Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Contestatie impotrvia sanctionarii disciplinare a salariatului. Invocarea exceptiei de tardivitate a cererii

Contestatie impotrvia sanctionarii disciplinare a salariatului. Invocarea exceptiei de tardivitate a cererii

  Publicat: 23 Jan 2017       1030 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Act procesual prin care reclamantul pune in miscare actiunea civila, sesizand instanta judecatoreasca cu rezolvarea acesteia.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Prin cerere de chemare in judecata inregistrata pe rolul Tribunalului C. la data de 15. 02. 2016 sub nr. XXXXXXXXXXXX, reclamantul N. STEFLIAN a solicitat in contradictoriu cu parata SA anularea deciziei paratei nr. 947/8.12.2015.

Concept utilizate de stiintele comportamentale (psihologie, sociologie, psihologie judiciara), prin el intelegandu-se ansamblul actelor, reactiilor (glandulare, motorii, afective, verbale) prin care o persoana raspunde intr-o imprejurare data la solicitarile mediului inconjurator.
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Dorinta populatiei si a companiilor de a detine active care pot fi usor schimbate contra bunurilor si serviciilor.
Concept utilizate de stiintele comportamentale (psihologie, sociologie, psihologie judiciara), prin el intelegandu-se ansamblul actelor, reactiilor (glandulare, motorii, afective, verbale) prin care o persoana raspunde intr-o imprejurare data la solicitarile mediului inconjurator.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

In motivarea cererii, reclamantul a aratat ca afirmatiile din decizia contestata cu privire la fapta, respectiv ca ar fi avut un limbaj si comportament neadecvat fata de colegii de munca sunt neadevarat. Toate documentele care au dus la sanctionarea sa sunt din aceeasi zi si anume 12.11.2015: referatul de sesizare a faptelor, decizia de numire a comisiei de cercetare disciplinara, convocarile, informarile salariatilor. Din acestea rezulta clar dorinta conducerii societatii de a se debarasa de reclamant deoarece a devenit incomod in momentul in care a infiintat un sindicat in cadrul societatii. In realitate, reclamantul a dorit sa inregistreze o cerere la secretariatul societatii, secretara a refuzat initial, a sunat apoi la biroul juridic si doar in momentul in care a venit juristul si si-a dat acordul de abia atunci a reusit sa inregistreze cererea . Nu a folosit si nu a avut un comportament neadecvat, ci doar a dorit cu insistenta sa inregistreze un document. Masura luata impotriva sa este abuziva, nelegala, foarte dura, iar parata a interpretat in mod extrem prevederile art. 250 din Codul muncii.


In drept au fost invocate disp. art. 252 alin. 5 si urm. din Codul muncii.


In sustinerea cererii au fost depuse in copie inscrisuri (filele 9-16).


Parata a formulat intampinare (fila 20) prin care a solicitat respingerea contestatiei ca nefondata. De asemenea a invocat exceptia prescrierii dreptului de a formula contestatie intrucat termenul de 30 de zile prevazut de art. 252 lit. e din Codul muncii a fost depasit.


In drept, au fost invocate disp. art. 205 C. .


In aparare, au fost depuse in copie inscrisuri (filele 21-43).


La termenul de judecata din data de 16. 05. 2016, instanta a calificat exceptia invocata ca fiind exceptia tardivitatii formularii contestatiei.


Analizand actele si lucrarile dosarului, fata de exceptia invocata, instanta o gaseste intemeiata pentru urmatoarele considerente:


Fata de dispozitiile art. 248 alin. (1) NCPC, instanta este obligata sa se pronunte cu prioritate asupra exceptiei tardivitatii formularii cererii, exceptie de procedura, absoluta, cu caracter peremptoriu, deoarece o eventuala admitere a acesteia face de prisos cercetarea in fond a pricinii.


Prin decizia nr. 947/8.12.2015 (fila 21), reclamantul a fost sanctionat disciplinar cu reducerea salariului de baza pe o durata de 1 luna cu 5%, in conformitate cu prevederile art. 248 alin. 1 lit. c din Codul muncii.


In cauza, pentru solutionarea exceptiei, instanta are in vedere urmatoarele dispozitii normative:


Art. 268 alin. 1 lit. b din Codul muncii - Cererile in vederea solutionarii unui conflict de munca pot fi formulate in termen de 30 de zile calendaristice de la data in care s-a comunicat decizia de sanctionare disciplinara.


Art. 252 alin. 4 si 5 din Codul muncii - Comunicarea se preda personal salariatului, cu semnatura de primire, ori, in caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata, la domiciliul sau resedinta comunicata de acesta. Decizia de sanctionare poate fi contestata de salariat la instantele judecatoresti competente in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii.


