Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Suspendarea executarii Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Suspendarea executarii Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

  Publicat: 15 Nov 2012       2600 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Oprirea temporara a punerii in aplicare a dispozitiilor din hotararile penale. Ea poate avea loc in temeiul legii (opis lege)
(Preemptive right) Dreptul unui detinator de actiuni comune, de a cumpara actiuni comune dintr-o emisiune noua la pretul de subscriere, inainte ca emisiunea sa fie vanduta prin oferta publica.
Actiunile proprii sunt clasificate ca active imobilizate in functie de intentia societatii
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti Sectia a VI-a Comerciala sub nr. 49355/3/2011 reclamantii U.E. si S.I. au solicitat in contradictoriu cu parata SC H SA ca pe cale de ordonanta presedintiala sa se dispuna suspendarea executarii Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. H S.A. nr. 42/21.04.2011 referitoare la stabilirea unui drept de preemptiune cu privire la vanzarea de actiuni H SA pe perioada derularii programului de rascumparare de actiuni proprii de catre societate, aprobat prin hotararea AGEA nr. 41/21.04.2011, pana la solutionarea definitiva si irevocabila a cererii prin care s-a solicitat constatarea nulitatii absolute/anularea hotararii AGEA SC H SA nr. 42/21.04.2011, cu obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata .

Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Oprirea temporara a punerii in aplicare a dispozitiilor din hotararile penale. Ea poate avea loc in temeiul legii (opis lege)
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
(Authorized shares) Numarul maxim de actiuni dintr-o anumita clasa pe care o companie il poate emite legal, conform prevederilor din statut.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
(Authorized shares) Numarul maxim de actiuni dintr-o anumita clasa pe care o companie il poate emite legal, conform prevederilor din statut.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Act adoptat de organele de stat,
Depasire a legalitatii,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Forma a vinovatiei , reglementata in cap. I , t. II, art. 19, C. pen., partea generala.Legea arata ca fapta este savarsita cu intentie cand infractorul:
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Actiunile proprii sunt clasificate ca active imobilizate in functie de intentia societatii
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Actiunile proprii sunt clasificate ca active imobilizate in functie de intentia societatii
(Preemptive right) Dreptul unui detinator de actiuni comune, de a cumpara actiuni comune dintr-o emisiune noua la pretul de subscriere, inainte ca emisiunea sa fie vanduta prin oferta publica.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Actiunile proprii sunt clasificate ca active imobilizate in functie de intentia societatii
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Paguba materiala sau prejudiciul material suferit de o persoana sau adus unei persoane ca urmare a savarsirii unei fapte ilicite.
(Preemptive right) Dreptul unui detinator de actiuni comune, de a cumpara actiuni comune dintr-o emisiune noua la pretul de subscriere, inainte ca emisiunea sa fie vanduta prin oferta publica.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004). Prejudiciu material viitor, dar previzibil cu evidenta sau, dupa caz,
Actiunile proprii sunt clasificate ca active imobilizate in functie de intentia societatii
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Oprirea temporara a punerii in aplicare a dispozitiilor din hotararile penale. Ea poate avea loc in temeiul legii (opis lege)
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.


Parata a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca inadmisibila sau ca neintemeiata, nefiind indeplinite cerintele prevazute de art. 581 Cod procedura civila.


Prin sentinta civila nr. 18448 din data de 20.10.2011 Tribunalul Bucuresti Sectia a VI-a Civila a respins cererea ca neintemeiata, a redus onorariul avocatului paratei de la 15.632,18 lei la 8.000 lei si a obligat reclamantii la plata catre parata a cheltuielilor de judecata in suma de 8.000 lei, reprezentand onorariu avocat.


Pentru a pronunta aceasta sentinta, tribunalul a retinut ca este indeplinita numai conditia vremelniciei, intrucat se solicita suspendarea executarii Hotararii AGEA nr. 42/21.04.2010 pana la solutionarea definitiva si irevocabila a dosarului nr. 27010/3/2010 ce are ca obiect constatarea nulitatii absolute/anularea Hotararii AGEA nr. 42/21.04.2010, nefiind indeplinite conditia urgentei si respectiv aparenta dreptului.


Cu privire la urgenta s-a aratat ca reclamantii nu au dovedit ca prin executarea hotararii li s-ar pagubi vreun drept prin intarziere, sau ar fi amenintat a se pierde cu totul daca ar recurge la procedura obisnuita si nu au dovedit prejudiciul iminent si greu de reparat pe care l-ar suferi prin instituirea dreptului de preemtiune, nu au probat ca primul program de rascumparare actiuni a fost incheiat si a fost implementat noul program de rascumparare, in conditiile in care durata primul program a fost stabilita la maxim 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial, iar implementarea celui de al doilea program a fost aprobata sub conditia incheierii primului program de rascumparare actiuni .


Tribunalul a respins sustinerea reclamantilor in sensul ca societatea nu are resursele pentru efectuarea unor plati legale a pretului actiunilor, cu motivarea ca profitul net pe anul 2010 s-a ridicat la suma de 49.613.645, iar potrivit situatiei financiare individuale anuale pe 2010 a H SA, din profitul net in suma de 49.613.645 lei, doar suma de 2.981.618 lei a fost repartizata pentru rezerva legala ce nu poate fi utilizata pentru plata actiunilor.


Referitor la aparenta dreptului s-a retinut ca una din conditiile impuse de art. 1031 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile ulterioare, este ca valoarea nominala a actiunilor proprii dobandite de societate, inclusiv a celor aflate deja in portofoliul sau sa nu depaseasca 10% din capitalul social subscris, ca nefondat sustin reclamantii ca s-a depasit procentul de 10 % din capitalul social subscris al societatii prin noul program de rascumparare al actiunilor, cata vreme din raportul administratorilor si auditorilor reiese ca in cursul anului 2010 au fost achizitionate actiuni reprezentand doar 7,34 % din capitalul social subscris al H SA, iar prin Hotararea AGEA nr. 41/21.04.2011 s-a specificat ca numarul de actiuni urmeaza a se dobandi pana la 10 % din capitalul social al societatii.


Impotriva acestei sentinte, in termen legal, au declarat recurs reclamantii, solicitand admiterea acestuia, modificarea in tot a sentintei atacate, in sensul suspendarii executarii hotararii AGEA a S.C. H S.A. nr. 42/21.04.2011, pana la solutionarea definitiva si irevocabila a cererii prin care s-a solicitat constatarea nulitatii absolute/anularea acestei hotarari, cu cheltuieli de judecata .


In motivarea recursului, s-au invocat urmatoarele critici:


Cu privire la aparenta s-a sustinut ca instanta trebuia sa verifice daca dispozitiile art. 1031 din Legea nr. 31/1990 le este favorabila, din formularea acestui text rezultand faptul ca legiuitorul a prevazut posibilitatea dobandirii a cel mult 10% din capitalul social, neavand importanta cate programe de rascumparare au loc. Intrucat societatea are in derulare doua proiecte de rascumparare de actiuni, fiecare de pana la 10%, iar doar in cursul a 7 luni din anul 2010 a reusit sa rascumpere 7,34% din actiuni, duce la concluzia ca aceasta este deja in proprietatea a mai mult de 10% de actiuni, fiind in situatia in care societatea este indreptatita sa rascumpere 20% din capitalul social, fapt prohibit de lege.


Au mai sustinut recurentii faptul ca societatea nu a motivat de ce ar trebui sa se acorde numai actionarilor salariati actiuni cu titlu gratuit si nu tuturor actionarilor, mai ales ca in anul 2010 a mai derulat un proces de rascumparare actiuni, ca societatea cumpara actiuni fara a avea resursele unei plati legale a acestora, afectand exercitiul financiar al anului 2011 pe seama tuturor actionarilor, carora le sunt diminuate dividendele si pe seama resurselor societatii, care sunt diminuate nejustificat, societatea neavand la dispozitie resursele legale necesare parcurgerii programului de rascumparare actiuni, fapt care rezulta din situatiile financiare, respectiv raportul administratorilor si cenzorilor pe anii 2009 si 2010.


Cu privire la urgenta s-a aratat ca in cursul a aproximativ 7 luni din anul 2010 au fost achizitionate actiuni reprezentand 7,34% din capitalul social, astfel incat in cel mult 2 luni si jumatate de derulare a programului se poate atinge plafonul de 10% din capitalul social, societatea fiind in situatia de a cumpara si plati pretul pe actiuni, operatiune prin care se va diminua profitul anului 2011, intrucat aceasta nu are la dispozitie 10.000.000 lei pentru a rascumpara actiuni .


S-a aratat ca efectele hotararii sunt imposibil de recuperat, intrucat presupune promovarea de mii de actiuni pentru anularea contractelor de cesiune, fara a se mai avea in vedere ce se va intampla cu actiunile cedate de catre societate, instrainate la randul lor de beneficiari, ca prin hotarare se limiteaza dreptul actionarilor de a-si cesiona liber actiunile, pierderea dreptului de a primi dividende fiind impusa printr-un abuz de majoritate inainte de clarificarea pe cale judiciara a fondului cauzei.


S-a mai invederat ca in dosarul 49354/3/2011 al Curtii de Apel Bucuresti Sectia a V-a Civila, la data de 07.11.2011 a fost admisa cererea de ordonanta presedintiala privind suspendarea hotararii nr. 41/21.04.2011 si intrucat hotararea nr. 42/21.04.2011 este indisolubil legata de hotararea nr. 41, se impune ca si hotararea 42/21.04.2011 sa fie suspendata pe durata suspendarii hotararii 41/21.04.2011.


S-a mai sustinut ca in mod gresit instanta a acordat intimatei cheltuieli de judecata de 8000 lei, ca litigiul nu este de complexitate foarte mare, iar cauza a suferit mai multe amanari din culpa paratei, ca s-a promovat o actiune legitima, fara a fi provocat cu intentie vreun prejudiciu intimatei.


In drept, recurentii au invocat prevederile art. 299 si urm. C.pr.civ., art. 3041, art. 581 C.pr.civ., art. 103 si urm. art. 133 din Legea nr. 31/1990.


Recursul a fost legal timbrat cu suma de 5 lei conform facturii nr. 00002489/28.02.2012 si timbru judiciar de 0,15 lei.


Intimata a depus intampinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat, aratand, in esenta, faptul ca nu sunt indeplinite conditiile urgentei si aparentei dreptului.


Analizand sentinta atacata prin prisma criticilor formulate si tinand seama de dispozitiile art. 3041 C.pr.civ., Curtea apreciaza ca recursul este fondat pentru considerentele ce vor fi aratate in continuare.


Prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC H SA nr. 27/20.05.2010 a fost aprobata rascumpararea de actiuni proprii de catre societate cu respectarea urmatoarelor principii: actiunile rascumparare vor fi folosite in scop de stimulare si fidelizare prin distribuirea cu titlu gratuit catre salariatii actionari ai SC H SA exceptand membrii consiliului de administratie si membrii comitetului director in conditiile si cu restrictiile prevazute in documentele statutare si in hotararile adunarilor generale; numarul de actiuni dobandite va fi de pana la 10% din capitalul social al H SA; actiunile vor fi rascumparate in conditiile pietei la un pret de minim 5 lei/actiune si un pret maxim egal cu valoarea nominala a actiunilor; durata pentru care se autorizeaza rascumpararea actiunilor proprii este maxim 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial.


Prin hotararea AGEA nr. 41 din 21.04.2011 s-a aprobat implementarea unui nou program de rascumparare de actiuni proprii conform art.1031 din Legea nr.31/1990, cu respectarea acelorasi principii mentionate in hotararea AGEA nr.27/20.05.2010.


Prin Hotararea AGEA nr.42/21.04.2011 s-a hotarat ca in perioada de derulare a noului program de rascumparare aprobat prin hotararea AGEA nr.41/21.04.2011, societatea sa beneficieze de un drept de preemptiune cu privire la orice vanzare de actiuni H.


Prin decizia civila nr. 1750/07.11.2011 pronuntata in dosarul nr. 49354/3/2011 Curtea de Apel Bucuresti Sectia a V - a Civila a admis recursul recurentilor, iar sentinta comerciala nr. 9684/06.07.2011 a Tribunalului Bucuresti Sectia a VI - a Comerciala a fost modificata in tot, in sensul ca a fost admisa cererea de ordonanta presedintiala si s-a dispus suspendarea hotararii nr. 41/21.04.2011 a SC H SA.


Avand in vedere autoritatea de lucru judecat ce rezulta din decizia civila nr. 1750/07.11.2011, faptul ca hotararea nr. 42/21.04.2011 este aplicabila numai in masura in care hotararea nr. 41/21.04.2011 se aplica, precum si ca executarea hotararii nr. 41/21.04.2011 este suspendata, Curtea apreciaza ca se impune, pe cale de consecinta, si suspendarea hotararii nr. 42/21.04.2011.


Ca atare, cu privire la conditia urgentei, Curtea retine ca in mod gresit prima instanta a apreciat ca nu s-a demonstrat iminenta procedurii unui prejudiciu in situatia implementarii unui nou program de rascumparare de actiuni, deoarece potrivit raportului administratorilor si auditorilor a rezultat faptul ca in perioada 20.05.2010-31.12.2010 au fost achizitionate de catre societate un numar de 436.368 actiuni proprii in valoare de 7.985.025 lei reprezentand 7,34% din capitalul social, cu un pret mediu de rascumparare de 18,3 lei/actiune. Mentinerea aceluiasi ritm de rascumparare presupune ca intr-un interval foarte scurt de timp se poate ajunge la achizitionarea unui numar de actiuni care sa depaseasca 10% din capitalul social al societatii. Implicit, se ajunge la incalcarea dreptului actionarilor de a primi dividende din profitul net realizat, ca urmare a faptului ca societatea va avea de suportat o cheltuiala semnificativa in scopul rascumpararii actiunilor.


Intrucat s-a stabilit cu putere de lucru judecat faptul ca masura adoptata prin hotararea AGEA nr. 41/2011 este in masura sa genereze recurentilor o paguba care nu va mai putea fi recuperata in eventualitatea in care actiunea in constatare a nulitatii absolute a acestei hotarari ar fi admisa, pe cale de consecinta, Curtea retine ca si masura adoptata prin hotararea AGEA nr. 42/2011, prin care s-a stabilit ca in perioada de derulare a noului program de rascumparare, societatea sa beneficieze de un drept de preemptiune cu privire la orice vanzare de actiuni H, este de natura sa genereze recurentilor o paguba iminenta si care nu s-ar putea repara.


Tot in raport de decizia civila nr. 1750/07.11.2011 Curtea retine ca este indeplinita si conditia neprejudecarii fondului.


Astfel, prin cercetarea aparentei fondului s-a stabilit irevocabil faptul ca aprobarea unui nou program de rascumparare s-a facut cu depasirea limitelor impuse de art. 1031 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile ulterioare. Ca atare, aparenta dreptului este de partea recurentilor si in ceea ce priveste instituirea dreptului de preemtiune in beneficiul societatii adoptat prin hotararea AGEA nr.42/21.04.2011, valabil pe perioada de derulare a noului program de rascumparare actiuni proprii.


Pentru toate aceste considerente, in temeiul art. 312, art. 304 pct. 9, art. 3041 si art. 581 C.pr.civ., Curtea a admis recursul, a modificat in tot sentinta atacata, in sensul ca a admis cererea de ordonanta presedintiala si a dispus suspendarea executarii hotararii AGEA a SC H SA nr. 42/21.04.2011 pana la solutionarea cererii prin care s-a solicitat constatarea nulitatii absolute/anularea acestei hotarari ce face obiectul dosarului nr. 33619/4/2011 al Tribunalului Bucuresti Sectia a VI-a Civila.


Motivul privind obligarea recurentilor la cheltuieli de judecata nu a mai fost analizat avand in vedere faptul ca prin solutia de admitere a cererii de ordonanta presedintiala nu mai sunt incidente dispozitiile art. 274 C.pr.civ., recurentii fiind exonerati de plata acestora ca a consecinta a lipsei culpei procesuale.

Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.631 din data 06.03.2012


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Tribunalul Bucuresti    Ordonanta presedintiala    Salariat    Angajator    Angajat    Actionar    Actiuni cu titlu gratuit    Drept de preemtiune    Nulitate absoluta    AGEA    Capital social subscris    Legea 31/1990
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Comunicarea publica a fonogramelor. Obligatia utilizatorului de a achita organismelor de gestiune colectiva remuneratiile cuvenite atat artistilor interpreti sau executanti cat si producatorilor de fonograme
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 2516 din 24 noiembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

CEDO: Panioglu impotriva Romaniei. Libertatea de exprimare
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Competenta teritoriala. Locul savarsirii infractiunii. Marturie mincinoasa
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 93 din 20 februarie 2020

Legitima aparare. Exces neimputabil
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, decizia nr. 99/A din 8 aprilie 2020

Incheiere de respingere a ordonantei de plata. Autoritate de lucru judecat. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 929 din 3 iunie 2020

Limitele efectului devolutiv al apelului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 334 din 11 februarie 2020

Cereri de chemare in judecata avand aceeasi cauza, acelasi obiect si aceleasi parti. Respingerea primei actiuni ca inadmisibila. Analizarea exceptiei autoritatii de lucru judecat
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 1693 din 17 septembrie 2020Articole Juridice

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Hotarare definitiva pronuntata intr-un litigiu privind nerespectarea dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Timpul de lucru si perioada de repaus in cazul incheierii mai multor contracte individuale de munca
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati