Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OUG 43/2010 pentru modificarea unor acte normative in vederea reducerii sau simplificarii administrative a unor autorizatii/avize/proceduri

OUG 43/2010 pentru modificarea unor acte normative in vederea reducerii sau simplificarii administrative a unor autorizatii/avize/proceduri

  Publicat: 14 May 2010       27386 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


OUG 43/2010 pentru modificarea unor acte normative in vederea reducerii sau simplificarii administrative a unor autorizatii/avize/proceduri

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 316 din 13 mai 2010

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este o modalitate principala de exprimare a consimtamantului de catre statele care au luat parte la negocierea tratatului si care este prevazuta si ceruta de dreptul intern al statelor semnatare, modalitate prin care tratatul este supus controlului parlamentar.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Indicator care reflecta aportul valoric adus de o intreprindere prin activitatile sale asupra bunurilor cumparate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Una dintre trasaturile esentiale ale infractiunii prevazuta in cap. I, t. II, art. 18, C. pen., partea generala.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Confirmare intr-o anumita functie
Ordonanta Guvernului privind regimul juridic al contravenţiilor
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Act adoptat de organele de stat,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,


Avand in vedere Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de intelegere dintre Comunitatea Europeana si Romania, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009, si a Acordului de imprumut, in suma de pana la 5.000.000.000 euro, dintre Romania, in calitate de Imprumutat, Banca Nationala a Romaniei, in calitate de agent al Imprumutatului, si Comunitatea Europeana, in calitate de Imprumutator, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 si la Bucuresti la 18 iunie 2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 364/2009, cu completarile ulterioare,
luand in considerare necesitatea respectarii angajamentelor asumate de Guvernul Romaniei cu privire la progresul in implementarea simplificarii administrative privind autorizatiile si permisele, prevazute in anexa nr. 1 la Memorandumul de intelegere dintre Comunitatea Europeana si Romania, la capitolul "Reforma structurala",
tinand seama ca neindeplinirea masurilor prevazute de Memorandumul de intelegere dintre Comunitatea Europeana si Romania poate atrage blocarea transei a III-a din imprumut, in valoare de pana la 1,15 miliarde euro, cu termen in aprilie 2010,
deoarece in caz contrar este pusa in pericol derularea Memorandumului de intelegere dintre Comunitatea Europeana si Romania in conformitate cu calendarul stabilit in anexa nr. 1, existand riscul blocarii sumelor aferente urmatoarelor transe,
in contextul recesiunii economice severe care pune in pericol stabilitatea economica a Romaniei si pentru asigurarea eliberarii la timp a sumelor aferente imprumutului prevazut de Memorandumul de intelegere dintre Comunitatea Europeana si Romania,
elemente care vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta

Art. I
Legea energiei electrice nr. 13/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 51 din 23 ianuarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 11 alineatul (2), litera t) se abroga.

2. La articolul 15 alineatul (1), punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"1. autorizatii de infiintare pentru realizarea de noi capacitati energetice de producere a energiei electrice, inclusiv de capacitati de producere a energiei electrice si termice in cogenerare, sau retehnologizarea acestora, daca puterea electrica instalata a capacitatilor respective depaseste 1 MW;".

3. La articolul 15, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
"(3^1) Activitatea unei persoane de revanzare a energiei electrice catre utilizatorii retelelor electrice aflate in exploatarea sa se desfasoara fara licenta de furnizare prevazuta la alin. (1) pct. 2 lit. f), in conditiile respectarii reglementarilor specifice, aprobate de autoritatea competenta ."

Art. II
Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2006, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 24, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) Toate interventiile care se efectueaza asupra monumentelor istorice, altele decat cele de schimbare a functiunii sau a destinatiei, de intretinere sau de reparatii curente, indiferent de sursa lor de finantare si de regimul de proprietate a imobilului, se fac cu specialisti si experti atestati si sub inspectia si controlul propriu ale Ministerului Culturii si Patrimoniului National, respectiv ale serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Patrimoniului National, in conditiile legii."

2. La articolul 26 alineatul (1), punctul 16 va avea urmatorul cuprins:
"16. instituie, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Registrul specialistilor, Registrul expertilor si verificatorilor tehnici;".

3. La articolul 26 alineatul (1), punctul 18 se abroga.

4. La articolul 28 alineatul (3), litera j) se abroga.

5. La articolul 33 alineatul (1), litera e) va avea urmatorul cuprins:
"e) propune criteriile de atestare a specialistilor si expertilor din domeniul protejarii monumentelor istorice;".

Art. III
Ordonanta Guvernului nr. 25/2006 privind intarirea capacitatii administrative a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 657 din 18 septembrie 2008, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 3^1
(1) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor administreaza sistemul informatic national privind evidenta si simplificarea platii drepturilor de autor si a drepturilor conexe de catre utilizatori si a repartitiei remuneratiilor colectate de organismele de gestiune colectiva in cadrul proiectului e-guvernare.
(2) Normele metodologice privind crearea si functionarea evidentei nationale prevazute la alin. (1) se stabilesc prin hotarare a Guvernului. Costurile de realizare a acestei evidente nationale sunt suportate de organismele de gestiune colectiva beneficiare ale remuneratiilor datorate de utilizatori."

2. La articolul 6 alineatul (1) punctul 1, litera d) se abroga.

3. La articolul 6 alineatul (2), litera d) se abroga.





Afişează OUG 43/2010 pentru modificarea unor acte normative in vederea reducerii sau simplificarii administrative a unor autorizatii/avize/proceduri pe o singură pagină



Citeşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial al Romaniei    OUG 43/2010    OG 99/2000    Legea 17/2000    Legea 31/1990    OUG 116/2009    Legea 422/2001    Legea 13/2007    OUG 82/2009

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Imobil preluat de catre stat. Emiterea deciziei in procedura prevazuta de Legea 165/2013. Respingerea exceptiei prematuritatii actiunii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 362 din 18 februarie 2016

Dezlegarea unei probleme de drept. Redeschiderea urmaririi penale prev. de art. 335 CPP este supusa confirmarii judecatorului de camera preliminara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Consecintetele neexercitarii dreptului procesual in cadrul termenului stabilit de lege in cazul revizuirii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1413 din 21 mai 2015

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor. Termen convocare. Nulitate absoluta
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Comerciala, Decizia nr. 2250 din 2 octombrie 2009

Inregistrare, autorizare societate nou infiintata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.146 din data 21.02.2012

Cerere de fuziune prin contopire
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr.6 din data 16.05.2012

Termenul de recurs impotriva ordonantei presedintiale prin care s-a stabilit plasamentul copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia 7/2012

Modul de stabilire a stagiului complet de cotizare pentru recalcularea drepturilor de pensie ale persoanelor nevazatoare
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia ICCJ nr. 9 din 14 mai 2012 (Decizia 9/2012)

Convocarea actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V- a Comerciala - Decizia comerciala nr. 61/14. 02. 2011

Uzucapiune. Aplicarea legii in timp. RIL admis
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile Unite



Articole Juridice

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Deconcentrarea administrativa – principiu al administratiei publice in Codul Administrativ. Serviciile publice deconcentrate (VI)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii – pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior – pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu