din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2588 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » Codul Vamal al Romaniei, legea nr. 86/2006

Codul Vamal al Romaniei, legea nr. 86/2006

  Publicat: 16 Mar 2009       98640 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


Codul Vamal al Romaniei, legea nr. 86/2006. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 350/ 19 aprilie 2006

In sensul Codului vamal sunt considerate marfuri romanesti:
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
In sensul Codului vamal sunt considerate marfuri romanesti:
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale si,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act adoptat de organele de stat,
Orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale si,
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.

g) participa, in conditiile legii, la realizarea livrarilor supravegheate;
h) coopera direct cu alte institutii centrale romane sau cu administratii vamale straine, in conditiile legii si cu respectarea obligatiilor ce decurg din conventiile si intelegerile la care Romania este parte;
i) culege, prelucra si utiliza informatii specifice necesare pentru prevenirea si combaterea incalcarii reglementarilor vamale, inclusiv prin gestionarea, potrivit legii, a unor baze de date privind schimbul de marfuri .

Art. 15
Pentru efectuarea controlului vamal al marfurilor si, cand este cazul, institutiile si orice alte persoane au obligatia sa puna la dispozitia autoritatii vamale, fara plata, datele si informatiile pe care le detin referitoare la acele marfuri . Aceste date si informatii se transmit, in scris sau inregistrate pe alt suport material compatibil, in termenul solicitat.

Art. 16
(1) Organele postale sunt obligate sa prezinte, pentru control, autoritatii vamale aflate in incinta oficiului postal, coletele si trimiterile postale internationale, cu respectarea normelor postale.
(2) In exercitarea atributiilor de control, autoritatea vamala nu poate sa aduca atingere secretului corespondentei si trimiterilor postale.

Art. 17
(1) Autoritatea vamala isi exercita atributiile pe intreg teritoriul vamal al Romaniei, in conditiile stabilite prin prezentul cod.
(2) Organele de politie si alte autoritati publice, ce au potrivit legii, competente in domeniul controlului fiscal, al circulatiei si utilizarii marfurilor pe teritoriul vamal al Romaniei, sunt obligate sa anunte de indata autoritatea vamala cea mai apropiata cand constata incalcari ale reglementarilor vamale si sa depuna la aceasta marfurile care au facut obiectul acelei incalcari si documentele doveditoare.

Art. 18
(1) In scopul prevenirii incalcarii reglementarilor vamale, se instituie o zona speciala de supraveghere vamala, cuprinsa intre limita exterioara a marii teritoriale si frontiera de stat, precum si o fasie de 30 de km in interiorul frontierei de stat .
(2) In zona speciala de supraveghere vamala, autoritatea vamala efectueaza si alte actiuni specifice, prin infiintarea de posturi de supraveghere vamala, permanente sau temporare, fixe ori mobile. Totodata, realizeaza controale inopinate, urmareste si identifica persoanele suspectate de incalcarea reglementarilor vamale.

Sectiunea 3 - Drepturile si obligatiile autoritatii vamaleArt. 19
Autoritatea Nationala a Vamilor si directiile regionale vamale exercita coordonarea, indrumarea si controlul efectuarii operatiunilor realizate de catre birourile vamale, asigurand aplicarea uniforma a reglementarilor vamale.

Art. 20
Birourile vamale efectueaza operatiunile de control si supraveghere vamala in cazurile si in conditiile prevazute de reglementarile vamale.

Art. 21
Autoritatea vamala comunica, in conditiile legii, la cererea ministerelor si altor institutii centrale, precum si a Bancii Nationale a Romaniei date privind operatiunile vamale care le sunt necesare pentru indeplinirea atributiilor lor prevazute de lege.

Sectiunea 4 - Personalul vamal. Drepturi si obligatiiArt. 22
Personalul vamal cuprinde functionarii numiti in functia publica in cadrul sistemului institutional al autoritatii vamale.

Art. 23
Conditiile de recrutare, de numire in functia publica, de promovare si evaluare, precum si de incetare a raportului de serviciu se stabilesc prin legislatia aplicabila functionarilor publici si personalului vamal.

Art. 24
Personalul vamal poarta, in timpul serviciului, uniforma, insemne, ecusoane distincte si, dupa caz, echipament de protectie, care se atribuie gratuit. Modelul si durata de intrebuintare a acestora se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

Art. 25
(1) Personalul vamal isi exercita atributiile in cadrul operatiunilor de control si supraveghere vamala numai pe baza legitimatiilor de serviciu, in care sunt inscrise competentele conferite prin normele legale.
(2) Organele de politie sunt obligate sa acorde, la cerere, sprijin autoritatii vamale in exercitarea atributiilor care le revin.

Art. 26
Personalul vamal, in exercitarea atributiilor de serviciu, beneficiaza de ocrotirea speciala prevazuta de lege pentru ofiterii de politie.

Art. 27
(1) Personalul vamal care are dreptul de a purta si face uz de arma, in conformitate cu normele legale privind regimul armelor si al munitiilor, se stabileste de conducatorul Autoritatii Nationale a Vamilor, cu aprobarea ministrului finantelor publice.

Afişează Codul Vamal al Romaniei, legea nr. 86/2006 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Codul Vamal

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Restituirea sumelor incasate de salariat ca urmare a interpretarii eronate a prevederilor legale privind salarizarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Neefectuarea coprespunzatoare a cercetarii disciplinare prealabile Comportamente inadecvate sau nedrepte la locul de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Acordarea drepturilor salariale prevazute in contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BucurestiArticole Juridice

Contestarea caracterului formal al deciziei de sanctionare disciplinara
Sursa: MCP avocati

Legalitatea procedurilor de organizare a concursului in institutiile publice
Sursa: MCP avocati

Calculul termenului de preaviz prin lumina Deciziei ICCJ nr. 8/20.05.2024
Sursa: MCP avocati

Activarea clauzei de neconcurenta in contextul incetarii contractului individual de munca
Sursa: MCP avocati

Nemotivarea deciziei de concediere. Protectia salariatilor impotriva concedierilor abuzive
Sursa: MCP avocati

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocati