Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Motive de oportunitate. Anulare hotarare AGA

Motive de oportunitate. Anulare hotarare AGA

  Publicat: 01 Apr 2013       5874 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Din economia art. 153 ind. 18 din Legea nr. 31/1990 rezulta faptul ca adunarea generala a actionarilor trebuie sa se asigure, la stabilirea remuneratiilor sau a altor avantaje acordate administratorului sau membrilor comitetului de directie, ca acestea sunt justificate in raport de indatoririle specifice ale acestor persoane si de situatia economica a societatii.

Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Veriga organizatorica, compartiment in structura organizatorica a ministerelor si a celorlalte organe ale autoritatii centrale de stat,
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Depasire a legalitatii,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
(Authorized shares) Numarul maxim de actiuni dintr-o anumita clasa pe care o companie il poate emite legal, conform prevederilor din statut.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Concept folosit in C. proc. pen., prin el intelegandu-se situatia,
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Intreprindere comuna. Asociatie de intreprinderi sau de persoane fizice, constituita pentru a realiza un anumit proiect de afacere. Conform regulilor de concurenta comunitare, „intreprinderile comune” sunt intreprinderi controlate in comun de catre cel putin alte doua intreprinderi.

Hotararile adunarii generale pot fi atacate in justitie numai daca sunt contrare legii sau actului constitutiv, asadar numai pentru motive de nelegalitate, iar nu pentru motive de oportunitate care privesc modalitatea de stabilire a cuantumului indemnizatiilor administratorilor.

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VI - a comerciala, reclamanta S.I.F. M. SA a chemat in judecata pe parata SC C. SA, solicitand sa dispuna anularea hotararii A.G.O.A. - punctele 6 si 7 - si hotararea AGEA a SC C. SA din 29.04.2008.

In motivarea cererii, reclamanta a aratat ca adunarea generala ordinara a decis aprobarea contractului de administrare practicat de societate in relatia cu administratorul societatii si majorarea indemnizatiilor membrilor comitetului de directie la niste sume exorbitante, urmarindu-se extragerea de bani din societate prin membrii comitetului de directie, in considerarea faptului ca exista un grup de actionari care colaboreaza in acest sens.

In baza acestor considerente reclamanta a apreciat ca nelegala hotararea adunarii generale extraordinare prin care s-a aprobat rascumpararea de catre societate a propriilor actiuni in conformitate cu dispozitiile art. 1031 din Legea nr. 31/1990, in conditiile in care societatea a demarat un amplu proces investitional, pentru care erau necesare credite de aproximativ 19 milioane euro, reclamanta sustinand ca se urmareste consolidarea pozitiei actionarilor care controleaza societatea prin efortul substantial al societatii.

Reclamanta a mentionat ca prin adoptarea acestor hotarari s-a comis un abuz de putere, grupul de actionari care detine controlul profitand de aceasta pozitie pentru a spolia societatea si a-i prejudicia pe ceilalti actionari.

In drept, au fost invocate dispozitiile art. 132 alin. (2) si art. 103 din Legea nr. 31/1990.

Reclamanta a depus o completare a cererii de chemare in judecata, solicitand instantei sa dispuna anularea punctelor 6 si 7 ale Hotararii nr. 1/2008 a AGOA SC C. SA, anularea Hotararii nr. 2/2008 a AGEA SC C. SA.

In motivarea cererii, reclamanta a aratat ca indemnizatiile exorbitante acordate sunt in contradictie cu dispozitiile legale, avand in vedere ca cei trei directori executivi nu isi indeplinesc atributiile care le revin, fiind vadit disproportionate si fata de salariul acordat directorului magazinului C. Situatia economica a societatii nu justifica acordarea remuneratiilor, intrucat este caracterizata prin pierderi, activitate redusa, recurgerea la imprumuturi sau la vanzari de active si o evolutie generala defavorabila.

Dublarea indemnizatiei si rascumpararea propriilor actiuni in baza unei decizii adoptate cu incalcarea dispozitiilor legale, in situatia in care societatea a inchis magazinul C., principala sursa de venit, pentru realizarea unui proiect investitional pentru care vor fi accesate credite substantiale, urmareste in fapt scoaterea din societate a unor sume cat mai mari in folosul celor trei actionari.

In drept, au fost invocate prevederile art. 15318 din Legea nr. 31/1990.

Prin sentinta comerciala nr. 1355 din 23.01.2009 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a comerciala, actiunea reclamantei a fost respinsa ca neintemeiata, instanta de fond apreciind ca aspectele criticate vizeaza oportunitatea adoptarii masurilor contestate, iar nu legalitatea sau incalcarea actului constitutiv, ca potrivit dispozitiilor art. 132 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 pot fi atacate cu actiune in anulare numai hotararile adunarii generale contrare legii sau actului constitutiv, imprejurare fata de care primul capat de cerere referitor la anularea punctelor 6 si 7 ale hotararii nr. 1/2008 a AGOA SC C. SA a fost apreciat ca neintemeiat.(a€¦)

Impotriva acestei sentinte a declarat apel reclamanta SIF M. SA care a invocat, in esenta, caracterul lacunar si impropriu al motivarii, incalcarea dreptului sau la un proces echitabil prin neadministrarea probei cu expertiza si interpretarea si aplicarea gresita a dispozitiilor legale pe care si-a intemeiat actiunea precizata.

Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a V-a comerciala, prin decizia nr. 225 din 18 mai 2011, a admis apelul reclamantei, a schimbat in tot sentinta apelata si a admis actiunea reclamantei astfel cum a fost precizata.

In fundamentarea acestei decizii, instanta de prim control judiciar a retinut, in esenta, urmatoarele:

- in mod netemeinic prima instanta a considerat ca stabilirea cuantumului exorbitant al indemnizatiilor administratorilor (mai exact a 3 dintre acestia) este o decizie de oportunitate si ca nu a fost incalcata legea in acest caz, fata de concluziile raportului de expertiza intocmit in cauza si din raspunsul la obiectiunile formulate de intimata SC C. SA in care expertul contabil precizeaza fara dubiu ca situatia economico-financiara a intimatei in anii 2007 - 2008 se caracterizeaza printr-o lipsa a lichiditatilor si necesitatea societatii de a atrage fonduri de finantare externe (credite bancare pe termen mediu si lung), ca rentabilitatea si profitabilitatea aferente anului financiar 2008 (cand s-au adoptat hotararile atacate) sunt grav afectate prin valori negative ale urmatorilor indicatori: excedentul brut din exploatare, profitul din exploatare, profitul curent si profitul net;

- societatea a inregistrat pierdere din exploatare, respectiv pierdere din activitatea curenta ceea ce denota o situatie economica nesatisfacatoare, fiind astfel incalcate dispozitiile art. 15318 alin. (4) din L.S.C;

- potrivit dispozitiilor art. 15318 din Legea nr. 31/1990 republicata, trebuie respectata proportionalitatea remuneratiilor cu indatoririle specifice ale administratorilor sau ale directorilor si, indeosebi, cu situatia economica a societatii, fiind evident ca o societate in criza, precum parata, nu va putea acorda remuneratii mari administratorilor sau managerilor.

A conchis in final instanta de apel ca prin adoptarea Hotararii AGOA din 29.04.2008 - pct. 6 si 7 au fost adoptate masuri nelegale, cu incalcarea prevederilor exprese si imperative ale art. 15318 alin. (4) din L.S.C., dar si ca hotararea nr. 2 a AGEA din aceeasi data a fost in mod nelegal adoptata, cu toate ca in privinta acesteia a expirat termenul maxim de 10 luni, stabilit pentru rascumpararea propriilor actiuni .

Impotriva acestei decizii a declarat recurs parata SC C. SA, solicitand admiterea recursului, modificarea in tot a sentintei atacate, respingerea ca neintemeiat a apelului formulat de S.I.F. M. SA si mentinerea hotararii instantei de fond .

Recurenta - parata si-a subsumat criticile motivului de modificare reglementat de art. 304 pct. 9 C. proc. civ. si a adus in sustinere urmatoarea argumentatie:

In ceea ce priveste solutionarea primului capat de cerere instanta de apel a incalcat dispozitiile art. 132 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, care prevad faptul ca hotararile adunarii generale pot fi atacate in justitie numai daca sunt contrare legii sau actului constitutiv, respectiv numai pentru motive de nelegalitate, si a aplicat in mod eronat prevederile art. 15318 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 si prevederile art. 948 C. civ., reclamanta neinvocand in cuprinsul cererii de chemare in judecata motive de nelegalitate a hotararilor atacate, ci motive de oportunitate, in speta nefiind astfel incidente motive de nulitate a punctelor 6 si 7 din hotararea AGOA mai sus evocata.

A considerat recurenta - parata ca nu exista motive de nulitate a punctelor 6 si 7 din hotararea mai sus mentionata, aceasta fiind convocata si adoptata in mod legal, cu respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare.

In considerarea acestei argumentatii recurenta-parata a facut trimitere si a prezentat indatoririle specifice ale administratorilor si la situatia economica a societatii. (a€¦)

Inalta Curte, examinand decizia atacata din perspectiva criticilor formulate, a constatat ca recursul este fondat pentru motivele ce urmeaza a fi prezentate.

