Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Motive de oportunitate. Anulare hotarare AGA

Motive de oportunitate. Anulare hotarare AGA

  Publicat: 01 Apr 2013       6834 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Din economia art. 153 ind. 18 din Legea nr. 31/1990 rezulta faptul ca adunarea generala a actionarilor trebuie sa se asigure, la stabilirea remuneratiilor sau a altor avantaje acordate administratorului sau membrilor comitetului de directie, ca acestea sunt justificate in raport de indatoririle specifice ale acestor persoane si de situatia economica a societatii.

Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Veriga organizatorica, compartiment in structura organizatorica a ministerelor si a celorlalte organe ale autoritatii centrale de stat,
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Depasire a legalitatii,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
(Authorized shares) Numarul maxim de actiuni dintr-o anumita clasa pe care o companie il poate emite legal, conform prevederilor din statut.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Concept folosit in C. proc. pen., prin el intelegandu-se situatia,
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Intreprindere comuna. Asociatie de intreprinderi sau de persoane fizice, constituita pentru a realiza un anumit proiect de afacere. Conform regulilor de concurenta comunitare, „intreprinderile comune” sunt intreprinderi controlate in comun de catre cel putin alte doua intreprinderi.

Hotararile adunarii generale pot fi atacate in justitie numai daca sunt contrare legii sau actului constitutiv, asadar numai pentru motive de nelegalitate, iar nu pentru motive de oportunitate care privesc modalitatea de stabilire a cuantumului indemnizatiilor administratorilor.

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VI - a comerciala, reclamanta S.I.F. M. SA a chemat in judecata pe parata SC C. SA, solicitand sa dispuna anularea hotararii A.G.O.A. - punctele 6 si 7 - si hotararea AGEA a SC C. SA din 29.04.2008.

In motivarea cererii, reclamanta a aratat ca adunarea generala ordinara a decis aprobarea contractului de administrare practicat de societate in relatia cu administratorul societatii si majorarea indemnizatiilor membrilor comitetului de directie la niste sume exorbitante, urmarindu-se extragerea de bani din societate prin membrii comitetului de directie, in considerarea faptului ca exista un grup de actionari care colaboreaza in acest sens.

In baza acestor considerente reclamanta a apreciat ca nelegala hotararea adunarii generale extraordinare prin care s-a aprobat rascumpararea de catre societate a propriilor actiuni in conformitate cu dispozitiile art. 1031 din Legea nr. 31/1990, in conditiile in care societatea a demarat un amplu proces investitional, pentru care erau necesare credite de aproximativ 19 milioane euro, reclamanta sustinand ca se urmareste consolidarea pozitiei actionarilor care controleaza societatea prin efortul substantial al societatii.

Reclamanta a mentionat ca prin adoptarea acestor hotarari s-a comis un abuz de putere, grupul de actionari care detine controlul profitand de aceasta pozitie pentru a spolia societatea si a-i prejudicia pe ceilalti actionari.

In drept, au fost invocate dispozitiile art. 132 alin. (2) si art. 103 din Legea nr. 31/1990.

Reclamanta a depus o completare a cererii de chemare in judecata, solicitand instantei sa dispuna anularea punctelor 6 si 7 ale Hotararii nr. 1/2008 a AGOA SC C. SA, anularea Hotararii nr. 2/2008 a AGEA SC C. SA.

In motivarea cererii, reclamanta a aratat ca indemnizatiile exorbitante acordate sunt in contradictie cu dispozitiile legale, avand in vedere ca cei trei directori executivi nu isi indeplinesc atributiile care le revin, fiind vadit disproportionate si fata de salariul acordat directorului magazinului C. Situatia economica a societatii nu justifica acordarea remuneratiilor, intrucat este caracterizata prin pierderi, activitate redusa, recurgerea la imprumuturi sau la vanzari de active si o evolutie generala defavorabila.

Dublarea indemnizatiei si rascumpararea propriilor actiuni in baza unei decizii adoptate cu incalcarea dispozitiilor legale, in situatia in care societatea a inchis magazinul C., principala sursa de venit, pentru realizarea unui proiect investitional pentru care vor fi accesate credite substantiale, urmareste in fapt scoaterea din societate a unor sume cat mai mari in folosul celor trei actionari.

In drept, au fost invocate prevederile art. 15318 din Legea nr. 31/1990.

Prin sentinta comerciala nr. 1355 din 23.01.2009 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a comerciala, actiunea reclamantei a fost respinsa ca neintemeiata, instanta de fond apreciind ca aspectele criticate vizeaza oportunitatea adoptarii masurilor contestate, iar nu legalitatea sau incalcarea actului constitutiv, ca potrivit dispozitiilor art. 132 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 pot fi atacate cu actiune in anulare numai hotararile adunarii generale contrare legii sau actului constitutiv, imprejurare fata de care primul capat de cerere referitor la anularea punctelor 6 si 7 ale hotararii nr. 1/2008 a AGOA SC C. SA a fost apreciat ca neintemeiat.(a€¦)

Impotriva acestei sentinte a declarat apel reclamanta SIF M. SA care a invocat, in esenta, caracterul lacunar si impropriu al motivarii, incalcarea dreptului sau la un proces echitabil prin neadministrarea probei cu expertiza si interpretarea si aplicarea gresita a dispozitiilor legale pe care si-a intemeiat actiunea precizata.

Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a V-a comerciala, prin decizia nr. 225 din 18 mai 2011, a admis apelul reclamantei, a schimbat in tot sentinta apelata si a admis actiunea reclamantei astfel cum a fost precizata.

In fundamentarea acestei decizii, instanta de prim control judiciar a retinut, in esenta, urmatoarele:

- in mod netemeinic prima instanta a considerat ca stabilirea cuantumului exorbitant al indemnizatiilor administratorilor (mai exact a 3 dintre acestia) este o decizie de oportunitate si ca nu a fost incalcata legea in acest caz, fata de concluziile raportului de expertiza intocmit in cauza si din raspunsul la obiectiunile formulate de intimata SC C. SA in care expertul contabil precizeaza fara dubiu ca situatia economico-financiara a intimatei in anii 2007 - 2008 se caracterizeaza printr-o lipsa a lichiditatilor si necesitatea societatii de a atrage fonduri de finantare externe (credite bancare pe termen mediu si lung), ca rentabilitatea si profitabilitatea aferente anului financiar 2008 (cand s-au adoptat hotararile atacate) sunt grav afectate prin valori negative ale urmatorilor indicatori: excedentul brut din exploatare, profitul din exploatare, profitul curent si profitul net;

- societatea a inregistrat pierdere din exploatare, respectiv pierdere din activitatea curenta ceea ce denota o situatie economica nesatisfacatoare, fiind astfel incalcate dispozitiile art. 15318 alin. (4) din L.S.C;

- potrivit dispozitiilor art. 15318 din Legea nr. 31/1990 republicata, trebuie respectata proportionalitatea remuneratiilor cu indatoririle specifice ale administratorilor sau ale directorilor si, indeosebi, cu situatia economica a societatii, fiind evident ca o societate in criza, precum parata, nu va putea acorda remuneratii mari administratorilor sau managerilor.

A conchis in final instanta de apel ca prin adoptarea Hotararii AGOA din 29.04.2008 - pct. 6 si 7 au fost adoptate masuri nelegale, cu incalcarea prevederilor exprese si imperative ale art. 15318 alin. (4) din L.S.C., dar si ca hotararea nr. 2 a AGEA din aceeasi data a fost in mod nelegal adoptata, cu toate ca in privinta acesteia a expirat termenul maxim de 10 luni, stabilit pentru rascumpararea propriilor actiuni .

Impotriva acestei decizii a declarat recurs parata SC C. SA, solicitand admiterea recursului, modificarea in tot a sentintei atacate, respingerea ca neintemeiat a apelului formulat de S.I.F. M. SA si mentinerea hotararii instantei de fond .

Recurenta - parata si-a subsumat criticile motivului de modificare reglementat de art. 304 pct. 9 C. proc. civ. si a adus in sustinere urmatoarea argumentatie:

In ceea ce priveste solutionarea primului capat de cerere instanta de apel a incalcat dispozitiile art. 132 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, care prevad faptul ca hotararile adunarii generale pot fi atacate in justitie numai daca sunt contrare legii sau actului constitutiv, respectiv numai pentru motive de nelegalitate, si a aplicat in mod eronat prevederile art. 15318 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 si prevederile art. 948 C. civ., reclamanta neinvocand in cuprinsul cererii de chemare in judecata motive de nelegalitate a hotararilor atacate, ci motive de oportunitate, in speta nefiind astfel incidente motive de nulitate a punctelor 6 si 7 din hotararea AGOA mai sus evocata.

A considerat recurenta - parata ca nu exista motive de nulitate a punctelor 6 si 7 din hotararea mai sus mentionata, aceasta fiind convocata si adoptata in mod legal, cu respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare.

In considerarea acestei argumentatii recurenta-parata a facut trimitere si a prezentat indatoririle specifice ale administratorilor si la situatia economica a societatii. (a€¦)

Inalta Curte, examinand decizia atacata din perspectiva criticilor formulate, a constatat ca recursul este fondat pentru motivele ce urmeaza a fi prezentate.

Instanta de apel, calificand drept cauze de nulitate a unei hotarari AGA motivele intemeiate de reclamanta pe dispozitiile art. 132 si 15318 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, a facut o aplicare si interpretare gresita a legii din perspectiva regimului nulitatii aplicabil unei hotarari AGA in dreptul societar.

Astfel, potrivit art. 132 din LSC pot fi atacate cu actiune in anulare numai hotararile AGA contrare legii sau actului constitutiv iar conform art. 15318 alin. (4) din aceeasi lege AGA se va asigura, la stabilirea remuneratiilor sau a altor avantaje, ca acestea sunt justificate in raport de indatoririle specifice ale persoanelor respective si de situatia economica a societatii.

Asa cum se poate observa, motivele de nulitate invocate nu se pot incadra in dispozitiile amintite intrucat nu se inscriu in ipoteza legala astfel reglementata, acestea vizand in realitate motive de oportunitate.

Or, dispozitiile art. 132 din LSC au ca finalitate cenzurarea legalitatii unei hotarari AGA din perspectiva caracterului sau statutar, si nu a oportunitatii adoptarii acesteia.

De asemenea, trebuie subliniat si faptul ca AGA este singurul organ care are drept de apreciere a situatiei economice a societatii si de stabilire a remuneratiilor administratorilor in functie de criterii determinate, situatia de fapt nerelevand niciun indiciu in sensul ca prin aprobarea contractului de administrare si a indemnizatiilor lunare s-au extras sume de bani in mod fraudulos din societate .

Asadar, Inalta Curte, constatand ca decizia recurata este cenzurabila din perspectiva criticilor formulate, in temeiul art. 312 C. proc. civ., .a admis recursul, a modificat decizia recurata in sensul ca a respins ca nefondat apelul reclamantei.
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 325 din 31 ianuarie 2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Bucuresti    Hotarare AGA    Legea 31/1990
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Comunicarea publica a fonogramelor. Obligatia utilizatorului de a achita organismelor de gestiune colectiva remuneratiile cuvenite atat artistilor interpreti sau executanti cat si producatorilor de fonograme
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 2516 din 24 noiembrie 2020

Contract de asigurare obligatorie RCA. Neindeplinirea obligatiilor de plata a despagubirii de catre asiguratorul RCA. Momentul de la care incep sa curga penalitatile de intarziere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 692/21.10.2020

Exceptie de neconstitutionalitate. Inadmisibilitate. Lipsa legaturii cu cauza care se judeca in apel
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Civila, Decizia civila nr. 518/2.11.2020

Incheiere de respingere a ordonantei de plata. Autoritate de lucru judecat. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 929 din 3 iunie 2020

Limitele efectului devolutiv al apelului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 334 din 11 februarie 2020

Cereri de chemare in judecata avand aceeasi cauza, acelasi obiect si aceleasi parti. Respingerea primei actiuni ca inadmisibila. Analizarea exceptiei autoritatii de lucru judecat
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 1693 din 17 septembrie 2020

Respingerea ca tardiva a cererii de incuviintare a probelor formulata in fata instantei de judecata
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 537 din 25 februarie 2020

Actiune in raspundere civila delictuala. Repararea prejudiciului cauzat de emiterea unor acte administrative nelegale. Inadmisibilitate
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 1016 din 2 iunie 2020

Invocarea exceptiei lipsei dovezii calitatii de reprezentant a consilierului juridic. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1259 din 7 iulie 2020

Conflict negativ de competenta ivit intre instanta civila si instanta de contencios administrativ. Despagubiri pentru lipsa de folosinta a terenului apartinand fondului forestier. Natura civila a pretentiilor
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 90 din 16 ianuarie 2020Articole Juridice

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Hotarare definitiva pronuntata intr-un litigiu privind nerespectarea dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Timpul de lucru si perioada de repaus in cazul incheierii mai multor contracte individuale de munca
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii informationale din moment ce nu reprezinta o parte integranta dintr-un serviciu global al carui element principal ar fi o prestatie de transport
Sursa: EuroAvocatura.ro

Fake News. Afectarea demnitatii si imaginii persoanei. Practica Tribunalului Bucuresti
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati