Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Contestatie impotrvia sanctionarii disciplinare a salariatului. Invocarea exceptiei de tardivitate a cererii

Contestatie impotrvia sanctionarii disciplinare a salariatului. Invocarea exceptiei de tardivitate a cererii

  Publicat: 23 Jan 2017       763 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Act procesual prin care reclamantul pune in miscare actiunea civila, sesizand instanta judecatoreasca cu rezolvarea acesteia.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Prin cerere de chemare in judecata inregistrata pe rolul Tribunalului C. la data de 15. 02. 2016 sub nr. XXXXXXXXXXXX, reclamantul N. STEFLIAN a solicitat in contradictoriu cu parata SA anularea deciziei paratei nr. 947/8.12.2015.

Concept utilizate de stiintele comportamentale (psihologie, sociologie, psihologie judiciara), prin el intelegandu-se ansamblul actelor, reactiilor (glandulare, motorii, afective, verbale) prin care o persoana raspunde intr-o imprejurare data la solicitarile mediului inconjurator.
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Dorinta populatiei si a companiilor de a detine active care pot fi usor schimbate contra bunurilor si serviciilor.
Concept utilizate de stiintele comportamentale (psihologie, sociologie, psihologie judiciara), prin el intelegandu-se ansamblul actelor, reactiilor (glandulare, motorii, afective, verbale) prin care o persoana raspunde intr-o imprejurare data la solicitarile mediului inconjurator.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
A fost promulgat la 11.09.1865
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
A fost promulgat la 11.09.1865
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
A fost promulgat la 11.09.1865
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
A fost promulgat la 11.09.1865
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
A fost promulgat la 11.09.1865
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
A fost promulgat la 11.09.1865
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

In motivarea cererii, reclamantul a aratat ca afirmatiile din decizia contestata cu privire la fapta, respectiv ca ar fi avut un limbaj si comportament neadecvat fata de colegii de munca sunt neadevarat. Toate documentele care au dus la sanctionarea sa sunt din aceeasi zi si anume 12.11.2015: referatul de sesizare a faptelor, decizia de numire a comisiei de cercetare disciplinara, convocarile, informarile salariatilor. Din acestea rezulta clar dorinta conducerii societatii de a se debarasa de reclamant deoarece a devenit incomod in momentul in care a infiintat un sindicat in cadrul societatii. In realitate, reclamantul a dorit sa inregistreze o cerere la secretariatul societatii, secretara a refuzat initial, a sunat apoi la biroul juridic si doar in momentul in care a venit juristul si si-a dat acordul de abia atunci a reusit sa inregistreze cererea . Nu a folosit si nu a avut un comportament neadecvat, ci doar a dorit cu insistenta sa inregistreze un document. Masura luata impotriva sa este abuziva, nelegala, foarte dura, iar parata a interpretat in mod extrem prevederile art. 250 din Codul muncii.


In drept au fost invocate disp. art. 252 alin. 5 si urm. din Codul muncii.


In sustinerea cererii au fost depuse in copie inscrisuri (filele 9-16).


Parata a formulat intampinare (fila 20) prin care a solicitat respingerea contestatiei ca nefondata. De asemenea a invocat exceptia prescrierii dreptului de a formula contestatie intrucat termenul de 30 de zile prevazut de art. 252 lit. e din Codul muncii a fost depasit.


In drept, au fost invocate disp. art. 205 C. .


In aparare, au fost depuse in copie inscrisuri (filele 21-43).


La termenul de judecata din data de 16. 05. 2016, instanta a calificat exceptia invocata ca fiind exceptia tardivitatii formularii contestatiei.


Analizand actele si lucrarile dosarului, fata de exceptia invocata, instanta o gaseste intemeiata pentru urmatoarele considerente:


Fata de dispozitiile art. 248 alin. (1) NCPC, instanta este obligata sa se pronunte cu prioritate asupra exceptiei tardivitatii formularii cererii, exceptie de procedura, absoluta, cu caracter peremptoriu, deoarece o eventuala admitere a acesteia face de prisos cercetarea in fond a pricinii.


Prin decizia nr. 947/8.12.2015 (fila 21), reclamantul a fost sanctionat disciplinar cu reducerea salariului de baza pe o durata de 1 luna cu 5%, in conformitate cu prevederile art. 248 alin. 1 lit. c din Codul muncii.


In cauza, pentru solutionarea exceptiei, instanta are in vedere urmatoarele dispozitii normative:


Art. 268 alin. 1 lit. b din Codul muncii - Cererile in vederea solutionarii unui conflict de munca pot fi formulate in termen de 30 de zile calendaristice de la data in care s-a comunicat decizia de sanctionare disciplinara.


Art. 252 alin. 4 si 5 din Codul muncii - Comunicarea se preda personal salariatului, cu semnatura de primire, ori, in caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata, la domiciliul sau resedinta comunicata de acesta. Decizia de sanctionare poate fi contestata de salariat la instantele judecatoresti competente in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii.


Conform acestor dispozitii legale, termenul de introducere a contestatiei impotriva masurilor de sanctionare disciplinara este de 30 de zile calendaristice de la data la comunicarii deciziei. Acesta este un termen legal (fiind prevazut de lege), imperativ (deoarece marcheaza limitele de timp inauntrul carora trebuie indeplinit un act de procedura) si absolut (nerespectarea sa afectand valabilitatea contestatiei ca act de procedura).


In cauza, se retine faptul ca, potrivit stampilei oficiului postal aplicata (fila 22), decizia de sanctionare disciplinara a fost comunicata salariatului prin scrisoare recomandata la data de 14.12.2015.


Prin urmare, momentul de la care incepe sa curga termenul procedural de 30 de zile este data de 14.12.2015.


Efectuand calculul termenului conform dispozitiilor art. 181 NCPC, rezulta ca s-a implinit pe data de 14. 01. 2016, aceasta fiind ultima zi in care putea fi depusa in termen contestatia .


Constatam insa faptul ca cererea de chemare in judecata a fost inaintata Tribunalului C. la data de 15. 02. 2016, asa cum rezulta din viza de primire aplicata de serviciul de registratura al instantei, deci cu depasirea termenului prevazut in mod imperativ si absolut de lege.


Sustinerea reclamantului potrivit careia decizia in discutie nu a fost comunicata personal acestuia este neintemeiata in conditiile in care angajatorul a procedat la comunicare in modalitatea expusa de art. 252 alin. 4 din Codul muncii.


De altfel, textele legale mai sus enuntate nu urmaresc limitarea posibilitatilor de comunicare a actelor emise de angajator, ci incunostiintarea in orice fel a salariatului cu privire la masurile care il privesc. Relatiile de munca se intemeiaza pe principiul bunei - credinte, ceea ce inseamna ca exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor trebuie sa fie in consens cu valorile morale. Normele prevazute la art. 252 si art. 268 din Codul muncii urmaresc protejarea salariatului si nu oferirea unui instrument de sicanare a angajatorului.


Pentru considerentele de fapt si de drept expuse, exceptia invocata urmeaza sa fie admisa, cu consecinta respingerii contestatiei ca fiind tardiv formulata.


PENTRU ACESTE MOTIVE


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE


Admite exceptia tardivitatii formularii contestatiei.


Respinge contestatia formulata de reclamantul N. S., domiciliat in, , judetul C., in contradictoriu cu parata SA, cu sediul in C., D. 31 Port C., judetul C., ca tardiva.


Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare .


Cererea de apel se depune la Tribunalul C. .


Pronuntata in sedinta publica astazi, 23. 05. 2016.
Pronuntata de: Tribunalul Constanta, Sectia I Civila, Sentinta nr. 1212 din data de 26.05.2016


Citeşte mai multe despre:    sanctionare disciplinara    exceptia tardivitatii    exceptie de procedura    exceptie cu caracter peremptoriu    valabilitatea contestatiei    principiul bunei-credinte
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Procedura prealabila este obligatorie ori de cate ori legea speciala prevede dreptul partii de a se adresa instantei de contencios administrativ
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 2271/2016

Decizia CCR nr. 71/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Statutul cadrelor militare
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Retinerile efectuate de angajator din salariu pentru acoperirea prejudiciului produs prin fapta salariatului nu reprezinta a doua sanctiune disciplinara aplicata salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Arges Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 461/2017, in sedinta publica din 8 februarie 2017

Simpla enuntare a celor imputate salariatului si a concluziilor comisiei de cercetare disciplinara nu echivaleaza cu descrierea faptei care constituie abatere disciplinara. Lipsa descrierii faptei nu poate fi acoperita prin alte inscrisuri
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti Sectia I CIvila, Decizia civila nr. 882/2017, in sedinta publica din 29 martie 2017

Concedierea pentru atingerea adusa dreptului la imagine al societatii angajatoare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1772/2017, in sedinta publica din 20 martie 2017

Contestatorul a raspuns la intrebari fara sa cunoasca faptul ca este cercetat disciplinar, fiind astfel in imposibilitatea de a se apara efectiv
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Suceava Sectia I Civila, Decizia civila nr. 171/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017

Din declaratia pe proprie raspundere depusa de angajator rezulta ca nu a existat un accident de munca care sa-i dea dreptul reclamantului la obtinerea de diferente salariale si daune morale
Pronuntaţă de: Tribunalul Timis Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 53/PI/LM, in sedinta publica din 16 ianuarie 2017

Odata dovedita fapta ilicita si vinovatia, rezultatul daunator si legatura de cauzalitate se prezuma. Raspundere disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1399/2017, in sedinta publica din 6 martie 2017

Analiza modului de individualizare a masurii disciplinare este de esenta controlului de legalitate, jurisdictia muncii neputand sa se rezume doar la aspectele formale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 416/2017, in sedinta publica din 27 ianuarie 2017

Ordonanta presedintiala impotriva deciziilor angajatorului este admisibila in considerarea principiului stabilitatii in munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Braila Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 120/2017, in sedinta publica din 3 martie 2017Articole Juridice

Evitati abuzurile! Informati-va despre suspendarea, modificarea si incetarea contractului individual de munca!
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Modificarea unilaterala si temporara a locului si felului muncii in contextul pandemiei cu coronavirus
Sursa: MCP Cabinet avocati

Sanctiunea disciplinara a retrogradarii. Conditii si perioada
Sursa: MCP Cabinet avocati

Modificarea felului muncii fara consimtamantul salariatului
Sursa: MCP Cabinet avocati

Concedierea disciplinara pentru o fapta savarsita in afara programului de lucru
Sursa: MCP Cabinet avocati

Cercetarea disciplinara a unei fapte ce poate constitui infractiune
Sursa: MCP Cabinet avocati

Neinlaturarea raspunderii disciplinare de o hotarare penala de achitare
Sursa: MCP Cabinet avocati