Instanta de apel, calificand drept cauze de nulitate a unei hotarari AGA motivele intemeiate de reclamanta pe dispozitiile art. 132 si 15318 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, a facut o aplicare si interpretare gresita a legii din perspectiva regimului nulitatii aplicabil unei hotarari AGA in dreptul societar.

Astfel, potrivit art. 132 din LSC pot fi atacate cu actiune in anulare numai hotararile AGA contrare legii sau actului constitutiv iar conform art. 15318 alin. (4) din aceeasi lege AGA se va asigura, la stabilirea remuneratiilor sau a altor avantaje, ca acestea sunt justificate in raport de indatoririle specifice ale persoanelor respective si de situatia economica a societatii.

Asa cum se poate observa, motivele de nulitate invocate nu se pot incadra in dispozitiile amintite intrucat nu se inscriu in ipoteza legala astfel reglementata, acestea vizand in realitate motive de oportunitate.

Or, dispozitiile art. 132 din LSC au ca finalitate cenzurarea legalitatii unei hotarari AGA din perspectiva caracterului sau statutar, si nu a oportunitatii adoptarii acesteia.

De asemenea, trebuie subliniat si faptul ca AGA este singurul organ care are drept de apreciere a situatiei economice a societatii si de stabilire a remuneratiilor administratorilor in functie de criterii determinate, situatia de fapt nerelevand niciun indiciu in sensul ca prin aprobarea contractului de administrare si a indemnizatiilor lunare s-au extras sume de bani in mod fraudulos din societate .

Asadar, Inalta Curte, constatand ca decizia recurata este cenzurabila din perspectiva criticilor formulate, in temeiul art. 312 C. proc. civ., .a admis recursul, a modificat decizia recurata in sensul ca a respins ca nefondat apelul reclamantei.
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 325 din 31 ianuarie 2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Bucuresti    Hotarare AGA    Legea 31/1990
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Hotararea CEDO in cauza Michnea impotriva Romaniei. Respectarea vietii de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Contract de munca incheiat pe durata determinata intr-o alta situatie decat cele prevazute limitativ de lege. Nulitate contract de munca si acte aditionale. Constatare incheiere contract pe perioada nedeterminata
Pronuntaţă de: Tribunalul BUCURESTI - SENTINtA CIVILa NR. 7315 din 17. 12.2019

Uzucapiune. Somatia facuta catre o persoana pentru reabilitarea imobilului nu poate reprezenta, in sine, o dovada a dreptului de proprietate pentru destinatarul respectivei notificari
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 701/2020 Sedinta publica din data de 11 martie 2020

Nulitate recurs. Neidentificare motive de ordine publica ce ar putea fi invocate din oficiu de catre instanta
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 804/2020, Sedinta publica din data de 26 martie 2020

Hotarare AGA dividende. Vointele individuale ale asociatilor, prin manifestarea lor in adunarea generala, devin o vointa colectiva, care constituie vointa societatii, ca persoana juridica
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 48/2020

Actiunea in angajarea raspunderii delictuale a unor autoritati publice, ca urmare a refuzului acestora de emite o hotarare de Guvern
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2204 din 26 noiembrie 2019

O societate comerciala cu raspundere limitata are calitatea de profesionist, neputand fi asimilata in nicio imprejurare cu un consumator
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2259 din 3 decembrie 2019

Remiterea materiala a unei sume de bani nu este suficienta pentru a proba perfectarea unui contract de imprumut
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia a II-a civila, Decizia nr. 1868 din 22 octombrie 2019

Hotararea care tine loc de contract de vanzare nu poate fi pronuntata in absenta inscrierii imobilelor in cartea funciara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2154 din 21 noiembrie 2019

Actiune in anularea inregistrarii. Invocarea incalcarii dreptului la imagine al persoanei juridice
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1109 din 4 iunie 2019Articole Juridice

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii informationale din moment ce nu reprezinta o parte integranta dintr-un serviciu global al carui element principal ar fi o prestatie de transport
Sursa: EuroAvocatura.ro

Fake News. Afectarea demnitatii si imaginii persoanei. Practica Tribunalului Bucuresti
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii – pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Egalitatea in drepturi la acordarea pensiei sociale minime garantate
Sursa: EuroAvocatura.ro

Limitele principiului retroactivitatii efectelor nulitatii deciziei de concediere. Neretroactivitatea deciziei de reintegrare a salariatului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Evaluarea imobilelor restituite in natura sau prin echivalent in temeiul Legii 165/2013. Aspecte de constitutionalitate.
Sursa: Irina Maria Diculescu