Conform acestor dispozitii legale, termenul de introducere a contestatiei impotriva masurilor de sanctionare disciplinara este de 30 de zile calendaristice de la data la comunicarii deciziei. Acesta este un termen legal (fiind prevazut de lege), imperativ (deoarece marcheaza limitele de timp inauntrul carora trebuie indeplinit un act de procedura) si absolut (nerespectarea sa afectand valabilitatea contestatiei ca act de procedura).


In cauza, se retine faptul ca, potrivit stampilei oficiului postal aplicata (fila 22), decizia de sanctionare disciplinara a fost comunicata salariatului prin scrisoare recomandata la data de 14.12.2015.


Prin urmare, momentul de la care incepe sa curga termenul procedural de 30 de zile este data de 14.12.2015.


Efectuand calculul termenului conform dispozitiilor art. 181 NCPC, rezulta ca s-a implinit pe data de 14. 01. 2016, aceasta fiind ultima zi in care putea fi depusa in termen contestatia .


Constatam insa faptul ca cererea de chemare in judecata a fost inaintata Tribunalului C. la data de 15. 02. 2016, asa cum rezulta din viza de primire aplicata de serviciul de registratura al instantei, deci cu depasirea termenului prevazut in mod imperativ si absolut de lege.


Sustinerea reclamantului potrivit careia decizia in discutie nu a fost comunicata personal acestuia este neintemeiata in conditiile in care angajatorul a procedat la comunicare in modalitatea expusa de art. 252 alin. 4 din Codul muncii.


De altfel, textele legale mai sus enuntate nu urmaresc limitarea posibilitatilor de comunicare a actelor emise de angajator, ci incunostiintarea in orice fel a salariatului cu privire la masurile care il privesc. Relatiile de munca se intemeiaza pe principiul bunei - credinte, ceea ce inseamna ca exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor trebuie sa fie in consens cu valorile morale. Normele prevazute la art. 252 si art. 268 din Codul muncii urmaresc protejarea salariatului si nu oferirea unui instrument de sicanare a angajatorului.


Pentru considerentele de fapt si de drept expuse, exceptia invocata urmeaza sa fie admisa, cu consecinta respingerii contestatiei ca fiind tardiv formulata.


PENTRU ACESTE MOTIVE


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE


Admite exceptia tardivitatii formularii contestatiei.


Respinge contestatia formulata de reclamantul N. S., domiciliat in, , judetul C., in contradictoriu cu parata SA, cu sediul in C., D. 31 Port C., judetul C., ca tardiva.


Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare .


Cererea de apel se depune la Tribunalul C. .


Pronuntata in sedinta publica astazi, 23. 05. 2016.
Pronuntata de: Tribunalul Constanta, Sectia I Civila, Sentinta nr. 1212 din data de 26.05.2016


Citeşte mai multe despre:    sanctionare disciplinara    exceptia tardivitatii    exceptie de procedura    exceptie cu caracter peremptoriu    valabilitatea contestatiei    principiul bunei-credinte
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Obiectiuni la raportul final al lichidatorului. Tardivitate. Contradictie intre considerente si dispozitiv
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 32/2018 din 13.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Personalul didactic auxiliar si cel de conducere raspund disciplinar conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, iar nu in baza dispozitiilor Codului muncii
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 1045 din 28 noiembrie 2019, pronuntata de Curtea de Apel Suceava, Sectia I civila

Decizie de sanctionare disciplinara. Caracterul restrictiv al dispozitiilor inscrise Codul muncii. Analiza elementelor constitutive ale abaterii disciplinare prin raportare la prevederile actului emis de angajator
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 40/06.02.2020

Contestatie impotriva deciziei de concediere; nulitatea absoluta a deciziei de concediere; continutul deciziei de sanctionare; nemotivare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 429/13.10.2020

Detasarea unui salariat fara acordul acestuia
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau Sectia I Civila- Decizia civila nr. 470 din 12 iunie 2019

Termenul de contestare a deciziei prin care s-a dispus suspendare a contractului individual de munca.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BRASOV - Decizia civila nr. 897/26.06.2019

Decizia CCR 279/17.06.2015 nu este aplicabila atunci cand decizia de suspendare fost consolidata prin trimiterea in judecata a salariatului pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov - Decizia civila nr. 897/26.06.2019

Despagubirile pe perioada suspendarii neintemeiate a contractului de munca. Renuntarea la judecata nu inlatura posibilitatea salariatului de a solicita despagubiri pe cale separata.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 87/16.01.2020

Dovedirea faptei ce reprezinta abatere disciplinara. Sarcina probei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - Decizie civila nr. 1343/07.03.2019

Daunele morale in litigiile de munca. Salariatul trebuie sa faca dovada unor consecinte negative pe plan social si psihic, argumentarea acestora nefiind suficienta.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 255/2014 din 07.03.2014Articole Juridice

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Efectele nerespectarii termenului de preaviz in cazul demisiei
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP (VII): Legalitatea testarii obligatorii a salariatilor pentru prezenta la locul de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP Oportunitatea reorganizarii angajatorului vs. Legalitarea concedierii salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati