursul a fost respins ca nefondat.

Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.1806 din data 27.09.2012


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Tribunalul Bucuresti    AGA    Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor    AGEA    Capital social subscris    Legea 31/1990    Salariat actionar    Actiuni    Consiliul de Administratie    Drept de vot    Actionar majoritar    Cesiune de actiuni    Act constitutiv
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Comunicarea publica a fonogramelor. Obligatia utilizatorului de a achita organismelor de gestiune colectiva remuneratiile cuvenite atat artistilor interpreti sau executanti cat si producatorilor de fonograme
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 2516 din 24 noiembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

CEDO: Panioglu impotriva Romaniei. Libertatea de exprimare
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Competenta teritoriala. Locul savarsirii infractiunii. Marturie mincinoasa
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 93 din 20 februarie 2020

Legitima aparare. Exces neimputabil
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, decizia nr. 99/A din 8 aprilie 2020

Incheiere de respingere a ordonantei de plata. Autoritate de lucru judecat. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 929 din 3 iunie 2020

Limitele efectului devolutiv al apelului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 334 din 11 februarie 2020

Cereri de chemare in judecata avand aceeasi cauza, acelasi obiect si aceleasi parti. Respingerea primei actiuni ca inadmisibila. Analizarea exceptiei autoritatii de lucru judecat
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 1693 din 17 septembrie 2020Articole Juridice

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Hotarare definitiva pronuntata intr-un litigiu privind nerespectarea dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Timpul de lucru si perioada de repaus in cazul incheierii mai multor contracte individuale de munca
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati