Coordonator: Av. Marius-Cătălin PreduţMateriale juridice despre Acord (223)


    Jurisprudenta   Acord de mediere. Somatie de plata.Plata pe calea somatiei de plata a debitelor izvorate din contract de furnizare energie electrica
  Pe rol se afla judecarea cauzei civile privind pe creditor E.E. ROMANIA S.A. si pe debitor S.R, avand ca obiect somatie de plata.
   Data aparitiei: 26 Martie 2013

    Jurisprudenta   Acord de mediere. Somatie de plata
  Pe rol judecarea cauzei privind pe creditorul A. si pe debitorul B., avand ca obiect somatie de plata.
   Data aparitiei: 26 Martie 2013

    Jurisprudenta   Acord de mediere. Reziliere contracte de executie de lucrari
  Pe rol judecarea actiunii in contencios administrativ si fiscal formulata de reclamanta SC P.C. SRL, in contradictoriu cu parata DGASPC si chematii in garantie Consiliul judetean Mures si SC C. SRL, avand ca obiect anulare act administrativ.
   Data aparitiei: 26 Martie 2013

    Jurisprudenta   Acord de mediere. Necomunicarea in termen a informatiilor publice. Daune morale
  Pentru astazi fiind amanata solutionarea actiunii in contencios administrativ ce are ca obiect „comunicare informatii de interes public (Legea nr. 544/2001)” formulata de reclamanta S., cu sediul in Galati, judetul Galati, in contradictoriu cu parata P., cu sediul in comuna Sugag.
   Data aparitiei: 26 Martie 2013

    Jurisprudenta   Acord de mediere. Incredintarea minorului, fara pensie de intretinere
  Pe rol judecarea cauzei minori si familie privind pe reclamantul A. si pe parata B., avand ca obiect incredintare minor.
   Data aparitiei: 26 Martie 2013

    Jurisprudenta   Acord de mediere. Divort si cereri accesorii. Declararea expresa a dorintei partilor ca hotararea pronuntata sa fie irevocabila
  Pe rol judecarea cauzei civile de minori si familie privind pe reclamanta X. pe parat Y., avand ca obiect divort.
   Data aparitiei: 26 Martie 2013

    Jurisprudenta   Acord de mediere privind stabilirea cuantumului pensiei de intretinere a minorului
  Pe rol se afla solutionarea actiunii civile formulate de reclamanta X., cu domiciliul in V. in contradictoriu cu paratul Y„ cu domiciliul in str. V., avand ca obiect pensie de intretinere.
   Data aparitiei: 26 Martie 2013

    Jurisprudenta   Acord de mediere privind desfacerea casatoriei, incredintarea minorului, stabilirea pensiei de intretinere si partajul bunurilor dobandite in timpul casatoriei
  Pe rol judecarea cauzei Minori si familie privind pe reclamantul M.O.V.. domiciliat in D., in contradictoriu cu parata M.I., domiciliata in D., si cu Autoritatea Tutelara Primaria D..
   Data aparitiei: 26 Martie 2013

    Jurisprudenta   Acord de mediere privind constatarea masei succesorale
  Pe rol judecarea actiunii civile intentata de reclamantul A impotriva paratei B avand ca obiect constatarea masei succesorale.
   Data aparitiei: 26 Martie 2013

    Jurisprudenta   Acord de mediere privind achitarea debitelor datorate asociatiei de proprietari
  Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamanta X si pe paratul Y, avand ca obiect pretentii.
   Data aparitiei: 26 Martie 2013

    Jurisprudenta   Acord de mediere in materia partajului succesoral
  Pe rol judecarea actiunii civile pentru iesire din indiviziune promovata de reclamantul X.S. impotriva paratilor X.A., X.E. si X.L..
   Data aparitiei: 26 Martie 2013

    Jurisprudenta   Solutionarea prin acord de mediere a pretentiilor izvorate dintr-un contract de imprumut
  Pe rol, judecarea cauzei civile pentru pretentii, formulata de reclamantul G.G.L., domiciliat in A, in contradictoriu cu paratul P. C., domiciliat in B.
   Data aparitiei: 25 Martie 2013

    Jurisprudenta   Investirea cu formula executorie a acordului de mediere
  Pe rol fiind solutionarea cererii de investire cu formula executorie a acordului de mediere din 02.06.2010, formulata de petenta S.C. L. LTD S.R.L. cu domiciliu procesual ales in lasi, judetul lasi.
   Data aparitiei: 25 Martie 2013

    Jurisprudenta   Acord de mediere. Stingerea litigiului privitor la pretentii izvorate din antecontract de vanzare-cumparare
  Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamantul B.A. si pe paratii B. B.S., R.N., avand ca obiect pretentii.
   Data aparitiei: 25 Martie 2013

    Jurisprudenta   Acord de mediere. Rezilierea contractului de intretinere
  S-a luat in examinare actiunea civila formulata de reclamanta M.P. impotriva paratei G. L. D., pentru reziliere contract.
   Data aparitiei: 25 Martie 2013

    Jurisprudenta   Acord de mediere. Partaj judiciar
  Pe rol judecarea cauzei civile avand ca obiect iesire din indiviziune formulata de reclamantul P.D., in contradictoriu cu paratii F.M., M.I..
   Data aparitiei: 25 Martie 2013

    Jurisprudenta   Acord de mediere. Desfacerea casatoriei si cereri accesorii. Respectarea interesului superior al minorului
  Pe rol solutionarea cauzei civile avand ca obiect „divort prin acord - cu mine partaj bunuri comune" privind pe reclamanta X.A., in contradictoriu cu paratul X. si Autoritatea Tutelara - Primaria Sectorului 6 Bucuresti.
   Data aparitiei: 25 Martie 2013

    Jurisprudenta   Acord de mediere. Anularea certificatului de mostenitor
  Pe rol solutionarea actiunii civile formulata de catre reclamantele R. si E. in contradictoriu cu parata P., avand ca obiect anulare act.
   Data aparitiei: 25 Martie 2013

    Jurisprudenta   Acord de mediere. Divort prin acordul sotilor si partajul bunurilor comune
  Pe rol solutionarea cauzei civile privind pe petentii S.C. si S.A., avand ca obiect partaj bunuri comune si divort prin acord.
   Data aparitiei: 20 Martie 2013

    Articole   Medierea in procesele penale. Solutionarea actiunii civile
 
   Data aparitiei: 20 Martie 2013

    Jurisprudenta   Desfacerea casatoriei prin divort si partajul bunurilor comune. Acord de mediere
  Pe rol se afla solutionarea actiunii civile, avand ca obiect divort prin acord si partaj bunuri comune, formulata de petentii X si Y.
   Data aparitiei: 19 Martie 2013

    Jurisprudenta   Acord de mediere. Stingerea obligatiei de restituire a unui imprumut prin transferul dreptului de proprietate asupra unui imobil
  Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamanta M.J. si pe paratul P.D., avand ca obiect pretentii. La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns reclamanta, prin aparator C.A., cu imputernicire avocatiala la fila 7 din dosar si paratul, personal. Procedura este legal indeplinita. S-a expus referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care instanta acorda cuvantul asupra cererii de preschimbare a termenului de judecata. Reclamanta, prin aparator, solicita admiterea cererii de preschimbare, fata de faptul ca a reusit sa ajunga la o intelegere cu paratul, respectiv au incheiat un acord de mediere. Paratul, personal, solicita admiterea cererii de preschimbare. Instanta, avand in vedere sustinerile partilor, apreciaza justificata cererea de preschimbare a termenului de judecata, astfel incat o admite si dispune preschimbarea termenului de la data de 22.06.2011 pentru azi, data de 13.04.2011. Reclamanta, prin aparator, prezinta instantei, spre vedere, acordul de mediere, incheiat intre parti, in original. Totodata, depune la dosar contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. X. de B.N.P. Y.. Nemaifiind alte cereri de formulat, exceptii de invocat sau probe de administrat, instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul in dezbateri. Reclamanta prin aparator, avand cuvantul, solicita admiterea cererii, sa se ia act de acordul de mediere intervenit intre parti, fara cheltuieli de judecata. Paratul, personal, solicita sa se ia act de acordul de mediere, fara cheltuieli de judecata. Instanta retine cauza spre solutionare. INSTANTA, Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele: Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 09.12.2010, sub nr. 22362/302/2010, reclamanta M.J. a chemat in judecata pe paratul P.D., solicitand instantei ca, prin hotararea pe care o va pronunta, sa se dispuna obligarea paratului la plata sumei de 20.000 euro (86.000 lei), reprezentand imprumut nerestituit la termenul scadent. in motivarea cererii, reclamanta arata ca la data de 11 mai 2009 a incheiat cu paratul un contract de imprumut pentru suma de 20.000 euro. Conform obligatiei asumate prin contractul sus-mentionat, paratul avea obligatia sa restituie suma de 20.000 euro, pana cel tarziu la data de 10 mai 2010. Precizeaza reclamanta ca a incercat solutionarea litigiului pe cale amiabila, insa fara niciun rezultat. in drept, actiunea a fost intemeiata pe dispozitiile art.1584-1586 si art. 1073 din Codul civil. in sustinerea cererii, au fost atasate la dosar, in fotocopie, urmatoarele inscrisuri: contractul de imprumut incheiat la data de 11 mai 2009; cartea de identitate a reclamantei. La data de 01.02.2011 a fost atasat la dosar de catre mediatorul M. acordul de mediere incheiat intre parti la data de 31.01.2011. Astfel, vazand acordul de mediere incheiat intre parti, precum si disp. art. 63 alin. 1 din Legea nr. 192/2006 si ale art. 271 din Codul de procedura civila, instanta va admite actiunea, luand act de acest acord. Nu s-au solicitat cheltuieli de judecata. PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII, HOTARASTE: Admite cererea de preschimbare a termenului de la data de 22.06.2011 la 13.04.2011. Admite actiunea formulata de reclamanta M.J. in contradictoriu cu paratul P.D.. in temeiul art. 271 din Codul de procedura civila, ia act de acordul de mediere, avand urmatorul continut: "ACORD DE MEDIERE din 31.01.2011. Declaram pe proprie raspundere ca, in urma procedurii de mediere, initiate in baza contractului de mediere nr. X. din 31.01.2011, de catre mediatorul M., vointa noastra liber exprimata este in sensul de a stinge litigiul aflat pe rolul Judecatoriei sector 5, in dosar nr. 22362/302/2010, cu termen de judecata 22.06.2011, prin acest acord de mediere, ce exprima in unanimitate si in cunostinta de cauza, vointa noastra, a partilor. Partile declara pe proprie raspundere, prin vointa proprie, ca sunt de acord cu urmatoarele: Avand in vedere imprumutul acordat de M.J., in calitate de imprumutator, conform contractului de imprumut incheiat in data de 11 mai 2009, cu P.D., in calitate de imprumutat, prin care imprumutatorul „acorda un imprumut in suma de 20.000 Euro -douazecimii Euro, pe o perioada de un an, incepand cu data semnarii contractului (11 mai 2009 -11 mai 2010)", intrucat pana la aceasta data imprumutatul nu a restituit imprumutatorului suma de 20000 Euro - douazeci mii euro, partile declara pe proprie raspundere ca sunt de acord ca in contul imprumutului de 20000-douazecimi Euro acordat de M.J., eu, M.J., sunt de acord sa primesc, in deplina proprietate si linistita posesie, cunoscand situatia juridica si de drept, imobilul - apartament proprietatea lui P.D., conform contractului de vanzare-cumparare incheiat de B.N.P. Q., autentificat sub nr. N. din 06 septembrie 2002. Imobilul situat in G. este compus dintr-o camera si dependinte, cu o suprafata utila de 27,53 mp. P.D., in calitate de parte, parat, in dosarul nr. 22362/302/2010, declar pe proprie raspundere, prin vointa liber exprimata, ca sunt de acord sa predau imobilul d-nei M.J., in contul imprumutului acordat de aceasta subsemnatului in valoare de 20.000 Euro. Declar pe proprie raspundere ca imobilul este liber de orice sarcini, nu este ipotecat si este proprietatea subsemnatului. Eu, M.J., ma oblig sa primesc imobilul situat in str. D. si declar ca nu mai am alte pretentii privind imprumutul in cuantum de 20.000 Euro acordat. Eu, P.D., ma oblig sa predau in proprietatea si posesia exclusiva lui M.J., imobilul-apartament nr. F., compus dintr-o camera si dependinte, cu o suprafata utila de 27,53 mp, situat in F., al carui proprietar sunt, pentru a stinge creanta ce o am catre aceasta, in cuantum de 20.000 Euro. Constatand ca partile si-au dat acordul scris si verbal de a incheia in cadrul sedintei de mediere, litigiul ce face obiectul dosarului nr. 22362/302/2010, aflat pe rolul Judecatoriei sector 5, cu termen de judecata la 22.06.2011, subsemnata, mediator titular M., in conformitate cu prevederile art. 44 alin. 2 ale Legii nr. 192/2006, am redactat prezentul acord de mediere, in care mediatorul a luat act de vointa partilor, liber exprimata. Redactat in 4 exemplare, cate unul pentru fiecare parte, un exemplar pentru instanta si unul pentru mediator." Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica de la 13 aprilie 2011.
   Data aparitiei: 19 Martie 2013

    Jurisprudenta   Acord de mediere. Partaj imobil comun, dupa desfacerea casatoriei
  Pe rol fiind solutionarea cauzei civile formulata de reclamanta A.B. in contradictoriu cu paratul C.D., avand ca obiect partaj.
   Data aparitiei: 19 Martie 2013

    Jurisprudenta   Acord de mediere. Impartirea Bunurilor succesorale descoperite ulterior
  Pe rol solutionarea cererii formulate de reclamantii S.I., S.C., B.F., in contradictoriu cu paratii X.Y. si Z.X., avand ca obiect partaj judiciar.
   Data aparitiei: 19 Martie 2013

    Jurisprudenta   Acord de mediere. Divort cu copii
  Pe rol, se afla solutionarea cauzei civile privind pe reclamanta X si pe paratul Y si cu participarea autoritatii tutelare- Primaria Sector 4 Bucuresti, avand ca obiect: divort cu copii.
   Data aparitiei: 19 Martie 2013