Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Drepturi salariale. Lipsa calitatii procesuale active a Curtii de Conturi a Romaniei

Drepturi salariale. Lipsa calitatii procesuale active a Curtii de Conturi a Romaniei

  Publicat: 08 Nov 2012       3665 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Prin Sentinta civila nr. 3425 din 29.07.2010 a Tribunalului Salaj s-a admis actiunea formulata de catre reclamanta DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR SALAJ si s-a dispus anularea masurilor dispuse la lit. B din dispozitivul Deciziei nr. 31 din 05.11.2009 emisa de catre Directorul Camerei de Conturi Salaj.

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ suprem de control financiar si de jurisdictie financiara,care functioneaza pe lenga Parlamentul Romaniei.
Organ de stat sau al unitatii administrativ-teritoriale care actioneaza in regim de putere publica pentru satisfacerea unui interes public.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ suprem de control financiar si de jurisdictie financiara,care functioneaza pe lenga Parlamentul Romaniei.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Organ suprem de control financiar si de jurisdictie financiara,care functioneaza pe lenga Parlamentul Romaniei.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Organ suprem de control financiar si de jurisdictie financiara,care functioneaza pe lenga Parlamentul Romaniei.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ suprem de control financiar si de jurisdictie financiara,care functioneaza pe lenga Parlamentul Romaniei.


Pentru a hotari astfel instanta de fond a retinut ca in stabilirea masurilor prevazute la lit. B din decizie organul de control a pornit de la premisa nelegalitatii unor clauze contractuale ignorand cu desavarsire starea de fapt si de drept care a condus la acordarea unor drepturi speciale in favoarea angajatilor reclamantei, respectiv existenta unui acord colectiv de munca si a unui contract colectiv de munca perfect valabile atata vreme cat nu au fost desfiintate sau modificate.


A retinut instanta de fond si existenta unor hotarari judecatoresti irevocabile prin care au fost stabilite drepturile salariale.


Impotriva acestei hotarari a declarat recurs parata Curtea de Conturi a Romaniei solicitand modificarea hotararii atacate cu consecinta respingerii actiunii introductive.


In motivarea recursului recurenta arata ca autoritatea publica reclamanta a acordat angajatilor sai drepturi salariale in afara cadrului legal subliniind ca este de esenta regimului juridic al drepturilor salariale ale personalului bugetar faptul ca acestea se stabilesc exclusiv prin lege.


Reclamanta a formulat intampinare prin care a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale a recurentei, iar in privinta fondului a solicitat respingerea recursului.


Analizand recursul formulat prin prisma exceptiei invocate, Curtea retine urmatoarele considerente:


Reclamanta a solicitat, in contradictoriu cu Camera de conturi Salaj, anularea unor masuri dispuse de catre parata, prin actele intocmite de catre aceasta din urma.


Acesta este cadrul procesual fixat de catre reclamanta, pe parcursul judecatii cauzei in prima instanta fiind citata Curtea de Conturi a Romaniei-Camera de Conturi Salaj de la sediul situat in municipiul Zalau, aceasta mentiune aparand si in dispozitivul sentintei recurate.


Aceasta parte nu si-a delegat reprezentant in instanta si nici nu a depus la dosar vreo pozitie procesuala prin care sa fi invocat lipsa capacitatii sale procesuale de folosinta, dedusa din imprejurarea ca aceasta institutie nu are personalitate juridica sau faptul ca este reprezentata in litigiile aflate pe rolul instantelor de judecata de catre Curtea de Conturi a Romaniei, solicitand citarea acesteia, in calitate de mandatar si comunicarea catre Curte a intampinarii depuse de catre parati.


Acestea sunt premisele de la care a pornit instanta in analizarea admisibilitatii prezentei cai de atac, considerandu-se ca nu poate fi retinuta nici imprejurarea ca recurenta ar fi actionat in calitate de reprezentant legal al emitentului actului de sesizare, chiar daca Curtea de Conturi a Romaniei este o singura institutie, care isi exercita functiile prin camerele de conturi judetene.


Dupa cum s-a aratat in doctrina, calitatea procesuala presupune existenta unei identitati intre reclamant si cel care este titularul dreptului din raportul juridic dedus judecatii, precum si intre parat si cel obligat in acelasi raport juridic.


Instanta de control judiciar trebuie sa stabileasca, in privinta calitatii procesuale a partilor, daca acestea au participat la judecata in prima instanta, pentru ca numai persoanele care au fost parti in proces au calitatea de a declara recurs impotriva hotararii de fond .


In privinta altor subiecte de drept care nu au fost parti in proces la fond, s-a retinut ca nu au calitatea de a declara recurs impotriva unei hotarari care a solutionat un litigiu intre alte persoane si care, in aceste conditii, nu le este opozabila.


S-a concluzionat in sensul in care dispozitiile legale care reglementeaza caile de atac se refera numai la promovarea lor de catre parti, adica de persoanele care au participat la judecata pricinii.


In aceste conditii, recursul nu poate fi interpretat de catre instanta in sensul in care recurenta ar fi actionat ca reprezentant legal al emitentului actului de sesizare, intrucat, pe de o parte, nu s-a relevat in sustinerea acestei pozitii procesuale nici un temei legal care sa justifice o astfel de abordare, iar, pe de alta parte, in cererea de recurs nu s-a relevat faptul ca recurenta actioneaza in calitate de reprezentant al reclamantei.


Or, daca in cererea pe care o face, reprezentantul nu-si arata calitatea, el este presupus ca a actionat in nume propriu si nu mai poate pretinde ulterior ca lucreaza ca mandatar, pozitia unanima a doctrinei fiind in sensul in care, in aceste cazuri, cererea va fi respinsa ca fiind formulata de o persoana lipsita de calitate procesuala, de vreme ce reprezentantul nu este titularul dreptului din raportul juridic dedus judecatii, respectiv nu a fost parte in proces la fond .


Coroborand aceste aspecte, rezulta ca exceptia de inadmisibilitate a recursului, derivand din lipsa calitatii procesuale active a Curtii de Conturi a Romaniei, este pe deplin intemeiata, urmand a fi admisa in consecinta, avand drept urmare respingerea recursului.


Pentru a dispune astfel, s-a luat in considerare si faptul ca recurenta nu si-a dezvaluit calitatea de reprezentant al titularei actului de sesizare prin memoriul de recurs formulat, iar sustinerile conform carora aceasta din urma nu ar avea personalitate juridica nu sunt relevante, cu atat mai mult cu cat situatia din speta poate fi asimilata institutiei ``capacitatii de drept administrativ``.


In consecinta, fata de cele mentionate anterior se va respinge recursul declarat de CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI impotriva sentintei civile nr. 3435 din 29.07.2010, a Tribunalului Salaj, ce va fi mentinuta in intregime.

Pronuntata de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr. 834 din data 25.02.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Cluj    Angajat    Angajator    Exceptia de inadmisibilitate    Drept administrativ    Personalitate juridica    Lipsa capacitatii procesuale de folosinta    Mandatar    Contract colectiv de munca    Acord colectiv de munca    Curtea de Conturi a Romaniei    Drepturi salariale    Salariat    Personal bugetar    Exceptia lipsei calitatii procesual
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Restituirea diferentei dintre indemnizatiile sociale de sanatate platite de catre angajator salariatilor proprii si contributia datorata, in calitate de angajator, pentru contributii si indemnizatii la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia nr. 233/13 februarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Reorganizarea activitatii prin desfiintarea doar a postului de director. Angajatorul nu a reusit sa dovedeasca masura reorganizarii societatii doar prin desfiintarea unui singur post de director
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 53/12.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Refuzul angajatorului de a-i elibera adeverinta fostului salariat timp de 2 ani
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 132/15.03.2018 a Curtii de Apel Galati

Institutie publica. Concurs pentru angajarea personalului contractual. Conditii de participare si criterii de selectie. Dispozitii legale aplicabile. Notiunile de „vechime in specialitatea studiilor absolvite” si „experienta profesionala si/sau in specialitate”. Activitate de voluntariat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 993/11.11.2020

Refuz nejustificat. Indemnizatia pentru cresterea copilului. Notiunea de venituri realizate. Recalcularea indemnizatiei. Adeverinta emisa ulterior de angajator cuprinzand un cuantum diferit al veniturilor salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 134/27 ianuarie 2021

Decizie de sanctionare disciplinara. Caracterul restrictiv al dispozitiilor inscrise Codul muncii. Analiza elementelor constitutive ale abaterii disciplinare prin raportare la prevederile actului emis de angajator
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 40/06.02.2020

Litigii de munca, modificare program de lucru, lipsa acordului angajatului, prerogativa angajatorului in organizarea muncii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 214/30.06.2020Articole Juridice

Nu constituie discriminare interzicea purtarii vizibile a semnelor religioase, filozofice sau spirituale in cazul in care se aplica in mod general si nediferentiat tuturor lucratorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

O conventie colectiva care micsoreaza remuneratia lucratorilor care isi desfasoara activitatea prin agent de munca temporara fata de lucratorii recrutati direct trebuie sa prevada avantaje compensatorii
Sursa: MCP Cabinet avocati

Cand il preceda in mod direct repausul zilnic se adauga la repausul saptamanal
Sursa: MCP Cabinet avocati

Incidenta Regulamentului GDPR in cazul difuzarii in direct prin videoconferinta a cursurilor de invatamant scolar
Sursa: MCP Cabinet avocati

Concedierea Salariatilor. Modalitati de incetare a CIM si contestarea deciziei de concediere
Sursa: MCP Cabinet avocati

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati