Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Decizii ale Curtii Constitutionale » Decizia nr. 1555/2009, referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2009 pentru asigurarea continuitatii activitatii unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului

Decizia nr. 1555/2009, referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2009 pentru asigurarea continuitatii activitatii unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului

  Publicat: 30 Dec 2009       9011 citiri        Secţiunea: Decizii ale Curtii Constitutionale  


Decizia nr. 1555/2009, referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2009 pentru asigurarea continuitatii activitatii unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 916 din 28/12/2009

Institutie constituita cu scopul de a apara drepturile si libertatile cetatenilor
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Din punctul de vedere al dreptului civil, actul juridic prin care o persoana (delegant) insarcineaza o alta persoana (delegat) sa execute o anumita prestatie in favoarea unei terte persoane (delegatar), cu consimtamantul acesteia.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Conturi constituite din bilant, contul de pierdere si profit si anexa (care sunt anexate raportului de gestiune ale unei societati pe actiuni).
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Institutie constituita cu scopul de a apara drepturile si libertatile cetatenilor
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Constitutie (tratat instituind o Constitutie pentru Europa). La 18 iunie 2004, cei 25 de sefi de stat si de guvern ai Uniunii Europene au adoptat un tratat instituind o Constitutie pentru Europa.
Institutie constituita cu scopul de a apara drepturile si libertatile cetatenilor
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Fuzionare. O operatiune de concentrare este realizata atunci cand doua sau mai multe intreprinderi, independente anterior, fuzioneaza, atunci cand o intreprindere achizitioneaza controlul unei alte intreprinderi
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Desemneaza structura fara personalitate juridica, din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, institutie de contact a Oficiului European de Lupta Antifrauda, care asigura coordonarea luptei antifrauda si protejarea efectiva a intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania. Abrevieri: DLAF
Puterile publice existente in stat.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Constitutie (tratat instituind o Constitutie pentru Europa). La 18 iunie 2004, cei 25 de sefi de stat si de guvern ai Uniunii Europene au adoptat un tratat instituind o Constitutie pentru Europa.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organ suprem de control financiar si de jurisdictie financiara,care functioneaza pe lenga Parlamentul Romaniei.
Constitutie (tratat instituind o Constitutie pentru Europa). La 18 iunie 2004, cei 25 de sefi de stat si de guvern ai Uniunii Europene au adoptat un tratat instituind o Constitutie pentru Europa.
Reglementeaza in cap. I, t. I, C. proc. pen., partea speciala; sunt procurorul si organele de cercetare penala.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Organ suprem de control financiar si de jurisdictie financiara,care functioneaza pe lenga Parlamentul Romaniei.
Conturi constituite din bilant, contul de pierdere si profit si anexa (care sunt anexate raportului de gestiune ale unei societati pe actiuni).
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Constitutie (tratat instituind o Constitutie pentru Europa). La 18 iunie 2004, cei 25 de sefi de stat si de guvern ai Uniunii Europene au adoptat un tratat instituind o Constitutie pentru Europa.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Reglementeaza in cap. I, t. I, C. proc. pen., partea speciala; sunt procurorul si organele de cercetare penala.

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecator
Aspazia Cojocaru - judecator
Acsinte Gaspar - judecator
Petre Lazaroiu - judecator
Ion Predescu - judecator
Puskas Valentin Zoltan - judecator
Tudorel Toader - judecator
Augustin Zegrean - judecator
Carmen-Catalina Gliga - procuror
Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2009 pentru asigurarea continuitatii activitatii unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, exceptie ridicata direct de Avocatul Poporului.

La apelul nominal raspunde, pentru Avocatul Poporului, doamna Bianca Draghici, expert pentru probleme juridice, cu delegatie depusa la dosar.

Cauza fiind in stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvantul reprezentantului autorului exceptiei, care solicita admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2009, reiterand aceleasi argumente expuse in motivarea scrisa ce insoteste adresa de sesizare a Curtii Constitutionale.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neintemeiata a exceptiei de neconstitutionalitate. Aratand, mai intai, ca si Guvernul este o autoritate cu atributii de legiferare, chiar daca prin delegare mentioneaza ca situatia extraordinara care justifica adoptarea actului normativ examinat este cea la care se face referire in preambulul acestuia, constand in necesitatea asigurarii, pana la o viitoare reglementare in materie, a continuitatii activitatii unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului. Totodata, contrar sustinerilor autorului exceptiei, dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2009 nu reglementeaza atributii ale Corpului de control al primului-ministru care sa vizeze institutii fundamentale ale statului, deoarece, chiar daca enumerate exhaustiv, acele autoritati si institutii administrative mentionate se caracterizeaza printr-o relatie de subordonare si colaborare in cadrul activitatii specifice administrative. Cat priveste relatia dintre activitatea de control a Corpului de control al primului-ministru si cea a Curtii de Conturi desfasurata prin Autoritatea de audit, reprezentantul Ministerului Public sustine ca aceasta nu este caracterizata prin subordonare a primei institutii fata de cea din structura aparatului de lucru al Guvernului, din moment ce rezultatul controlului efectuat de aceasta din urma se concretizeaza intr-o nota de informare, care are menirea, asadar, de a informa, si nu de a trasa noi sarcini sau obligatii Curtii de Conturi .C U R T E A,avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

Cu Adresa nr. 8.803 din 17 septembrie 2009, Curtea Constitutionala a fost sesizata direct de Avocatul Poporului cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2009 pentru asigurarea continuitatii activitatii unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 602 din 31 august 2009, in temeiul art. 146 lit. d) teza a doua din Constitutie .

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate Avocatul Poporului arata, in esenta, ca, prin dispozitiile sale, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2009 exprima o tendinta de concentrare a puterii in mana Guvernului si reprezinta o imixtiune nepermisa in competenta Parlamentului de unica autoritate legiuitoare. In acest sens, sustine urmatoarele:

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2009 cuprinde prevederi referitoare la organizarea unor structuri ale aparatului de lucru al Guvernului, cum ar fi Corpul de control al primului-ministru sau Departamentul pentru Lupta Antifrauda. In baza atributiilor principale reglementate de art. 6 alin. (4) din ordonanta, Corpul de control al primului-ministru exercita atributii de control general si coordonare asupra tuturor entitatilor publice, care, la randul lor, exercita atributii de control (spre exemplu, Curtea de Conturi), subordonand astfel toate aceste entitati Guvernului, cu nesocotirea atat a principiului constitutional al separatiei si echilibrului puterilor in stat, cat si a statutului constitutional si legal care confera autonomie functionala fiecareia dintre aceste entitati publice. Or, "este in afara ordinii constitutionale ca o autoritate situata pe o treapta inferioara in ierarhia constitutionala sa controleze o autoritate situata pe o treapta superioara a ierarhiei constitutionale", aceasta fiind expresia ingerintei puterii executive in activitatea legislativului. Mai mult, actul normativ criticat nu precizeaza care sunt aceste institutii si autoritati publice centrale, de aici putandu-se intelege ca pot fi controlate toate institutiile si autoritatile publice centrale. Or, o asemenea reglementare, tocmai prin generalitatea sa, devine imprecisa, neclara si poate genera confuzii de interpretare si aplicare.

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2009 incalca si prevederile art. 115 alin. (4) din Constitutie, prin aceea ca nu este justificata din perspectiva unei situatii extraordinare a carei reglementare nu poate fi amanata. Necesitatea continuarii activitatilor structurilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, ca urmare a constatarii, prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.039/2009 a neconstitutionalitatii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/2009 pentru modificarea si completarea unor acte normative referitoare la organizarea si functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, nu poate fi acceptata drept justificare a urgentei reglementarii si semnifica, pe de alta parte, perpetuarea starii de neconstitutionalitate deja sanctionata de Curtea Constitutionala . De asemenea, actul normativ atacat nu invedereaza o situatie extraordinara, intrucat reglementari cuprinse la art. 1 din acesta, privind cadrul organizatoric al aparatului de lucru al Guvernului, erau deja prevazute la momentul emiterii ordonantei criticate in Ordonanta Guvernului nr. 32/1998, structurile reglementate prin aceasta fiind, in unele cazuri, noi doar prin denumire. Totodata, prin Decizia nr. 421/2007, Curtea Constitutionala a statuat ca "urgenta reglementarii nu echivaleaza cu existenta situatiei extraordinare, reglementarea operativa putandu-se realiza si pe calea procedurii obisnuite de legiferare". Or, autorul exceptiei arata ca la data de 27 iulie 2009 s-a depus la Camera Deputatilor, in regim de urgenta, un proiect de lege privind unele masuri pentru organizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului, precum si a altor autoritati ale administratiei publice centrale, proiect de lege care cuprinde aceleasi atributii pentru Corpul de control al primului-ministru ca in ordonantele de urgenta ale Guvernului nr. 3/2009 si nr. 94/2009. Acest proiect se afla in procedura de adoptare si este necesara finalizarea acestei proceduri, pentru a se respecta rolul Parlamentului de unica autoritate legiuitoare a tarii, consfintit de art. 61 din Constitutie .

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2009, prin art. 6 alin. (4) lit. n), intervine in organizarea si functionarea unei institutii fundamentale a statului - Curtea de Conturi a Romaniei - si nesocoteste astfel prevederile art. 115 alin. (6) si ale art. 140 din Constitutie . Dispozitiile legale indicate prevad atributia Corpului de control al primului-ministru de a propune masuri de corectare a disfunctionalitatilor si incalcarii legilor in vigoare, sesizate in activitatea de control, pe care le inainteaza primului-ministru sau, dupa caz, ministerelor de resort, si de a transmite, cand se impune, sesizari catre organele de urmarire penala sau catre Curtea de Conturi, pentru a se stabili prejudiciile si raspunderea penala, daca este cazul . Astfel se recunoaste, practic, dreptul Guvernului, prin Corpul de control al primului-ministru, de a trasa sarcini si atributii Curtii de Conturi, stabilind anumite activitati pe care aceasta sa le desfasoare. Alin. (5) si (6) ale art. 6 din ordonanta de urgenta impun, intr-un mod redundant, una si aceeasi obligatie a autoritatilor si institutiilor publice de a pune la dispozitie informatiile solicitate si de a acorda sprijin pentru realizarea misiunii de control, ceea ce asaza din nou, sub autoritatea Guvernului, toate entitatile publice cu atributii de control, inclusiv Curtea de Conturi . De asemenea, art. 7 alin. (4) din ordonanta criticata stabileste atributii ale Departamentului pentru Lupta Antifrauda in domeniul controlului fondurilor provenite din asistenta financiara acordata de Uniunea Europeana Romaniei, ceea ce incalca rolul de control al Curtii de Conturi, exercitat, prin Autoritatea de audit, asupra resurselor financiare de provenienta comunitara. Practic, cele doua structuri din aparatul de lucru al Guvernului devin, prin efectul ordonantei atacate, institutii fundamentale si prin aceasta se adauga la Constitutie . In concluzie, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2009 afecteaza, pe de o parte, statutul constitutional al Curtii de Conturi, consacrat de art. 140 din Legea fundamentala - institutie fundamentala a statului, aflata exclusiv sub control parlamentar - si regimul sau juridic stabilit, potrivit art. 73 alin. (3) lit. l) din Constitutie, prin lege organica (si care nu poate fi prejudiciat pe calea unei ordonante de urgenta), precum si raporturile, pe de alta parte, dintre cele doua autoritati fundamentale ale statului, care trebuie sa fie guvernate de principiul constitutional al separatiei puterilor si echilibrului puterilor.

Potrivit dispozitiilor art. 32-33 din Legea nr. 47/1992, sesizarea a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicata.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.C U R T E A,examinand exceptia de neconstitutionalitate ridicata direct de Avocatul Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, sustinerile partii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 32 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2009 pentru asigurarea continuitatii activitatii unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 602 din 31 august 2009. Avocatul Poporului mentioneaza, in special, urmatoarele dispozitii legale din actul criticat:

- Art. 6 alin. (4) lit. a), k), l), m) si n): "(4) Corpul de control al primului-ministru indeplineste urmatoarele atributii principale:

a) in vederea realizarii functiei de autoritate a Guvernului, controleaza si urmareste activitatea ministerelor, agentiilor, autoritatilor administratiei publice locale, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale, institutiilor publice, oficiilor, departamentelor, comisiilor, regiilor autonome, societatilor comerciale, companiilor si societatilor nationale, institutiilor financiar-bancare, cu capital de stat integral sau majoritar, precum si daca activitatea acestora se desfasoara cu respectarea politicilor interne si a obligatiilor impuse de lege, regulamente si proceduri; (...)

k) exercita controlul asupra activitatii autoritatilor si institutiilor publice centrale, stabilit prin sarcina incredintata de Guvern sau dispus de primul-ministru;

l) urmareste implementarea politicilor si strategiilor in domeniul controlului;

m) coordoneaza si controleaza aplicarea de catre entitatile cu atributii de control a prevederilor actelor normative care reglementeaza controlul si conduita personalului cu atributii de control la nivelul administratiei publice centrale;

n) propune masuri de corectare a disfunctionalitatilor si a incalcarilor legilor in vigoare, sesizate in activitatea de control, pe care le inainteaza primului-ministru sau, dupa caz, ministerelor de resort, si transmite, cand se impune, sesizari catre organele de urmarire penala sau catre Curtea de Conturi, pentru a se stabili prejudiciile si raspunderea penala, daca este cazul; (...)."

Afişează Decizia nr. 1555/2009, referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2009 pentru asigurarea continuitatii activitatii unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati Legislative 2009    Monitorul Oficial al Romaniei    OUG 94/2009    Exceptia de neconstitutionalitate

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Imobil preluat de catre stat. Emiterea deciziei in procedura prevazuta de Legea 165/2013. Respingerea exceptiei prematuritatii actiunii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 362 din 18 februarie 2016

Dezlegarea unei probleme de drept. Redeschiderea urmaririi penale prev. de art. 335 CPP este supusa confirmarii judecatorului de camera preliminara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Consecintetele neexercitarii dreptului procesual in cadrul termenului stabilit de lege in cazul revizuirii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1413 din 21 mai 2015

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor. Termen convocare. Nulitate absoluta
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Comerciala, Decizia nr. 2250 din 2 octombrie 2009

Inregistrare, autorizare societate nou infiintata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.146 din data 21.02.2012

Cerere de fuziune prin contopire
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr.6 din data 16.05.2012

Termenul de recurs impotriva ordonantei presedintiale prin care s-a stabilit plasamentul copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia 7/2012

Modul de stabilire a stagiului complet de cotizare pentru recalcularea drepturilor de pensie ale persoanelor nevazatoare
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia ICCJ nr. 9 din 14 mai 2012 (Decizia 9/2012)

Convocarea actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V- a Comerciala - Decizia comerciala nr. 61/14. 02. 2011

Uzucapiune. Aplicarea legii in timp. RIL admis
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile UniteArticole Juridice

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Deconcentrarea administrativa – principiu al administratiei publice in Codul Administrativ. Serviciile publice deconcentrate (VI)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii – pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior – pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu